Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Держзакупівлі: аналізуємо нові документи

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2008/№ 40
Друк
Стаття

Держзакупівлі: аналізуємо нові документи

 

У сьогоднішньому номері опубліковано документи Міністерства економіки (див. с. 6–15), що стосуються проведення держзакупівель. Ця стаття є розширеним коментарем до цих документів.

Вікторія Матвєєва, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Тимчасове положення

— Тимчасове положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затверджене постановою КМУ від 28.03.2008 р. № 274.

Порядок № 128

— Порядок погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника, затверджений наказом Міністерства економіки України від 15.04.2008 р. № 128.

Порядок № 126

— Порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю, затверджений наказом Міністерства економіки України від 14.04.2008 р. № 126.

Порядок № 110

— Порядок приймання та опублікування оголошень щодо проведення закупівель товарів, робіт і послуг в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель», затверджений наказом Міністерства економіки України від 04.04.2008 р. № 110.

Порядок № 130

— Порядок надання роз’яснень щодо застосування законодавства у сфері закупівель, затверджений наказом Міністерства економіки України від 15.04.2008 р. № 130.

 

Як погоджувати вибір процедури закупівлі

Тимчасовим положенням

передбачено, що при проведенні окремих процедур закупівель замовники повинні отримати погодження на їх проведення з уповноваженим органом, тобто
з Мінекономіки. Яких закупівель стосується ця вимога і який порядок отримання такого погодження?

Ця вимога стосується

процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника. Механізм погодження процедур торгів з Мінекономіки визначено Порядком № 128.

 

Процедура
закупівлі

Коли погоджувати застосування процедури торгів і які документи подавати до Мінекономіки

Торги з обмеженою участю

Якщо очікувана вартість товарів, робіт і послуг, що закуповуються, дорівнює або перевищує 500 тис. грн.
Якщо при проведенні цієї процедури проводиться попередня кваліфікація учасників, то її проведення не потрібно погоджувати з Мінекономіки

Перелік документів:
1) лист-звернення в довільній формі;
2) копія протоколу засідання тендерного комітету;
3) проект тендерної документації;
4) експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування цієї процедури

Закупівля в одного учасника

Незалежно від очікуваної вартості товарів, робіт і послуг,
що закуповуються, ця процедура підлягає погодженню
з Мінекономіки

Перелік документів:
1) лист-звернення в довільній формі;
2) копія протоколу засідання тендерного комітету;
3) проект договору про закупівлю з додатками;
4) техніко-економічне обґрунтування застосування цієї процедури (форму якого наведено в додатку 1 до Порядку № 128);
5) експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування цієї процедури;
6) копії договорів чи інших документів, що підтверджують наявність в учасника авторських прав (якщо закупівля пов’язана із захистом авторських прав), засвідчені замовником;
7) договір про закупівлю та звіт про проведення процедур закупівлі (у разі потреби здійснення додаткових поставок);
8) висновок розробника проекту про необхідність виконання додаткових будівельних робіт, які не було включено до початкового проекту, але у зв’язку з непередбачуваними обставинами стали необхідними для виконання проекту. При цьому такий договір має бути укладено з учасником таких робіт, що технічно чи економічно пов’язані з основним договором. Крім того, загальна вартість додаткових робіт не повинна перевищувати 50 % вартості робіт за основним
договором

 

Крім перелічених документів

Порядок № 128 дозволяє Мінекономіки вимагати також:

— копії установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб або свідоцтва про державну реєстрацію фізичних осіб — підприємців. Зауважимо, що раніше до таких документів було включено ще й ліцензії, а зараз про них чомусь умовчали;

довідки про відповідність ціни предмета закупівлі, зазначеної в проекті договору, ціновій кон’юнктурі на ринку відповідних товарів, робіт і послуг. Такі довідки можуть видавати Держкомстат, Держінспекція з контролю за цінами, регіональні торгово-промислові палати та інші організації, що мають на це відповідні повноваження. Природно, видаватимуть такі довідки не безплатно.

Загальний строк для розгляду документів та прийняття рішення про погодження застосування процедури закупівлі або відмови в такому погодженні залишився незмінним —

30 календарних днів з дати подання документів.

Порядок № 128

уточнює, що лист-погодження процедури закупівлі, виданий Мінекономіки, є дійсним до моменту укладення договору про закупівлю. Отже, для проведення нової процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника необхідно буде заново пройти процедуру погодження з Мінекономіки.

 

Як Мінекономіки надаватиме роз’яснення

Однією з функцій Мінекономіки є надання роз’яснень щодо порядку застосування законодавства у сфері закупівель. Вимоги до надання таких роз’яснень установлено

Порядком № 130. Які ж це вимоги:

1) запити, що надходять на адресу Мінекономіки, підлягають розгляду

протягом місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — протягом 15 робочих днів від дня їх надходження. При цьому початком строку розгляду запиту є день його реєстрації в Мінекономіки, а закінченням — день направлення такого роз’яснення заявнику;

2) роз’яснення підлягають оформленню на

офіційному бланку Мінекономіки, на якому має бути зазначено назву документа — «РОЗ’ЯСНЕННЯ», і підписується такий документ міністром або уповноваженою особою Мінекономіки.

 

Як приймають та публікують оголошення про проведення процедур закупівель

Порядком № 110

установлено правила приймання та строки опублікування оголошень про проведення процедур закупівель в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель». Оголошення про проведення закупівель чи проведення попередньої кваліфікації публікуються безплатно.

Разом з тим для державних, у тому числі казенних підприємств, установ та господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належать державним, у тому числі казенним підприємствам і господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, редакція «Вісника державних закупівель»

за погодженням з Мінекономіки може передбачати особливі умови опублікування таких оголошень.

Оголошення, підготовлені до публікації, секретар тендерного комітету може передати до редакції «Вісника державних закупівель» одним з таких способів:

особисто або відправити факсом з подальшим відправленням оригіналу оголошення поштою (із зазначенням номера, присвоєного при прийманні такого оголошення). Такі оголошення має бути складено за формами, затвердженими наказом Мінекономіки від 04.04.2008 р. № 108.

Прийняті оголошення реєструються у «Віснику державних закупівель» протягом

3 календарних днів з дати отримання, а публікуються не пізніше 7 днів з дати такої реєстрації. Отже, оголошення про проведення процедур закупівлі замовник може побачити у «Віснику державних закупівель» у кращому разі через 10 днів після його складання.

 

Як оскаржити процедуру закупівлі

Питання, пов’язані з оскарженням дій замовників при проведенні ними процедур закупівель, визначено

п. 85-91 Тимчасового положення та Порядком № 126.

Механізм оскарження, викладений у

Порядку № 126, практично повторює згадані вище пункти Тимчасового положення. Тому далі звернемо увагу тільки на цікаві моменти:

1. Сьогодні учасники можуть подавати скаргу тільки

до укладення договору про закупівлю безпосередньо замовнику або Мінекономіки, тоді як до 2 квітня 2008 року скаргу можна було подати і після укладення договору про закупівлю.

Порядок № 126

також уточнює: якщо на день отримання скарги договір про закупівлю вже укладено, то Мінекономіки не має права приймати рішення за такою скаргою. Про це повідомляють учасника у письмовій формі протягом 5 днів.

2. Сьогодні

Порядок № 126 не розмежовує порядок розгляду скарги залежно від статусу особи, яка подала скаргу. Для всіх учасників діє єдиний механізм оскарження рішень, дій чи бездіяльності замовника. Вимоги до оформлення скарг та їх змісту наведено в пп. 4 — 5 Порядку № 126.

3. Скаргу, подану учасником торгів, може бути залишено без розгляду, якщо:

1) вона подана з порушенням вимог

п. 4 Порядку № 126;

2) об’єктом оскарження є вибір процедури закупівлі або рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій;

3) її зміст не відповідає вимогам

п. 5 Порядку № 126, тобто якщо не містить обов’язкову інформацію;

4) вона подана після закінчення 15 календарних днів від дня настання підстав для скарги. При визначенні зазначеного строку необхідно враховувати таке:

— днем настання підстави для подання скарги є день допущення замовником торгів порушення процедури закупівлі;

— днем подання скарги вважається дата реєстрації вхідних документів у Мінекономіки;

— якщо у скарзі зазначається декілька рішень, дій або фактів бездіяльності замовника торгів, то час подання скарги відлічується від дати настання останнього за часом такого факту.

4. Ні

Тимчасовим положенням, ні відповідно Порядком № 126 не надано право на оскарження процедур закупівель, рішень, дій або бездіяльності замовника в судовому порядку. Але, вважаємо, що відсутність прямої норми в цих документах не позбавляє учасників права звертатися до суду в порядку, що передбачений Кодексом адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV.

Крім того, підставою для звернення до суду може бути вимога про відшкодування витрат, пов’язаних з участю у процедурі закупівлі. У свою чергу, відшкодування таких витрат може провадитися тільки за наявності рішення суду.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі