Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності і по вагітності та пологах

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2008/№ 39
Друк
Лист від 02.04.2008 р. № 159/020/99-08

Щодо обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності і по вагітності та пологах

 

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 02.04.2008 р. №159/020/99-08

 

У Департаменті політики державного соціального страхування Мінпраці розглянуто <...> лист щодо застосування змін, внесених Законом України від 28.12.2007 №107 «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (далі — Закон №2240), при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах.

1. Відповідно до змін, внесених до статті 53 Закону №2240, при обчисленні середньої заробітної плати для забезпечення допомогою по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах нараховуються всі види заробітної плати

за відпрацьований час. Тому виплати за час, протягом якого працівник не працював, але за ним зберігався середній заробіток (оплата відпусток, простою не з вини працівника), не повинні включатися до розрахунку.

2. Суми заохочувальних та компенсаційних виплат, що мають разовий характер, та виплат, що не передбачені актами законодавства (одноразові виплати), у 2007 році включалися для розрахунку страхових виплат пропорційно відпрацьованому часу, якщо застрахована особа не працювала частину місяця з поважних причин (абзац 2

пункту 9 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 №1266).

З 01.01.2008 відповідно до змін, внесених до статті 53 Закону №2240,

одноразові виплати для розрахунку страхових виплат включаються пропорційно відпрацьованому часу.

У <...> випадках:

— коли в місяці розрахункового періоду працівник знаходився

частину місяця у відпустці і частину місяця працював, при обчисленні середньої заробітної плати для нарахування страхових виплат одноразові виплати включаються до розрахунку пропорційно відпрацьованому часу;

— коли в місяці розрахункового періоду працівник знаходився

весь місяць у відпустці, через відсутність відпрацьованого часу одноразові виплати не можуть бути враховані при обчисленні середньої заробітної плати для нарахування страхових виплат;

— коли в місяці розрахункового періоду працівник знаходився

частину місяця у відпустці і частину місяця не працював з поважних причин, через відсутність відпрацьованого часу одноразові виплати не можуть бути враховані при обчисленні середньої заробітної плати для нарахування страхових виплат.

3. Якщо застрахована особа знаходилась у

відпустці частину місяця в розрахунковому періоді і сума оплати праці (з урахуванням оплати відпустки) у неї перевищує максимальну величину місячної заробітної плати, з якої сплачені страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, необхідно зробити пропорційний розподіл заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, до нарахованої заробітної плати. Одноразові виплати при цьому розраховують пропорційно відпрацьованому часу.

Заступник директора Департаменту політики державного соціального страхування О. Постоюккоментар редакції

 

Включення одноразових виплат до розрахунку лікарняних: роз’яснення Мінпраці

Перш ніж прокоментувати цей лист Мінпраці, наведемо висновки, які в ньому зроблено.

З 01.01.2008 р. згідно зі змінами, унесеними до ст. 53 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. №2240-III

одноразові виплати для розрахунку страхових виплат включаються пропорційно відпрацьованому часу.

При цьому згідно зі ст. 53 Закону №2240 при обчисленні середньої заробітної плати для забезпечення допомогою по тимчасовій втраті працездатності, по вагітності та пологах ураховуються всі види заробітної плати за відпрацьований час.

З цього Мінпраці робить такі висновки:

1. Якщо в місяці розрахункового періоду працівник перебував частину місяця у відпустці та частину місяця працював, при обчисленні середньої заробітної плати для нарахування страхових виплат одноразові виплати включаються до розрахунку пропорційно відпрацьованому часу.

2. Якщо в місяці розрахункового періоду працівник перебував увесь місяць у відпустці, у зв’язку з відсутністю відпрацьованого часу одноразові виплати не може бути враховано при обчисленні середньої заробітної плати для нарахування страхових виплат.

3. Якщо в місяці розрахункового періоду працівник перебував частину місяця у відпустці та частину місяця не працював з поважних причин, у зв’язку з відсутністю відпрацьованого часу одноразові виплати не може бути враховано при обчисленні середньої заробітної плати для нарахування страхових виплат.

На нашу думку, перший і другий висновки Мінпраці не відповідають чинному законодавству.

Нагадаємо: у ч. 2 ст. 53 Закону №2240 також зазначено, що порядок обчислення середньої заробітної плати для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах визначається КМУ. Цей порядок затверджено постановою КМУ 26.09.2001 р. №1266.

Згідно з абзацом другим п. 9 Порядку №1266, якщо застрахована особа

частину місяця в розрахунковому періоді не працювала з поважних причин (у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами, відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), для обчислення середньої заробітної плати заохочувальні та компенсаційні виплати, що мають разовий характер, і виплати, які не передбачено актами законодавства або проводяться понад установлені зазначеними актами норми, у такому місяці враховуються пропорційно відпрацьованому часу .

Із наведеного вище абзацу випливають такі висновки.

По-перше, особливий порядок включення до розрахунку середньої зарплати одноразових виплат стосується випадку, коли місяць, в якому їх нараховано, працівником не відпрацьовано повністю з поважних причин.

По-друге, поважні причини, з яких працівник не відпрацював повністю весь місяць, чітко визначено Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою КМУ від 26.09.2001 р. №1266. До них, зокрема, належать:

— тимчасова непрацездатність;

— відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

— відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком.

По-третє, якщо в одному з місяців розрахункового періоду працівник не відпрацював повністю місяць у зв’язку з настанням зазначених вище поважних причин, і йому було нараховано виплати, що мають разовий характер, або виплати, які не передбачено актами законодавства, то

такі виплати враховуються пропорційно відпрацьованому часу.

Про інші випадки, коли одноразові виплати враховуються пропорційно відпрацьованому часу, у Порядку №1266 не зазначено.

Більше того, якщо уважно прочитати положення ст. 53 Закону №2240, то побачимо, що при обчисленні середньої заробітної плати для забезпечення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах ураховуються всі види заробітної плати (доходу) у межах максимальної суми місячної зарплати (доходу)

за відпрацьований час, на яку нараховуються страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. Отже, виплати за невідпрацьований час у розрахунку участі не беруть.

Згідно з п.п. 2.2.12 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої Держкомстатом України від 13.01.2004 р. №5, оплатою за невідпрацьований час є:

— оплата, а також сума грошової компенсації у разі невикористання щорічних (основної та додаткової) відпусток та додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством;

— оплата додаткових відпусток (понад тривалість, передбачену законодавством), наданих згідно з колективним договором;

— оплата додаткових відпусток у зв’язку з навчанням та творчих відпусток;

— оплата додаткових відпусток, які надаються згідно із Законом України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

— суми заробітної плати, які зберігаються за основним місцем роботи працівників, протягом часу їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

— оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених законодавством, оплата пільгового часу неповнолітнім;

— оплата працівникам-донорам днів обстеження, здавання крові та відпочинку, який надається після кожного дня здавання крові та днів, приєднаних за бажанням працівника до щорічної відпустки;

— оплата простоїв не з вини працівника;

— та інші виплати, які чітко зазначено в цьому підпункті Інструкції №5.

Щодо одноразових виплат, то вони згідно з Інструкцією №5 належать до інших заохочувальних виплат, зазначених у п. 2.3 цієї Інструкції.

Як бачимо, у частині першій ст. 53 Закону №2240 про них не зазначається.

Разом з тим, як показує практика, найімовірніше Мінпраці продовжуватиме наполягати на цьому підході щодо включення до розрахунку середньої зарплати для визначення суми лікарняних і допомоги по вагітності та пологах разових виплат, тим більше, що такий підхід дозволить заощадити засоби Фонду з тимчасової втрати працездатності.

Отже, тим бухгалтерам, які не мають наміру сперечатися та в яких були виплати за страховими випадками, що настали після 01.01.2008 р., які розраховано неправильно з точки зору Мінпраці, доведеться виправляти помилки з усіма наслідками у бухгалтерському та податковому обліку, а також у відповідних звітах за соцфондами.

Тетяна Онищенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі