Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Бюджетний облік. Списуємо прострочену заборгованість бюджетної організації

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2008/№ 79
Друк
Стаття

Списуємо прострочену заборгованість бюджетної організації

 

З різних причин та чи інша заборгованість (чи то дебіторська, чи кредиторська або депонентська) може залишатися непогашеною протягом декількох років. Після закінчення строку позовної давності така заборгованість підлягає списанню з рахунків бухгалтерського обліку з дотриманням певних правил.

Як правильно бюджетній установі списати заборгованість, строк позовної давності якої минув? Відповідь знайдете в цій статті.

Ольга ВІТКОВСЬКА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Безумовно, від виникнення простроченої заборгованості не застрахована жодна бюджетна установа. Причин щодо цього чимало. Головне — чітко контролювати строки виникнення заборгованості. Це потрібно перш за все для своєчасного проведення відповідних заходів для її погашення (стягнення). Крім того,

після закінчення строку позовної давності непогашену заборгованість необхідно списати.

При списанні заборгованості насамперед необхідно з’ясувати, чи дійсно позовна давність щодо цієї заборгованості минула.

 

Хто стежить за строками позовної давності?

Контролювати строки виникнення та перебігу заборгованості зобов’язаний працівник бухгалтерії, який веде облік розрахунків, головний бухгалтер або його заступник. Інакше, якщо стан заборгованості не відстежується, унаслідок чого закінчився або незабаром може закінчитися строк позовної давності щодо такої заборгованості, керівництво бюджетної організації може вжити заходів дисциплінарного стягнення. Крім того, якщо бухгалтерська служба не контролюватиме стан заборгованості та не вживатиме відповідних заходів щодо її погашення, то не уникнути зауважень і з боку контролюючих органів.

 

Інвентаризація розрахунків: контролюємо стан і строки виникнення заборгованості

Своєчасний контроль за строками виникнення заборгованості, її станом, перебігом строку позовної давності та виявленням заборгованості зі строком позовної давності, що минув, забезпечується шляхом проведення

інвентаризації розрахунків.

Згідно з

п. 1.5 Інструкції № 90 інвентаризацію розрахунків з дебіторами та кредиторами необхідно здійснювати не менше двох разів на рік, розрахунків у порядку планових платежів та з депонентами — не менше одного разу на місяць. Разом із тим Порядок списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позивної давності якої минув, затверджений наказом Держказначейства України від 08.05.2001 р. № 73 (далі — Порядок № 73) вимагає здійснювати списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, щокварталу. Тому інвентаризувати рахунки щодо обліку кредиторської заборгованості необхідно раз на квартал.

Стисло відзначимо основні етапи проведення інвентаризації розрахунків:

1.

Створення інвентаризаційної комісії. Така комісія створюється за наказом керівника. До її складу обов’язково мають входити головний бухгалтер або його заступник і працівник бухгалтерії, який веде облік розрахунків.

2.

Проведення інвентаризації, під час якої встановлюється реальний стан заборгованості. Після інвентаризації на рахунках розрахунків з дебіторами та кредиторами повинні залишитися тільки узгоджені суми, тобто підтверджені актами звірок. Тому всім дебіторам необхідно передати акти звірок розрахунків за даними свого обліку. У свою чергу, дебітори протягом 10 днів від дня отримання акта підтверджують свою заборгованість або заявляють свої заперечення.

При цьому, якщо до кінця року не вдалося усунути розбіжності, що виникли або не встановлені, то розрахунки з дебіторами і кредиторами показуються кожною стороною у своєму балансі в сумах виходячи з даних бухгалтерського обліку, визнаних ними правильними.

3.

Проведення заходів щодо погашення (повернення) непогашеної заборгованості, яка протягом тривалого часу значиться в обліку.

Стосовно кредиторської заборгованості необхідно проаналізувати причини її виникнення. Якщо заборгованість виникла в результаті недофінансування, то керівництвом бюджетної організації має бути направлено листи вищій за рівнем організації з проханням про виділення асигнувань для погашення кредиторської заборгованості.

У разі наявності дебіторської заборгованості, повернення якої викликає сумніви, керівництву бюджетної установи необхідно вжити всіх необхідних заходів для своєчасного повернення коштів. У разі потреби керівництво має звернутися до суду з позовом про повернення дебіторської заборгованості.

Може виникнути ситуація, коли на момент стягнення заборгованості боржника неможливо відшукати (підприємство ліквідоване або реорганізоване). У такому разі відсутність кредиторів і дебіторів слід підтвердити відповідними довідками (наприклад, з податкової інспекції, органів статистики).

4. За результатами інвентаризації розрахунків

складається акт за формою, наведеною в додатку 9 до Інструкції № 90. Акт інвентаризаційної комісії затверджується керівником бюджетної організації. Наведемо приклад його складання.

 

 

Акт

№ 14

інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами

 

    25.09.2008 г.     

 

(дата складання)

 

На підставі наказу (розпорядження) від «

22» вересня 2008 р. № 173 проведена інвентаризація розрахунків за дебіторською і кредиторською заборгованістю за станом на «01» жовтня 2008 р.

При інвентаризації встановлено таке:

 

1. За дебіторською заборгованістю

Найменування субрахунків

Рахунок

Сума за балансом

Із загальної суми, вказаної у графі 3, зазначається заборгованість, за якою минула позовна давність

всього

у тому числі

заборгованість, що підтверджена дебіторами

заборгованість, що не підтверджена дебіторами

1

2

3

4

5

6

Розрахунки з іншими дебіторами

364

150,00

 

150,00

 

 

 

та ін.

 

 

Разом

 

150,00

150,00

150,00

2. За кредиторською заборгованістю

Найменування субрахунків

Рахунок

Сума за балансом

Із загальної суми, вказаної у графі 3, зазначається заборгованість, за якою минула позовна давність

усього

у тому числі

заборгованість, що підтверджена кредиторами

заборгованість, що не підтверджена кредиторами

1

2

3

4

5

6

Розрахунки з іншими кредиторами

675

1580,00

1580,00

1580,00

Розрахунки з депонентами

671

270,00

270,00

270,00

 

 

 

та ін.

 

 

Разом

 

1850,00

1850,00

 

1850,00

 

Голова комісії

 

 

 

 

 

 

керівник
(посада)

 

Коваленко
(підпис)

 

Коваленко Н. В.
(прізвище, ініціали)

Члени комісії:

 

 

 

 

 

 

головний бухгалтер
 (посада)

 

Крамаренко
(підпис)

 

Крамаренко С. Л.
(прізвище, ініціали)

 

бухгалтер
(посада)

 

Сич
(підпис)

 

Сич М. Г.
(прізвище, ініціали)

 

економіст
(посада)

 

 

Драч
(підпис)

 

Драч Т. Н.
(прізвище, ініціали)

 

 

До акта обов’язково додається

довідка (за формою згідно з додатком 10 до Інструкції № 90 ). У ній розшифровується інформація щодо виявленої непогашеної заборгованості: наводяться найменування та адреси кредиторів і дебіторів, сума заборгованості, з якого часу виникла та за що утворилася. Приклад заповнення такої довідки наведено нижче.

 

 

Довідка

до акта №

14 інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами

«

25» вересня 2008 р.

 

№ з/п

Найменування і адреса дебітора, кредитора

За що виникла заборгованість

З якого часу

Сума заборгованості

Документ, який підтверджує заборгованість і особу, яка пропустила строк позовної давності

Примітка

дебіторської

кредиторської

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ТОВ «Мить», м. Харків, вул. Леніна, 24, ліквідоване, правонаступників немає

За ПММ

01.07.2005

50,00

Платіжне доручення, м/о № 4, акт звіряння

Спецфонд

2

ПП «Комунальник», м. Харків, вул. Іванова, 3

За оренду приміщення

05.08.2005

100,00

Платіжне доручення, м/о № 4, акт звіряння

Загальний фонд

3

Сидоренко С. С., м. Харків, адреса невідома

Депонована зарплата за березень 2005 року

01.08.2005

270,00

м/о № 5

Загальний фонд

4

ТОВ «Світло», ліквідоване, правонаступників немає

За ремонт комп’ютера

23.07.2005

80,00

Акт виконаних робіт, м/о № 6, акт звіряння

Спецфонд

5

ПП «Охорона»

За монтаж і установлення охоронної сигналізації

12.07.2005

1500,00

Акт виконаних робіт, м/о № 6, акт звіряння

Загальний фонд

 

Бухгалтер

Сич
(підпис)

 

Сич М. Г.
(прізвище, ініціали)

 

 

Після підписання акт і довідка передаються до бухгалтерії для списання непогашеної заборгованості, строк позовної давності якої минув.

 

Порядок списання заборгованості

Порядок списання непогашеної заборгованості, строк позовної давності якої минув, наведено в таблиці.

 

Вид заборгованості

Кредиторська

Дебіторська

за загальним фондом

за спеціальним фондом

Документ

Порядок № 73

Інструкція № 90

Хто приймає рішення про списання

Вища за рівнем організація

Для організацій, що мають подвійне підпорядкування, — організація, що затверджує кошторис

Керівник бюджетної установи. Вищу за рівнем організацію повідомляють, що таке списання було проведено

Керівник бюджетної установи. Дозвіл вищої за рівнем організації не потрібен. Установу вищого рівня повідомляють про здійснення списання

На підставі чого списують

На підставі наказу керівника установи вищого рівня про списання

На підставі висновків інвентаризаційної комісії (акта) і наказу керівника

На підставі висновків інвентаризаційної комісії (акта) і наказу керівника

Центральні органи виконавчої влади, інші головні розпорядники бюджетних коштів кредиторську заборгованість за загальним і спеціальним фондами держбюджету списують на підставі наказу головного розпорядника бюджетних коштів

Періодичність списання

Щокварталу

Не рідше двох разів на рік

 

Зупинимося докладніше на списанні

кредиторської заборгованості за загальним фондом, адже на списання такої заборгованості необхідно отримати дозвіл вищої за рівнем організації. Для цього потрібно направити до вищої за рівнем організації такі документи:

а) лист-звернення;

б) акт інвентаризації із зазначенням суми кредиторської заборгованості, що є безнадійною для погашення; назви кредитора та його місцезнаходження; дати виникнення заборгованості; причин її виникнення; переліку заходів, яких було вжито для її ліквідації;

в) акт звіряння взаєморозрахунків.

Якщо вища за рівнем установа визнала доцільність списання заборгованості, то вона видає наказ про списання заборгованості з обліку підвідомчої установи. На підставі цього наказу остання здійснює списання заборгованості.

 

Бухгалтерський облік

У бухгалтерському обліку заборгованість, строк позовної давності якої минув, списується на результат виконання кошторису доходів і видатків (

п. 11.5 Інструкції № 90, п. 4 Порядку № 73).

При списанні дебіторської заборгованості слід мати на увазі, що інформацію про таку заборгованість необхідно відобразити на позабалансовому рахунку 07 «Списані активи та зобов’язання» і обліковувати там

не менше п’яти років, щоб у разі зміни майнового стану неплатоспроможного дебітора можна було стягти заборгованість. Згідно з п. 11.5 Інструкції № 90 списання боргу внаслідок неплатоспроможності боржника не є підставою для скасування заборгованості.

Відображення в бухгалтерському обліку списання сум дебіторської та кредиторської заборгованості, щодо яких минув строк позовної давності, розглянемо на прикладі.

Приклад.

На балансі бюджетної установи значиться заборгованість, щодо якої минув строк позовної давності (умови прикладу дивіться також в акті та довідці, наведених вище).

За загальним фондом:

— дебіторська заборгованість за КЕКВ 1136 — 100 грн. (за оренду приміщення);

— кредиторська заборгованість за КЕКВ 1139 — 1500 грн. (за монтаж і установлення охоронної сигналізації);

— депонентська заборгованість за КЕКВ 1111 — 270 грн.

За спеціальним фондом:

— дебіторська заборгованість за КЕКВ 1135 — 50 грн. (за пально-мастильні матеріали);

— кредиторська заборгованість за КЕКВ 1137 — 80 грн. (за ремонт комп’ютера).

Списання заборгованості в бухгалтерському обліку відображається так:

 

№ з/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

КЕКВ

1

2

3

4

5

6

1

Списано суми

дебіторської заборгованості після закінчення строку позовної давності:

щодо коштів загального фонду бюджету

431

364

100

1136

одночасно суму заборгованості відображено на позабалансовому рахунку

07

щодо коштів спеціального фонду бюджету

432

364

50*

1135

* Оскільки ТОВ «Мить» ліквідоване і правонаступників немає, то обліковувати таку заборгованість на позабалансовому рахунку немає сенсу.

2

Списано суми

кредиторської заборгованості після закінчення строку позовної давності:

щодо коштів загального фонду бюджету

675

431

1500

1139

щодо коштів спеціального фонду бюджету

675

432

80

1137

3

Списано суми

депонентської заборгованості після закінчення строку позовної давності:

щодо коштів загального фонду бюджету

671

431

270

1111

 

У листі

Держказначейства від 23.12.2005 р. № 07-04/239-11338 запропоновано також інший варіант списання сум депонованої заробітної плати, строк позовної давності якої минув. Перш за все Держказначейство наполягає на тому, що такі суми необхідно перераховувати до бюджету. При перерахуванні депонованої заробітної плати до бюджету провадиться бухгалтерський запис по дебету субрахунку 671 «Розрахунки з депонентами» і кредиту субрахунку 328 «Інші рахунки в казначействі».

 

Відображення у звітності

Списана прострочена заборгованість відображається у формі

№ 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»:

у графі 7 «Дебіторська заборгованість на звітну дату, списана» наводиться сума дебіторської заборгованості, яку було списано протягом звітного періоду;

у графі 12 «Кредиторська заборгованість на звітну дату, списана» наводиться сума кредиторської заборгованості, яку було списано протягом звітного періоду.

Крім того, необхідно прострочену заборгованість відображати в таких додатках до пояснювальної записки:

— «Розшифровка простроченої дебіторської заборгованості»;

— «Розшифровка простроченої кредиторської заборгованості».

У розшифровках відображаються відповідно заборгованості за кодами економічної класифікації видатків та зазначаються причини їх виникнення.

Підбиваючи підсумок, нагадаємо, що згідно зі

ст. 62 Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28.12.2007 р. № 107-V будь-які видатки на утримання бюджетних установ можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів тільки за відсутності простроченої кредиторської заборгованості щодо зарплати, а також заборгованості за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Тому важливо суворо контролювати строки проведення розрахунків, не допускаючи закінчення строку позовної давності. До речі, Держказначейство в листі від 04.06.2008 р. № 15-06/1372-8937 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 68) звертає увагу, що це обмеження стосується видатків, пов’язаних з утриманням установи (поточних видатків, видатків на поточний та капітальний ремонт приміщень тощо), і не стосується видатків на виплату заробітної плати та сплату податків та зборів з неї. Якщо все ж таки строк позовної давності минув — необхідно вчасно вжити необхідних заходів для її списання.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі