Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо оподаткування поставок сільгоспвиробниками молока та м’яса в живій вазі

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2008/№ 45
Друк
Лист від 25.04.2008 р. № 8870/7/16-1117

Щодо оподаткування поставок сільгоспвиробниками молока та м’яса в живій вазі

 

Лист Державної податкової адміністрації України від 25.04.2008 р. № 8870/7/16-1117

(витяг)

 

Згідно з

підпунктом 6.2.6 пункту 6.2 статті 6 Закону України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість» (далі — Закон) операції з поставки переробним підприємствам молока та м’яса живою вагою сільськогосподарськими товаровиробниками всіх форм власності і господарювання оподатковуються за нульовою ставкою.

При цьому слід зазначити, що ця

норма встановлює лише розмір ставки податку, а право акумуляції сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності сум податку на додану вартість за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну, а також за молочну продукцію та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, та порядок виплати їм дотацій переробними підприємствами визначено пунктом 11.21 статті 11 Закону, яким уповноважено Кабінет Міністрів України визначити порядок нарахування і використання зазначених коштів.

Такий механізм затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.99 р. № 805 «Про Порядок нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко і м’ясо в живій вазі».

Пунктом 12 зазначеного Порядку передбачено, що на підставі даних бухгалтерського обліку сільськогосподарські товаровиробники щомісяця складають окрему податкову декларацію з податку на додану вартість поставлених ними молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах.

Крім того, зазначеним пунктом 12 Порядку встановлено, що залишок податкових зобов’язань відповідно до податкової декларації з податку на додану вартість з поставленої зазначеної продукції перераховується підприємством з поточного на окремий рахунок, а залишок податкового кредиту покривається податковими зобов’язаннями наступних податкових періодів.

До

дати набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2007 р. № 596 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26.02.99 р. № 271 і від 12.05.99 р. № 805» (далі — постанова № 596) податковий кредит сільськогосподарських товаровиробників, які поставляли переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі, включався до податкової декларації платника податку за звітний період, за якою здійснювалися розрахунки з бюджетом, з відшкодуванням з бюджету податкового кредиту за цією декларацією.

Постановою № 596

зазначений Порядок було викладено у новій редакції, у якій наведена вище норма не була передбачена у пункті 2 Порядку. Одночасно з цим діяла норма пункту 12 Порядку, згідно з якою залишок податкового кредиту покривався податковими зобов’язаннями наступних податкових періодів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 р. № 300

«Про доповнення пункту 2 Порядку нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі» (далі — постанова № 300) відновлена можливість для постачальників молока і м’яса в живій вазі на переробні підприємства не тільки застосовувати до таких операцій нульову ставку податку на додану вартість, а й декларувати у зв’язку з цим від’ємне значення податку на додану вартість до відшкодування, тобто у бюджетній, а не спеціальній декларації.

Таким чином,

у період з дати набрання чинності постановою № 596 до дати набрання чинності постановою № 300 операції з поставки переробним підприємствам молока та м’яса живою вагою за нульовою ставкою та податковий кредит сільськогосподарських товаровиробників, пов’язаний із зазначеними операціями, включалися до спеціальної декларації, за якою не здійснюються розрахунки з бюджетом.

При цьому зазначаємо, що листом Державної податкової адміністрації України від 07.04.2008 р. № 7063/7/16-1117 повідомлено, що у зв’язку з прийняттям постанови № 300 податкове

роз’яснення, надане пунктом 2 розділу V Відповідей з окремих питань справляння податку на додану вартість, надісланих листом ДПА України від 07.11.2007 р. № 22703/7/16-1117, не застосовується.

Крім того, Державна податкова адміністрація України своїм листом від 16.04.2008 р. № 4659/5/16-1516 поінформувала Міністерство аграрної політики України, що

листи Державної податкової адміністрації України від 06.11.2007 р. № 11123/6/16-1515-23 (від 06.11.2007 р. № 22539/7/16-1517-23), враховуючи норму пункту 4.5 Порядку надання роз’яснень окремих положень податкового законодавства, затвердженого наказом ДПА України від 12.04.2003 р. № 176 (зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.04.2003 р. за № 326/7647), не застосовуються у зв’язку з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 р. № 300.

Заступник голови С. Чекашкінкоментар редакції

Поставки молока та м’яса в період з 28.03.2007 р. до 02.04.2008 р. відображаються в спецдекларації

У коментарі до листів ДПАУ від 07.04.2008 р. № 7063/7/16-1117, від 16.04.2008 р. № 4659/5/16-1516 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 40) нами прогнозувалось, що відносно операцій з поставки переробним підприємствам молока та м’яса в живій вазі за нульовою ставкою та податковий кредит сільськогосподарських товаровиробників, пов’язаний із зазначеними операціями, здійсненими у період

з 28.03.2007 р. (дати постанови КМУ № 596, якою було виключено із загальновідомого Порядку № 805 норму щодо відображення в загальній декларації з ПДВ такого податкового кредиту) до 02.04.2008 р. (дати постанови КМУ № 300, якою її було відновлено), ДПАУ скоріше за все залишиться на своїй фіскальній позиції про відображення їх у спецдекларації, за якою бюджетне відшкодування податкового кредиту з ПДВ неможливе. Тобто, на думку ДПАУ, відображення таких операцій в загальній декларації з ПДВ можливе тільки до дати набрання чинності постановою КМУ № 596 та тільки після дати набрання чинності постановою КМУ № 300. Листом, що коментується, як бачимо, підтверджено наше припущення.

У листі, що коментується, ДПАУ знову, як і в листах ДПАУ від 07.11.2007 р. № 22703/7/16-1117, від 08.02.2008 р. № 2041/7/16-1517-05 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, відповідно № 15, № 27) акцентує увагу, що

підпункт 6.2.6 ст. 6 Закону про ПДВ встановлює лише розмір ставки податку (0 відсотків), а право акумуляції сільгосппідприємствами всіх форм власності сум ПДВ за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну, а також за молочну продукцію та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, та порядок виплати їм дотацій переробними підприємствами визначено п. 11.21 ст. 11 Закону про ПДВ. Крім того, у листах ДПАУ від 06.11.2007 р. № 11123/6/16-1515-23, від 06.11.2007 р. № 22539/7/16-1517-23 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 100) зазначалось, що згаданий пункт 11.21 не встановлює будь-якої залежності в обліку цих операцій ні від ставки податку, яка застосовується при реалізації вказаних видів продукції, ні від напрямку реалізації.

Таким чином, можна дійти висновку, що в частині підстав для ведення податкового обліку та відображення у деклараціях з ПДВ поставок сільгосптоваровиробниками молока та м’яса в живій вазі переробним підприємствам,

ДПАУ змінює акценти, зменшуючи роль підпункту 6.2.6 ст. 6 Закону про ПДВ до меж установлення ним ставки податку та по-новому трактуючи порядок застосування пункту 11.21 ст. 11 цього Закону.

Цю думку ДПАУ заперечувати важко, але її не можемо і розділяти. Адже при поставках сільгосптоваровиробниками переробним підприємствам молока та м’яса в живій вазі, унаслідок застосування нульової ставки ПДВ, говорити про право акумуляції суми ПДВ як то недоречно, оскільки податкових зобов’язань не виникає. На наш погляд, не треба ототожнювати право одержання від переробних підприємств дотацій та право акумуляції самими сільгосппідприємствами суми пільгового сільгоспПДВ. Нагадаємо, що

раніше ДПАУ в листі від 10.08.2006 р. № 15190/7/16-1417 з посиланням тільки на підпункт 6.2.6 ст. 6 Закону про ПДВ говорила про складання та подання декларації з ПДВ (загальної) № 3 щодо операцій з поставки сільгосптоваровиробниками молока та м’яса в живій вазі переробним підприємствам.

Про незастосування згідно із зазначеними вище листами ДПАУ № 7063, № 4659 податкових роз’яснень ДПАУ з цього питання, наданих листами № 22703, № 11123, № 22539 ми вже повідомляли. Крім того, ми вказували, що логічно було б, якби ДПАУ сказала і про незастосування зазначеного вище листа № 2041, яким дається роз’яснення вже не чинного на сьогодні листа № 11123.

Анатолій Бобро

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі