Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Продаж. Реалізація автомобіля, що не використовується бюджетною організацією

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2008/№ 83
Друк
Відповідь на запитання

Продаж

 

Реалізація автомобіля, що не використовується бюджетною організацією

 

На балансі бюджетної установи значиться автомобіль, який вже не використовується. Прийнято рішення про продаж такого транспортного засобу.

Хто видає дозвіл на продаж автомобіля? Якими документами оформляється ця операція? Як такі операції відобразити в бухгалтерському обліку?

(м. Харків)

 

Бюджетні установи, на відміну від підприємств недержавної форми власності, що мають право самостійно приймати рішення про продаж власних необоротних активів, при здійсненні таких операцій повинні дотримуватись певних вимог.

Згідно зі

ст. 326, 327 Цивільного кодексу України управління майном, що перебуває в державній власності, здійснюється державними органами, а управління майном, що перебуває в комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та створені нею органи місцевого самоврядування.

Оскільки таке майно перебуває в державній та комунальній формі власності, бюджетні установи мають право розпоряджатися ним тільки за погодженням з органами, уповноваженими управляти цим майном.

Основними документами, що визначають порядок відчуження (продажу) майна бюджетних організацій, є:

Порядок відчуження об’єктів державної власності, затверджений постановою КМУ від 06.06.2007 р. № 803 (далі — Порядок № 803);

Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затверджена наказом Держказначейства України та Мінекономіки України від 10.08.2001 р. № 142/181 (далі — Інструкція № 142/181).

Бюджетним установам при здійсненні таких операцій, як продаж необоротних активів, необхідно:

отримати дозвіл органу, уповноваженого управляти майном;

провести експертну оцінку вартості такого майна;

— відчужувати майно тільки на

конкурентних засадах;

— правильно розпорядитися коштами, що надійшли від продажу.

Розглянемо кожний із цих етапів.

Отримання дозволу на відчуження майна

Майно, що знаходиться на балансі бюджетних установ, перебуває в державній або комунальній власності.

Відповідно до

Порядку № 803 для відчуження державного майна бюджетним установам та організаціям (суб’єктам господарювання), на балансі яких знаходиться таке майно, необхідно отримати на це згоду або дозвіл відповідного суб’єкта управління майном (міністерства та інших органів виконавчої влади), що є представником власника.

Для отримання дозволу на відчуження майна відповідному органу управління разом із листом-зверненням надають всі необхідні для прийняття обґрунтованого рішення документи (

п. 7 Порядку № 803):

1) техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямку використання коштів;

2) відомості про об’єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки згідно з

додатком 1 до Порядку № 803;

3) акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, згідно з

додатком 2 до Порядку № 803;

4) акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником;

5) звіт про оцінку майна;

6) відомості про наявність обтяжень чи обмежень щодо розпорядження майном, яке пропонується до відчуження, разом з відповідними підтверджуючими документами.

Рішення про надання згоди на відчуження майна має бути прийняте

протягом 30 днів із дати надходження зазначених документів (п. 8 Порядку № 803).

 

Проведення експертної оцінки

Продаж необоротних активів бюджетних установ, зокрема автотранспортних засобів, проводиться за

експертною оцінкою (п. 23 Інструкції № 142/181), яка є вартістю матеріальних цінностей, визначеною експертом за договором з установою.

Отже, установа не має права самостійно визначати вартість автомобіля, що реалізується. Це повинен зробити фахівець з урахуванням вимог оцінки майна, передбачених

Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. № 2658-III.

Слід мати на увазі: у звіті про оцінку майна оцінювач відображає факт включення або невключення до оціночної вартості суми ПДВ. Умови щодо визначення оціночної вартості з урахуванням ПДВ зазначаються в договорі на проведення оцінки майна.

Згідно з

п. 12 Порядку № 803 після проведення оцінки майна забороняється вчиняти дії щодо об’єкта відчуження, які можуть призвести до зміни його вартості.

Крім того, перед відчуженням або передачею транспортного засобу його необхідно зняти з обліку в підрозділі ДАІ. Порядок проведення цієї процедури врегульовано

постановою КМУ «Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок» від 07.09.98 р. № 1388.

Для цього працівники ДАІ проводять технічний огляд такого транспортного засобу за місцезнаходженням, результати якого оформляються актом. Такий акт скріплюється підписом посадової особи та печаткою підрозділу ДАІ, після чого транспортний засіб знімається з обліку.

 

Відчуження майна на конкурентних засадах

Як уже зазначалося, бюджетні установи можуть відчужувати майно тільки на конкурентних засадах — через біржі та на аукціоні. Розглянемо основні вимоги, які висуває

Порядок № 803 щодо продажу майна через біржі та на аукціоні.

 

Основні вимоги

Продаж на біржі

Продаж на аукціоні

Яким документом слід керуватися

Порядком № 803, Законом України «Про товарну біржу» від 10.12.91 р. № 1956-XII

Порядком № 803

Строк призначення

Строк призначення біржових торгів, аукціону не повинен перевищувати

12 місяців з дня отримання дозволу на продаж майна. Продаж майна проводиться на підставі договору між бюджетною установою та організатором біржових торгів або аукціону

Оприлюднення інформації про майно, що підлягає продажу

Суб’єкт господарювання після отримання згоди на продаж майна може розсилати потенційним покупцям інформаційне повідомлення про продаж майна із запрошенням до участі на біржових торгах, аукціоні

Інформація публікується не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення аукціону у друкованих засобах масової інформації

Зміна вартості об’єкта

Якщо майно не продано протягом 30 календарних днів з моменту його виставляння на біржові торги, початкову вартість на таке майно може бути зменшено не більше ніж на 30 %

Якщо майно не продано за початковою вартістю, вартість об’єкта може бути знижено, але не більше ніж на 10 %

 

Якщо майно продано, між установою та покупцем укладається

договір купівлі-продажу, який є підставою для внесення коштів до установи банку на застережений договором рахунок (спеціальний реєстраційний рахунок в органі Держказначейства) як оплати за придбане майно.

Покупець повинен

унести зазначений платіж протягом 30 календарних днів з моменту підписання договору купівлі-продажу . Строк оплати може бути продовжено установою-продавцем ще на 30 днів за умови оплати не менше 50 % ціни продажу об’єкта.

Бюджетна установа — продавець за актом приймання-передачі передає продане майно покупцю тільки

після повної сплати ним грошових коштів за придбане майно. Акт приймання-передачі складається за типовою формою № ОЗ-1 (бюджет). На підставі Акта приймання-передачі провадиться запис у меморіальному ордері № 9, що використовується для обліку необоротних активів, що вибули.

Установа-продавець у 10-денний строк після передачі майна має подати суб’єкту управління майном відомості про факт продажу та передачі майна покупцю.

 

Як розпорядитися одержаними коштами

Надходження від реалізації необоротних активів та інших матеріальних цінностей, запасів залишаються в розпорядженні установи. Виняток становлять кошти, отримані установами від продажу будівель та споруд, що повністю перераховуються до доходу бюджету, за рахунок якого утримується ця установа (

п. 24 Інструкції № 142/181).

Кошти від реалізації майна (крім будівель та споруд) є

власними надходженнями установи і належать до підгрупи четвертої першої групи згідно з Переліком груп власних надходжень бюджетних установ і організацій, затвердженим постановою КМУ від 17.05.2002 р. № 659, та зараховуються до складу доходів спеціального фонду.

Причому надходження від реалізації необоротних активів бюджетної установи (крім будівель та споруд) належать

до коштів спеціального фонду незалежно від того, за рахунок якого джерела (коштів загального фонду бюджету або спеціального фонду) було придбано реалізоване майно. Такі кошти бюджетні установи мають право витратити на проведення ремонту, модернізації та придбання нових необоротних активів (крім будівель і споруд) та інших матеріальних цінностей.

Після отримання коштів від реалізації майна потрібно не забути внести

зміни до спеціального фонду кошторису щодо власних надходжень. Цю вимогу передбачено п. 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228.

 

Оподаткування та бухгалтерський облік

Податок на прибуток

. Кошти, отримані бюджетною установою від реалізації необоротних активів, які зараховуються до доходу спеціального фонду бюджету, не є об’єктом обкладення податком на прибуток. Отже, кошти, що надійшли від продажу автомобіля, не обкладаються податком на прибуток.

ПДВ

. Відповідно до п.п. 3.1.1 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР операції з реалізації необоротних активів є об’єктом обкладення ПДВ для бюджетних установ, які зареєстровано платниками ПДВ.

Якщо ж бюджетну установу

не зареєстровано платником ПДВ, то операції з продажу необоротних активів не потрібно обкладати ПДВ.

Бухгалтерський облік

. У бухгалтерському обліку суми, отримані від продажу необоротних активів, зараховуються на поточний рахунок бюджетної організації для обліку спеціальних грошових коштів (спеціальний реєстраційний рахунок для обліку спеціальних грошових коштів) і відносяться на збільшення доходів за спеціальними грошовими коштами, що відображається за кредитом субрахунку 711.

У бухгалтерському обліку операції з продажу автомобіля для установ — платників ПДВ та установ, що не є платниками ПДВ, відображаються так.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

Установа — платник ПДВ

1

Відображено видатки на оплату послуг експерта, біржового брокера та на проведення техогляду в ДАІ

801 (811)

675

520

2

Перераховано оплату за послуги

675

321 (323)

520

3

Надійшли грошові кошти від покупця

323

675

7200

4

Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ

675

641

1200

5

Відображено дохід від продажу автомобіля

675

711

6000

6

Списано реалізований об’єкт необоротних активів:

— первісна вартість

401

105

28000

— сума зносу

131

401

26300

Установа — неплатник ПДВ

1

Відображено видатки на оплату послуг експерта, біржового брокера та на проведення техогляду в ДАІ

801 (811)

675

520

2

Перераховано оплату за послуги

675

321 (323)

520

3

Надійшли грошові кошти від покупця

323

675

6000

4

Відображено дохід від продажу автомобіля

675

711

6000

5

Списано реалізований об’єкт необоротних активів:

— первісна вартість

401

105

28000

— сума зносу

131

401

26300

 

У Податковому звіті про використання коштів неприбутковими установами та організаціями дохід від реалізації автомобіля відображають у

рядку 1.3.6 «Інші надходження до спеціального фонду» (якщо бюджетну установу зареєстровано платником ПДВ, то доходи від реалізації автомобіля відображаються без ПДВ).

Видатки, пов’язані з реалізацією автомобіля (видатки на проведення експертної оцінки, біржового брокера, техогляд у ДАІ), відображаються в

рядку 8.2 «Сума видатків за спеціальним фондом відповідно до затверджених у встановленому порядку кошторисів бюджетних установ (організацій)».

Кошти, що надійшли від реалізації майна, необхідно відобразити в місячній та квартальній формах № 4-1д, № 4-1м «Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами» у графі 9 «Надійшло коштів», а видатки, пов’язані з реалізацією автомобіля, — у графі 12 «Фактичні видатки, усього».

Вікторія Матвєєва, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі