Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо застосування квартального звітного (податкового) періоду з ПДВ, у тому числі єдиноподатниками

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2008/№ 39
Друк
Лист від 21.04.2008 р. № 8230/7/16-1517

Щодо застосування квартального звітного (податкового) періоду з ПДВ, у тому числі єдиноподатниками

 

Лист Державної податкової адміністрації України від 21.04.2008 р. № 8230/7/16-1517

 

Державна податкова адміністрація України в зв’язку з надходженням запитів платників податків та органів податкової служби щодо надання роз’яснення стосовно визначення звітного (податкового) періоду для подання податкової декларації з податку на додану вартість суб’єктами підприємницької діяльності, в тому числі платниками єдиного податку, які є платниками податку на додану вартість, повідомляє.

Законом України «Про податок на додану вартість» (далі — Закон) для подання податкової декларації з податку на додану вартість встановлено, що податковим періодом є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених цим Законом — календарний квартал (підпункт 7.8.1 пункту 7.8 статті 7 Закону).

При цьому для осіб, які реєструються в якості платника податку на додану вартість, та для осіб, реєстрація яких анулюється, підпунктом 7.8.1 пункту 7.8 статті 7 Закону, а також пунктом 2.2 Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 р. № 166, з урахуванням внесених до нього змін і доповнень (далі — Порядок) окремо встановлені правила визначення першого та останнього податкових періодів.

Так,

якщо особа реєструється платником податку з дня іншого, ніж перший день календарного місяця, першим податковим періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця.

Якщо податкова реєстрація особи анулюється у день інший, ніж останній

день календарного місяця, то останнім податковим періодом є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання.

Відповідно до підпункту 7.8.2 пункту 7.8 статті 7 Закону платник податку, обсяг оподатковуваних операцій якого за минулі дванадцять місячних податкових періодів не перевищував суми, зазначеної у підпункті 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 цього Закону — 300 тис. грн. (без податку на додану вартість), може вибрати квартальний податковий період.

Заява про вибір квартального

податкового періоду подається податковому органу разом з декларацією за наслідками останнього податкового періоду календарного року. Форма заяви наведена в додатку 1 до Порядку.

При цьому

квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року (підпункт 7.8.2 пункту 7.8 статті 7 Закону).

Якщо платник податку разом з декларацією за наслідками останнього звітного (податкового) періоду календарного року

не подав до податкової інспекції (адміністрації) указану вище заяву, такий платник податку зобов’язаний з першого звітного (податкового) періоду наступного календарного року застосовувати місячний звітний (податковий) період (останній абзац пункту 2.4 Порядку) і визнається таким, що втратив на поточний податковий рік право на застосування квартального податкового періоду.

Подання заяви про вибір квартального

податкового періоду зберігає за платником право застосовувати такий період до моменту досягнення ним обсягу оподатковуваних операцій, зазначеного у підпункті 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону — 300 тис. грн. (без урахування податку на додану вартість), або до кінця поточного податкового року, якщо такого обсягу оподатковуваних операцій не досягнуто. Для застосування квартального податкового періоду в наступному календарному році платником разом з декларацією за наслідками останнього звітного (податкового) періоду календарного року має бути подана до податкової інспекції (адміністрації) указана вище заява.

У разі якщо протягом будь-якого періоду з початку застосування квартального податкового періоду обсяг оподатковуваних операцій платника податку

перевищує 300 тис. грн. (без урахування податку на додану вартість), такий платник податку зобов’язаний самостійно перейти на місячний податковий період починаючи з місяця, на який припадає таке перевищення, що зазначається у відповідній податковій декларації за наслідками такого місяця (підпункт 7.8.2 пункту 7.8 статті 7 Закону та пункт 2.5 Порядку).

При цьому

початком застосування квартального податкового періоду є перший квартал кожного календарного року, в якому платник отримує право на подання податкової звітності не щомісячно, а щоквартально.

Платник податку на додану вартість, який перебуває на загальній системі оподаткування,

з моменту своєї реєстрації може застосовувати тільки місячний податковий період, а перше рішення про застосування квартального податкового періоду він має право прийняти по закінченні першого повного календарного року своєї реєстрації в якості платника податку на додану вартість.

Наприклад. Для платника податку, реєстрація якого в якості платника податку на додану вартість відбулася 15.08.2007 р., першим звітним періодом буде період з 15.08.2007 р. по 30.09.2007 р. включно. Незважаючи на те, що 12 місяців в якості зареєстрованого платника ПДВ такий платник відпрацює в вересні 2008 року, заява про застосування квартального податкового періоду може бути подана ним тільки разом з податковою декларацією за грудень 200

8 року (не пізніше 20 січня 2009 року) — за останній звітний період 2008 року.

Слід відзначити, що з набуттям чинності змін, внесених до Закону України «Про податок на додану вартість» Законом України від 25.03.2005 р. № 2505-IV «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» та деяких інших законодавчих актів України», із Закону України «Про податок на додану вартість»

виключено пункт 7.9 статті 7, згідно з яким платникам податку надавалося право протягом календарного року здійснювати заміну квартального податкового періоду на місячний з початку будь-якого кварталу поточного року.

З урахуванням зазначених змін

та відповідно до діючих на сьогодні норм законодавства, платник податку, який прийняв рішення про застосування податкового періоду, що дорівнює календарному кварталу, протягом податкового року не має права на перехід на місячний податковий період, якщо його обсяг оподатковуваних операцій протягом будь-якого періоду з початку застосування квартального податкового періоду не перевищує 300 тис. грн. (без урахування податку на додану вартість).

При визначенні

податкового періоду для платників податку на додану вартість, які одночасно є платниками єдиного податку, необхідно враховувати наступне.

Указом Президента України від 28.06.99 р. № 746/99 «Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» усім платникам єдиного податку, у тому числі й тим, які одночасно є платниками податку на додану вартість, встановлено

квартальний податковий період подання звітності, у тому числі і з податку на додану вартість. При цьому Указом не передбачено такого податкового періоду, як місяць.

Враховуючи норми Указу та зазначені вище зміни, внесені до Закону України «Про податок на додану вартість», платник податку на додану вартість, який є суб’єктом спрощеної системи оподаткування та платником єдиного податку, повинен подавати податкові декларації з податку на додану вартість

не щомісячно, а щоквартально, у тому числі і у випадку, коли обсяг оподатковуваних операцій з поставки ним товарів (послуг) протягом будь-якого періоду з початку застосування квартального податкового періоду перевищував 300 тис. грн. (без податку на додану вартість), і у випадку, коли він є зареєстрованим платником податку на додану вартість менше дванадцяти календарних місяців.

Заяву

про застосування податкового періоду, що дорівнює календарному кварталу, платник єдиного податку надавати не повинен.

При цьому

до моменту переходу на загальну систему оподаткування такий платник податку повинен застосовувати тільки квартальний податковий період, але з моменту такого переходу, за умови, що його обсяг оподатковуваних операцій з поставки товарів (послуг) протягом будь-якого періоду з початку застосування квартального податкового періоду перевищує 300 тис. грн. (без урахування податку на додану вартість), він зобов’язаний застосовувати місячний податковий період, що має бути зазначено у відповідній податковій декларації за наслідками такого місяця.

Якщо на момент переходу із спрощеної на загальну систему оподаткування у такого платника обсяг оподатковуваних операцій з поставки товарів (послуг) протягом будь-якого періоду

не перевищує 300 тис. грн. (без урахування податку на додану вартість), він має право на продовження застосування квартального податкового періоду до кінця поточного податкового року або до моменту досягнення ним обсягу оподатковуваних операцій, зазначеного у підпункті 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону — 300 тис. грн. (без урахування податку на додану вартість).

Повідомляючи про викладене, Державна податкова адміністрація України інформує, що

інші податкові роз’яснення з цього питання можуть застосовуватися в частині, що не суперечить цьому податковому роз’ясненню.

Головам Державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести зазначене роз’яснення до відома платників податків і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи та винесенні рішень в процесі апеляційних узгоджень.

Заступник голови С. Чекашкінкоментар редакції

 

Актуальні питання застосування квартального періоду з ПДВ

У цьому листі порушено цілу низку дуже важливих питань, пов’язаних з можливістю застосування платником ПДВ квартального звітного періоду. Зазначимо важливі висновки цього листа.

 

Подання заяви про вибір квартального періоду

Цілком очевидно, що перейти на квартальний період можна тільки в разі, якщо разом з декларацією за останній звітний період поточного (на думку ДПАУ — повного) календарного року було подано заяву про вибір цього періоду. Навіть якщо платник ПДВ не перевищив зазначені в п.п. 7.8.2 Закону про ПДВ обсяги, але заяву не подав, то застосовувати квартальний період наступного року він не зможе.

Причому подання заяви для застосування квартального періоду обов’язкове не тільки для тих платників ПДВ, які звітують помісячно і бажають з наступного року застосовувати квартальний період, а й для тих, хто

вже звітує поквартально. Щодо цього варто згадати про консультацію працівників ДПАУ, опубліковану у «Віснику податкової служби України», 2006, № 19. У ній на запитання: «Чи повинен платник, який звітує щоквартально, подавати до податкового органу заяву про щорічне продовження застосування квартального податкового періоду?» була дана відповідь: «Законом № 168/97-ВР та Порядком № 166 необхідність подання заяви про щорічне продовження застосування квартального податкового періоду не передбачено», з якої випливало, що подавати заяву не обов’язково.

Дійсно, документ із зазначеною назвою подавати не потрібно, та його й не існує в природі. А от подати заяву про вибір квартального періоду необхідно. Тут доречна зворотна логіка — ні в Законі про ПДВ, ні в Порядку № 166 немає жодних особливостей з цього приводу. Натомість є інша умова: якщо заяву не буде подано, то платник зобов’язаний застосовувати місячний період. Про це ми зазначали ще у статті «Вибір податкового періоду з ПДВ» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 77). Наші висновки підтверджує і лист, що коментується.

 

Повний календарний рік на місячному періоді

З тим, що новозареєстрований платник ПДВ може

бути тільки місячним платником, можна погодитися.

А от інший висновок ДПАУ викликає сумніви. Наочно демонструючи на прикладі, податківці стверджують, що перш ніж отримати можливість перейти на квартальний звітний період, платник ПДВ повинен звітувати помісячно

повний календарний рік. Схоже, що цей дуже важливий, але далеко не бездоганний висновок офіційно висловлюється податківцями вперше.

Судячи з усього, підставою для нього стали слова «за минулі

дванадцять місячних податкових періодів», зазначені в першому абзаці п.п. 7.8.2 Закону про ПДВ. Мовляв, ідеться про періоди (не про місяці, як це зазначено в п.п. 2.3.1), а періоди можуть бути тільки у платника ПДВ. Отже, щоб отримати можливість перейти на квартальний період, необхідно бути місячним платником, як мінімум, протягом усіх 12 місяців одного календарного року, і лише з початку наступного року можна перейти на квартальний період.

Але якщо настільки формально читати п.п. 7.8.2 Закону про ПДВ, то можна дійти

абсурдного висновку, що платник ПДВ може звітувати поквартально тільки один рік поспіль! Адже в п.п. 7.8.2 ідеться про дванадцять місячних періодів. А у квартального платника ПДВ таких немає взагалі! Отже, наступного року формально він не може відповідати умовам, які зазначено в п.п. 7.8.2 Закону про ПДВ. Проте цей момент не бентежить податківців, які дозволяють і наступного року (за дотримання цієї умови та поданні відповідної заяви) застосовувати квартальний період.

 

Період для єдиноподатника

Відносно цього висновки податківців

шокують. І річ не в тім, відповідають вони закону чи ні. Проблема в іншому: у кардинальній зміні думки ДПАУ, що останнім часом набула характеру ледь не лиха. Протягом тривалого часу податківці наполегливо роз’яснювали, що єдиноподатник (юридична чи фізична особа) може застосовувати як квартальний, так і місячний період на свій вибір (листи ДПАУ від 23.03.2006 р. № 2725/7/16-1515-26, від 27.10.2005 р. № 21067/7/16-1517-26, від 19.01.2006 р. № 867/7/16-1517-26, останні два див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 23). Обсяги оподатковуваних операцій принципового значення не мають: якщо є бажання перейти на квартальний період — головне своєчасно подати відповідну заяву, якщо такого бажання немає — можна застосовувати місячний період. Така позиція була деяким ліберальним симбіозом норм Указу № 727 та Закону про ПДВ. Хоча він і не дуже відповідав п. 11.4 Закону про ПДВ, він цілком задовільняв платників ПДВ.

У сьогоднішньому листі ДПАУ представляє ситуацію

по-іншому. Віддаючи пріоритет нормам Указу № 727, у листі зазначається, що єдиноподатник за жодних умов не може звітувати помісячно, для нього встановлено тільки квартальний податковий період! І подавати заяву про його застосування він не повинен!

Але ж на сьогодні є багато єдиноподатників, які звітують помісячно. Чи не можуть їх зараз притягти до відповідальності за те, що вони здавали звітність помісячно, а не поквартально?

На наш погляд, ні. І справа не тільки в тому, що, застосовуючи місячний період, єдиноподатник не уразив інтереси держави (скоріше, навпаки). Тут важливо враховувати ще

статус податкових роз’яснень. Якщо у платника податків було адресоване йому податкове роз’яснення, що дозволяє застосовувати місячний період, то він застрахований від відповідальності нормою частини «д» п.п. 4.4.2 Закону № 2181.

Якщо ж такого роз’яснення немає, то єдине, на що можна сподіватися, — конфлікт інтересів, регламентований п.п. 4.4.1 Закону № 2181: «якщо норма закону або іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону... припускає неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, у результаті чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу,

рішення приймається на користь платника податків».

Двояке тлумачення закону в наявності: ту саму норму Закону різні листи тлумачать по-різному при незмінності норм самого Закону. Суб’єкти господарювання повинні не відповідати за мінливість поглядів ДПАУ.

Інша справа, що тих єдиноподатників, які зараз звітують щомісячно тепер, судячи з усього, почнуть усією правдою та неправдою примушувати перейти на квартальний період.

Дмитро Костюк

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі