Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Аналіз помилок. Неправильне обчислення внесків по безробіттю для працівника, який досяг пенсійного віку

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2008/№ 90
Друк
Стаття

Неправильне обчислення внесків по безробіттю для працівника, який досяг пенсійного віку

 

Ситуація

Працівниці апарату управління підприємства 9 вересня 2008 року виповнилося 55 років. Нарахована їй заробітна плата за вересень 2008 року склала 1900 грн.

На заробітну плату було нараховано та з неї утримано внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття в розмірі 24,70 грн. і 9,50 грн. відповідно.

При обчисленні внесків до Фонду соціального страхування на випадок безробіття не було враховано, що у вересні 2008 року жінка досягла пенсійного віку, установленого законом. Помилку виявлено в жовтні 2008 року.

 

Порушення

Відповідно до

ст. 5 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533 працюючі особи, які одержують або мають право на призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років, а також особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку, не підлягають страхуванню на випадок безробіття.

Відповідно до

п. 2.3 Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 р. № 339 (далі — Інструкція № 339) страхові внески на випадок безробіття не утримуються із заробітної плати осіб, які досягли пенсійного віку (чоловіки — 60 років, жінки — 55 років), право на пенсію яких не потребує підтвердження.

Звертаємо увагу:

роботодавці не звільняються від сплати внесків до Фонду соціального страхування на випадок безробіття на фонд заробітної плати пенсіонерів (абзац другий п. 2 ст. 1 Закону України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування» від 11.01.2001 р. № 2213-III).

 

Аналіз ситуації

У зв’язку з тим, що працівниці виповнилося 55 років 9 вересня 2008 року,

із цієї дати бухгалтер не повинен був утримувати внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття з її заробітної плати. При цьому такій працівниці не потрібно подавати жодних документів, що підтверджують право на пенсію.

Розрахуємо суму страхових внесків, яку необхідно було утримати із заробітної плати працівниці за вересень 2008 року:

(1900 грн. : 22 роб. дн.) х 6 роб. дн. х 0,5 : 100 = 2,59 (грн.),

де 22 роб. дн. — загальна кількість робочих днів, відпрацьованих працівницею у вересні 2008 року згідно з нормою тривалості робочого часу;

6 роб. дн. — кількість днів, відпрацьованих до дня досягнення працівницею пенсійного віку (до 55-річчя, тобто з 1 по 8 вересня 2008 року).

Сума переплати у зв’язку з неправильним обчисленням внесків до Фонду склала: 9,50 грн. - 2,59 грн. = 6,91 грн.

Щодо внесків до Фонду соціального страхування на випадок безробіття в частині нарахувань, то їх було обчислено правильно, оскільки нарахування провадяться на всю суму заробітної плати працівниці.

Оскільки помилка в обчисленні внесків сталася внаслідок завищення бази оподаткування, що спричинило виникнення

переплати, пеня не нараховується.

У зв’язку з тим, що помилку виявлено в жовтні 2008 року, її необхідно виправити при нарахуванні заробітної плати за жовтень 2008 року. Заробітна плата працівниці в жовтні 2008 року склала 1900 грн.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

дебет

кредит

1

2

3

4

5

1

Нараховано заробітну плату за жовтень 2008 року

92

661

1900,00

Нараховано внески до фондів соціального страхування:

2

— внесок до Пенсійного фонду (1900 х 33,2 %)

92

651

630,80

3

— до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (1900 х 1,5 %)

92

652

28,50

4

— внесок до Фонду соціального страхування на випадок безробіття (1900 х 1,3 %)

92

653

24,70

5

— внесок до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві (1900 х 1,06 %*)

92

656

20,14

Утримано внески до фондів соціального страхування:

6

— внесок до Пенсійного фонду (1900 х 2 %)

661

651

38,00

7

— внесок до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (1900 х 1 %)

661

652

19,00

8

Відкориговано суму внесків до Фонду соціального страхування на випадок безробіття, утриманих із заробітної плати за вересень 2008 року (методом червоне сторно)

661

653

6,91

9

Утримано податок з доходів фізичних осіб (1900 - 38,00 - 19,00 + 6,91) х 15 %

661

641/ПДФО

277,49

10

Перераховано внески до фондів соціального страхування

651, 652, 653, 656

311

754,23

11

Перераховано податок з доходів фізичних осіб

641/ПДФО

311

277,49

12

Виплачено заробітну плату за жовтень 2008 року

661

301

1572,42

* Ставку внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві прийнято умовно.

 

Оскільки на момент виявлення помилки Розрахункову відомість про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за 3 квартал 2008 року (далі — Розрахункова відомість) було вже здано, необхідно виправити помилку в Розрахунковій відомості за 2008 рік.

Згідно з

абзацом четвертим п. 6.7 Інструкції № 339 у разі якщо платник страхових внесків до Фонду соціального страхування на випадок безробіття допустив у Розрахунковій відомості помилки за минулі звітні періоди і виявив їх самостійно, то він повинен відкоригувати такі показники у відповідному звітному періоді.

На нашу думку, у зв’язку з тим, що допущену помилку виявлено в жовтні 2008 року, у Розрахунковій відомості за підсумками 2008 року необхідно відкоригувати базу обкладення внесками до Фонду на суму, на яку її було завищено у вересні 2008 року.

Розрахуємо суму, на яку було завищено базу для утримання внесків до Фонду соціального страхування на випадок безробіття у вересні 2008 року:

1900 грн. : 22 роб. дн. х 16 роб. дн. = 1381,82 грн.

Таким чином, необхідно провести коригування бази утримання внесків за жовтень 2008 року в розділі 1 «Загальна сума виплати, на які нараховуються страхові внески». Відповідно, коригується сума утриманих внесків за жовтень 2008 року в розділі 2 «Розрахунок страхових внесків до Фонду».

Загальна база для утримання внесків на підприємстві в жовтні 2008 року склала 28550 грн. У зв’язку з виправленням помилки в розділі 1 «Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески» база для утримання внесків зазначається в розмірі

27168,18 грн. (28550 грн. - 1381,82 грн.).

У розділі 2 «Розрахунок страхових внесків до Фонду» сума утриманих внесків за жовтень 2008 року зазначається в розмірі

135,84 грн. (142,75 грн. - 6,91 грн.).

До Розрахункової відомості необхідно додати повідомлення, що складене в довільній формі і містить інформацію про виявлену помилку.

 

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду
 загальнообов'язкового державного соціального страхування України
 на випадок безробіття

за рік 200 8 року


(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

1. Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески (грн.)

 

 

349350,00


Загальна сума фактичних витрат
 на оплату праці з початку року
 (кр. 661), грн.

Разом:

I квартал (за місяцями)

II квартал (за місяцями)

III квартал (за місяцями)

IV квартал (за місяцями)

Усього з початку року

для роботодавців

для застрахованих осіб

для роботодавців

для застрахованих осіб

для роботодавців

для застрахованих осіб

для роботодавців

для застрахованих осіб

для роботодавців

для застрахованих осіб

28000,00

28000,00

28000,00

28000,00

30000,00

30000,00

30450,00

27168,18

116450,00

113168,18

28000,00

28000,00

28000,00

28000,00

30000,00

30000,00

30450,00

28550,00

116450,00

114550,00

28000,00

28000,00

28000,00

28000,00

30000,00

30000,00

30450,00

28550,00

116450,00

114550,00

84000,00

84000,00

84000,00

84000,00

90000,00

90000,00

91350,00

84268,18

349350,00

342268,18

<...>

2. Розрахунок страхових внесків до Фонду (грн.)

№ рядка

Сума всього

 

№ рядка

Сума всього

1

496,80

Заборгованість на початок року за платниками

Заборгованість на початок року за Фондом

13

 

 

 

нараховано

перераховано

 

 

 

 

 

роботодавці

застраховані особи

 

роботодавці

застраховані особи

 

 

 

 

на початок періоду

3354,00

1290,00

на початок періоду

3322,80

1278,00

14

6211,09

2

6252,89

за звітний період (за місяцями)

1187,55

421,34

за звітний період (за місяцями)

1181,70

428,59

октябрь

395,85

135,84

октябрь

390,00

150,00

ноябрь

395,85

142,75

ноябрь

395,85

135,84

 

 

декабрь

395,85

142,75

декабрь

395,85

142,75

 

 

 

 

разом:

4541,55

1711,34

разом:

4504,50

1706,59

 

 

3

 

Донараховано страхових внесків

Перераховано за актами за звітний період та пеня, самостійно нарахована платником, усього (сума рядків 16

¸ 18)

15

 

3.1

 

у тому числі: самостійно платником

4

 

Нараховано за актами за звітний період та пеня, самостійно нарахована платником, усього (сума рядків 5

¸ 8)

донараховані суми страхових внесків

16

 

 

 

у тому числі:

пені

17

 

5

 

донараховані суми страхових внесків

штрафу

18

 

6

 

пені

Повернуто зайво перераховані суми

19

 

7

 

штрафу

УСЬОГО враховано і сплачено (рядки 13 + 14 + 15 - 19)

20

6211,09

8

 

пеня, самостійно нарахована платником

Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за платниками (р. 11 - р. 20 та одночасно сума рядків 22

¸ 26)

21

538,60

9

 

Списано заборгованості

в тому числі: недоїмка за платником зі сплати страхових внесків

22

 

10

 

Списано пені

штраф

23

 

пеня

24

 

11

6749,69

УСЬОГО до сплати

(1 + 2 + 3 + 4 - 9 - 10)

сума страхових внесків, строк сплати яких не настав

25

 

12

 

Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за Фондом

(р. 20 - р. 11)

реструктуризована та розстрочена заборгованість

26

 

 

Катерина Скрипкіна, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі