Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Ремонт орендованих малоцінних активів: відображаємо в обліку

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2008/№ 88
Друк
Стаття

Ремонт орендованих малоцінних активів: відображаємо в обліку

 

Іноді підприємства, не вважаючи за доцільне придбання, наприклад, інструменту або офісної техніки вартістю до 1000 грн., удаються до їх оренди. Такі матеріальні цінності, як і будь-який предмет, можуть зламатися або зноситися, а це, як правило, потребує від орендаря певних витрат на їх ремонт або відновлення. Про правила відображення таких витрат у податковому та бухгалтерському обліку підприємства-орендаря і йтиметься в цій статті.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

ЦКУ

— Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

 

Що таке МНМА або податкова малоцінка?

Насамперед нагадаємо, що в

бухгалтерському обліку до малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) належать предмети, строк експлуатації яких перевищує 12 календарних місяців і при цьому вони не обліковуються у складі основних засобів. Критерієм віднесення предметів не до основних засобів, а до МНМА, є вартісна межа, яку підприємство встановлює самостійно в наказі про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику.

Найчастіше таку межу встановлюють на рівні 1000 грн., щоб прокласти своєрідний місток між бухгалтерським та податковим обліком, де вартісний критерій для віднесення матеріальних цінностей, строк служби яких перевищує 365 календарних днів, до основних фондів також дорівнює

1000 грн. (п.п. 8.2.1 Закону про податок на прибуток).

Для цілей оподаткування прибутку матеріальний актив, строк служби якого перевищує 365 днів:

— відображається в порядку, передбаченому для обліку

запасів, якщо його вартість не перевищує 1000 грн.;

— визнається об’єктом

основних фондів, якщо його вартість перевищує 1000 грн.

Таким чином, вартість матеріальних цінностей, що «недотягують» до 1000 грн., класифікується в податковому обліку підприємства як запаси (назвемо їх податковою малоцінкою), а в бухгалтерському — як МНМА.

 

Як обліковуються витрати на оренду малоцінних активів?

Правові нюанси передачі майна в оренду регулюються

§ 1 «Загальні положення про найм (оренду)» глави 58 «Найм (оренда)» ЦКУ.

Відповідно до

ст. 760 ЦКУ предметом договору найму може бути річ, яка визначена індивідуальними ознаками і зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні (неспоживна річ). Під таке визначення предметів найму цілком підпадає і податкова малоцінка, а це означає, що її може бути передано в оренду. Наприклад, підприємство може орендувати інструменти, офісну техніку (телефони, факси, принтери, копіювальні апарати тощо), меблі, інвентар, спеціальні пристосування та інші малоцінні об’єкти.

Однак з точки зору

п. 1.18 Закону про податок на прибуток така операція не вважається повноцінною орендою, тому що з цього пункту випливає: оренда (у податковому обліку) — це тільки операції з передачі в користування основних фондів (або землі). А приймаючи до уваги те, що малоцінні активи (вартістю менше 1000 грн.) для податкового обліку не є основними фондами, правила відображення орендних операцій, установлені п.п. 7.9.6 Закону про податок на прибуток, тут не застосовуватимуться. У такому разі слід керуватися загальними принципами оподаткування.

Зрозуміло, що передача об’єкта оренди від орендодавця до орендаря не спричиняє будь-яких податкових наслідків у сторін договору, оскільки не є продажем товарів (робіт, послуг) з переходом на них права власності.

У цій ситуації можна застосовувати норми

пп. 7.9.1, 7.9.2 Закону про податок на прибуток, відповідно до яких майно, залучене платником податків на підставі договору концесії, комісії, консигнації, довірчого управління, схову, а також згідно з іншими цивільно-правовими договорами, що не передбачають передачу права власності на нього, не включається до валового доходу в одержувача (тобто орендаря) та до валових витрат сторони, що передає (тобто орендодавця).

Не буде жодних податкових наслідків у сторін договору і при поверненні орендованого малоцінного об’єкта.

Щодо

орендної плати зауважимо: вона обліковується в орендаря у складі валових витрат у загальному порядку, установленому п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток, за першою подією, якщо звичайно такі витрати здійснено в межах його госпдіяльності.

Господарська спрямованість понесених витрат є визначальною і при віднесенні орендарем сум «вхідного» ПДВ до складу свого податкового кредиту (див.

п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ).

 

Як обліковуються витрати на ремонт орендованих малоцінних активів?

У процесі експлуатації орендованих малоцінних активів може виникнути необхідність у їх ремонті. Можливість його виконання орендарем залежить від умов договору оренди та від виду ремонту.

З точки зору цивільного законодавства, ремонт переданого в оренду майна може бути

поточним і капітальним (ст. 776 ЦКУ).

Обов’язок щодо проведення

поточного ремонту об’єкта оренди відповідно до ЦКУ покладається на орендаря, якщо інше не передбачено договором або законом. Як правило, у договорі оренди серед інших умов сторони передбачають і обов’язок орендаря щодо підтримки орендованого об’єкта в робочому стані, тобто проведення поточного ремонту. Орендар виконує такий ремонт за рахунок власних коштів.

Прописані в договорі умови проведення ремонту надають витраченим коштам господарську спрямованість та дозволяють орендарю

відобразити їх у складі своїх валових витрат. Причому візьміть до уваги: «ремонтний» п.п. 8.7.1 Закону про податок на прибуток тут не застосовується, оскільки він має відношення тільки до основних фондів. А податкова малоцінка, як ми з’ясували вище, у податковому обліку до основних фондів не належить, а обліковується в тому ж порядку, що і запаси. Тому витрати підприємства на підтримання малоцінних активів у робочому стані включаються до валових витрат на загальних підставах, тобто відповідно до п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток.

У бухгалтерському обліку ці витрати відносяться до витрат звітного періоду і залежно від їх цільової спрямованості відображаються на рахунках 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності».

Приклад 1.

Підприємство «Фея» орендує сканер Mustek Express A3 USB 600 Pro вартістю 970 грн. Для поточного ремонту об’єкта, що орендується, придбано запчастини на суму 120 грн. (без ПДВ — 100 грн.; ПДВ 20 % — 20 грн.).

За умовами договору оренди обов’язки з поточного ремонту предмета оренди покладено на орендаря.

У

податковому обліку підприємства сума витрат на ремонт потрапляє до складу валових витрат.

У

бухгалтерському обліку ці витрати — це витрати на підтримання об’єкта в робочому стані. Вони відносяться до адміністративних витрат і відображаються на рахунку 92.

Такі операції в бухгалтерському та податковому обліку відображаються такими записами:

 

Таблиця 1

Поточний ремонт малоцінних активів, що орендуються

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

Перераховано постачальнику грошові кошти за запчастини для сканера

120

371

311

100

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі вартості запчастин для сканера

20

641/ ПДВ

644

3

Отримано запчастини для сканера

100

207

631

4

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ

20

644

631

5

Відображено витрати на придбання запчастин для сканера у складі витрат звітного періоду

100

92

207

6

Віднесено на фінансовий результат суму витрат на придбання запчастин для сканера

100

791

92

7

Проведено залік заборгованостей

120

631

371

 

Тепер про

капітальний ремонт орендованого майна. Його проводить за свій рахунок орендодавець, якщо договором оренди або законом не передбачено інші умови. Утім, з відома орендодавця такий ремонт може провести й орендар (згоду не обов’язково одержувати «під кожний ремонт» — достатньо один раз зафіксувати цю умову в договорі або додатковій угоді до нього). Тоді суму понесених витрат орендар зможе віднести до валових витрат на підставі п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток .

На валововитратність «капремонтних» витрат за

п.п. 5.2.1 орендарю можна розраховувати і у разі, якщо орендодавець не провів капітальний ремонт і це перешкоджає використанню орендованого об’єкта за призначенням та відповідно до умов договору.

В обох випадках орендар може претендувати на відшкодування понесених витрат або на зарахування вартості капремонту в рахунок орендної плати (див.

п. 3 ст. 776 і п. 3 ст. 778 ЦКУ). Пам’ятайте: отримана сума потрапить до валового доходу орендаря і буде об’єктом обкладення ПДВ.

Якщо таке відшкодування або зарахування не передбачаються, на включення здійснених витрат до валових можна не сподіватися. Більше того, повернення орендодавцю відремонтованого (поліпшеного) об’єкта оренди без компенсації «капремонтних» витрат кваліфікуватиметься як

безоплатна передача таких поліпшень, а точніше — товарів (робіт, послуг), із відповідним оподаткуванням у обох сторін договору.

У бухгалтерському обліку витрати на капремонт об’єкта оренди розглядаються як його поліпшення, спрямоване на збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання цього об’єкта. Тому такі витрати відображаються як

капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів з використанням з цією метою субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів». Для формування інформації про витрати на поліпшення МНМА до субрахунку 153 можна відкрити субрахунок третього порядку, наприклад, 1532 «Поліпшення інших необоротних матеріальних активів». Використання цього субрахунку дозволить розмежувати суми понесених витрат на капітальний ремонт МНМА та на їх придбання (виготовлення).

Приклад 2.

Підприємство «Елегія» орендує верстат деревообробний вартістю 950 грн. З відома орендодавця проведено капітальний ремонт верстата, унаслідок чого планується збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від його використання. Ремонт проведено із залученням підрядника. Сума «ремонтних» витрат орендаря склала 600 грн. (без ПДВ — 500 грн.; ПДВ 20 % — 100 грн.).

У

податковому обліку сума понесених витрат потрапляє до складу валових витрат.

У

бухгалтерському обліку на суму капітального ремонту верстата в місяці його проведення нараховано амортизацію за методом «50/50» у сумі 250 грн. (500 грн. х 50 % : 100 %).

При поверненні об’єкта оренди після закінчення договору орендодавець компенсував витрати на капремонт об’єкта оренди, перерахувавши на поточний рахунок орендаря 300 грн. (без ПДВ — 250 грн.; ПДВ 20 % — 50 грн.).

Такі операції в бухгалтерському та податковому обліку відображаються такими записами:

 

Таблиця 2

Капітальний ремонт малоцінних активів, що орендуються

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1

Перераховано передоплату підряднику за ремонт верстата

600

371

311

500

2

Відображено податковий кредит з ПДВ у складі вартості ремонту

100

641/ ПДВ

644

3

Відображено витрати на ремонт верстата як капітальні інвестиції

500

1532

631

4

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ

100

644

631

5

Уведено в експлуатацію створений об’єкт інших необоротних матеріальних активів (у вигляді витрат на капітальний ремонт орендованого верстата)

500

117

1532

6

Проведено залік заборгованостей

600

631

371

7

Нараховано амортизацію на суму капітального ремонту орендованого верстата

250

91

132

8

Відшкодовано орендодавцем суму витрат на капітальний ремонт верстата

300

311

377

9

Відображено дохід у сумі витрат, що належать до відшкодування орендодавцем

300

377

746

10

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ у складі відшкодованих витрат

50

746

641/ ПДВ

11

Списано суму амортизації

250

132

117

12

Списано залишкову вартість об’єкта інших необоротних матеріальних активів (витрат на капітальний ремонт верстата)

250

977

117

13

Віднесено на фінансовий результат:

— залишкову вартість об’єкта інших необоротних матеріальних активів (витрат на капітальний ремонт верстата)

250

793

977

— суму амортизації

250

793

91

— дохід у зв’язку з відшкодуванням орендодавцем витрат на капітальний ремонт верстата

250

746

793

 

Як бачите, порядок обліку витрат, пов’язаних з ремонтом податкової малоцінки, що орендується, нескладний. Сподіваємося, що викладена в цій статті інформація допоможе вам легко впоратися із цим завданням.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі