Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Комп’ютерний практикум. Запитання-відповіді щодо електронної звітності

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2008/№ 90
Друк
Стаття

Запитання-відповіді щодо електронної звітності*

 

Запитання, пов’язані з поданням податкової звітності в електронному вигляді, найбільше цікавлять платників податків. Це цілком природно, адже з одного боку, такий спосіб подання звітності, якщо його добре освоїти, дозволяє заощадити час та сили. З іншого — працівники податкових органів, діючи згідно з планами ДПАУ щодо модернізації процесів з адміністрування податків, усіма силами спонукають платників податків до «електронного звітування». А коли так, то нехай і відповідають на запитання, що виникають у платників податків. Отже, слово податківцям…

На ваші запитання відповідає ДПІ в Деснянському районі м. Києва

 

* Редакція висловлює подяку газеті «Бухгалтер&Комп’ютер» за наданий матеріал.

 

Про паперові бланки

Наше підприємство уклало договір на подання звітності в електронному вигляді та має намір надсилати декларації через Інтернет. При цьому виникає запитання, чи необхідно такі ж декларації подавати на паперових бланках?

Однією з переваг подання звітності в електронному вигляді для платників податків є те, що в них не буде потреби відвідувати податкову інспекцію, щоб здати декларацію в паперовому вигляді. Звітність, надіслану засобами телекомунікаційного зв’язку, не треба здавати в податкову інспекцію в паперовому вигляді.

Разом з тим варто пам’ятати, що податкову звітність в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку необхідно направляти, чітко дотримуючись вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV (зі змінами та доповненнями, унесеними Законом України від 31.05.2005 р. № 2599-IV), який установлює основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів, та Закону України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 р. № 852-IV, який визначає правовий статус електронного цифрового підпису та регулює відносини, що виникають при використанні електронного цифрового підпису.

 

Про підписи

Хто повинен підписувати податкову звітність в електронному вигляді?

Згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 розділу третього Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженої наказом ДПА України від 16.04.2008 р. № 233, після підготовки платником податків податкового документа в електронному вигляді на нього накладаються електронно-цифрові підписи (далі — ЕЦП) посадових осіб платника податків у такому порядку: першим — ЕЦП головного бухгалтера (бухгалтера), другим — ЕЦП керівника (директора), третім — ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки платника податків.

За відсутності у платника податків посади бухгалтера електронні цифрові підписи посадових осіб платника податків накладаються у такому порядку: першим — ЕЦП керівника (директора), другим — ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки платника податків.

Платником податків — фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності електронні цифрові підписи накладаються у такому порядку: першим — ЕЦП платника податків — фізичної особи, другим — ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки платника податків (за наявності).

 

Про комерційну таємницю

Подання реєстрів отриманих та виданих податкових накладних у податкову інспекцію засобами телекомунікаційного зв’язку пов’язане з фактором ризику — розкриттям комерційної таємниці підприємства. Чи можемо ми бути впевненими стосовно збереження цієї таємниці?

Забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах здійснюється згідно з Правилами забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. № 373 (зі змінами та доповненнями), які розроблені відповідно до статті 10 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

Що стосується суб’єктивного фактора, то слід брати до уваги, що робота працівників податкової інспекції здійснюється відповідно до Закону України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90 р. № 509-ХІІ (зі змінами та доповненнями).

Згідно зі статтею 13 цього Закону посадові особи органів державної податкової служби зобов’язані дотримуватись Конституції і законів України, інших нормативних актів, прав та інтересів громадян, що охороняються законом, підприємств, установ, організацій, забезпечувати виконання покладених на органи державної податкової служби функцій та повною мірою використовувати надані їм права.

Посадові особи органів державної податкової служби зобов’язані зберігати комерційну та службову таємницю.

За невиконання своїх службових обов’язків законом передбачена відповідальність працівників податкової служби.

 

Про терміни подання

Чи відрізняються терміни подання податкової звітності в електронному вигляді від термінів подання звітності в паперовому?

У пункті 1 розділу третього Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженої наказом ДПА України від 16.04.2008 р. № 233 (далі — Інструкція), зазначається, що податкові документи в електронному вигляді можуть бути надіслані до органів ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку за звітні періоди в терміни, визначені законодавством для відповідних податкових документів у паперовій формі.

Згідно з пунктом 2 розділу третього Інструкції при надсиланні електронних документів платник податків самостійно визначає кінцевий термін їх відправлення (ураховуючи час на своєчасну доставку документів до органів ДПС у разі можливого пошкодження телекомунікаційного зв’язку або ненадходження першої квитанції).

Відповідно до пункту 3 цього розділу Інструкції податкова звітність в електронному вигляді, отримана органами ДПС пізніше граничного терміну, вважається поданою з порушенням терміну.

Органи ДПС України приймають податкову звітність з 9.00 до 18.00 щоденно, крім вихідних, святкових і неробочих днів.

 

Про підтвердження прийняття

Чим підтверджується прийняття звітності, поданої в електронному вигляді?

Відповідно до підпункту 7.4 пункту 7 розділу третього Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженої наказом ДПА України від 16.04.2008 р. № 233, платнику податків надсилаються дві квитанції:

— перша квитанція є підтвердженням передачі його податкових документів в електронному вигляді до органу ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку. Ця квитанція надсилається органами ДПС на електронну адресу платника податків, з якої було надіслано податкову звітність. Другий примірник першої квитанції в електронному вигляді зберігається в органі ДПС. Якщо на адресу платника податків не надійшла перша квитанція, то податковий документ вважається неодержаним;

— друга квитанція є підтвердженням платнику податків прийняття його податкових документів до бази даних ДПС в електронному вигляді у текстовому форматі, в якій визначаються реквізити прийнятого податкового документа в електронній формі, відповідність податкового документа в електронній формі формату (стандарту) електронного документа, результати перевірки ЕЦП, інформація про платника податків, дата та час приймання, реєстраційний номер, податковий період, за який подається звіт, та дані про відправника квитанції. На цю квитанцію накладається ЕЦП органу ДПС, здійснюється її шифрування та надсилання платнику податків засобами телекомунікаційного зв’язку. Другий примірник другої квитанції в електронному вигляді зберігається в органі ДПС.

Якщо надіслані податкові документи сформовано помилково, то платнику податків надсилається друга квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття податкових документів в електронному вигляді із зазначенням причин. На цю квитанцію накладається ЕЦП органу ДПС, здійснюється її шифрування та надсилання платнику податків засобами телекомунікаційного зв’язку. Другий примірник другої квитанції в електронному вигляді зберігається в органі ДПС.

 

Про дату подання

Яка дата вважається датою подання податкової звітності, поданої в електронному вигляді?

Згідно з підпунктом 7.7 пункту 7 розділу третього Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженої наказом ДПА України від 16.04.2008 р. № 233, датою та часом подання податкового документа в електронному вигляді до органів ДПС є дата і час, зафіксовані в першій квитанції.

 

Про термін зберігання архіву

Який термін зберігання архіву файлів, надісланих до податкової інспекції, файлів податкової звітності із накладеними на них ЕЦП платника податків та отриманих електронних квитанцій з ЕЦП органу ДПС?

Зберігати архів файлів, надісланих до органів ДПС, файлів податкових документів із накладеними на них ЕЦП платника податків та отриманих електронних квитанцій з ЕЦП органу ДПС необхідно протягом терміну, передбаченого чинним законодавством для зберігання податкової звітності на паперових носіях.

 

Про складання електронної звітності аудиторською фірмою

Підприємство уклало договір з аудиторською фірмою на складання фінансової і податкової звітності та доручило їй здавати податкову звітність підприємства в електронному вигляді.

Хто несе відповідальність за своєчасність подання та коректність заповнення податкових документів?

Права, обов’язки і відповідальність платників податків визначає Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 р. № 1251-ХІІ (зі змінами та доповненнями), у статті 11 якого зазначається, що відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) і додержання законів про оподаткування несуть платники податків і зборів (обов’язкових платежів) відповідно до законів України.

Отже, якщо податкові документи в електронному вигляді передаватимуться на електронну адресу органів ДПС через довірену особу, якій юридично надано право здавати за платника податків його податкову звітність, то відповідальність за своєчасність подання та коректність заповнення податкових документів покладається на платника податків, оскільки форма подання звітності жодним чином не впливає на її зміст та терміни подання.

 

Тим, хто тільки зацікавився електронною звітністю

Де можна знайти інформацію про порядок подання податкової звітності в електрон ному вигляді? Який порядок подання платниками податків податкової звітності в електронному вигляді?

Така інформація розміщена на веб-сайті ДПА України (www.sta.gov.ua) у рубриці «Платникам податків про електронну звітність».

Порядок подання платниками податків податкової звітності в електронному вигляді визначено в пункті 5 розділу третього Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженої наказом ДПА України від 16.04.2008 р. № 233.

Відповідно до цього пункту платник податків:

— отримує в будь-якому включеному до системи подання податкових документів в електронному вигляді акредитованому центрі сертифікації ключів посилені сертифікати відкритих ключів посадових осіб підприємства, що мають право підпису (керівника, бухгалтера), та печатки підприємства. Платник податків — фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності може обмежитися одним ключем електронного цифрового підпису. Особисті ключі знаходяться на ключових (електронних) носіях, що зберігаються в таємниці;

— отримує в органі ДПС за місцем реєстрації або на веб-сайті ДПА України чи регіональної ДПА: текст примірного договору про визнання електронних документів; безкоштовне спеціалізоване програмне забезпечення формування та подання до органів ДПС податкових документів в електронному вигляді.

Редакція висловлює подяку ДПІ у м. Києві (

www.kyivsta.gov.ua) за сприяння в отриманні роз’яснень
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі