Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Дотації на створення першого робочого місця для молоді

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2008/№ 42
Друк
Стаття

Дотації на створення першого робочого місця для молоді

 

Молодим людям, які отримали професійно-технічну або вищу освіту, непросто вперше влаштуватися на роботу, що відповідала б отриманій професії або спеціальності. Одним із варіантів вирішення цієї проблеми є стимулювання роботодавців, які працевлаштовують молодь, шляхом надання їм дотацій. Про те, як надаються дотації на створення першого робочого місця для молоді, ітиметься в цій статті.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про оплату праці

— Закон України «Про оплату праці» 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон № 1533

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ.

Закон № 2150

— Закон України «Про забезпечення молоді, яка здобула вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю» від 04.11.2004 р. № 2150-IV.

Закон № 803

— Закон України «Про зайнятість населення» від 01.03.91 р. № 803-XII.

Закон № 2998

— Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.93 р. № 2998-XII.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Інструкція №5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Порядок № 1

— Порядок надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, затверджений наказом Мінпраці від 10.01.2001 р. № 1.

Порядок № 82

— Порядок і терміни надання дотації роботодавцю для забезпечення молоді, яка здобула вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем, затверджений наказом Мінпраці від 25.02.2008 р. № 82.

Перелік № 223

— Перелік професій і спеціальностей, за якими роботодавцям може надаватися дотація для забезпечення молоді першим робочим місцем, затверджений постановою КМУ від 19.03.2008 р. № 223.

 

Згідно з

ч. 2 ст. 7 Закону № 1533 пошук відповідної роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на створення першого робочого місця для працевлаштування молоді є одним з видів соціальних послуг, що надаються Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі — Фонд).

Слід зауважити, що

Закон № 2150, спрямований на забезпечення молоді, яка здобула вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем, мав набути чинності ще з 1 січня 2006 року, проте його дію була призупинено на 2006 рік відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2006 рік» від 20.12.2005 р. № 3235-IV, на 2007 рік — згідно із Законом України «Про державний бюджет на 2007 рік» від 19.12.2006 р. № 489-V. У Законі України «Про Державний бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28.12.2007 р. № 107-VI норма, яка призупиняє дію Закону № 2150, відсутня. Отже, у 2008 році Закон № 2150 набув чинності.

У зв’язку з цим до

Порядку № 1 згідно з наказом Мінпраці від 27.02.2008 р. № 88 було внесено зміни, пов’язані з наданням роботодавцям дотацій на створення першого робочого місця для молоді, яка здобула вищу або професійно-технічну освіту. Крім того, окремо розроблено Порядок і терміни надання дотації роботодавцю для забезпечення молоді, яка здобула вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем (Порядок № 82).

Відповідно до

п. 1.3 Порядку № 82 під дотацією розуміються кошти Державного бюджету України в межах асигнувань, передбачених на ці цілі, та кошти Фонду, які стягуються як фінансові санкції з підприємств, установ та організацій за відмову у прийнятті на роботу молоді в межах установленої квоти*, що надаються роботодавцю для покриття витрат на заробітну плату молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, та забезпечується першим робочим місцем за направленням державної служби зайнятості.

* Квота робочих місць для працевлаштування молоді визначається місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в межах, установлених Законом України «Про зайнятість населення» від 01.03.91 р. № 803-XII.

У разі відмови у прийнятті на роботу молодих громадян у межах установленої квоти, з підприємств стягується штраф у п’ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожну таку відмову (ч. 6 ст. 7 Закону № 2998).

Молоддю вважаються громадяни України віком до 35 років. Першим місцем роботи вважається місце роботи, на яке працевлаштується особа

після закінчення навчання у професійно-технічному або вищому навчальному закладі за здобутою професією (спеціальністю), а також після проходження строкової військової служби або альтернативної (невійськової) служби , на яку таку особу було призвано (направлено) після навчання.

Далі розглянемо основні правила надання дотації на створення першого робочого місця для молоді.

 

Умови надання дотації

Насамперед слід зазначити, що дотації з центру зайнятості для забезпечення молоді першим робочим місцем може бути надано при працевлаштуванні молоді певних професій та спеціальностей не за всіма професіями та спеціальностями.

Так, згідно з

Переліком № 223 до професій, за якими може бути надано дотацію, належать:

— муляр;

— маляр;

— електрогазозварник;

— слюсар-ремонтник;

— фрезерувальник;

— токар;

— тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва;

— інженер.

До спеціальностей, за якими може бути надано дотацію, належать:

— металорізальні верстати та системи;

— інструментальне виробництво;

— обробка металів за спецтехнологіями.

Дотація на створення першого робочого місця для молодого працівника, який отримав будь-яку професію чи спеціальність із наведеного вище переліку, надається, якщо:

— молодий громадянин

звернувся до державної служби зайнятості не пізніше 2 місяців після закінчення навчального закладу (без урахування періоду проходження строкової військової або альтернативної (невійськової) служби);

— працівник

працевлаштується за направленням державної служби зайнятості;

— до прийняття на роботу такий працівник

перебував на обліку в державній службі зайнятості не менше 1 місяця. Строк перебування на обліку в службі зайнятості осіб визначається з дня набуття ними статусу безробітного.

Зі свого боку роботодавці, які планують отримати дотацію з центру зайнятості на створення першого робочого місця для молоді, яка здобула професію або спеціальність, що підпадає під згаданий вище перелік, повинні відповідати вимогам, висунутим у

п. 6 Порядку № 1, п. 2.3 Порядку № 82 . Так, дотацію може бути надано:

— роботодавцям,

зареєстрованим як платники внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;

— роботодавцям, які

на дату звернення не мають заборгованості за страховими внесками (за винятком заборгованості за внесками, строк сплати яких не настав), нараховану пеню та фінансові санкції за порушення норм Закону № 1533 та Закону № 803;

— роботодавцям, які

не є бюджетними організаціями;*

* Звертаємо увагу: з унесенням змін до Порядку № 1 згідно з наказом Мінпраці від 17.10.2007 р. № 563 неприбуткові організації мають право на отримання дотацій з Фонду.

— роботодавцям,

які протягом останніх 6 місяців не скорочували чисельність працівників за професіями (спеціальностями), за якими відповідно до направлення державної служби зайнятості було працевлаштовано безробітного.

Строк, на який підприємство працевлаштовує

молодого працівника, повинен перевищувати 2 роки. Згідно з абзацом четвертим п. 7 Порядку № 1 для отримання дотації роботодавець має гарантувати, що трудовий договір з працівником, який приймається на роботу за направленням центру зайнятості, не буде розірвано протягом 2 років з таких причин:

у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, у тому числі реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату (п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП);

за угодою сторін (п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП).

Звертаємо увагу:

до дворічного періоду не включається час перебування жінки у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку (за медичним висновком).

І ще одна умова:

кількість осіб на підприємстві, які працюють протягом першого року дії договору про працевлаштування безробітних з наданням дотації, на день звернення роботодавця щодо надання дотації не повинна перевищувати 50 відсотків загальної чисельності працівників з урахуванням осіб, яких буде працевлаштовано за новими договорами. При цьому днем звернення вважається дата подання письмової згоди роботодавця на направленні на працевлаштування безробітного.

 

Процедура надання дотації

Питання про можливість надання роботодавцю дотації розглядається комісією, створеною з ініціативи районних, міськрайонних, міських та районних у містах центрів зайнятості, на яких покладено функції робочих органів виконавчої дирекції Фонду, на підставі таких документів:

інформації про наявність вільних місць (вакантних посад) (Звіт про наявність вакансій за формою 3-ПН) або листа роботодавця про його попередню згоду на працевлаштування безробітного;

корінця направлення на працевлаштування молоді на перше робоче місце з відміткою роботодавця про згоду у прийнятті на роботу згідно з додатком 1 до Порядку № 82. Зауважимо, що після отримання направлення на працевлаштування молоді на перше робоче місце роботодавець має повідомити центр зайнятості про прийняте рішення щодо працевлаштування протягом 3 днів;

довідки про відсутність скорочення чисельності (штату) працівників за професією (спеціальністю), на яку працевлаштується молодий працівник, на підприємстві протягом останніх 6 місяців. Таку довідку має бути підтверджено центром зайнятості.

При розгляді питання про можливість надання дотації враховуються відомості, надані центром зайнятості, а саме:

1) про перебування на обліку роботодавця як платника внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;

2) про відсутність на дату звернення:*

* Датою звернення є дата подання письмової згоди роботодавця на Направленні на працевлаштування, форму якого наведено в додатку 1 до Порядку № 82.

— заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду;

— нарахованої пені;

— фінансових санкцій за порушення норм

Закону № 1533 та Закону № 803.

Згадані вище документи розглядаються комісією

протягом 10 робочих днів з дня отримання письмової згоди роботодавця на направленні на працевлаштування молоді на перше робоче місце.

Безпосередньо рішення про надання роботодавцю дотації приймається директорами районних, міськрайонних, міських та районних у містах центрів зайнятості з урахуванням висновку комісії.

Директор центру зайнятості розглядає питання про можливість надання дотації протягом 5 календарних днів після отримання висновку комісії.

З дня прийняття рішення протягом 5 календарних днів

між центром зайнятості та роботодавцем укладається договір про забезпечення молоді першим робочим місцем з наданням роботодавцю дотації.

Форму договору про працевлаштування безробітного з наданням дотації затверджено

постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 30.08.2007 р. № 463. Договір набуває чинності з дня прийняття на роботу безробітного з числа молоді за направленням центру зайнятості та діє протягом двох років. При цьому підтвердженням про прийняття на роботу є оформлений наказ (розпорядження) керівника підприємства або зареєстрований трудовий договір між працівником та фізичною особою-підприємцем.

 

Розміри та строки надання дотації

Розміри дотації, що надається роботодавцям, обмежено.

По-перше, у

п. 5 Порядку № 1 зазначено, що дотація надається в межах коштів Фонду, передбачених бюджетом та кошторисами для цієї мети.

По-друге, згідно з

п. 7 Порядку № 1 та п. 3.1 Порядку № 82 дотація надається в розмірі фактичних витрат на заробітну плату працівників, прийнятих за направленням центру зайнятості, але не вище середнього рівня заробітної плати за всіма видами економічної діяльності у відповідній області за місяць, за який нараховано заробітну плату. Якщо працівник відпрацював неповний місяць, межа розраховується виходячи зі згаданої вище величини за фактично відпрацьований час.

Якщо працівник працював у роботодавця повний місяць, а строк надання дотації припиняється в середині місяця, або працівник відпрацював неповний місяць і його заробітна плата в таких випадках перевищує середній рівень заробітної плати за всіма видами економічної діяльності у відповідному регіоні, розмір дотації за цей період обчислюється шляхом ділення середньої заробітної плати, яка склалася за всіма видами економічної діяльності у відповідному регіоні за минулий місяць на кількість календарних днів місяця, за який нараховано заробітну плату, та множенням на кількість календарних днів, за які надається дотація, або на кількість відпрацьованих працівником календарних днів.

Отже, за рахунок коштів Фонду роботодавцю відшкодовуються:

— фактичні витрати на основну та додаткову заробітну плату, визначену згідно з

ч. 1 і 2 ст. 2 Закону про оплату праці в межах середньої заробітної плати, яка склалася за всіма видами економічної діяльності у відповідному регіоні за минулий місяць, або розрахованої виходячи з неї відповідної суми в разі, якщо працівник відпрацював неповний місяць;

— сума внесків до соціальних фондів, нарахованих на суму заробітної плати «дотаційних» працівників.

Докладний перелік складових фонду основної та додаткової заробітної плати міститься в

пп. 2.1 і 2.2 Інструкції № 5, яка є єдиним нормативним документом, розробленим відповідно до Закону про оплату праці.

Відповідно до

абзацу четвертого п. 1.5 Інструкції № 5 фонд оплати праці працівників, прийнятих на постійну роботу за направленнями державної служби зайнятості згідно з угодою з роботодавцем про надання дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, ураховується на загальних підставах. У зв’язку з цим звертаємо увагу: інші заохочувальні та компенсаційні виплати (п. 2.3 Інструкції № 5) за рахунок коштів Фонду не компенсуються. Не підлягають відшкодуванню також виплати, що не належать до фонду оплати праці (п. 3 Інструкції № 5), зокрема, оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, матеріальна допомога на лікування тощо.

Для отримання дотації

роботодавець подає Довідку про нараховану заробітну плату особі, працевлаштованій з наданням дотації, та сплату страхових внесків згідно із законодавством (додаток 2 до Порядку № 82) не пізніше 5 робочих днів після виплати заробітної плати молоді, працевлаштованій за направленням центру зайнятості на перше робоче місце.

На підставі наданої Довідки

центр зайнятості протягом року щомісячно не пізніше 30 календарних днів з дня її отримання за рахунок коштів Фонду надає роботодавцю дотацію.

Звертаємо увагу: Фонд компенсує витрати на основну та додаткову заробітну плату молодого працівника тільки протягом першого року його роботи. У зв’язку з тим, що для отримання дотації роботодавець зобов’язується працевлаштувати молодого працівника на строк понад два роки,

починаючи з другого року роботи «дотаційного» працівника, згадані вище витрати Фондом не компенсуватися.

 

Оподаткування заробітної плати «дотаційного» працівника

Заробітна плата молодого працівника, на працевлаштування якого підприємство одержує дотацію, підлягає оподаткуванню в загальному порядку: із суми заробітної плати утримується податок з доходів фізичних осіб, на неї нараховуються і з неї утримуються внески до фондів соціального страхування.

Якщо заробітна плата «дотаційного» працівника не перевищує граничного розміру доходу, визначеного згідно з

п.п. 6.5.1 Закону № 889 (у 2008 році — 890 грн.), такий працівник може претендувати на отримання податкової соціальної пільги відповідно до п. 6.1 Закону № 889.

Звертаємо увагу: заробітна плата працівника, працевлаштованого за направленням центру зайнятості, підлягає індексації в загальному порядку згідно з

Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078. При цьому сума індексації заробітної плати підлягає компенсації у складі суми дотації, оскільки вона включається до фонду додаткової заробітної плати (п.п. 2.2.7 Інструкції № 5).

Підприємство, що працевлаштувало молодого фахівця за направленням центру зайнятості, має право відносити витрати на заробітну плату такого працівника до валових витрат підприємства в загальному порядку на підставі

п.п. 5.6.1 Закону про податок на прибуток.

Сума внесків до фондів соціального страхування, що нараховуються на заробітну плату працівника, відноситься до складу валових витрат підприємства згідно з

п.п. 5.7.1 Закону про податок на прибуток.

Сума дотації, отриманої підприємством з центру зайнятості, включається до складу валових доходів на підставі

абзацу дванадцятого п.п. 4.1.6 Закону про податок на прибуток. Такої ж думки дотримується ДПАУ (див. лист від 17.09.2004 р. № 8217/6/15-1116).

Приклад.

Промислове підприємство за договором з центром зайнятості 2 квітня 2008 року прийняло на роботу інженера Єременка Р. І. віком 23 роки, для якого це місце роботи є першим, з умовою надання дотації. Заробітна плата працівника за квітень 2008 року становить 1000 грн. Нарахування до соціальних фондів складають 371,60 грн. (1000 грн. х 37,16 %). Загальна сума витрат на оплату праці складає 1371,60 грн. (1000 грн. + + 371,60 грн.). Розмір дотації, яка надається центром зайнятості, становитиме 1371,60 грн.

Бухгалтерський облік операцій з отримання та використання дотації з центру зайнятості наведемо в таблиці.

 


з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн

.

ВВ

ВД

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

7

1

Нараховано заробітну плату Єременку Р. І.

91

661

1000,00

1000,00

2

Нараховано внески до соціальних фондів
(1000,00 х (33,2 % + 1,5 % + 1,3 % + 1,16 %*))

91

651, 652, 653, 656

371,60

371,60

3

Утримано внесок до Пенсійного фонду
(1000,00 х 2 %)

661

651

20,00

4

Утримано внесок до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (1000,00 х 1 %)

661

652

10,00

5

Утримано внесок до Фонду соціального страхування на випадок безробіття (1000,00 х 0,5 %)

661

653

5,00

6

Утримано податок з доходів фізичних осіб
(1000,00 - 20,00 - 10,00 - 5,00) х 15 %

661

641/ПДФО

144,75

7

Відображено заборгованість центру зайнятості на суму дотації

377

48

1371,60

8

Відображено доходи на суму дотації

48

718

1371,60

 

 

9

Перераховано внески до соціальних фондів
(371,60 + 20,00 + 10,00 + 5,00)

651, 652, 653, 656

311

406,60

 

 

10

Перераховано податок з доходів фізичних осіб

641/ПДФО

311

144,75

 

 

11

Отримано грошові кошти на виплату заробітної плати з банку

301

311

820,25

 

 

12

Виплачено заробітну плату інспектору відділу кадрів (1000,00 - 20,00 - 10,00 - 5,00 - 144,75)

661

301

820,25

13

Отримано дотацію з центру зайнятості

311

377

1371,60

1371,60

 

* Ставку внеску до Фонду

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України прийнято умовно.

 

Відповідальність роботодавця за порушення порядку використання дотації

Відповідно до

п. 15 Порядку № 1 роботодавець несе відповідальність за забезпечення гарантії зайнятості молодих працівників, прийнятих на підприємство, яке для них є першим місцем роботи, за направленням центру зайнятості, а також за достовірність даних, що є підставою для визначення розміру дотації, та використання дотації.

Перевірку даних, наданих роботодавцем, які є підставою для надання дотації, центр зайнятості здійснює щоквартально згідно із затвердженим планом або за письмовою заявою фізичних чи юридичних осіб про факти порушення роботодавцем умов надання дотації (

п. 5.2 Порядку № 82).

У разі виявлення невірогідності наданих роботодавцем даних, роботодавець повинен відшкодувати Фонду суму коштів, надмірно перерахованих Фондом, з урахуванням індексації на рівень інфляції, яка розраховується шляхом множення суми надмірно перерахованих коштів на добуток індексів зростання цін на споживчі товари, починаючи з місяця, в якому було надмірно перераховано кошти, до місяця, що передує місяцю повернення надмірно перерахованих коштів, ділених на 100. Щомісячні індекси споживчих цін публікуються Держкомстатом.

Звертаємо увагу: якщо роботодавець перешкоджає проведенню перевірки, центр зайнятості має право припинити перерахування дотації. Цю виплату може бути відновлено тільки після проведення перевірки.

Центр зайнятості припиняє виплату дотації і роботодавець має повернути суму дотації в повному обсязі з урахуванням індексації на рівень інфляції у випадку:

1) порушення гарантій зайнятості (розірвання трудового договору з молодим працівником, працевлаштованим за направленням центру зайнятості, до закінчення двох років з дня працевлаштування:

— у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, у тому числі реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скорочення чисельності або штату (

п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП);

— за угодою сторін

(п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП);

— у зв’язку з невиконанням роботодавцем законодавства про працю, умов колективного або трудового договору (

ч. 3 ст. 38 КЗпП));

2) використання дотації з порушенням законодавства.

Сума повернення розраховується шляхом множення суми отриманої дотації на добуток індексів зростання цін на споживчі товари, починаючи з місяця, в якому почалося отримання дотації, до місяця, що передує місяцю її повернення, ділених на 100.

Зауважимо: рішення про відшкодування коштів роботодавцем приймається директорами районних, міськрайонних, міських та районних у містах центрів зайнятості (

п. 5.4 Порядку № 82). Протягом двох робочих днів після прийняття рішення про відшкодування коштів роботодавцем центр зайнятості надсилає такому роботодавцю рекомендованим листом повідомлення про необхідність повернути кошти, отримані у вигляді дотації. Такі кошти має бути повернено Фонду протягом 15 календарних днів з дня отримання такого повідомлення.

У разі якщо:

— повідомлення не може бути вручено у зв’язку з письмовою відмовою адресата, смертю одержувача, відсутністю одержувача або закінченням установленого строку зберігання (

абзац перший п. 132 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою КМУ від 17.08.2002 р. № 1155);

— роботодавець відмовляється повернути кошти;

— зазначена сума не повертається в установлений строк,

стягнення суми дотації з урахуванням індексації на рівень інфляції здійснюється в судовому порядку відповідно до законодавства.

Якщо роботодавець порушує гарантії зайнятості працівників і використовує дотації з порушенням законодавства, крім того, що він повинен повернути суму отриманої дотації, такий роботодавець

позбавляється права на отримання дотації протягом трьох років з дня отримання останньої суми коштів.

Звертаємо увагу: при

переведенні молодого працівника на інше робоче місце на постійну роботу на цьому самому підприємстві центр зайнятості продовжує надавати дотацію при виконанні таких умов (п. 4.3 Порядку № 82):

1) переведення відбулося за згодою працівника;

2) на новому робочому місці зберігаються гарантії зайнятості, передбачені умовами надання дотації.

Крім того, протягом 5 робочих днів роботодавець має повідомити центр зайнятості про переведення працівника за його згодою на інше робоче місце.

Не припиняється виплата дотації, якщо молодому працівнику призначається пенсія по інвалідності за умови, що такий працівник продовжує працювати.

Спори, що виникли між роботодавцем та центром зайнятості, який надає дотацію, вирішуються центром зайнятості вищого рівня або в судовому порядку.

Якщо виникла ситуація, за якої роботодавець повинен повернути дотацію, постає запитання: як відобразити в податковому обліку повернення дотації центру зайнятості? На нашу думку, на суму такої дотації потрібно відкоригувати валові доходи підприємства. При поверненні суми дотації виходить, що витрати на виплату заробітної плати молодому працівнику, направленому центром зайнятості, фактично понесено роботодавцем. А от щодо суми індексації дотації, то відповідно до

п.п. 5.3.5 Закону про податок на прибуток її не може бути включено до складу валових витрат підприємства.

Оскільки позиція ДПАУ з цього питання невідома, обережним платникам податків рекомендуємо перед тим, як відкоригувати валові доходи на суму поверненої дотації звернутися за роз’ясненнями до податкового органу.

Зауважимо: у роботодавця не виникає обов’язку повертати дотацію у випадку, якщо працівника, працевлаштованого за направленням центру зайнятості, буде звільнено з інших підстав, ніж передбачені в

Порядку № 1 та Порядку № 82 (наприклад, у разі переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство (п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП), звільнення за власним бажанням (ч. 1 ст. 38 КЗпП)).

Як бачимо, коло молодих фахівців, для яких питання забезпечення першими робочими місцями шляхом надання дотацій роботодавцям урегульовано на законодавчому рівні, досить вузьке. Проте радує, що держава почала піклуватися про молодь, стимулюючи роботодавців шляхом надання їм дотацій на працевлаштування молодих фахівців. Тепер для деяких молодих людей вірогідність отримати першу роботу збільшиться. Роботодавці, у свою чергу, повинні розуміти, що працевлаштування молодого фахівця вигідне і для них, оскільки при виконанні всіх вимог

Порядку № 1 і Порядку № 82 фактично підприємство на деякий час одержує «безоплатного» працівника.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі