Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Порядок заповнення податкової накладної

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2008/№ 81
Друк
Наказ від 30.05.1997 р. № 165

Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 30 травня 1997 р. № 165

 

Порядок заповнення податкової накладної

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 1997 р. за № 233/2037

(із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом ДПАУ від 30.06.2005 р. № 244)

 

1. Податкова накладна може друкуватися поліграфічним методом, за допомогою комп’ютера або іншим методом.

2. Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку в податковому органі і якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість.

Якщо не зареєстровані платниками податку на додану вартість

філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють поставку товарів (послуг) та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі філії, може делегувати філії або структурному підрозділу право виписки податкових накладних. Для цього платник податку повинен кожній філії та структурному підрозділу присвоїти окремий код (номер, шифр), про що письмово довести до відома державного податкового органу за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість. Відповідальність за недотримання вимог даного Порядку філіями та структурними підрозділами несе платник податку на додану вартість.

Під час виконання договорів про спільну (сумісну) діяльність

податкова накладна виписується особою, яка веде облік результатів такої діяльності та відповідальна за утримання і внесення податку до бюджету. Податковий облік результатів спільної (сумісної) діяльності ведеться такою особою у загальновстановленому порядку окремо від обліку результатів іншої господарської діяльності.

У разі надання на митній території України послуги нерезидентом

податкова накладна виписується таким платником податку: зареєстрованим на території України постійним представництвом цього нерезидента, а за відсутності такого — резидентом, який виконує агентські (представницькі) дії від імені такого нерезидента, а за відсутності такого — покупцем (отримувачем) — податковим агентом такого нерезидента.

Суб’єкти підприємницької діяльності, що перейшли на спрощену систему оподаткування

, яка не передбачає сплати податку на додану вартість або передбачає його нарахування за іншими ставками, ніж визначені пунктом 6.1 статті 6 або пунктом 81.2 статті 81 Закону України «Про податок на додану вартість» (далі — Закон), а також підприємства, звільнені від сплати податку до бюджету за рішенням суду, утрачають право на складання податкової накладної.

3. Порядковий номер податкової накладної відповідає порядковому номеру реєстру отриманих та виданих податкових накладних.

При складанні податкової накладної філією чи структурним підрозділом

платника податку порядковий номер податкової накладної встановлюється з урахуванням присвоєного коду (номера, шифру) і визначається числовим значенням через дріб. У чисельнику номера податкової накладної проставляється порядковий номер, а в знаменнику — код (номер, шифр).

4. Сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість у податковій накладній повинна відповідати сумі податкових зобов’язань з поставки товарів (послуг) продавця у реєстрі отриманих та виданих податкових накладних.

5.

Податкова накладна вважається недійсною у разі її заповнення іншою особою, ніж вказаною у пункті 2 даного Порядку.

6.

Податкова накладна складається у двох примірниках (оригінал і копія) у момент виникнення податкових зобов’язань продавця відповідно до вимог пункту 7.3 статті 7 Закону. При цьому у верхній лівій частині податкової накладної робляться відповідні відмітки (непотрібне виділяється поміткою «Х»).

6.1.

Оригінал податкової накладної надається покупцю товарів (послуг) на його вимогу.

Зазначений документ зберігається покупцем разом із розрахунковими, платіжними документами з придбання товарів (послуг) у порядку і протягом терміну, визначеного для зберігання облікових податкових документів та зобов’язань із сплати податків.

6.2. Податкова накладна дає право покупцю, зареєстрованому як платник податку, на включення до податкового кредиту витрат по сплаті податку на додану вартість.

6.3.

Копія податкової накладної залишається у продавця товарів (послуг) як звітний розрахунковий податковий документ і зберігається в порядку та протягом строку, передбаченого законодавством для зобов’язань із сплати податку.

7.

Податкова накладна видається платником податку, який поставляє товари (послуги), на вимогу їх отримувача. У будь-якому разі видається товарний чек, інший платіжний чи розрахунковий документ, що підтверджує передачу товарів (послуг) та (або) прийняття платежу із зазначенням загальної суми такого платежу, суми податку та податкового номера постачальника.

Якщо постачальник товарів (послуг) відмовився надати

отримувачу цих товарів (послуг) податкову накладну або порушив порядок її заповнення, отримувач таких товарів (послуг) має право додати до податкової декларації за звітний податковий період (у якому повинна бути видана податкова накладна) заяву зі скаргою на такого постачальника. До заяви платник зобов’язаний додати копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку внаслідок придбання таких товарів (послуг). Указана заява є підставою для включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту.

8. Усі примірники податкових накладних,

окремі особливості заповнення яких викладені в підпунктах 8.1 — 8.4 цього пункту, залишаються в особи, що їх виписала, і зберігаються відповідно до викладеного в підпунктах 6.1 та 6.3 пункту 6 цього Порядку.

В оригіналі такої податкової накладної робиться

відповідна помітка, наприклад: «Поставка неплатнику податку», «Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам», «Передача у межах балансу для невиробничого використання», «Ліквідація фондів за самостійним рішенням платника податку», «Переведення основних фондів до складу невиробничих», «Експортні поставки», «Поставка для операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість», «Поставка для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість», «Визнання умовного продажу при анулюванні реєстрації платника податку на додану вартість».

8.1.

У разі поставки товарів (послуг) покупцю, який не зареєстрований як платник податку, включаючи поставку на експорт, здійснення операцій з натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, у рядках «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» робиться позначка «Х».

8.2.

У разі виписки податкової накладної покупцем — отримувачем послуги, наданої йому на митній території України нерезидентом, який виступає податковим агентом такого нерезидента, у рядках «Індивідуальний податковий номер продавця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)» робиться позначка «Х».

8.3.

У разі передачі товарів (робіт, послуг) у межах балансу платника податку для невиробничого використання, витрати на яке не включаються до валових витрат виробництва (обігу) і не підлягають амортизації, у разі використання товарів (послуг), за якими суми податку на додану вартість попередньо були включені до податкового кредиту, в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, у разі визнання умовного продажу товарних залишків та/або основних фондів, що перебувають в обліку платника податку на день анулювання його реєстрації як платника податку на додану вартість, стосовно яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах, у разі ліквідації основних виробничих фондів або невиробничих фондів за самостійним рішенням платника податку, у разі переведення основних фондів до складу невиробничих фондів, у рядках «Індивідуальний податковий номер продавця» та «Індивідуальний податковий номер покупця» вказуються однакові номери. Зазначене стосується і заповнення рядків «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)».

8.4.

Податкова накладна виписується за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була виписана на ці операції) у разі:

здійснення поставки товарів (послуг) за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку);

коли при поставці товарів (послуг) платнику податку за готівку чи з розрахунками картками платіжних систем, банківськими або персональними чеками у межах граничної суми, установленої Національним банком України для готівкових розрахунків, видається товарний чек, інший платіжний чи розрахунковий документ, що підтверджує прийняття платежу постачальником від отримувача таких товарів (послуг), з визначенням загальної суми такого платежу, суми податку та податкового номера постачальника;

виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, за винятком тих, у яких форма встановлена міжнародними стандартами;

надання платнику податку касових чеків, які містять суму поставлених товарів (послуг), загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера постачальника), якщо сума поставлених товарів (послуг) одному платнику податку не перевищує 200 гривень за день.

9.

Для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні, тобто, при одночасній поставці одному покупцю як оподатковуваних товарів (послуг), так і таких, що звільнені від оподаткування, продавець складає окремі податкові накладні (не допускається заповнення в одній накладній одночасно графи 10 та граф 7, 8 і 9).

Викладене в абзаці першому цього пункту не поширюється на:

операцію з поставки товарів (послуг), до якої одночасно застосовується як нульова ставка, так і ставка 20 відсотків (або винагорода оподатковується за повною ставкою). У такому разі складається одна податкова накладна, у якій заповнюються відповідні графи;

нарахування та сплату процентів або комісій у межах договору фінансового лізингу. Загальна сума нарахованих (сплачених) процентів або комісій у складі орендного платежу в межах такого договору вказується в графі 6; сума, що перевищує подвійну облікову ставку Національного банку України, — у графі 7; сума, що не перевищує подвійної облікової ставки Національного банку України, — у графі 10.

10.

У разі поставки товарів (послуг), звільнення від оподаткування яких передбачено Законом та іншими нормативно-правовими актами, в податковій накладній у розділі VI та графі 10 робиться помітка «Без ПДВ» з обов’язковим посиланням на відповідний пункт (підпункт), статтю такого нормативно-правового акта.

11.

У разі поставки товарів (послуг), оподаткування яких передбачено статтею 6 Закону за нульовою ставкою, у розділі VI та графах 8 і 9 робиться помітка «».

12.

До розділу І податкової накладної вносяться дані в розрізі номенклатури поставки товарів (послуг), а саме:

12.1.

графа 2 — дата виникнення податкового зобов’язання у продавця, тобто здійснення будь-якої з подій, що сталася раніше, відповідно до вимог пункту 7.3 «Дата виникнення податкових зобов’язань» статті 7 Закону;

12.2.

графа 3 — номенклатура поставки товарів (послуг);

у податковій накладній, виписаній на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, у цій графі також указується «перевищення звичайної ціни над фактичною за товарами, послугами, указаними в податковій накладній № _______» (зазначається номер податкової накладної, виписаної на суму поставки цих товарів (послуг), визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості);

у податковій накладній, виписаній на суму перевищення звичайної ціни, збільшеної на суму процентів нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу процентного векселя над фактичною ціною, у цій графі, крім тексту «перевищення звичайної ціни над фактичною за товарами, послугами, указаними в податковій накладній № _______», також указується текст «сума процентів нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу процентного векселя»;

12.3.

графа 4 — одиниця виміру товарів (послуг) — грн., шт., кг, м, см, м куб., см куб., л тощо;

12.4.

графа 5 — кількість (об’єм, обсяг) поставки товарів, послуг;

У разі, якщо послуги не мають таких показників, а вимірюються лише у вартісному вираженні, у графі 5 указується: «послуга/проценти тощо»;

12.5.

графа 6 — ціна поставки одиниці продукції без урахування податку на додану вартість;

12.6.

графа 7 — база оподаткування товарів (послуг), які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 20 %;

12.7.

графа 8 — база оподаткування при здійсненні операцій на митній території України з поставки товарів (послуг), які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за нульовою ставкою (згідно із Законом та іншими нормативно-правовими актами);

12.8.

графа 9 — база оподаткування при здійсненні експортних операцій, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за нульовою ставкою (пункт 6.2 статті 6 Закону);

12.9.

графа 10 — база оподаткування товарів (послуг), які звільнені від оподаткування відповідно до статті 5 Закону;

12.10.

графа 11 — загальна сума коштів, що підлягає оплаті.

13.

До розділу II податкової накладної вносяться всі дані по товаротранспортних витратах продавця згідно з договором, які не входять до договірної (контрактної) вартості товарів.

14.

До розділу III податкової накладної вносяться дані по зворотній (заставній) тарі. Вартість тари визначається в контракті як зворотна (заставна) і не включається до бази оподаткування, а зазначається в графі 11 як загальна сума коштів, що підлягають сплаті.

15. Податкова накладна виписується на кожну повну або часткову поставку товарів (послуг). У разі, коли частка товару (послуги) не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів зазначається в додатку № 1 до податкової накладної і в повній вартості враховується у податковій накладній та загальних податкових зобов’язаннях (додаток № 1 виписується у двох примірниках, з яких оригінал видається покупцю товарів (послуг), а копія залишається у продавця товарів (послуг).

16. У разі передачі товарів у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, схову (відповідального зберігання), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачі права власності на такі товари іншій особі й уповноважують таку особу (далі — комісіонер) здійснювати поставку товарів від імені та за дорученням іншої особи (далі — комітент), податкова накладна в момент передачі таких товарів не складається. Дата виписки податкової накладної у комітента визначається, виходячи з дати перерахування коштів на користь комітента або поставки останньому інших видів компенсації вартості зазначених товарів. Комісіонер при поставці товарів, одержаних на умовах комісії та інших умов, зазначених вище, виписує податкову накладну в міру поставки таких товарів у загальному порядку.

Зазначене правило не поширюється на операції з експортування вживаних товарів за межі митної території України або з імпортування вживаних товарів на митну територію України в межах зазначених договорів.

17.

У разі здійснення поставки товарів (послуг), поставка яких має безперервний або ритмічний характер при постійних зв’язках із покупцем, покупцю може бути виписана зведена податкова накладна, виходячи із визначеної у договорі періодичності оплати поставленої продукції (1 раз на п’ять днів; 1 раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця. При цьому до зведеної податкової накладної обов’язково додається реєстр товаротранспортних накладних чи інших відповідних супроводжувальних документів, згідно з якими здійснено поставку товарів (послуг).

18. Всі складені примірники податкової накладної підписуються особою, уповноваженою платником податку здійснювати поставку товарів (послуг), та скріплюються печаткою такого платника податку — продавця. Податкова накладна не підписується покупцем товарів (послуг) і не скріплюється його печаткою.

19.

У разі, якщо база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін і перевищує суму поставки товарів (послуг), визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, тобто звичайна ціна перевищує фактичну, продавець виписує дві податкові накладні: одну — на суму, виходячи з фактичної ціни поставки, другу — на суму перевищення звичайної ціни над фактичною. Номер податкової накладної, яка виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, повинен через дріб містити позначку «ЗЦ». Така податкова накладна покупцю не надається; усі примірники таких податкових накладних зберігаються у продавця.

Такий самий порядок виписки податкових накладних застосовується і в разі, якщо база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін, збільшених на суму процентів нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу процентного векселя. При цьому до податкової накладної, виписаної на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, уключається і сума вказаних процентів.

20. У разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань відповідно до пункту 4.5 статті 4 Закону постачальник товарів (послуг) виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

21.

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі в тексті — розрахунок коригування) може друкуватися поліграфічним способом, за допомогою комп’ютера або іншим методом.

22. Розрахунок коригування складається у

двох примірниках.

23.

Оригінал розрахунку коригування надається покупцю товарів (послуг). Копія залишається у продавця.

24. Розрахунки коригування як покупцем, так і продавцем зберігаються в порядку, аналогічному порядку збереження податкових накладних.

25. На підставі вказаного розрахунку отримувач товарів (послуг) здійснює коригування податкового кредиту відповідно до пункту 4.5 статті 4 Закону (за умови дотримання законодавчих норм щодо віднесення сум до податкового кредиту) з обов’язковим відображенням зазначених коригувань у реєстрі отриманих та виданих податкових накладних (з від’ємним чи позитивним значенням).

26. На титульному аркуші розрахунку коригування вказується, до якої податкової накладної та за яким договором вносяться зміни.

27. Розрахунок коригування складається виключно продавцем — особою, яка є платником податку, філією чи структурним підрозділом, якому делеговано право виписки податкової накладної (відповідно до пункту 2 цього Порядку), а також особою, яка веде облік результатів під час виконання договорів про спільну діяльність та відповідальна за утримання та внесення податку до бюджету, та покупцем — отримувачем послуги, наданої йому на митній території України нерезидентом, який виступає податковим агентом такого нерезидента, із обов’язковим включенням зазначених коригувань до зміни податкових зобов’язань та одночасним відображенням у реєстрі отриманих та виданих податкових накладних з від’ємним чи позитивним значенням.

28. Розрахунку коригування присвоюється номер, який має вигляд дробу, чисельник якого відповідає порядковому номеру розрахунку, який реєструється у окремому журналі, а знаменник — номеру податкової накладної.

Наприклад: 5/177, де:

5 — порядковий номер розрахунку;

177 — номер податкової накладної.

29. Показники у

графах 6, 7, 9 — 15 розрахунку коригування заповнюються у вартісному виразі відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку.

30. У

графі 6 вказується фактична ціна без врахування податку на додану вартість, за якою раніше була здійснена поставка.

31. У

графі 7 вказується сума різниці між ціною домовленості без податку на додану вартість та фактичною ціною без податку на додану вартість, за якою здійснена поставка.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі