Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Декларація з податку на прибуток за 11 місяців 2008 року

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2008/№ 94
Друк
Стаття

Декларація з податку на прибуток за 11 місяців 2008 року

 

Так і хочеться почати цю статтю словами: щороку напередодні Нового року ми з друзями... здаємо декларацію за 11 місяців. Хоч це і не настільки приємно, як альтернативне продовження цієї добре знайомої всім фрази, але подання декларації за 11 місяців уже стало традицією. Про особливості нинішньої кампанії поговоримо в цій статті.

Микола ШПАКОВИЧ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про патентування

Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.96 р. № 98/96-ВР.

Закон № 2181

— Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III.

Закон № 107

— Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28.12.2007 р. № 107-VI.

Закон №309

— Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 03.06.2008 р. № 309-VI.

Наказ № 143

— наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження форми декларації з податку на прибуток підприємства та Порядку її складання» від 29.03.2003 р. №143.

Наказ № 146

— наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження форми декларації з податку на доходи (прибуток) страховика та Порядку її складання» від 31.03.2003 р. № 146.

Наказ № 148

— наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження форми декларації з податку на прибуток банку та Порядку її складання» від 31.03.2003 р. № 148.

Наказ № 233

— наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження форми Звіту про використання коштів неприбуткових організацій і установ та порядку її заповнення» від 11.07.97 р. № 233.

Наказ № 68

— наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження форми розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства та Порядку його складання, а також форми повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства» від 10.02.2003 р. № 68.

Порядок № 143

— Порядок складання декларації з податку на прибуток підприємства, затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 29.03.2003 р. № 143.

Порядок № 274

— Порядок складання розрахунку податку на прибуток нерезидента, що проводить діяльність на території України через постійне представництво, затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 31.07.97 р. № 274.

Лист №22169

— Лист ДПАУ «Про визначення першого звітного податкового періоду» від 29.10.2008 р. № 22169/7/15-0217 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 89.

 

Одного разу наші законодавці вирішили поповнити бюджет 2003 року шляхом уведення додаткового звіту з податку на прибуток за 11 місяців. Відтоді ця норма щорічно з’являлася то в законі про бюджет на черговий рік, то в супутніх йому законах, якими коригувалася податкова база чергового бюджетного року.

Зрештою така норма, що передбачає декларування прибутку за 11 місяців 2008 року, потрапила до

Закону про податок на прибуток. При цьому не обійшлося без того, щоб не наступити на «процедурні» граблі (зміни, унесені Законом №107 до Закону про податок на прибуток, як і багато інших, було визнано неконституційними), але цю «помилку» було виправлено Законом № 309.

У результаті

п. 22.13 Закону про податок на прибуток передбачає обов’язок платників податку на прибуток подати декларацію з податку на прибуток за 11 місяців 2008 року та сплатити податкові зобов’язання за такою декларацією у строки, передбачені для місячного податкового періоду.

 

Хто зобов’язаний подавати декларацію за 11 місяців

Звітність з податку на прибуток за 11 місяців 2008 року повинні подати, крім платників, які подають

декларацію про прибуток підприємства, також інші категорії платників, які подають звітність відповідно до вимог Закону про податок на прибуток.

До них, зокрема, належать:

постійні представництва нерезидентів (п.п. 2.1.4);

філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, у тому числі ті, що сплачують консолідований податок (п.п. 2.1.3);

неприбуткові установи та організації (п.п. 7.11.9). Зауважимо: до 2007 року податківці не вимагали подання цією категорією платників звітності з податку на прибуток за 11 місяців. Однак ДПАУ в листі від 07.12.2007 р. № 15310/5/15-0516 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 6, однозначно зазначила, що неприбуткові організації зобов’язані подавати звітність за 11 місяців;

учасники договорів про спільну діяльність, уповноважені іншими сторонами договору вести облік результатів спільної діяльності ( пп. 7.7.3 і 7.7.4).

Не зобов’язані подавати декларацію за 11 місяців

тільки ті категорії платників, для яких спеціальними нормами Закону про податок на прибуток установлений звітний податковий період — рік.

До них належать

виробники сільськогосподарської продукції , для яких річний звітний період установлено абзацом четвертим п. 16.4 Закону про податок на прибуток. Починається такий податковий період з 1 липня поточного року (п. 11.1 Закону про податок на прибуток).

Крім того, до 1 січня 2009 року мають право подавати тільки річну декларацію

суб’єкти космічної діяльності України на підставі п. 22.24 Закону про податок на прибуток.

 

Новозареєстровані платники

Особливий порядок подання звітності встановлено для новозареєстрованих платників податку на прибуток в

абзаці третьому п. 11.1 Закону про податок на прибуток, який передбачає: у разі коли особа береться на облік податковим органом як платник податку на прибуток усередині податкового періоду, то перший звітний період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, та закінчується останнім календарним днем наступного податкового періоду.

Визначення терміна «податковий період» міститься в

абзаці першому п. 11.1 Закону про податок на прибуток, яким установлено такі податкові періоди: календарні квартал , півріччя, три квартали та рік. Однак п. 22.13 Закону про податок на прибуток, який передбачає необхідність подати декларацію за підсумками 11 місяців 2008 року, по суті, установлює відповідний звітний податковий період — 11 місяців 2008 року.

Тому, на наш погляд, платники, зареєстровані в середині III кварталу, зобов’язані подати першу декларацію за податковий період, який починається з дати реєстрації та закінчується останнім календарним днем наступного податкового періоду — 30 листопада 2008 року, тобто

декларацію за 11 місяців 2008 року. А платники, зареєстровані в період з 02.10.2008 по 28.11.2008 р. (29 і 30 листопада — вихідні дні) зобов’язані подати першу декларацію за 2008 рік.

Однак ДПАУ до цього питання підійшла вельми ліберально і в

листі № 22169 роз’яснила: якщо платника взято на облік у податковому органі 13.10.2008 р. (усередині IV кварталу), він зобов’язаний подати першу податкову декларацію за звітний період з 13.10.2008 р. по 31.03.2009 р. При цьому декларація за 11 місяців 2008 року (а також за 2008 рік) цим платником не подається. Тобто в цьому випадку ДПАУ не розглядає 11 місяців 2008 року як окремий податковий період.

Якщо виходити з такої позиції, то можна припустити, що для

платників, зареєстрованих у податкових органах усередині III кварталу, перший податковий період починається з моменту реєстрації та закінчується 31.12.2008 р. Отже, вони не зобов’язані подавати декларацію з податку на прибуток ні за три квартали 2008 року, ні за 11 місяців 2008 року.

Безумовно, така позиція ДПАУ вигідна для багатьох новозареєстрованих платників, оскільки дозволяє не складати і не подавати додатковий звіт, однак для деяких платників це може обернутися істотними податковими втратами.

Так, платники, які хотіли б отримати право на включення до валових витрат затрат, пов’язаних з ремонтом основних засобів у 2009 році, зацікавлені в поданні декларації за 2008 рік. Про це зазначалося в коментарі редакції до

листа № 22169 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 89, с. 5). Однак, щоб податківці прийняли таку декларацію та визнали її правомірно поданою, новозареєстрованим платникам, найімовірніше, доведеться відстоювати своє право. У цьому випадку певну допомогу може надати консультація фахівців ДПАУ (див. журнал «Вісник податкової служби України», 2008, № 10).

Щодо платників, які перейшли у IV кварталі зі спрощеної системи на загальну, то, на думку ДПАУ, викладену в

листі № 22169, вони зобов’язані подати декларацію як за 11 місяців, так і за 2008 рік.

У цьому випадку ми цілком поділяємо позицію головного податкового органу, оскільки на таких платників, так само, як і на зареєстрованих у податкових органах 1 жовтня 2008 року, не поширюється спеціальна норма

п. 11.1 Закону про податок на прибуток, що встановлює особливий (подовжений) перший звітний податковий період. Зауважимо: у цьому випадку ДПАУ в передостанньому абзаці листа № 22169 прямо заявляє, що 11 місяців є законодавчо встановленим звітним податковим періодом.

 

Форма декларації

Нагадаємо: для окремих категорій платників установлено такі форми звітності з податку на прибуток:

декларація з податку на прибуток підприємства, затверджена наказом № 143;

декларація з податку на доходи (прибуток) страховика, затверджена наказом № 146;

декларація з податку на прибуток банку, затверджена наказом № 148;

податковий звіт про використання коштів неприбуткових організацій та установ, затверджений наказом № 233;

розрахунок податкових зобов’язань зі сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, затверджений наказом № 68.

Оскільки формами зазначених звітів не передбачено звітний період 11 місяців, то, на наш погляд, можна скористатися рекомендаціями ДПАУ (див.

лист від 17.01.2005 р. № 747/7/15-1117 // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 7) і, так само, як у деклараціях за 11 місяців попередніх років, в останньому рядку п. 5 заголовної частини зробити позначку «Звітний період — 11 місяців 2008 року», а поля «1 квартал», «Півріччя», «3 квартали» і «Рік» п. 2 заголовної частини залишити незаповненими.

Декларація з податку на прибуток за 11 місяців подається за спрощеною формою без додатків — як річних (Р), так і квартальних (К). Такі роз’яснення надавалися ДПАУ в

листі від 17.01.2005 р. № 747/7/15-1117 // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 7 та ДПА в м. Києві в листі від 01.12.2006 р. № 1012/10/31-106.

Безумовно, додатки до декларації можна використовувати для розрахунку певних показників, наприклад приросту (убутку) залишків матеріальних запасів або амортизаційних відрахувань, і навіть бажано мати в себе, щоб за необхідності обґрунтувати правильність розрахунку таких показників.

 

Правила складання

Пункт 22.13 Закону про податок на прибуток

передбачає, що декларацію за результатами одинадцяти місяців 2008 року має бути складено за правилами, установленими для повного податкового періоду, з урахуванням приросту (убутку) матеріальних запасів за одинадцять місяців 2008 року та сум амортизаційних відрахувань, нарахованих за три квартали поточного року, і двох третин амортизаційних відрахувань четвертого кварталу цього року.

Таким чином, порядок складання декларації за 11 місяців 2008 року аналогічний порядку заповнення звичайної декларації з податку на прибуток, єдина відмінність — період, що починається 1 січня 2008 року і закінчується 30 листопада 2008 року. За такий період необхідно визначити приріст-убуток залишків матеріальних запасів та розрахувати суму амортизації особливим чином: до суми амортизації за дев’ять місяців додати дві третини суми амортизації четвертого кварталу. Сподіваємося, особливих труднощів з проведенням таких розрахунків не буде.

Слід зауважити: крім показників приросту-убутку товарних запасів та амортизації, про які згадується в

п. 22.13 Закону про податок на прибуток, при визначенні об’єкта оподаткування низка показників розраховується шляхом порівняння певних величин на початок та кінець звітного періоду. На наш погляд, необхідно звернути увагу на порядок їх розрахунку.

 

Поворотна фінансова допомога

Порядок оподаткування поворотної фінансової допомоги встановлено

пп. 4.1.6 і 1.22.1 Закону про податок на прибуток, згідно з якими податкові наслідки виникають за фінансовою допомогою, не поверненою на кінець податкового періоду, або у випадку, якщо її залишок протягом податкового періоду змінився і залежить від податкового статусу особи, яка надала фінансову допомогу.

Оскільки 11 місяців 2008 року є своєрідним податковим періодом, то виходячи із

загальних правил складання декларації, на наш погляд, платник зобов’язаний на кінець такого періоду визначити об’єкт оподаткування щодо поворотної фінансової допомоги.

Отже, до

валових доходів (рядок 01.6 декларації) необхідно включити:

— суму поворотної фінансової допомоги,

отриманої у звітному періоді і не поверненої на кінець такого періоду (30 листопада) від неплатників податку на прибуток (у тому числі нерезидентів) або осіб, які користуються пільгами з податку на прибуток (застосовують знижену ставку);

— суму

процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, отриманої від «звичайних» платників податку на прибуток, що залишається непогашеною на кінець звітного періоду (30 листопада 2008 року), у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої фінансової допомоги (п.п. 1.22.1 Закону про податок на прибуток).

До валових витрат

(рядок 04.13 декларації) необхідно включити суму фінансової допомоги, повернену в період з 1 жовтня по 30 листопада 2008 року, отриману раніше від неплатників або «нестандартних» платників податку на прибуток, якщо таку фінансову допомогу в попередніх періодах було включено до валових доходів.

Докладніше з порядком оподаткування фінансової допомоги можна ознайомитися у

статті «Позика в податковому обліку підприємств» // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 71.

 

Залишок іноземної валюти та заборгованість в іноземній валюті

На фоні істотних коливань обмінних курсів іноземних валют на особливу увагу заслуговує питання відображення в податковому обліку результатів перерахунку балансової вартості іноземної валюти та непогашеної заборгованості, вираженої в іноземній валюті.

Підпунктом

7.3.3 Закону про податок на прибуток установлено, що в разі продажу (погашення) заборгованості, вираженої в іноземній валюті, або умовного продажу (погашення) такої заборгованості платник зобов’язаний визнати прибуток або збиток від такої операції.

Нагадаємо: непогашена протягом звітного періоду заборгованість, виражена в іноземній валюті,

вважається умовно проданою в останній день звітного періоду за офіційним валютним курсом Нацбанку, що діяв на такий день.

Під терміном «

заборгованість» у цьому випадку мається на увазі:

— основна сума (непогашена частина) фінансового кредиту, депозиту (вкладу);

— сума процентів, нарахованих на таку основну суму фінансового кредиту, депозиту, строк оплати яких закінчився на дату закінчення звітного періоду;

— вартість (непогашена частина) об’єкта фінансового лізингу;

— платежі за такий об’єкт фінансового лізингу, строк оплати яких закінчився на дату закінчення звітного періоду;

— балансова вартість цінних паперів, що посвідчують відносини боргу, а також товарних або фондових деривативів, якщо інше не встановлено законом.

Інші види заборгованості, у тому числі за відвантаженими товарами або перерахованими авансами за товари, навіть якщо заборгованість виражена в іноземній валюті, не підлягають перерахунку.

Крім того, на дату закінчення податкового періоду підлягає перерахунку балансова вартість іноземної валюти, що значиться на рахунках (у касі) підприємства.

Докладніше про порядок проведення перерахунку балансової вартості інвалюти (заборгованості в інвалюті) та відображення в податковому обліку його результатів можна прочитати у

статті «Курсові різниці: відображаємо в обліку» // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 51.

Зауважимо:

додатна різниця між балансовою вартістю іноземної валюти (заборгованості в інвалюті) на дату закінчення звітного періоду (30 листопада 2008 року) та її вартістю на початок звітного періоду (кінець попереднього податкового періоду — 30 вересня 2008 року, або на дату надходження валюти або виникнення заборгованості, якщо такі події сталися у звітному періоді) включається до валових доходів кредитора (прибуток) та до валових витрат дебітора (збиток). А від’ємна різниця зазначених величин уключається до валових витрат кредитора (збиток) та валових доходів дебітора (прибуток).

При цьому прибуток відображається в рядку 01.6, а збиток — у рядку 04.13 декларації з податку на прибуток за 11 місяців 2008 року.

 

Патенти

Якщо підприємство здійснює види діяльності, що підпадають під дію

Закону про патентування, йому необхідно правильно визначити частину вартості торгових патентів, придбаних на січень — листопад 2008 року для провадження такої діяльності, на яку можна зменшити зобов’язання з податку на прибуток за 11 місяців.

На наш погляд, для такого розрахунку найзручніше використовувати форму додатка К6 до декларації про прибуток підприємства (подавати його до податкової інспекції разом з декларацією не потрібно), в якому зазначаються дані про прибутки, отримані за кожним із видів діяльності, що патентується, на підставі окремого обліку.

Нагадаємо: окремий облік ведеться відповідно до

п. 16.3 Закону про податок на прибуток. При цьому валові витрати та амортизаційні відрахування, що одночасно відносяться до діяльності, яка підлягає патентуванню, та іншої діяльності, розподіляються між окремими податковими обліками пропорційно валовим доходам, отриманим за кожним з таких видів діяльності.

Дані в додатку К6 наводяться

наростаючим підсумком з початку року. У рядках А5, Б5, В5 та Г5 таблиці 3 додатка К6 необхідно зазначити суми податкових зобов’язань за кожним видом діяльності, а в рядках А6, Б6, В6 та Г6 — вартість торгових патентів на здійснення відповідного виду діяльності, дія яких припадає на період з 1 січня по 30 листопада 2008 року.

Наприклад, якщо за торговельною діяльністю отримано прибуток за 11 місяців 2008 року, то в рядку А таблиці 3 додатка К6 за такий період має бути зазначено частину вартості торгових патентів, придбаних для провадження торговельної діяльності (значення рядка А6), у межах нарахованого зобов’язання з податку на прибуток (значення рядка А5). Якщо ж за торговельною діяльністю отримано збиток, то в рядку А потрібно поставити прокреслення, тобто вартість торгових патентів, придбаних на провадження такої діяльності, не враховуватиметься в рядку 13 декларації.

За таким же принципом визначається частина вартості торгових патентів, яку може бути зараховано у зменшення зобов’язань з податку на прибуток, за іншими видами діяльності, що патентуються (значення рядків Б, В і Г таблиці 3 додатка К6).

Загальна сума вартості торгових патентів, що заліковується, зазначається в рядку 13.1 таблиці 3 додатка К6 і разом з іншими показниками формує значення рядка 13 декларації. Докладніше питання, пов’язані з податковим обліком патентів, розглянуто у

статті «Найактуальніше про податковий облік патентів» // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 59.

 

Строки подання декларації та сплати зобов’язань

Пункт 22.13 Закону про податок на прибуток

передбачає, що у 2008 році платники податку за результатами одинадцяти місяців 2008 року зобов’язані подати декларацію та сплатити податкові зобов’язання, нараховані згідно з такою декларацією у строки, установлені для місячного податкового періоду.

Отже, строк подання декларації — 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (

п.п. «а» п.п. 4.1.4 Закону № 2181).

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день (у 2008 році 20 грудня — субота), то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день (

п.п. 4.1.5 Закону № 2181).

Таким чином, декларацію за 11 місяців 2008 року необхідно подати не пізніше 22 грудня 2008 року (понеділок).

Сплатити зобов’язання, нараховані за декларацією за 11 місяців 2008 року згідно з

п.п. 5.3.1 Закону № 2181 необхідно протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку подання декларації, тобто не пізніше 30 грудня (вівторок).

 

Відповідальність

Платник, який не подає податкову декларацію у строки, установлені законодавством, згідно з

п.п. 17.1.1 Закону № 2181 сплачує штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.) за кожне таке неподання або його затримку.

За несвоєчасну сплату податкових зобов’язань, у тому числі і за декларацією з податку на прибуток за 11 місяців 2008 року, як відомо, розмір штрафної санкції залежить від строку затримки (

п.п. 17.1.7 Закону № 2181):

— при затримці до 30 календарних днів — 10 % погашеної суми податкового боргу;

— при затримці від 31 до 90 днів включно — у розмірі 20 % погашеної суми податкового боргу;

— при затримці більше ніж на 90 днів — 50 % погашеної суми податкового боргу.

Якщо в ході камеральної перевірки податковим органом буде виявлено заниження зобов’язань, нарахованих за декларацією за 11 місяців, то до такого платника буде застосовано фінансові санкції згідно з

п.п. 17.1.4 Закону № 2181 у розмірі 5 % від суми донарахованого податкового зобов’язання, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму (17 грн.).

Якщо ж заниження податкового зобов’язання буде встановлено в ході документальної виїзної перевірки, то згідно з

п.п. 17.1.3 Закону № 2181 до такого платника буде застосовано штраф у розмірі 10 % від суми недоплати за кожний податковий період, установлений для такого податку, починаючи з податкового періоду, на який припадає така недоплата, та закінчуючи податковим періодом, на який припадає дата отримання таким платником податкового повідомлення від контролюючого органу, але не більше 50 % від суми недоплати і не менше десяти неоподатковуваних мінімумів (170 грн.).

Таким чином, відповідальність за порушення порядку складання та надання декларації з податку на прибуток за 11 місяців 2008 року, а також за несплату нарахованих податкових зобов’язань досить серйозна, тому до подання такої звітності необхідно поставитися відповідально.

Сподіваємося, ця стаття допоможе знайти відповіді на всі запитання, що виникли, легко скласти таку декларацію і своєчасно розрахуватися з бюджетом, щоб напередодні Нового року спокійно зайнятися улюбленими справами, пов’язаними з цим святом.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі