Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження нової редакції Методичних рекомендацій щодо приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності платників податків в ОДПС України

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2008/№ 42
Друк
Наказ від 15.04.2008 р. № 250

Про затвердження нової редакції Методичних рекомендацій щодо приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності платників податків в ОДПС України

 

Наказ від 15 квітня 2008 року № 250

(витяг)

 

З метою підвищення ефективності роботи на регіональному та районному рівнях у процесі приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності платників податків та реєстрів отриманих та виданих податкових накладних з урахуванням різних способів надходження документів до органів державної податкової служби України, у тому числі в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, та відповідно до статті 2 Закону України від 4 грудня 1990 року № 509-XII «Про державну податкову службу в Україні»

наказую:

1. Затвердити та ввести в дію

з 15.04.2008 р.:

1.1.

Методичні рекомендації щодо приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності платників податків в ОДПС України (далі — Методичні рекомендації) (додаток 1);

1.2. Регламент виконання робіт та взаємодії підрозділів на районному рівні в системі подання податкової звітності в електронному вигляді (додаток 2*);

** Додатки 2 — 5 не наводяться.

1.3. Реєстр форм звітних документів платників податків юридичних та фізичних осіб — підприємців для занесення до електронної бази звітних документів ДПА України (додаток 3);

1.4. Опис алгоритму контролю (додаток 4);

1.5. Форму Квитанції про стан розрахунків з бюджетом (додаток 5*).

* Додатки 2 — 5 не наводяться.

<...>

5. Дозволити органам ДПС на місцях приймати на тимчасову роботу для обробки документів податкової звітності операторів за укладеними договорами та угодами.

6.

Накази ДПА України від 01.04.2006 р. № 171 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності платників податків в ОДПС України» та від 18.06.2007 р. № 369 «Про внесення змін до наказу ДПА України від 01.04.2006 р. № 171» вважати такими, що втратили чинність. <...>

Голова С. Буряк

 

 

Додаток 1 до наказу ДПА України від 15 квітня 2008 р. № 250

Методичні рекомендації щодо приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності платників податків в ОДПС України

 

(витяг)

 

1. Прийняті скорочення

АІС

— автоматизована інформаційна система

ЗЕД

— зовнішньоекономічна діяльність

АІС ОР

— автоматизована інформаційна система обласного рівня

КМУ

— Кабінет Міністрів України

АРМ

— автоматизоване робоче місце

КОР

— картка особового рахунку

БД АІС

— бази даних автоматизованої інформаційної системи

КОАТУУ

— Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України

БД ПЗ

— бази даних програмного забезпечення

ОДПС

— органи державної податкової служби

ДПА

— державна податкова адміністрація

ПДВ

— податок на додану вартість

ДПІ

— державна податкова інспекція

ПЗ

— програмне забезпечення

ДПС

— державна податкова служба

РРО

— реєстратор розрахункових операцій

ДПСУ

— державна податкова служба України

СПД

— суб’єкт підприємницької діяльності

ДРФО

— державний реєстр фізичних осіб

СПД ФО

— суб’єкт підприємницької діяльності фізична особа

ЕЦП

— електронний цифровий підпис

ТРДПАУ

— тимчасовий реєстр Державної податкової адміністрації України

ЦБД

— центральна база даних

 

2. Терміни та їх визначення

У Методичних рекомендаціях терміни вживаються у такому значенні:

ПІДРОЗДІЛ ВЕДЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ — працівники структурного підрозділу, на яких покладено функції приймання, реєстрацію та введення податкової звітності засобами програмного забезпечення (ПЗ);

ПІДРОЗДІЛ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ — працівники структурного підрозділу, які супроводжують картку особового рахунка платника податків;

ПІДРОЗДІЛ СУПРОВОДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПОДАТКОВОГО БЛОКУ — працівники відділу (сектору), які здійснюють супроводження програмних засобів, що надійшли централізовано від ДПА України;

ПІДРОЗДІЛ ВЕДЕННЯ ДРФО — працівники структурного підрозділу, на яких покладено функції ведення ДРФО;

БАЗА ДАНИХ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДПС — база даних в електронному вигляді, створена в органах державної податкової служби на основі первинних показників звітних документів платників податків, призначена для централізованого накопичення та багаторазового використання в інформаційно-аналітичних системах ДПС України;

ЛОГІЧНЕ ВИДАЛЕННЯ — видалення платника податку з електронної бази даних без фізичного видалення (можна лише переглянути раніше введені звіти, а створити нові звіти у такого платника неможливо);

ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ — юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус суб’єктів підприємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких згідно із законодавством покладено обов’язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов’язкові платежі), пеню та штрафні санкції;

КАРТКА ОСОБОВОГО РАХУНКА (КОР) — форма електронного документа платника податку, збору (обов’язкового платежу) встановленого зразка, яка формується засобами АІС «Облік податків і платежів»;

РОБОЧЕ МІСЦЕ ДЛЯ ПРИЙМАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ЗВІТНОСТІ — спеціально обладнане за принципами операційного залу робоче місце інспектора державної податкової служби, яке обмежує контакт з платником податків (вікна для приймання звітних документів платників податків), а також створені відповідні умови для платників податків;

«ЄДИНЕ ВІКНО» — робоче місце для приймання різних форм податкової звітності платників податків. Звітні документи платників приймаються на єдиному робочому місці як в електронному, так і в паперовому вигляді;

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ, РОЗРАХУНОК — документ, що подається платником податків до органу державної податкової служби у строки, встановлені законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку, збору (обов’язкового платежу);

ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ — сукупність документів, що подаються платниками податків до органів державної податкової служби у строки, встановлені законодавством, на підставі яких здійснюються нарахування та/або сплата податків, зборів (обов’язкових платежів);

ПОДАТКОВИЙ АГЕНТ — юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ) або фізична особа чи представництво нерезидента — юридичної особи, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати цей податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам відповідно до закону, а також нести відповідальність за порушення норм цього Закону.

Податковим агентом, зокрема, є фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності, яка використовує найману працю інших фізичних осіб, щодо виплати заробітної плати (інших виплат та винагород) таким іншим фізичним особам;

ПОДАТКОВЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ — зобов’язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені законами України;

ОПЕРАЦІЙНИЙ (БАНКІВСЬКИЙ) ДЕНЬ — частина робочого дня, протягом якої приймаються документи на переказ. Дні визначаються для банків робочими за правилами, встановленими відповідною постановою Національного банку України;

СИСТЕМА ПОДАННЯ ПОДАТКОВИХ ДОКУМЕНТІВ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ — сукупність організаційних, правових заходів та програмних, програмно-апаратних, телекомунікаційних засобів, а також певних послуг, що забезпечують подання податкових документів в електронному вигляді до органів ДПС, визначених законодавством України та Інструкцією з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку;

СУБ’ЄКТИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ — органи ДПС, платник податків (посередник), які набувають передбачених законом або договором прав і обов’язків у процесі електронного документообігу;

КВИТАНЦІЯ ПРО ОДЕРЖАННЯ ПОДАТКОВОГО ДОКУМЕНТА В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ (далі — перша квитанція) — електронний документ, що формується програмним забезпеченням органів ДПС та засвідчує факт і час одержання податкового документа в електронному вигляді;

КВИТАНЦІЯ ПРО ПРИЙМАННЯ ПОДАТКОВОГО ДОКУМЕНТА В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ (далі — друга квитанція) — електронний документ, що формується програмним забезпеченням органів ДПС та засвідчує факт та час приймання (неприймання) податкового документа в електронному вигляді у базу даних органів ДПС;

ФОРМАТ (СТАНДАРТ) ПОДАТКОВОГО ДОКУМЕНТА В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ — формалізований опис складу та структури показників податкового документу в електронному вигляді, затверджений Державною податковою адміністрацією (далі — ДПА) України;

ПОДАТКОВИЙ ДОКУМЕНТ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ — податковий документ (податкова звітність, реєстри податкових накладних та інші звітні податкові документи), інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа, в форматі, затвердженому ДПА України;

ПОДАННЯ ПОДАТКОВИХ ДОКУМЕНТІВ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ — подання податкових документів в електронному вигляді на електронну адресу органу ДПС України за допомогою програмних засобів та будь-яких засобів телекомунікаційного зв’язку із застосуванням електронного цифрового підпису та за умови включення суб’єкта підприємницької діяльності до системи подання податкових документів в електронному вигляді, також подання податкових документів на магнітних носіях з накладанням електронного цифрового підпису без додання роздрукованих оригіналів документів податкової звітності на паперових носіях;

ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС — вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа;

ОСОБИСТИЙ КЛЮЧ — параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу;

ВІДКРИТИЙ КЛЮЧ — параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб’єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису;

СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ — програмне забезпечення, призначене для створення платником податків податкових документів в електронному вигляді відповідного формату (стандарту) згідно з вимогами Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку;

СЕРТИФІКАТ ВІДКРИТОГО КЛЮЧА — документ, виданий центром сертифікації ключів, який засвідчує чинність і належність відкритого ключа підписувачу;

НАДІЙНИЙ ЗАСІБ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ — засіб електронного цифрового підпису, що має сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації;

КОМПРОМЕТАЦІЯ ОСОБИСТОГО КЛЮЧА — будь-яка подія та/або дія, що призвела або може призвести до несанкціонованого використання особистого ключа.

Інші терміни в Методичних рекомендаціях вживаються у значенні, наведеному в Законах України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг», від 22 травня 2003 року № 852-IV «Про електронний цифровий підпис» та інших нормативно-правових актах.

 

3. Загальні положення

3.1. Методичні рекомендації щодо ведення та захисту податкової звітності, поданої платниками податків в органи державної податкової служби (далі — Методичні рекомендації), охоплюють повний цикл ведення та захисту документів податкової звітності (далі — документи податкової звітності), які подаються до органів державної податкової служби (далі — ОДПС) підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та фізичними особами — підприємцями

(далі — платники податків).

3.2. Методичні рекомендації розроблені з метою впровадження в державних податкових органах єдиної методології ведення та захисту документів податкової звітності платників податків з урахуванням різних способів надходження документів до ОДПС, у тому числі засобами телекомунікаційного зв’язку.

Для забезпечення єдиної методології ведення та захисту документів податкової звітності повинні виконуватись такі процедури:

приймання та реєстрація документів податкової звітності від платників податків;

перенесення інформації з документів податкової звітності на паперових носіях до електронних баз податкової звітності;

перенесення інформації, наданої платниками податків в електронному вигляді, до електронних баз податкової звітності;

проведення автоматизованих перевірок документів податкової звітності;

верифікація даних податкової звітності, наданої на паперових носіях, що переносяться до КОР платників податків;

перенесення показників про нараховані суми з електронних баз податкової звітності до КОР платників податків;

контроль за даними, перенесеними до КОР платників податків;

обробка податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ф. № 1ДФ;

обробка податкової звітності (у тому числі поданої в електронному вигляді), дані з яких не заносяться до КОР платників податків;

формування та передача реєстрів на основі обробленої податкової звітності;

оформлення і передача на збереження паперових носіїв податкової звітності;

адміністрування системи приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності.

3.3.

Методичні рекомендації визначають методологію забезпечення достовірності введених даних, специфічні вимоги для обробки окремих груп документів тощо.

3.4.

Методичні рекомендації розроблені з урахуванням вимог Законів України від 21 грудня 2000 року № 2181-III «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (із змінами та доповненнями) (далі — Закон № 2181), від 22 травня 2003 року № 889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб», від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» (зі змінами та доповненнями), від 22 травня 2003 року № 852-IV «Про електронний цифровий підпис», від 4 грудня 1990 року № 509-XII «Про державну податкову службу в Україні» (із змінами та доповненнями), від 20 лютого 2003 року № 551-IV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування», наказу ДПА України від 24.06.2005 р. № 228 «Про введення в дію Регламенту експлуатації АІС ДПА України» (із змінами та доповненнями), Типової інструкції з діловодства в органах державної податкової служби України, затвердженої наказом ДПА України від 01.06.98 р. № 315 (із змінами та доповненнями) (далі — Типова інструкція з діловодства), та інших нормативно-правових актів з питань оподаткування.

3.5. Режим обробки «Декларацій про доходи фізичної особи» виконується засобами АІС «Облік податків і платежів» підрозділами оподаткування фізичних осіб за окремим порядком.

 

4. Приймання та реєстрація податкової звітності

Документи податкової звітності до органів податкової служби можуть бути надані (надіслані):

на

паперових носіях;

поштовими

відправленнями;

на

магнітних носіях з доданням роздрукованих оригіналів документів податкової звітності на паперових носіях;

на

магнітних носіях з накладанням електронного цифрового підпису без додання роздрукованих оригіналів документів податкової звітності на паперових носіях;

засобами

телекомунікаційного зв’язку за допомогою будь-якої транспортної системи, яка забезпечує доставку пакета звітних документів платника податків до ОДПС, з накладанням електронного цифрового підпису.

4.1. Для приймання документів податкової звітності на паперових та магнітних носіях у ОДПС має бути спеціально виділене та обладнане за принципом операційного залу приміщення. У приміщенні обов’язково мають бути встановлені робочі станції з системою приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності (за технологією «єдиного вікна»).

4.1.1.

Податкова звітність приймається підрозділом ведення та захисту податкової звітності без попередньої перевірки зазначених у ній показників від платника або іншої особи, на яку покладено обов’язки з подання органам ДПС податкової звітності.

Відмова

службової (посадової) особи ОДПС прийняти податкову декларацію з будь-яких причин або висування нею будь-яких передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої декларації, зменшення або скасування від’ємного значення об’єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов’язань тощо) забороняється та розцінюється як перевищення службових повноважень такою особою, що тягне за собою її дисциплінарну та матеріальну відповідальність у порядку, визначеному законодавством.

Якщо службова (посадова) особа ОДПС порушує

норми підпункту 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 Закону № 2181, платник податків зобов’язаний до закінчення граничного строку подання декларації надіслати таку декларацію поштою з описом вкладеного та повідомленням про вручення, до якої долучається заява на ім’я керівника відповідного ОДПС, «складена у довільній формі, із зазначенням прізвища службової (посадової) особи, яка відмовилася прийняти декларацію, та/або із зазначенням дати такої відмови». При цьому декларація вважається поданою в момент її вручення пошті, а граничний десятиденний строк, встановлений для поштових відправлень підпунктом 4.1.7 Закону № 2181, не застосовується.

Платник податків може також оскаржити

дії службової (посадової) особи контролюючого органу з відмови у прийнятті податкової декларації у судовому порядку.

4.1.2.

Документи податкової звітності мають бути: надані до ОДПС за формами встановленого зразка, що діють на момент подання документа, з обов’язковими додатками;

повністю заповненими, а саме: наявні обов’язкові реквізити та відмітка про подані додатки, значення показників, що не заповнюються через відсутність інформації, мають бути прокреслені;

документи податкової звітності, що подаються на паперових носіях, мають бути заповнені чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації або інших засобів, які забезпечують збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності;

без підчисток, помарок, малопомітних виправлень;

підписані відповідними посадовими особами, скріплені печаткою платника податків.

4.1.3.

На етапі приймання документа податкової звітності працівники, що здійснюють приймання, контролюють наявність:

підписів посадових осіб;

печатки платника податків;

обов’язкових реквізитів;

обов’язкових додатків до податкової звітності, які передбачені порядком заповнення відповідної звітності;

прокреслень в значеннях показників, що не заповнюються через відсутність інформації.

В даному контексті під обов’язковими реквізитами розуміються:

тип документу (звітний, уточнюючий, звітний новий);

звітний (податковий) період;

назва платника;

код платника згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 118 «Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України», або реєстраційний (обліковий) номер з ТРДПАУ для юридичної особи;

код виду економічної діяльності (КВЕД);

код форми власності;

код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ (якщо передбачено формою);

ідентифікаційний номер згідно з ДРФО або в разі відмови від нього серія та номер паспорту для фізичної особи;

реєстраційний (обліковий) номер платника в разі спільної (сумісної) діяльності;

місцезнаходження платника;

ОДПС, до якого подається звітність;

індивідуальний податковий номер та номер свідоцтва про реєстрацію для платників ПДВ;

дата подання звіту (або дата заповнення — в залежності від форми);

ініціали, прізвища та ідентифікаційні номери посадових осіб для звітів, в яких це передбачено формою;

підписи цих осіб, засвідчені печаткою.

4.1.4. Якщо податкова звітність, що надана органу ДПС платником податків, заповнена ним всупереч правилам, зазначеним у затвердженому порядку її заповнення, то вона може бути не визнана органом ДПС як податкова звітність.

Підставою про визнання звітності недійсною є:

відсутність підпису відповідних посадових осіб;

відсутність скріплення печаткою підписів платника податків (факсиміле не дозволяється);

відсутність обов’язкових реквізитів податкового документу;

неможливість прочитати текст або цифри внаслідок пошкодження (наприклад, документи, залиті чорнилом або іншою рідиною, потерті);

наявність порваних аркушів, підчищень, помарок, виправлень, дописок і закреслювань;

подання ксерокопії оригіналів звітних документів;

порушення загальних вимог оформлення документів податкової звітності.

У таких випадках працівники підрозділів ведення та захисту податкової звітності повинні в усній формі попередити платника податків про виявлені недоліки і про наслідки прийняття органами ДПС такої податкової звітності та запропонувати надати нову, оформлену належним чином.

Для інформування платників податків про відповідальність та наслідки повернення податкової звітності на дошці об’яв або інших інформаційних стендах в операційних залах розміщується витяг з Закону № 2181 пп. 4.1.2.

Якщо платник наполягає на прийнятті звітності

, то звітність приймається, реєструється та разом із службовою запискою передається до галузевого підрозділу для подальшого зберігання в звітній частині особової справи платника податків. На примірнику, що залишається у платника, проставляється штамп «ОТРИМАНО, попереджено про можливість невизнання» (зразок штампа наведено у додатку 1 до Методичних рекомендацій).

Платнику в триденний термін від дня отримання звітності (але не пізніше наступного дня від граничного терміну подання) працівником підрозділу, до функцій якого відноситься приймання податкової звітності, надсилається повідомлення про невизнання ОДПС декларації як податкової із зазначенням підстав та пропозицією надати нову, оформлену належним чином (пп. 4.1.3).

В електронній базі дана податкова звітність тільки реєструється (без внесення показників) та отримує статус «До відома», а в коментарях проставляється реєстраційний номер повідомлення (про невизнання ОДПС декларації як податкової) та дата його відправки.

В разі прийняття рішення галузевим підрозділом щодо неправомірності подання звітності платником податків дані, занесені до КОР, усуваються за службовою запискою галузевого підрозділу з резолюцією керівника ДПІ, в електронних базах звітність отримує статус «До відома», у коментарях до звіту проставляється ознака «згідно зі службовою запискою від «___» № ___».

Відправлення платникам податків зазначених повідомлень здійснюється через загальні відділи відповідно до Типової інструкції з діловодства.

4.1.5.

За відсутності зауважень до порядку оформлення податкової звітності вона реєструється і вважається прийнятою. Цей факт засвідчують відповідні відмітки: штамп, дата реєстрації документа та реєстраційний номер.

На примірнику, що подається до державної податкової інспекції, проставляється штамп «Конфіденційно» (зразок штампа наведено у додатку 1 до Методичних рекомендацій).

На примірнику, що залишається у платника, проставляється штамп «ОТРИМАНО» (зразок штампа наведено у додатку 1 до Методичних рекомендацій).

Відмітки проставляються на полях, визначених затвердженими формами податкової звітності, як основного документа, так і додатка до нього.

4.1.6. Реєстраційний номер формується при автоматичній нумерації звітів у системі приймання та комп’ютерній обробці податкової звітності та має бути свій для кожного документа — один реєстраційний номер на кожний окремий документ з додатками (додатки унікальних реєстраційних номерів не мають). Винятком є додатки до уточнених документів податкової звітності (довідки) та деякі додатки до податкової декларації з ПДВ. Такі додатки також мають свій реєстраційний номер.

4.1.7. Зареєстровані документи податкової звітності не підлягають поверненню платнику податків.

4.1.8. Якщо після подачі декларації за звітний період платник податків подає

нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період, то штрафи, передбачені п. 17.2 ст. 17 Закону № 2181, не застосовуються.

Така декларація заноситься до електронної бази даних з ознакою «звітна нова» (якщо це передбачено формою) та «звітна» (якщо це не передбачено формою), а звітність, надана раніше, отримує статус «До відома».

4.1.9.

Якщо останній день строку подання податкової звітності припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день.

4.2.

При надходженні документів податкової звітності поштовими відправленнями платники податків повинні:

оформити поштові відправлення відповідно до Порядку оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 1997 року № 799 (далі — Постанова № 799);

надіслати не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання декларацію (розрахунок) на адресу податкового органу поштою з повідомленням про вручення;

податкова звітність приймається до відправлення листами, посилками, бандеролями з оголошеною цінністю з позначкою «Звіт» та з рекомендованим повідомленням про вручення згідно з п. 2 Порядку оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженого Постановою № 799.

У разі втрати або зіпсування поштового відправлення чи затримки його вручення податковому органу відповідальність за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності несе оператор поштового зв’язку у порядку, передбаченому законодавством, при цьому платник податків звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої податкової декларації.

Платник податків протягом п’яти робочих днів від дня отримання повідомлення про втрату або зіпсування поштового відправлення на виконання вимог підпункту 4.1.7 пункту 4.1 статті 4 Закону № 2181 надсилає поштою або надає особисто (за його вибором) податковому органу другий примірник податкової звітності, пояснення та документ (копію документа), яким підтверджує факт поштового відправлення первинного звіту.

Порядок оформлення зазначених поштових відправлень, а також нормативи їх обігу визначаються Кабінетом Міністрів України.

Надіслані листи приймаються загальними відділами, реєструються датою надходження та у день отримання передаються до підрозділів ведення та захисту податкової звітності для подальшого опрацювання (згідно з п. 3.2.6 Типової інструкції з діловодства).

В коментарі до звіту зазначається «наданий поштою», також дата його надходження до загального відділу.

4.3. При прийманні податкової звітності, яка подається на

магнітних носіях (магнітних дисках, флеш-картах, компакт-дисках), з доданням роздрукованих оригіналів документів податкової звітності на паперових носіях, інспектор, що здійснює приймання документів, додатково до вимог пп. 4.1.2 — 4.1.6 даних Методичних рекомендацій виконує:

перевірку магнітного носія на відсутність вірусів за допомогою антивірусного ПЗ, визначеного відповідним наказом ДПА України;

імпорт даних з пакета документів податкової звітності, що знаходяться на магнітному носії, до електронної бази системи приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності. Перенесення реєстраційних номерів на паперові носії здійснюється згідно з п. 4.1.6 даних Методичних рекомендацій після перевірки на відповідність імпортованим даним. В разі невідповідності перевага надається поданій на паперовому носії звітності.

За наявності вірусу на магнітному носії або невідповідності версій системи формування податкової звітності та системи приймання і обробки інспектор, що здійснює приймання документів, приймає звітність на паперових носіях.

4.4. Документи податкової звітності можуть бути надані податковому органу

за добровільним рішенням платника податків в електронному вигляді (на магнітних носіях з накладанням ЕЦП без додання роздрукованих оригіналів документів податкової звітності на паперових носіях або засобами телекомунікаційного зв’язку з накладанням ЕЦП за допомогою будь-якої транспортної системи). Порядок подання податкових документів засобами телекомунікаційного зв’язку, примірна форма договору про визнання електронних документів (далі — Договір) та Інструкція щодо підготовки і подання податкових документів засобами телекомунікаційного зв’язку (далі — Інструкція) затверджені наказом ДПА України від 10.04.2008 р. № 233, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 16.04.2008 р. за № 320/15011.

4.4.1.

Процедура укладення договору про визнання електронних документів складається з таких основних етапів:

Платник податків:

отримує в будь-якому включеному до системи подання податкових документів в електронному вигляді акредитованому центрі сертифікації ключів посилені сертифікати відкритих ключів посадових осіб підприємства, що мають право підпису (керівника, бухгалтера), та печатку підприємства. Платник податків — фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності може обмежитись одним ключем ЕЦП. Особисті ключі знаходяться на ключових (електронних) носіях, що зберігаються в таємниці;

отримує в органі ДПС за місцем реєстрації або на WEB-сайті ДПА України чи регіональної ДПА текст примірного договору про визнання електронних документів, безкоштовне спеціалізоване програмне забезпечення формування та подання до органів ДПС податкових документів в електронному вигляді;

ознайомившись та погодившись з чинною редакцією примірного договору, заповнює необхідні реквізити, у тому числі вписує свою електронну адресу, підписує та скріплює печаткою два примірники договору (для фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності за наявності печатки);

надає до органу ДПС за місцем реєстрації підписані та скріплені печаткою два примірники договору та посилені сертифікати відкритих ключів на електронному носії;

після підписання договору в органі ДПС за місцем реєстрації отримує один примірник договору. При цьому ставить підпис у Журналі обліку договорів про визнання електронних документів для засвідчення того, що платнику податків було повернуто його примірник договору.

ДПІ, де зареєстрований платник податків, на його запит:

видає два примірники договору;

записує на електронний носій платника податків безкоштовне спеціалізоване програмне забезпечення формування та подання до органів ДПС податкових документів в електронному вигляді;

приймає від платника податків підписані та скріплені печаткою два примірники договору та електронний носій з посиленими сертифікатами відкритих ключів;

звіряє реквізити, вказані у договорі, з реєстраційними даними платника податків в органах ДПС. У разі невідповідності реквізитів повертає платнику податків його електронний носій та надані примірники договору;

включає посилені сертифікати відкритих ключів до переліку посилених сертифікатів відкритих ключів та повертає електронний носій платнику податків. У разі пошкодження електронного носія, неможливості зчитування інформації або неправильного формування відкритих ключів платника податків орган ДПС повертає платнику податків його електронний носій разом із поданими примірниками договору;

після підписання договору вносить відповідний запис до Журналу обліку договорів про визнання електронних документів з платниками податків та видає платнику податків один примірник договору.

У переліку посилених сертифікатів відкритих ключів органів ДПС інформація стосовно чинних та відкликаних сертифікатів періодично оновлюється з метою порівняння з відповідними даними акредитованих центрів сертифікації ключів.

4.4.2. Документ, підготовлений згідно з вимогами Інструкції із застосуванням ЕЦП та шифрування, поданий в електронному вигляді до органів ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку або на магнітному носії, вважається оригіналом.

4.4.3. ДПС не приймає податкові документи в електронному вигляді, передані на її адресу з моменту отримання від акредитованого центру сертифікації ключів повідомлення про блокування чи скасування особистих ключів платника податків до моменту надання інших ключів.

4.4.4.

Підтвердженням платнику податків передачі його податкових документів в електронному вигляді до органу ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку є перша квитанція. Ця квитанція надсилається органами ДПС на електронну адресу платника податків, з якої було надіслано податкову звітність. Другий примірник першої квитанції в електронному вигляді зберігається в органі ДПС.

4.4.5. Якщо на адресу платника податків

не надійшла перша квитанція, то податковий документ вважається неодержаним. В такому випадку дане питання варто вирішувати із оператором зв’язку.

4.4.6.

Підтвердженням платнику податків прийняття його податкових документів до бази даних ДПС є друга квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, в якій визначаються реквізити прийнятого податкового документа в електронній формі, відповідність податкового документа в електронній формі формату (стандарту) електронного документа, результати перевірки ЕЦП, інформація про платника податків, дата та час приймання, реєстраційний номер, податковий період, за який подається звіт, та дані про відправника квитанції. На цю квитанцію накладається ЕЦП органу ДПС, здійснюється її шифрування та надсилання платнику податків засобами телекомунікаційного зв’язку. Другий примірник другої квитанції в електронному вигляді зберігається в органі ДПС.

Якщо надіслані податкові документи сформовано помилково, то платнику податків надсилається друга квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття податкових документів в електронному вигляді з зазначенням причин. На цю квитанцію накладається ЕЦП органу ДПС і здійснюється її шифрування та надсилання платнику податків засобами телекомунікаційного зв’язку. Другий примірник другої квитанції в електронному вигляді зберігається в органі ДПС.

Датою та часом надання податкового документа в електронному вигляді до органів ДПС є дата та час, які зафіксовані у першій квитанції.

В разі надання податкової звітності на магнітних носіях з накладанням електронного цифрового підпису квитанція про отримання податкових документів надається платнику на магнітний носій в електронному вигляді безпосередньо після імпорту документів в базу даних податкової звітності.

4.4.7.

Якщо платник податків надіслав на електронну адресу органів ДПС кілька примірників одного податкового документа (у разі виправлення, неотримання першої квитанції тощо), то оригіналом вважається електронний документ, надісланий до органів ДПС останнім до закінчення граничного терміну подання податкової звітності за умови, що його було сформовано правильно, прийнято до бази даних ДПС та платнику податків надійшла про це друга квитанція.

В базі даних податкової звітності документам, які надійшли не останніми, проставляється статус «до відома».

4.4.8. Органи ДПС України приймають податкову звітність з 9.00 до 18.00 щоденно, крім вихідних, святкових і неробочих днів.

У разі надходження податкового документа в електронному вигляді до органів ДПС України до 16-ї години друга квитанція надсилається платнику податків протягом двох годин з моменту прийняття (не прийняття), в іншому випадку протягом перших двох годин наступного робочого дня.

4.4.9.

Якщо податкові документи в електронному вигляді передаватимуться на електронну адресу органів ДПС через посередника, якому юридично надано право здавати за платника податків його податкову звітність, то відповідальність за своєчасність подання та коректність заповнення податкових документів покладається на платника податків.

4.4.10.

При зміні місця реєстрації платника податків, та якщо платник не залишається платником окремих податків в даній ДПІ в системі приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності, необхідно проставити сертифікату ЕЦП статус «Блокований», Договір з платником закінчує термін дії в даній ДПІ.

У разі компрометації особистих сертифікатів ЕЦП, закінчення терміну дії сертифіката ЕЦП або ліквідації платника податків необхідно проставити сертифікату ЕЦП в системі приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності статус «Недійсний».

4.4.11. Платник податків, який уклав Договір з ДПІ про подання звітності в електронному вигляді з накладанням ЕЦП, має можливість отримати інформацію про стан розрахунків з бюджетом.

При надходженні відповідного запиту в електронному вигляді від платника податків відділом захисту та ведення податкової звітності проводиться його обробка, формування та надсилання відповіді станом на момент прийняття запиту.

Відповідь надсилається у вигляді квитанції по формі згідно з додатком 5 до цього наказу на електронну адресу платника засобами телекомунікаційного зв’язку.

4.5.

Приймання документів податкової звітності з порушенням термінів подання.

При отриманні документів податкової звітності, яка подається платниками податків з порушенням термінів подання, такі документи приймаються, реєструються та для них здійснюється комп’ютерна обробка згідно із загальними правилами, зазначеними у Методичних рекомендаціях як для документів податкової звітності, поданої вчасно.

Рішення щодо застосування фінансових санкцій до порушників термінів подання і форм документів податкової звітності приймаються керівником ОДПС та оформлюються підрозділами оподаткування юридичних та фізичних осіб за даними реєстрів неподаної та невчасно поданої звітності після їх аналізу (п. 6.2 Методичних рекомендацій).

Граничні строки подання документів податкової звітності можуть бути продовжені згідно з п. 15.4 ст. 15 Закону № 2181.

Платники податків несуть відповідальність за несвоєчасну подачу податкової декларації згідно з п. 17.1.1 Закону № 2181.

4.6.

Приймання та обробка уточнених документів податкової звітності.

4.6.1. У разі коли у майбутніх податкових періодах (з урахуванням термінів давності, визначених ст. 15 Закону № 2181) платник податків самостійно виявляє помилки у показниках раніше поданої податкової декларації, такий платник податків має право подати уточнюючий розрахунок.

4.6.2. Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо такі уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені. Форма уточнюючих розрахунків визначається у порядках, встановлених для податкових декларацій.

Система оподаткування суб’єктів господарської діяльності фізичних осіб, які знаходяться на загальній системі оподаткування і звітують деклараціями про доходи, а також СГД, які звітують по єдиному податку, не передбачає форм уточнених розрахунків, тому для вищевказаних звітів уточнення надаються наростаючим підсумком у наступному звітному періоді.

4.6.3. Реєстрація та обробка уточнених документів податкової звітності, в тому числі таких, що надійшли поштовими відправленнями, проводиться у загальному порядку ведення та захисту документів податкової звітності, викладеному у Методичних рекомендаціях.

4.6.4. Приймання документів уточнюючої звітності здійснюється в порядку, визначеному в п. 4.1 — 4.4 Методичних рекомендацій.

Уточнююча звітність, що складається із уточнюючого звіту та довідки до нього, реєструється. Уточнююча звітність заноситься до електронної бази податкової звітності в період, показники якого вона уточнює. Довідка, що змінює суми податкового зобов’язання, реєструється та заноситься до електронної бази податкової звітності у звітний період поточного місяця, який відповідає даті подання довідки.

Уточнюючий розрахунок до декларацій з податку на прибуток підприємства (банку), з податку на доходи (прибуток) страховика, з податку на додану вартість тощо заноситься до електронної бази податкової звітності у періоді аналогічно довідці.

Уточнюючий розрахунок, який відрізняється від основної декларації тільки позначкою, що включає в себе і нові показники, і суми податкових зобов’язань, у результаті самостійно виправленої помилки заноситься в період, який він уточнює (наприклад, звіти по рентних та ресурсних податках, платежах).

Імпорт уточнюючих документів податкової звітності до КОР проводиться датою реєстрації на наступний день після подання такої звітності до формування щоденного експортного файлу зведених показників АІС «Галузь».

В разі прийняття рішення підрозділом оподаткування юридичних або фізичних осіб щодо неправомірності подання уточнюючої звітності платником податків, працівник цього підрозділу в триденний термін направляє платнику податку відповідне повідомлення з зазначенням підстав, направляє службові записки з резолюцією керівника ДПІ до підрозділів ведення та захисту податкової звітності та обліку і звітності. Дані, занесені до КОР, усуваються за службовою запискою, в електронних базах звітність отримує статус «До відома», у коментарях до звіту проставляється ознака «згідно зі службовою запискою від «___» № ___».

4.7.

Приймання податкової звітності при переході платника податків до іншого органу державної податкової служби.

4.7.1. При переході платника податків до іншого ОДПС за повідомленням підрозділу обліку платників податків підрозділом ведення та захисту податкової звітності формуються експортні файли з наявною звітністю без «логічного видалення» із електронної бази податкової звітності разом з реєстрами переданої звітності (додаток 5 до Методичних рекомендацій — типова форма реєстру) за поточний та два попередні роки.

4.7.2. Сформовані файли звітності разом з реєстром передаються до підрозділу обліку платників податків для передачі до іншого ОДПС.

4.7.3. При взятті на облік платників податків, які перейшли з іншого ОДПС, працівники підрозділу ведення та захисту податкової звітності здійснюють імпорт звітності платників. Такій звітності надається статус «Перехід» та в коментарях проставляється ознака району, з якого перейшов платник. Після реалізації в програмному забезпеченні вказаний статус та коментарі заповнюються автоматично процедурою імпорту.

4.8.

При ліквідації суб’єкта підприємницької діяльності платником податків подається останній пакет звітності. Податковій звітності проставляється ознака «ліквідаційна». Імпорт ліквідаційних документів податкової звітності до КОР проводиться датою реєстрації на наступний день після подання звітності до ОДПС до формування щоденного експортного файлу зведених показників АІС «Галузь».

4.9.

При наданні платником податків документів податкової звітності за іншою формою, якщо він вважає, що форма податкової звітності, визначена центральним податковим органом, збільшує або зменшує його податкові зобов’язання всупереч нормам закону з такого податку, збору (обов’язкового платежу), такий звіт подається разом з поясненням мотивів його складання до загального відділу. Після аналізу підрозділом оподаткування юридичних або фізичних осіб правомірності подання такого звіту (впродовж двох днів з дня отримання такої звітності) підрозділи ведення та захисту податкової звітності реєструють та переносять інформацію звітів до електронної бази в разі технічної можливості (за відсутності можливості інформація про нараховані суми вноситься до КОР підрозділами обліку та звітності згідно зі службовою запискою підрозділів оподаткування).

 

5. Перенесення інформації з податкової звітності до електронних баз ОДПС

5.1. Обробка та занесення інформації до електронних баз виконується працівниками підрозділу ведення та захисту податкової звітності.

<...>

5.4. За відповідність інформації у базах податкової звітності даним податкових документів, наданих платником податків, несуть відповідальність працівники підрозділу ведення та захисту податкової звітності.

<...>

 

6. Формування зведеної інформації на підставі даних податкової звітності платників податків. Схема взаємодії підрозділів ведення та захисту податкової звітності з іншими структурними підрозділами

6.1. Після закінчення обробки податкової звітності, підрозділи ведення та захисту податкової звітності:

звіряють суми до нарахування або відшкодування з даними декларацій (розрахунків), крім звітності, поданої в електронному вигляді з використанням ЕЦП, використовуючи режим верифікації нарахованих сум;

формують та передають до підрозділів обліку та звітності реєстри нарахованих сум у розрізі форм звітності по платниках податків разом із вивантаженими з електронної бази звітних документів даними, зокрема даними звітності з податку на прибуток — за поточний та попередні звітні періоди;

формують реєстри поданої звітності у розрізі форм із урахуванням різних способів подання звітності по платниках податків та передають їх до підрозділів оподаткування юридичних та фізичних осіб.

<...>

 

7. Імпорт нарахованих сум платежів з електронних баз державних податкових інспекцій до карток особових рахунків (КОР) платників. Контроль занесених до КОР нарахованих сум податків та платежів

7.1. Щоденно, починаючи з наступного за граничним терміном подання податкової звітності, але не пізніше 1 дня до настання граничного терміну сплати (крім звітності, для якої терміни сплати встановлені до граничного терміну подання або окремим порядком), працівники підрозділу обліку та звітності засобами ПЗ АІС «Облік податків та платежів» безпосередньо імпортують вивантажені дані з електронної бази звітних документів до КОР платників податків окремо для юридичних та фізичних осіб.

Імпорт до КОР згідно реєстрів уточнюючої, невчасно поданої звітності, реєстрів податкової звітності із задекларованими сумами бюджетного відшкодування податку на додану вартість, ліквідаційної звітності виконується підрозділом обліку та звітності наступного дня після подання звітності до податкового органу до формування щоденного експортного файлу зведених показників АІС «Галузь» згідно зі встановленим регламентом.

7.2. У результаті імпорту даних з електронної бази податкової звітності до КОР платників податків формується протокол не імпортованих записів з кодами можливих помилок. В залежності від коду помилок над їх усуненням працюють працівники підрозділів обліку та звітності, ведення та захисту податкової звітності, оподаткування юридичних та фізичних осіб. Підрозділи обліку та звітності після відпрацювання помилок, які знаходяться в межах їх функціональних повноважень, передають протоколи не імпортованих записів підрозділам оподаткування юридичних та фізичних осіб, а також до підрозділів ведення та захисту податкової звітності для подальшого відпрацювання в триденний термін, але не пізніше одного дня до граничного терміну сплати. Після відпрацювання помилок здійснюється повторний імпорт відповідної податкової звітності.

Для оперативного, регулярного та поступового виправлення помилок режим імпорту даних до КОР виконується щоденно тільки для отримання протоколу неімпортованих записів без втягування даних до КОР.

Виправлення помилок повинно бути закінчене до настання граничного терміну сплати податкових зобов’язань.

7.3.

Для перевірки достовірності імпортованих сум підрозділом обліку та звітності проводиться автоматична звірка нарахованих сум згідно з КОР на відповідність сумам, занесеним до баз елект- ронної звітності, формуються реєстри імпортованих в КОР сум, які з відміткою інспектора зазначеного підрозділу передаються до галузевих підрозділів для остаточної перевірки на відповідність поданій звітності під час проведення камеральної перевірки.

Підсумкова перевірка

щодо наявності не імпортованих документів, термін сплати яких припадає на поточний місяць, здійснюється підрозділом обліку та звітності перед формуванням експортного файла зведених показників станом на 1 число наступного місяця (наприклад, перед формуванням АІС «Галузь» станом на 01.09.2007 р. потрібно перевірити звітність за липень та II квартал 2007 року). Перевірка виконується засобами АІС «Облік податків і платежів» після надання підсумкових даних (за звітний період), вивантажених з електронної бази звітних документів, з формування протоколу розбіжностей. Розбіжності відпрацьовуються працівниками підрозділів обліку та звітності, ведення та захисту податкової звітності, оподаткування юридичних та фізичних осіб в межах їх функціональних повноважень.

7.4. В разі прийняття рішення підрозділом оподаткування юридичних або фізичних осіб щодо неправомірності подання податкової звітності платником податків, працівник цього підрозділу в триденний термін направляє платнику податку відповідне повідомлення з зазначенням підстав, направляє службові записки з резолюцією керівника ДПІ до підрозділів ведення та захисту податкової звітності та обліку і звітності. Дані, занесені до КОР, усуваються за службовою запискою, в електронних базах звітність отримує статус «До відома», у коментарях до звіту проставляється ознака «згідно зі службовою запискою від «___» № ___».

 

8. Специфічні особливості приймання, занесення і обробки податкового розрахунку ф. № 1ДФ засобами відокремленого програмного модуля

8.1. При прийманні податкового розрахунку керуються Порядком заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку за формою № 1ДФ, затвердженим наказом ДПА України від 29 вересня 2003 року № 451 (із змінами і доповненнями), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2003 року за № 960/8281, з урахуванням норми Закону № 2181.

8.2. Регламент виконання робіт та взаємодії підрозділів при прийманні, занесенні та обробці форми № 1ДФ наведено в додатку 3 до Методичних рекомендацій.

8.3. При прийманні Податкового розрахунку, поданого на магнітних носіях або засобами телекомунікаційного зв’язку, виконується послідовність операцій відповідно до п. 4.4 Методичних рекомендацій без ручного вводу з автоматизованою перевіркою згідно з алгоритмами контролю.

 

9. Обробка документів податкової звітності, що автоматично не імпортуються до КОР

По податках, для яких не реалізовано алгоритм імпорту даних в інші програмні продукти, виконується приймання, реєстрація та комп’ютерна обробка поданої звітності на загальних підставах з передачею реєстрів прийнятої звітності разом зі звітними документами до відповідних структурних підрозділів для проведення нарахованих сум у КОР та інших АРМів іншим способом (по документах, поданих в електронному вигляді з накладанням ЕЦП, де паперові копії не передбачені згідно з чинним законодавством, передаються тільки реєстри поданої звітності).

 

10. Оформлення та зберігання оброблених документів податкової звітності

10.1. Після обробки податкової звітності відпрацьовані пачки документів, крім форми № 1ДФ та документів, поданих в електронному вигляді з накладанням ЕЦП, де паперові копії не передбачені згідно з чинним законодавством, разом з реєстрами поданої звітності передаються до підрозділів оподаткування юридичних та фізичних осіб для проведення документальної невиїзної перевірки (камеральної) і формування звітної частини особової справи платника.

Передача документів за формою № 1ДФ здійснюється після їх повної обробки до підрозділу оподаткування фізичних осіб відповідно до регламенту виконання робіт та взаємодії підрозділів при прийманні та комп’ютерній обробці податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ).

10.2. Зберігання та архівація інформації, наданої платниками податків в електронному вигляді, виконується у відповідності з наказом ДПА України від 03.10.2005 р. № 426 «Про затвердження Тимчасового положення про резервне копіювання та архівування електронної податкової інформації».

 

11. Адміністрування системи приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності

<...>

Права доступу до електронних баз даних розподіляються адміністратором залежно від груп користувачів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі