Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Помилки у звітності перед Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2008/№ 39
Друк
Стаття

Помилки у звітності перед Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

 

Цю статтю присвячено порядку виправлення помилок у Розрахунковій відомості про нарахування та перерахування страхових внесків і витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Тетяна РУДАЯ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Відразу зауважимо, що, на жаль, в

Інструкції № 36 не встановлено правила виправлення помилок у Розрахунковій відомості про нарахування та перерахування страхових внесків і витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — Розрахункова відомість). Разом з тим Фонд страхування від нещасних випадків на виробництві постарався заповнити цю прогалину вже давно, зазначивши порядок виправлення помилок у Розрахунковій відомості у своїх листах, зокрема:

— у

листі від 03.05.2006 р. № 330-07-3 (далі — лист № 330);

— у

листі від 14.11.2006 р. № 997-07-1 (далі — лист № 997).

Тому в подальшому користуватимемося саме цими листами Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві.

 

Наслідки проведення коригувань

Насамперед перелічимо дії, які страхувальник має вчинити в разі самостійного виявлення помилок.

При самостійному виправленні помилок страхувальник разом з Розрахунковою відомістю за звітний період, в якій було проведено коригування, має подати бухгалтерську довідку, підписану керівником, головним бухгалтером та посвідчену печаткою. У довідці зазначаються:

— період виявлення помилки;

— зміст помилки;

— показник, в якому здійснюється коригування;

— сума донарахованих страхових внесків;

— кількість днів прострочення сплати внесків;

— сума пені, нарахованої на суму своєчасно не сплачених страхових внесків;

— дата складання.

Зверніть увагу: незважаючи на те що за неподання бухгалтерської довідки відповідальність не передбачена (це зазначає Фонд у

листі № 997), подавати її все ж таки необхідно, оскільки вона потрібна для правильного відображення нарахованих страхових внесків, а також для підтвердження здійсненого коригування в разі виїзної перевірки страхувальника робочим органом виконавчої дирекції Фонду.

Такий висновок випливає з

листа № 330, відповідно до якого при поданні бухгалтерської довідки про факт виявленої помилки, перерахуванні донарахованих страхових внесків та пені в повному обсязі до початку здійснення робочими органами Фонду перевірки або до подання Розрахункової відомості адміністративні штрафи до посадових осіб страхувальника не застосовуються.

У разі самостійного виявлення помилки в Розрахунковій відомості за минулий звітний період необхідно, у свою чергу, правильно обчислити суму страхових внесків.

Якщо помилка призвела до виникнення недоїмки, то необхідно нарахувати пеню. Відповідно до

п. 5.1 Інструкції № 36 пеня нараховується за кожний прострочений день і обчислюється виходячи зі 120 % облікової ставки НБУ, яка діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь строк.

Згідно з

Порядком № 68 облікова ставка НБУ приймається на момент сплати недоїмки.

Пеня нараховується з наступного дня після отримання заробітної плати по день сплати недоїмки включно.

При цьому днем сплати страхових внесків вважається:

а) при перерахуванні страхових внесків з рахунка страхувальника — день списання банком суми платежу з рахунка страхувальника незалежно від часу її зарахування на рахунок Фонду;

б) при внесенні готівкою — день унесення готівки до банку або підприємства зв’язку.

Якщо строк сплати страхових внесків припадає на вихідний (святковий, неробочий) день, то пеня нараховується, починаючи з наступного робочого дня після вихідного (святкового, неробочого) дня.

Пеня на пеню не нараховується.

Слід мати на увазі: пеня нараховується в разі якщо помилка спричинила недоїмку (не внесені страхувальником у встановлений строк страхові внески), виникнення якої можливе або через занижені раніше страхові внески, або через завищені раніше суми виплат за рахунок коштів Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві. Якщо в періоді, що виправляється, у страхувальника була переплата, то він зможе уникнути необхідності сплати пені.

Так, у

листі Мінпраці від 07.11.2006 р. № 711/020/99-06 зазначено: якщо за результатами перевірки встановлено, що сума перерахованих внесків до фондів соціального страхування за певний період нижче передбаченої законодавством, а за підприємством значиться переплата, то фінансові санкції нараховуватимуться, якщо сума переплати не перекриває суму несплачених страхових внесків.

 

Помилки поточного року, пов’язані з неправильним відображенням бази нарахування внесків

Найпоширенішою є така помилка: дохід в обліку відображено правильно, але із якоїсь причини помилково не включено до бази нарахування страхових внесків (або базу нарахування внесків помилково завищено).

У такій ситуації згідно з

листом № 330 страхувальник здійснює необхідне коригування показника відповідного рядка Розрахункової відомості в звітному періоді того місяця, в якому виявлено помилку. На нашу думку, таке формулювання дозволяє стверджувати, що в цьому випадку коригується показник розділу 1 «Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески (грн.)» за той місяць, в якому виявлено помилку. Виходячи з відкоригованої бази визначаються внески до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві.

Розглянемо порядок виправлення помилки, спричиненої завищенням бази обкладення внеском до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві на прикладі.

Приклад 1.

У січні 2008 року працівнику нараховано і виплачено разову матеріальну допомогу на оздоровлення дитини в розмірі 600 грн. На суму допомоги помилково було нараховано внески до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві. Внесок склав 6,36 грн. (страховий тариф, установлений для підприємства — 1,06 %).

Станом на 01.01.2008 р. заборгованість підприємства із заробітної плати перед працівниками — 10000 грн. Страховий тариф у 2007 році — 1,06 %. Тому заборгованість підприємства на 01.01.2008 р. за внесками до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві склала 106 грн.

Дані про нараховані у 2008 році суми заробітної плати, а також нараховані внески до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві із зазначеної зарплати наведемо в таблиці.

 

Показник

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

ФОП, грн.

10600,00*

10000,00

10000,00

12000,00

12000,00

12000,00

Нарахування до ФНВ, грн.

112,36

106,00

106,00

127,20

127,20

127,20

*

З урахуванням помилково включеної до фонду оплати праці суми разової матеріальної допомоги в розмірі 600,00 грн.

 

У травні 2008 року надмірно нараховану суму до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві в розмірі 6,36 грн. було відсторновано, адже згідно з

Інструкцією № 5 разова матеріальна допомога на оздоровлення дитини не включається до фонду оплати праці, а отже, не обкладається внесками до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві.

У зв’язку з цим сума, що підлягає сплаті до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві за травень 2008 року, склала 120,84 грн. (127,20 - 6,36).

Коригування бази нарахування страхового внеску в Розрахунковій відомості за І півріччя 2008 року має бути відображено так.

 

(фрагмент)

Розрахункова відомість

про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

за

І півріччя 200 8  року

Установлені строки отримання заробітної плати

_____ Страховий тариф              1,06 %           

 

1. Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески (грн.)

1 квартал (за місяцями)

2 квартал (за місяцями)

3 квартал (за місяцями)

4 квартал (за місяцями)

Усього з початку року

10600,00

12000,00

22600,00

10000,00

11400,00

21400,00

10000,00

12000,00

22000,00

Разом 30600,00

35400,00

66000,00

 

2. Розрахунок страхових внесків до Фонду (грн.):


рядка

Сума, всього

Показники


рядка

Сума, всього

1

106,00

Кошти на початок року

16

сума несплачених платежів

заборгованість за Фондом

 

 

Нараховано

Зараховано витрат із соціального страхування:

 

 

2

324,36

На початок періоду

На початок періоду

17

3

375,24

За звітний період (за місяцями)

За звітний період (за місяцями)

18

 

127,20

1-й місяць

1-й місяць

 

 

120,84

2-й місяць

2-й місяць

 

 

127,20

3-й місяць

3-й місяць

 

4

699,60

Разом (2 + 3)

Разом (17 + 18)

19

З них фактично виплачено:

19а

5

Донараховано при прийнятті звітності

Перераховано:

 

 

6

Нараховано за актами, усього

На початок періоду

20

324,36

За звітний період (за місяцями)

21

354,04

1-й місяць

 

106,00

в тому числі:

2-й місяць

 

127,20

3-й місяць

 

120,84

Разом (20 + 21)

22

678,40

7

 

— не прийнято до заліку витрат

Перераховано за актами

23

8

 

— донараховані суми страхових внесків

у тому числі:

 

 

9

 

— пені

— не прийнято до заліку витрат

24

10

 

— штрафу

— донараховані суми страхових внесків

25

 

— пені

26

 

11

 

Отримано від Фонду на поточний рахунок

— штрафу

27

Усього зараховано і заплачено (16 + 19 + 22 + 23)

28

678,40

12

 

Списано заборгованості

Сума несплачених платежів (14 - 28)

29

127,20

13

Списано пені, штрафів

у тому числі:

 

 

14

805,60

Усього належить до сплати
(1 + 4 + 5 + 6 + 11 - 12 - 13)

недоїмка зі сплати страхових внесків

30

пеня, штрафи

31

15

Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за Фондом

сума страхових внесків, строк сплати яких не настав (поточна заборгованість)

32

заборгованість зі сплати страхових внесків, пов'язана з несвоєчасною виплатою заробітної плати

33

 

Як бачимо, базу нарахування внесків до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві (розділ 1 Розрахункової відомості) відкориговано в місяці виявлення помилки, тобто у травні 2008 року. У зв’язку з цим замість 12000 грн. за травень 2008 року зазначено суму 11400 грн. (12000 - 600).

Оскільки в цьому випадку помилка спричинила завищення суми внесків до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві, пеня не нараховується.

Якщо ж помилка призводить до заниження їх суми, страхувальнику необхідно нарахувати та сплатити на суму недоїмки пеню в розмірі 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати недоїмки. Нараховану суму пені слід відобразити в ряд. 9 Розрахункової відомості, а перераховану — у рядку 26.

 

Помилки, допущені в минулих роках

На практиці можливе виявлення в поточному році помилок за попередні роки. Ці помилки може бути пов’язано як із заниженням (завищенням) бази нарахування внесків, так і з неправильним застосуванням страхового тарифу.

Торішні помилки у звітності перед Фондом страхування від нещасних випадків на виробництві можна виправити аналогічно до порядку виправлення у звітності до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, відображаючи збільшення (зменшення) суми внесків у ряд. 8 «Донараховані суми страхових внесків», незалежно від того, з чим пов’язано помилку: з неправильним відображенням бази чи з неправильним застосуванням тарифу.

Приклад 2.

У листопаді 2007 року працівнику нараховано премію до ювілею в розмірі 700 грн. Разом із зарплатою її виплачено 12 грудня 2007 року. На зазначену премію помилково не було нараховано внески до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві в розмірі 7,42 грн. (700 х 1,06 %).

У результаті помилки базу для нарахування внесків занижено на 700 грн. Помилку виявлено у травні 2008 року. Донараховані внески в розмірі 7,42 грн. сплачено 12 травня 2008 року.

Оскільки в результаті помилки виникла недоїмка за внесками, то необхідно нарахувати та сплатити пеню. Пеня має розраховуватися за період з 13 грудня 2007 по 12 травня 2008 року включно, тобто за 152 дні.

 

Ставка НБУ

10 %

Кількість днів у поточному році

366

Відсотки від ставки НБУ, установлені для розрахунку розміру пені

120

Розрахунок ставки для визначення одноденного розміру пені (10 х 120 : 100 : 366)

0,03 %

Сума недоїмки

7,42 грн.

Кількість днів прострочення сплати

152 дні

Сума пені, що підлягає сплаті (7,42 х 152 х 0,03 : 100)

0,34 грн.

 

Пеню було сплачено 12 травня 2008 року.

Станом на 01.01.2008 р. заборгованість підприємства із заробітної плати перед працівниками — 10000 грн. Заборгованість перед Фондом страхування від нещасних випадків на виробництві зі сплати внесків, строк оплати яких не настав, склала 106 грн.

Дані про нараховані у 2008 році суми заробітної плати, а також нараховані внески до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві наведемо в таблиці.

 

Показник

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

ФОП, грн.

10000,00

10000,00

10000,00

12000,00

12000,00

12000,00

Нарахування у ФНВ, грн.

106,00

106,00

106,00

127,20

127,20

127,20

 

Виправлення помилки покажемо в Розрахунковій відомості за І півріччя 2008 року.

 

(фрагмент)

Розрахункова відомість

про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

за

I півріччя 200 8 року
Установлені строки отримання заробітної плати ____________  Страховий тариф               1,06 %            

 

1. Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески (грн.)

1 квартал
(за місяцями)

2 квартал
(за місяцями)

3 квартал
(за місяцями)

4 квартал
(за місяцями)

Усього з початку року

10000,00

12000,00

22000,00

10000,00

12000,00

22000,00

10000,00

12000,00

22000,00

Разом 30000,00

36000,00

66000,00

 

2. Розрахунок страхових внесків до Фонду (грн.):


рядка

Сума, всього

Показники


рядка

Сума, всього

1

106,00

Кошти на початок року

16

сума несплачених платежів

заборгованість за Фондом

 

 

Нараховано

Зараховано витрат із соціального страхування:

 

 

2

318,00

На початок періоду

На початок періоду

17

3

381,60

За звітний період
(за місяцями)

За звітний період
(за місяцями)

18

 

127,20

1-й місяць

1-й місяць

 

 

127,20

2-й місяць

2-й місяць

 

 

127,20

3-й місяць

3-й місяць

 

4

699,60

Разом (2 + 3)

Разом (17 + 18)

19

З них фактично виплачено:

19а

5

Донараховано при прийнятті звітності

Перераховано:

 

 

6

7,76

Нараховано за актами, усього

На початок періоду

20

318,00

За звітний період
(за місяцями)

21

360,40

1-й місяць

 

106,00

в тому числі:

2-й місяць

 

127,20

3-й місяць

 

127,20

Разом (20 + 21)

22

678,40

7

— не прийнято до заліку витрат

Перераховано за актами

23

7,76

8

7,42

— донараховані суми страхових внесків

у тому числі:

 

 

9

0,34

— пені

— не прийнято до заліку витрат

24

10

— штрафу

— донараховані суми страхових внесків

25

7,42

— пені

26

0,34

11

Отримано від Фонду на поточний рахунок

— штрафу

27

Усього зараховано і заплачено (16 + 19 + 22 + 23)

28

686,16

12

Списано заборгованості

Сума несплачених платежів (14 - 28)

29

127,20

13

Списано пені, штрафів

у тому числі:

 

 

14

813,36

Усього належить до сплати (1 + 4 + 5 + 6 + 11 - 12 - 13)

недоїмка зі сплати страхових внесків

30

пеня, штрафи

31

15

Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за Фондом

сума страхових внесків, строк сплати яких не настав (поточна заборгованість)

32

заборгованість зі сплати страхових внесків, пов'язана з несвоєчасною виплатою заробітної плати

33

 

Зауважимо, що коригування помилок, спричинених неправильним застосуванням розміру страхового тарифу, виправляється аналогічно, тобто донараховані суми страхових внесків необхідно відобразити в ряд. 8 «Донараховані суми страхових внесків» Розрахункової відомості (при їх заниженні в попередньому періоді). На суму несвоєчасно сплачених страхових внесків страхувальник має нарахувати пеню і відобразити її в ряд. 9 «Нараховано за актами... Пені» Розрахункової відомості.

Якщо через застосування неправильної ставки страхові внески було завищено, суму зменшення внесків необхідно відобразити в тому ж ряд. 9 «Донараховані суми страхових внесків» Розрахункової відомості зі знаком «-».

Слід мати на увазі, що така помилка виправляється однаково незалежно від того, виявлено її за звітний період поточного року чи за минулий рік.

 

Помилки, пов’язані з неправильним обчисленням сум виплат за рахунок коштів Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві

Якщо в поточному році при розрахунку та виплаті допомог за рахунок коштів Фонду (наприклад, допомоги по тимчасовій непрацездатності) було допущено помилку, то згідно з

листом № 997 слід відкоригувати показники «Зараховано витрат по соціальному страхуванню», тобто рядків 18 «За звітний період (за місяцями)», 19 «Разом (17 + 18)» та розділ 6 «Витрати за кошти Фонду з початку року».

Розглянемо умовний приклад.

Приклад 3.

У травні 2008 року виявлено, що в лютому 2008 року було неправильно нараховано та виплачено працівнику допомогу по тимчасовій втраті працездатності за рахунок коштів Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві. Суму допомоги було завищено на 80 грн.

На момент виявлення недоїмки в підприємства була переплата за внесками до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві, сума якої більше суми недоїмки. Отже, пеню в цьому випадку підприємству нараховувати та сплачувати не потрібно.

Станом на 01.01.2008 р. заборгованість підприємства із заробітної плати перед працівниками — 15000 грн. Страховий тариф у 2007 році — 1,06 %. Заборгованість перед Фондом страхування від нещасних випадків на виробництві зі сплати внесків, строк оплати яких не настав, складала 159 грн.

Дані про нараховані у 2008 році суми заробітної плати, допомоги по тимчасовій непрацездатності, що відшкодовуються за рахунок коштів Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві, та страхових внесків наведено в таблиці.

 

Показник

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

ФОП, грн.

15000,00

15000,00

15000,00

18000,00

18000,00

19000,00

Внески до ФНВ, грн.

159,00

159,00

159,00

190,80

190,80

201,40

Лікарняні за рахунок ФНВ

 

380,00*

 

400,00

 

 

* З урахуванням помилково нарахованої суми допомоги, що відшкодовується ФНВ, у розмірі 80,00 грн.

 

У Розрахунковій відомості за І півріччя 2008 року помилку буде виправлено так.

 

(фрагмент)

Розрахункова відомість

про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

за

I півріччя 200 8 року
Установлені строки отримання заробітної плати

________

Страховий тариф                     1,06 %                 

 

1. Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески (грн.)

1 квартал
(за місяцями)

2 квартал
(за місяцями)

3 квартал
(за місяцями)

4 квартал
(за місяцями)

Усього з початку року

15000,00

18000,00

33000,00

15000,00

18000,00

33000,00

15000,00

19000,00

34000,00

Разом 45000,00

55000,00

100000,00

 

2. Розрахунок страхових внесків до Фонду (грн.):


рядка

Сума, всього

Показники


рядка

Сума, всього

1

159,00

Кошти на початок року

16

сума несплачених платежів

заборгованість за Фондом

 

 

Нараховано

Зараховано витрат із соціального страхування:

 

 

2

477,00

На початок періоду

На початок періоду

17

380,00

3

583,00

За звітний період
(за місяцями)

За звітний період (за місяцями)

18

320,00

190,80

1-й місяць

1-й місяць

 

400,00

190,80

2-й місяць

2-й місяць

 

- 80,00

201,40

3-й місяць

3-й місяць

 

4

1060,00

Разом (2 + 3)

Разом (17 + 18)

19

700,00

З них фактично виплачено:

19а

5

Донараховано при прийнятті звітності

Перераховано:

 

 

6

Нараховано за актами, усього

На початок періоду

20

418,00

За звітний період (за місяцями)

21

1-й місяць

 

в тому числі:

2-й місяць

 

3-й місяць

 

Разом (20 + 21)

22

418,00

7

— не прийнято до заліку витрат

Перераховано за актами

23

8

 

— донараховані суми страхових внесків

у тому числі:

 

 

9

 

— пені

— не прийнято до заліку витрат

24

10

— штрафу

— донараховані суми страхових внесків

25

 

— пені

26

11

Отримано від Фонду на поточний рахунок

— штрафу

27

Усього зараховано і заплачено (16 + 19 + 22 + 23)

28

1118,00

12

Списано заборгованості

Сума несплачених платежів
(14 - 28)

29

101,00

13

Списано пені, штрафів

у тому числі:

 

 

14

1219,00

Усього належить до сплати (1 + 4 + 5 + 6 + 11 - 12 - 13)

недоїмка зі сплати страхових внесків

30

пеня, штрафи

31

15

Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за Фондом

сума страхових внесків, строк сплати яких не настав (поточна заборгованість)

32

заборгованість зі сплати страхових внесків, пов'язана з несвоєчасною виплатою заробітної плати

33

 

6. Витрати з коштів Фонду з початку року (грн.)*

Найменування витрат

Код
рядків

Кількість потерпілих

Фактична кількість днів виплат допомоги

Сума,
всього

Допомога у зв

язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності

34

2,00

11,00

700,00

Витрати на поховання потерпілого

35

х

Страхова виплата потерпілому в розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу роботу

36

х

Інші витрати

37

х

х

Разом (34 + 35 + 36 + 37):

38

х

х

700,00

*

Суми витрат зменшуються на суми витрат, які не прийняті до заліку в звітному році.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі