Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Помилки у звітності перед Фондом соціального страхування на випадок безробіття

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2008/№ 39
Друк
Стаття

Помилки у звітності перед Фондом соціального страхування на випадок безробіття

 

У цій статті розглянемо порядок виправлення помилок у Розрахунковій відомості про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Тетяна Онищенко, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Досить тривалий час всі питання щодо порядку виправлення помилок у Розрахунковій відомості про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі— Розрахункова відомість) було роз’яснено тільки на рівні листів Державного центру зайнятості Мінпраці, зокрема:

листами від 17.05.2006 р. №ДЦ-09-2529/0/6-06, від 20.11.2006 р. №713/020/99-06, від 29.11.2006 р. №ДЦ-09-6241/0/6-06.

Нещодавно до

Інструкції №339 було внесено зміни згідно з наказом Мінпраці від 14.02.2008 р. № 39.

Відповідно до цих змін

п. 6.7 Інструкції №339 доповнено такими положеннями:

«

Якщо платник страхових внесків до Фонду припустився в Розрахунковій відомості помилок за минулі звітні періоди та виявив їх самостійно, то він повинен відкоригувати такі показники в наступному звітному періоді і самостійно сплатити суми донарахованих внесків (недоїмки) та пені, якщо такі є.

У тому випадку, коли роботодавець самостійно до початку перевірки виявив помилки, правильно донарахував страхові внески, нарахував пеню і перерахував до Фонду відповідні суми, то на такого роботодавця штраф не накладається».

Зауважимо, що ці положення і були у зазначених вище листах Державного центру зайнятості. Тепер їх закріплено в

Інструкції №339.

Розглянемо, що ж має зробити страхувальник у разі виявлення помилки.

 

Дії, які необхідно виконати в разі виявлення помилки

Відповідно до роз’яснень Державного центру зайнятості, якщо платник страхових внесків до Фонду страхування на випадок безробіття припустився в Розрахунковій відомості помилок за минулі звітні періоди та виявив їх у наступних періодах, то

він повинен відкоригувати такі показники у відповідних рядках Розрахункової відомості за поточний звітний період та сплатити суми донарахованих внесків (недоїмки) і пені, якщо такі є, та повідомити про це фахівців центру зайнятості, в якому такий платник перебуває на обліку.

Отже, при виявленні будь-яких помилок необхідно виконати такі дії:

1. Правильно обчислити суму страхових внесків.

2. Нарахувати суму пені, якщо помилка спричинила виникнення недоїмки.

Розрахунок пені здійснюється виходячи зі 120 % облікової ставки НБУ, що діє на момент сплати. Пеня нараховується на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк. Пеня на пеню не нараховується.

Згідно з

п. 9.4 Інструкції №339 нарахування пені провадиться, починаючи з наступного після настання строку сплати страхових внесків дня до дня сплати включно.

Якщо строк сплати припадає на вихідний (святковий) день, то пеня нараховується починаючи з наступного робочого дня після вихідного (святкового) дня.

Днем сплати страхових внесків та пені вважається:

а) при перерахуванні платежу з рахунка платника — день списання установою банку суми платежу;

б) при внесенні готівки  — день унесення готівки до банківської установи або підприємства зв’язку.

3. Сплатити суму недоїмки та пені.

Нагадаємо, що відповідно до

ст. 38 Закону №1533 строк давності в разі стягнення страхових внесків, пені та фінсанкцій не застосовується.

4. Поінформувати про виявлену помилку центр зайнятості, в якому підприємство перебуває на обліку.

Повідомлення може бути складено в довільній формі, але в ньому, на нашу думку, слід зазначити:

— найменування страхувальника;

— код ЄДРПОУ та реєстраційний номер страхувальника;

— період, за який виявлено помилку та її суть;

— суму відкоригованих внесків;

— суму нарахованої пені (якщо помилка спричинила недоїмку);

— дату перерахування суми донарахованих внесків та пені (якщо помилка спричинила заниження внесків та виникнення недоїмки);

— дату складання повідомлення.

5. Відкоригувати показники відповідних рядків Розрахункової відомості.

Виконання всіх згаданих вище дій при самостійному виявленні помилки дозволить уникнути застосування штрафних санкцій до роботодавця.

Розглянемо докладніше порядок коригування показників відповідних рядків Розрахункової відомості.

 

Виправлення помилок минулих кварталів поточного року

Відразу зауважимо, що в ситуації нарахування фонду оплати праці за попередній період у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу або виявленням помилок такі донарахування відображаються у фонді оплати праці того місяця, в якому було здійснено нарахування (

п.п. 1.6.2 Інструкції №5).

У такому разі про виправлення помилки у звітності не йдеться, оскільки база для нарахування (утримання) внесків виникає тільки в поточному звітному періоді. Саме виходячи з цієї бази буде проведено нарахування та утримання страхових внесків поточного періоду.

Щодо помилки, пов’язаної із заниженням (завищенням) бази обкладення внесками до Фонду страхування на випадок безробіття, зазначимо таке.

Як уже зазначалося вище, згідно з

п. 6.7 Інструкції №339, якщо платник страхових внесків до Фонду страхування на випадок безробіття припустився в Розрахунковій відомості помилок за минулі звітні періоди та виявив їх самостійно, то він повинен відкоригувати такі показники у відповідному звітному періоді.

Разом з тим, до яких саме рядків Розрахункової відомості необхідно вносити зміни для виправлення різних видів помилок, в

Інструкції № 339 не зазначено. Тому запропонуємо свої варіанти внесення коригувань до Розрахункової відомості.

У ситуації, коли дохід в обліку відображено правильно, але помилково не включено (або помилково включено) до бази обкладення страховими внесками, на нашу думку, необхідно провести коригування бази нарахування (утримання) внесків у розділі 1 «Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески» у місяці виявлення помилки. Сума збільшення (зменшення) внесків відображається разом з нарахованими внесками за поточний звітний період у блоці «Нараховано» розділу 2 «Розрахунок страхових внесків до Фонду».

Розглянемо приклад.

Приклад 1.

У лютому 2008 року працівнику нараховано премію до ювілею в розмірі 600 грн. Разом із зарплатою її виплачено 12 березня 2008 року. Із зазначеної премії помилково не було утримано внески до Фонду страхування на випадок безробіття в розмірі 3 грн. (600 х 0,5 %), і на неї не були нараховано внески до Фонду страхування на випадок безробіття в розмірі 7,80 грн. (600 х х 1,3%). Загальна сума несплачених внесків склала 10,80 грн.

У результаті помилки базу для нарахування внесків занижено на 600 грн. Помилку виявлено у травні 2008 року. Донараховані внески сплачено 12 травня 2008 року.

Оскільки в результаті помилки виникла недоїмка за внесками, то необхідно нарахувати пеню. Пеня має розраховуватися за період з 13 березня по 12 травня 2008 року включно, тобто за 61 день.

 

Ставка НБУ*

10 %

Кількість днів у поточному році

366

Відсотки від ставки НБУ, установлені для розрахунку розміру пені

120

Розрахунок ставки для визначення одноденного розміру пені (10 х 120 : 100 : 366)

0,03 %

Сума недоїмки

10,80 грн.

Кількість днів прострочення сплати

61 день

Сума пені, що підлягає сплаті (10,80 х 61 х 0,03 : 100)

0,20 грн.

 

* Згідно з листом Мінпраці від 23.03.2001 р. № ДЦ-05-901 ставка НБУ приймається на момент сплати (тобто на день отримання заробітної плати в банку платниками, коли повинні перераховуватися страхові внески до Фонду).

 

Припустимо, що станом на 01.01.2008 р. заборгованість підприємства із заробітної плати перед працівниками

— 10000 грн. Заборгованість перед Фондом страхування на випадок безробіття зі сплати внесків, строк оплати яких не настав, склала 180 грн.

Дані про нараховані у 2008 році суми заробітної плати, а також нараховані та утримані внески до Фонду страхування на випадок безробіття із зазначеної зарплати, з урахуванням виправлення помилки у травні 2008 року, наведемо в таблиці.

 

Показник

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

ФОП, грн.

10000,00

10000,00

10000,00

12000,00

12600,00

12000,00

Нарахування до ФБ, грн.

130,00

130,00

130,00

156,00

163,80

156,00

Утримання до ФБ, грн.

50,00

50,00

50,00

60,00

63,0

60,00

 

Помилку виявлено у травні 2008 року, у зв’язку з чим базу для нарахування та утримання внесків до Фонду страхування на випадок безробіття у травні 2008 року має бути збільшено на 600 грн., нарахування до Фонду

— на 7,80 грн., а утримання до Фонду — на 3 грн. Суму недоїмки в розмірі 10,80 грн. та суму пені в розмірі 0,20 грн. сплачено 12 травня 2008 року.

Коригування бази нарахування та утримання внесків у Розрахунковій відомості за І півріччя 2008 року відображається так:

 

(фрагмент)

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового
 державного соціального страхування України на випадок безробіття

           за I

півріччя 200 8 року           
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)
                      66600,00                

1. Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески (грн.)

Загальна сума фактичних витрат на оплату праці з початку року (кр. 661), грн.

 Разом:

I квартал (за місяцями)

II квартал (за місяцями)

III квартал
(за місяцями)

IV квартал
(за місяцями)

Усього з початку року

для роботодавців

для застрахованих осіб

для роботодавців

для застрахованих осіб

для роботодавців

для застрахованих осіб

для роботодавців

для застрахованих осіб

для роботодавців

для застрахованих осіб

10000,00

10000,00

12000,00

12000,00

22000,00

22000,00

10000,00

10000,00

12600,00

12600,00

22600,00

22600,00

10000,00

10000,00

12000,00

12000,00

22000,00

22000,00

30000,00

30000,00

36600,00

36600,00

66600,00

66600,00

2. Розрахунок страхових внесків до Фонду (грн.)


рядка

Сума всього

 


рядка

Сума всього

1

180,00

Заборгованість на початок року за платниками

Заборгованість на початок року за Фондом

13

 

 

нараховано

перераховано

 

 

 

 

 

роботодавці

застраховані особи

 

роботодавці

застраховані особи

 

 

 

 

на початок періоду

390,00

150,00

на початок періоду

390,00

150,00

14

1162,80

2

1198,80

за звітний період (за місяцями)

475,80

183,00

за звітний період (за місяцями)

449,80

173,00

квітень

156,00

60,00

квітень

130,00

50,00

травень

163,80

63,00

травень

163,80

63,00

червень

156,00

60,00

червень

156,00

60,00

разом:

865,80

333,00

разом:

839,80

323,00

3

Донараховано страхових внесків

Перераховано за актами за звітний період та пеня, самостійно нарахована платником, усього (сума рядків 16

 18)

15

0,20

3.1

у тому числі: самостійно платником

4

0,20

Нараховано за актами за звітний період та пеня, самостійно нарахована платником, усього (сума рядків 5

 8)

донараховані суми страхових внесків

16

 

 

у тому числі:

пені

17

0,20

5

донараховані суми страхових внесків

штрафу

18

6

пені

Повернуто зайво перераховані суми

19

7

штрафу

УСЬОГО враховано і сплачено
(рядки 13 + 14 + 15 - 19)

20

1163,00

8

0,20

пеня, самостійно нарахована платником

Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за платниками (р. 11 -
- р. 20 та одночасно сума рядків 22 х 26)

21

216,00

9

Списано заборгованості

в тому числі: недоїмка за платником зі сплати страхових внесків

22

10

Списано пені

штраф

23

пеня

24

11

1379,00

УСЬОГО до сплати (1 + 2 + 3 + 4 - 9 - 10)

сума страхових внесків, строк сплати яких не настав

25

12

Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за Фондом (р. 20 - р. 11)

реструктуризована та розстрочена заборгованість

26

 

Як видно з наведеного вище фрагмента Розрахункової відомості за І півріччя 2008 року, базу для нарахування та утримання внесків до Фонду страхування на випадок безробіття (розділ 1 Розрахункової відомості) збільшено в місяці виявлення помилки — у травні 2008 року. У зв’язку з цим базу для нарахування та утримання внесків до Фонду страхування на випадок безробіття за травень збільшено на 600 грн. і вона склала 12600 грн.

Відповідно і суму внесків до Фонду страхування на випадок безробіття за травень 2008 року в частині нарахувань та утримань зазначено з цієї бази обкладення (12600 грн.).

Крім того, у рядку 8 розділу 2 Розрахункової відомості необхідно відобразити суму нарахованої самостійно пені (у нашому випадку

— 0,20 грн.).

Щодо помилки в обчисленні бази обкладення внесками до Фонду страхування на випадок безробіття, яка не призвела до виникнення недоїмки (базу обкладення завищено), то пеня в такому разі не нараховується. Виявлену суму переплати за зверненням платника до центру зайнятості за місцем реєстрації має бути йому повернено в 15-денний строк або за його згодою зараховано в рахунок майбутніх платежів страхових внесків (

п. 5.13 Інструкції №339).

 

Виправлення помилок минулих років

Щодо виправлення помилок за попередні роки, то за аналогією до порядку виправлення помилок у звітності до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності суми коригування за внесками необхідно включити до ряд. 3.1 «Донараховано страхових внесків, у тому числі самостійно платником». А суму нарахованої самостійно пені необхідно відобразити в ряд. 8 «Пеня, самостійно нарахована платником».

Наведемо приклад виправлення помилки минулого року, прийнявши за основу приклад 1.

Приклад 2.

У листопаді 2007 року працівнику нараховано премію в розмірі 600 грн. Разом із зарплатою її виплачено 12 грудня 2007 року. Із зазначеної премії помилково не було утримано внески до Фонду страхування на випадок безробіття в розмірі 3 грн. (600 х 0,5 %) і на неї не було нараховано внески до Фонду страхування на випадок безробіття в розмірі 7,80 грн. (600 х х 1,3 %). Загальна сума несплачених внесків склала 10,80 грн.

У результаті помилки базу для нарахування внесків занижено на 600 грн. Помилку виявлено у травні 2008 року. Донараховані внески в розмірі 10,80 грн. сплачено 12 травня 2008 року.

Оскільки в результаті помилки виникла недоїмка за внесками, то необхідно нарахувати і сплатити пеню. Пеня має розраховуватися за період з 13 грудня 2007 по 12 травня 2008 року включно, тобто за 152 дні.

 

Ставка НБУ*

8 %

Кількість днів у поточному році

366

Відсотки від ставки НБУ, установлені для розрахунку розміру пені

120

Розрахунок ставки для визначення одноденного розміру пені (8 х 120 : 100 : 366)

0,03 %

Сума недоїмки

10,80 грн.

Кількість днів прострочення сплати

152 дні

Сума пені, що підлягає сплаті (10,80 х 152 х 0,03 : 100)

0,49 грн.

 

* Згідно з листом Мінпраці від 23.03.2001 р. №ДЦ-05-901 ставка НБУ приймається на момент сплати (тобто на день отримання заробітної плати в банку платниками, коли повинні перераховуватися страхові внески до Фонду).

Пеню було сплачено 12 травня 2008 року.

Станом на 01.01.2008 р. заборгованість підприємства із заробітної плати перед працівниками — 10000 грн. Заборгованість перед Фондом страхування на випадок безробіття зі сплати внесків, строк оплати яких не настав, склала 180 грн.

Дані про нараховані у 2008 році суми заробітної плати, а також нараховані та утримані внески до Фонду страхування на випадок безробіття наведемо в таблиці.

 

Показник

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

ФОП, грн.

10000,00

10000,00

10000,00

12000,00

12000,00

12000,00

Нарахування до ФБ, грн.

130,00

130,00

130,00

156,00

156,00

156,00

Утримання до ФБ, грн.

50,00

50,00

50,00

60,00

60,00

60,00

 

Виправлення помилки покажемо в Розрахунковій відомості за І півріччя 2008 року.

 

(фрагмент)

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду
 загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

                 за I

півріччя 200 8 року                  
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

 

                        66000,00                             

1. Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески (грн.)

Загальна сума фактичних витрат на оплату праці з початку року (кр. 661), грн.

Разом:

I квартал (за місяцями)

II квартал (за місяцями)

III квартал (за місяцями)

IV квартал (за місяцями)

Усього з початку року

для роботодавців

для застрахованих осіб

для роботодавців

для застрахованих осіб

для роботодавців

для застрахованих осіб

для роботодавців

для застрахованих осіб

для роботодавців

для застрахованих осіб

10000,00

10000,00

12000,00

12000,00

22000,00

22000,00

10000,00

10000,00

12000,00

12000,00

22000,00

22000,00

10000,00

1000,00

12000,00

12000,00

22000,00

13000,00

30000,00

21000,00

36000,00

36000,00

66000,00

57000,00

2. Розрахунок страхових внесків до Фонду (грн.)


рядка

Сума всього

 


рядка

Сума всього

1

180,00

Заборгованість на початок року за платниками

Заборгованість на початок року за Фондом

13

 

 

нараховано

перераховано

 

 

 

 

 

роботодавці

застраховані особи

 

роботодавці

застраховані особи

 

 

 

 

на початок періоду

390,00

150,00

на початок періоду

390,00

150,00

14

1152,00

2

1188,00

за звітний період (за місяцями)

468,00

180,00

за звітний період (за місяцями)

442,00

170,00

квітень

156,00

60,00

квітень

130,00

50,00

травень

156,00

60,00

травень

156,00

60,00

червень

156,00

60,00

червень

156,00

60,00

разом:

858,00

330,00

разом:

832,00

320,00

3

Донараховано страхових внесків

Перераховано за актами за звітний період та пеня, самостійно нарахована платником, усього (сума рядків 16

 18)

15

11,29

3.1

у тому числі: самостійно платником

4

11,29

Нараховано за актами за звітний період та пеня, самостійно нарахована платником, усього (сума рядків 5

 8)

донараховані суми страхових внесків

16

10,80

 

 

у тому числі:

пені

17

0,49

5

10,80

донараховані суми страхових внесків

штрафу

18

6

пені

Повернуто зайво перераховані суми

19

7

штрафу

УСЬОГО враховано і сплачено
(рядки 13 + 14 + 15 - 19)

20

1163,29

8

0,49

пеня, самостійно нарахована платником

Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за платниками (р. 11 - р. 20 та одночасно сума рядків 22

 26)

21

216,00

9

Списано заборгованості

в тому числі:

недоїмка за платником зі сплати
страхових внесків

22

10

Списано пені

штраф

23

пеня

24

11

1379,29

УСЬОГО до сплати (1 + 2 + 3 + 4 - 9 -
- 10)

сума страхових внесків, строк сплати яких не настав

25

12

Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за Фондом (р. 20 - р. 11)

реструктуризована та розстрочена заборгованість

26

 

У наступній статті розглянемо порядок виправлення помилок у звітності перед Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі