Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про внесення змін до наказу Мінпраці від 10.01.2001 № 1

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2008/№ 84
Друк
Наказ від 29.08.2008 р. № 381

Про внесення змін до наказу Мінпраці від 10.01.2001 № 1

 

Наказ від 29 серпня 2008 року № 381

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2008 р. за № 856/15547

(витяг)

 

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 65 розділу I, пунктів 61, 62, 63, 66 розділу II, пункту 3 розділу III Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» і 101 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 67 розділу I, пунктів 1 — 4, 6 — 22, 24 — 100 розділу II Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (справа щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України) від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008, та враховуючи необхідність вдосконалення процедури надання роботодавцю дотації для працевлаштування безробітних,

НАКАЗУЮ:

1.

У назві та наказовій частині наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 10.01.2001 № 1 «Про затвердження Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, у тому числі молоді на перше робоче місце», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2001 за № 75/5266 (із змінами), слова «у тому числі молоді на перше робоче місце» виключити.

2.

Затвердити Зміни до Порядку надання роботодавцю дотації для працевлаштування безробітних, у тому числі молоді на перше робоче місце, що додаються*.

*

Зміни не публікуються, оскільки зазначений Порядок наводимо нижче в кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін. Зміни в тексті виділено напівжирним курсивом. — Прим. ред.

<...>

Міністр Л. Денисова

 

 

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 січня 2001 р. № 1

Порядок надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 січня 2001 р. за № 75/5266

(із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 серпня 2008 року № 381)

 

Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

2. Порядок визначає умови, механізм надання роботодавцю дотації

на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних (далі — дотація) та відповідальність за порушення умов порядку її надання та використання.

Порядок та строки надання роботодавцю дотації для забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем встановлюється відповідно до Закону України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю».

3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

дотація — це кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі — Фонд), надані роботодавцю, що створює додаткові робочі місця для працевлаштування безробітних за направленням державної служби зайнятості, на покриття витрат на заробітну плату прийнятих на них осіб;

додаткове робоче місце — це робоче місце, на яке прийнята на постійну роботу особа за направленням державної служби зайнятості з числа зареєстрованих безробітних за умови відсутності у роботодавця скорочення чисельності працюючих за професією (спеціальністю), за якою працевлаштовується безробітний (для фізичних осіб — підприємців — за умови використання ним найманої праці), протягом останніх 3 місяців

.

 

Умови надання дотації

4. Дотація може надаватися роботодавцю за умови працевлаштування на строк понад два роки безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості як безробітні не менше 1 місяця, а нижчезазначених категорій безробітних, які направляються державною службою зайнятості на дотаційні робочі місця у першу чергу, — з дня надання статусу безробітного:

жінок, які мають дітей віком до шести років;

одиноких матерів, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів;

молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче місце;

дітей (сиріт), які залишилися без піклування батьків, а також осіб, яким виповнилося п'ятнадцять років і які за згодою одного із батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

осіб передпенсійного віку (за два роки до настання права на пенсію: чоловіків після досягнення 58 років, жінок — 53 років);

осіб, звільнених після відбуття покарання або примусового лікування;

осіб, які входять до складу сім'ї, де двоє і більше її членів є безробітними (чоловік, дружина та неодружені діти, які проживають разом з батьками);

інвалідів, які не досягли пенсійного віку.

жінок, які повідомили про свою вагітність та підтвердили її документально довідкою у встановленому порядку.

Перевага в наданні дотації надається роботодавцям, що працевлаштовують вагітних жінок, молодь на перше робоче місце та інших безробітних, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, понад установлену квоту, а також роботодавцям, що виконали норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів понад установлену норму.

У разі працевлаштування безробітних з числа інвалідів дотація надається роботодавцям за умови, що для їх працевлаштування не потрібно створення спеціального робочого місця або це спеціальне робоче місце роботодавець створює за власний рахунок.

Для безробітних, у яких професійно-кваліфікаційний рівень та досвід роботи не відповідає вимогам роботодавця, державна служба зайнятості може організовувати професійне навчання у роботодавця за індивідуальними навчальними планами та програмами або підвищення їх кваліфікації шляхом стажування безпосередньо на робочому місці з подальшим вирішенням питання їх працевлаштування з наданням дотації роботодавцю.

Для осіб з інвалідністю та осіб, що потребують додаткових гарантій зайнятості, професійне навчання може бути організоване у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, в тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності чи відомчого підпорядкування шляхом курсового чи індивідуального навчання.

Термін перебування осіб на обліку в державній службі зайнятості як безробітних обчислюється з дня надання їм статусу безробітного, а при перереєстрації осіб, які звернулися повторно до державної служби зайнятості, термін перебування їх на обліку враховується сумарно

.

5. Дотація надається в межах коштів Фонду, передбачених бюджетом та кошторисами на цю мету.

6.

Дотація не надається роботодавцям, які перебувають на обліку як платники внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття менше 3 місяців або мають на дату звернення заборгованість за страховими внесками, нараховану пеню та фінансові санкції за порушення норм Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та Закону України «Про зайнятість населення», не забезпечили виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до вимог частини першої статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» — у разі працевлаштування безробітних з числа інвалідів.

Дотація не надається роботодавцям, які протягом останніх

3 місяців скорочували чисельність працівників за професією (спеціальністю), за якою відповідно до направлення державної служби зайнятості працевлаштовується безробітний, а фізичним особам — підприємцям — якщо вони не використовували найману працю протягом останніх 3 місяців.

Дотація не надається бюджетним організаціям.

Кількість осіб на підприємствах, в установах, організаціях та у фізичних осіб, які працюють протягом першого року дії договору про працевлаштування безробітних з наданням дотації, на день звернення роботодавця щодо надання дотації (дата надання письмової згоди роботодавця на направленні на працевлаштування безробітного або листа роботодавця про його попередню згоду на працевлаштування безробітного) не повинна перевищувати 50 відсотків загальної чисельності працівників з урахуванням осіб, які будуть працевлаштовані за новими договорами, за виключенням:

— роботодавців, державну реєстрацію яких, як юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців, проведено у сільській місцевості, або малих, у тому числі монофункціональних містах, за умови, якщо наймані працівники працюють у таких роботодавців за місцем державної реєстрації;

— підприємств та організацій інвалідів, з кількістю інвалідів не менше 50 відсотків загальної чисельності працівників.

Роботодавцям, які згідно із законодавством звільнені від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, дотація надається.

 

Розміри дотації та тривалість її надання

7. Дотація надається щомісячно протягом року в розмірі фактичних витрат на заробітну плату прийнятих за направленням державної служби зайнятості осіб, але не вище за середній рівень заробітної плати за всіма видами економічної діяльності у відповідній області за місяць, за який нараховано заробітну плату, або обчисленої з неї відповідної суми в разі, якщо особа працювала неповний місяць.

Ці витрати включають основну та додаткову заробітну плату, визначену відповідно до першої та другої частин статті 2 Закону України «Про оплату праці», та суми страхових внесків (збору), що сплачують роботодавці відповідно до Закону України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування», Закону України «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування».

Якщо працівник працював у роботодавця повний місяць, а термін надання дотації припиняється у середині місяця, або працівник відпрацював неповний місяць і його заробітна плата в таких випадках перевищує середній рівень заробітної плати за всіма видами економічної діяльності у відповідній області, розмір дотації за цей період обчислюється шляхом ділення середньої заробітної плати, яка склалася за всіма видами економічної діяльності у відповідній області за місяць, за який нараховано заробітну плату, на кількість календарних днів місяця та множенням на кількість календарних днів, за які надається дотація, або на кількість відпрацьованих працівником календарних днів.

Дотація надається за умови, що трудовий договір з цим працівником не буде розірвано у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату, за угодою сторін протягом двох років.

У разі працевлаштування жінки, яка повідомила про свою вагітність під час перебування на обліку як безробітної, або якщо жінка повідомила про свою вагітність у межах дії договору про працевлаштування безробітного з наданням дотації, у дворічний період дії договору не зараховується час перебування її у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку — за медичним висновком.

8. У разі розірвання трудового договору з працівником, працевлаштованим за направленням державної служби зайнятості, до закінчення двох років з дня працевлаштування у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату, за угодою сторін (пункт 1 статті 36 Кодексу законів про працю України), через невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору (частина третя статті 38 Кодексу законів про працю України), а також у разі встановлення недостовірності поданих роботодавцем даних, використання дотації з порушенням законодавства центр зайнятості припиняє виплату дотації.

9. У разі переведення працівника за його згодою з робочого місця, на яке надавалася дотація, якщо він працював на ньому понад

3 місяці, на постійну роботу на інше робоче місце на цьому підприємстві із збереженням гарантій зайнятості, передбачених умовами надання дотації, виплата дотації не припиняється.

Роботодавець протягом 5 робочих днів повідомляє центр зайнятості про переведення працівника за його згодою на інше робоче місце.

У разі призначення пенсії особі, яка відповідно до законодавства досягла пенсійного віку або їй встановлено інвалідність, виплата дотації не припиняється, якщо зазначена особа продовжує працювати.

 

Порядок надання дотації

10. Розгляд питання про можливість надання роботодавцю дотацій здійснюється комісією, створення якої ініціює робочий орган виконавчої дирекції Фонду, у складі представників виконавчої дирекції Фонду, районних

або міських державних адміністрацій, організацій роботодавців та їх об'єднань, професійних спілок (за згодою), на підставі:

1) Інформації про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) за формою 3-ПН або листа роботодавця про його попередню згоду на працевлаштування безробітного;

2) письмової згоди роботодавця на направленні на працевлаштування з наданням дотації роботодавцю для прийняття на роботу на відповідне робоче місце безробітного за направленням служби зайнятості з умовою надання дотації. Зразок направлення на працевлаштування з наданням дотації роботодавцю додається (додаток 1)*;

*

Додаток не публікується. — Прим. ред.

3) довідки роботодавця про відсутність скорочення на підприємстві протягом останніх

3 місяців чисельності (штату) працівників за професією (спеціальністю), на яку працевлаштовується безробітний, а для фізичних осіб — підприємців — довідки про використання найманої праці протягом останніх 3 місяців, що підтверджується центром зайнятості, а в разі працевлаштування безробітних з числа інвалідів — довідки про виконання ним нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів на дату звернення;

4) відомостей центру зайнятості про перебування

у нього на обліку роботодавця як платника внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття не менше 3 місяців та про відсутність на дату звернення (дата подання письмової згоди роботодавця на направленні на працевлаштування безробітного):

заборгованості щодо сплати страхових внесків до Фонду;

нарахованої пені;

фінансових санкцій за порушення норм Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та Закону України «Про зайнятість населення».

Роботодавці, які згідно із законодавством звільнені від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, відомості, визначені абзацами другим — четвертим цього підпункту, не подають.

11. Рішення про надання роботодавцю дотації з урахуванням висновків комісії, які мають рекомендаційний характер, приймається директорами районних, міськрайонних, міських і районних у містах центрів зайнятості, які є робочими органами виконавчої дирекції Фонду, за місцем перебування на обліку роботодавця як платника внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (далі — центри зайнятості).

Комісія розглядає питання про надання роботодавцю дотації протягом 10 робочих днів.

12. Розгляд питання про можливість працевлаштування безробітного з наданням роботодавцю дотації здійснюється директором центру зайнятості протягом 5 календарних днів після отримання висновку комісії. У разі прийняття позитивного рішення роботодавцю протягом 5 календарних днів направляється проект договору між центром зайнятості та роботодавцем про працевлаштування безробітного з наданням дотації.

13. У договорі про працевлаштування безробітного з наданням дотації визначаються:

сторони договору;

прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання безробітного, який буде прийнятий на роботу за направленням державної служби зайнятості;

професія (спеціальність) та кваліфікація безробітного;

професія (посада), за якою буде працевлаштований безробітний;

гарантії зайнятості безробітного, який буде працевлаштований;

строки подання довідки про нараховану та виплачену заробітну плату особі, працевлаштованій за направленням центру зайнятості, та сплату страхових внесків відповідно до законодавства. Форма довідки затверджується правлінням Фонду;

умови та порядок перерахування дотації;

строки набрання чинності договором (договір набирає чинності з дня прийняття на роботу безробітного за направленням центру зайнятості, оформленого наказом (розпорядженням) роботодавця) та підстави його припинення;

підстави розірвання договору;

взаємна відповідальність сторін за порушення умов договору та порядок розгляду спорів.

Форма договору про працевлаштування безробітного з наданням дотації затверджується правлінням Фонду.

 

Відповідальність за порушення умов, порядку надання та використання дотації

14. Відповідальність за порушення умов та порядку надання дотації несе керівник центру зайнятості.

15. Роботодавець несе відповідальність за забезпечення гарантії зайнятості осіб, прийнятих на роботу з наданням роботодавцю дотації, достовірність даних, що є підставою для визначення розміру дотації, та використання дотації.

Центр зайнятості

не рідше ніж один раз на півроку відповідно до затвердженого плану або за письмовим зверненням фізичної чи юридичної особи про факти порушення роботодавцем умов надання дотації перевіряє достовірність поданих роботодавцем даних, які є підставою для надання дотації.

Якщо роботодавець перешкоджає проведенню перевірки, центр зайнятості припиняє перерахування дотації. Відновлення виплати здійснюється за результатами перевірки.

У разі недостовірності поданих роботодавцем даних роботодавець повинен відшкодувати Фонду суму заподіяної шкоди з урахуванням індексації на рівень інфляції (обчислюється шляхом множення суми заподіяної шкоди на добуток індексу зростання цін на споживчі товари від місяця, в якому було заподіяно шкоду, до місяця, що передує місяцю її повернення, поділених на 100) (щомісячні індекси споживчих цін публікуються Держкомстатом).

У разі порушення гарантій зайнятості осіб (розірвання трудового договору з працівником, працевлаштованим за направленням державної служби зайнятості, до закінчення двох років з дня працевлаштування у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату, за угодою сторін (пункт 1 статті 36 Кодексу законів про працю України), через невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору (частина третя статті 38 Кодексу законів про працю України)) та використання дотації з порушенням законодавства роботодавець повертає суму одержаної дотації в повному обсязі з урахуванням індексації на рівень інфляції (обчислюється шляхом множення суми отриманої дотації на добуток індексу зростання цін на споживчі товари від місяця початку отримання дотації до місяця, що передує місяцю її повернення, поділених на 100) (щомісячні індекси споживчих цін публікуються Держкомстатом).

16. Рішення про відшкодування коштів роботодавцем приймається директором центру зайнятості і оформляється наказом.

Протягом двох робочих днів після прийняття рішення про відшкодування коштів роботодавцем центр зайнятості надсилає роботодавцю рекомендованим листом повідомлення про необхідність повернути кошти протягом 15 календарних днів з дня отримання повідомлення.

У разі неможливості вручення повідомлення про необхідність повернути кошти з підстав, передбачених абзацом першим пункту 132 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1155, відмови роботодавця повернути кошти, а також у разі неповернення їх у встановлений строк стягнення таких коштів здійснюється у судовому порядку відповідно до законодавства.

17. У разі порушення гарантій зайнятості осіб, прийнятих на роботу з наданням дотації, та використання дотації з порушенням законодавства дотація не може надаватися протягом трьох років з дня отримання останньої суми коштів.

18. Спори, які виникають з питань надання та використання дотації, вирішуються центром зайнятості вищого рівня або в судовому порядку.

Директор департаменту політики державного соціального страхування Міністерства праці та соціальної політики України О. Скрипниккоментар редакції

Чергова зміна порядку надання роботодавцю дотацій для працевлаштування безробітних

Порядок надання роботодавцю дотацій для працевлаштування безробітних укотре змінився.

Зупинимося на найважливіших з унесених змін.

1. У Порядку надання дотацій для працевлаштування безробітних (далі — Порядок) знову з'явилося визначення додаткового робочого місця, але з деякими змінами. Так, додаткове робоче місце — це робоче місце, на яке прийнято на постійну роботу особу за направленням державної служби зайнятості з числа зареєстрованих безробітних за умови відсутності в роботодавця скорочення чисельності працюючих за професією (спеціальністю), за якою працевлаштовується безробітний (для фізичних осіб — підприємців — за умови використання ним найманої праці), протягом останніх

3 місяців.

Таким чином, для отримання права на дотацію в разі працевлаштування безробітних у роботодавця

не повинно бути скорочення чисельності працюючих за професією (спеціальністю), за якою працевлаштовується безробітний, протягом останніх 3 місяців, що знайшло своє відображення також в оновленому абзаці другому п. 6, а також п.п. 3 п. 10 Порядку. У зв'язку з цим дотація не надається роботодавцям, які перебувають на обліку як платники внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття менше 3 місяців (п. 6 Порядку).

Для фізичних осіб — підприємців, які претендують на отримання дотації в разі працевлаштування безробітних, необхідно виконання такої умови: використання найманої праці протягом останніх 3 місяців.

2.

Скоротився необхідний строк перебування на обліку в державній службі зайнятості як безробітного потенційного працівника, який працевлаштується на дотаційне місце роботи. Так, згідно з п. 4 Порядку дотація може надаватися роботодавцю за умови працевлаштування на строк понад два роки безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості не менше 1 місяця (раніше — 3 місяців), а наведених нижче категорій безробітних, які направляються на дотаційні робочі місця в першу чергу, — із дня набуття статусу безробітного (раніше — не менше 1 місяця):

— жінок, які мають дітей віком до 6 років;

— одиноких матерів, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда;

— молоді, яка закінчила або припинила навчання в середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби та якій надається перше робоче місце;

— дітей (сиріт), які залишилися без піклування батьків, а також осіб, яким виповнилося п'ятнадцять років і які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть як виняток найматися на роботу;

— осіб передпенсійного віку (за два роки до настання права на пенсію: чоловіків після досягнення 58 років, жінок — 53 років);

— осіб, звільнених після відбування покарання або примусового лікування;

— осіб, які входять до складу сім'ї, де двоє і більше її членів є безробітними (чоловік, дружина та неодружені діти, які проживають разом із батьками);

— інвалідів, які не досягли пенсійного віку.

Як і раніше, жінок, які повідомили про свою вагітність та підтвердили її документально довідкою в установленому порядку, може бути направлено на роботу на дотаційні робочі місця без урахування строку їх перебування на обліку в державній службі зайнятості як безробітних.

3. Із загального правила, установленого абзацом 4 п. 6 Порядку, з'явилися винятки. Так, кількість осіб на підприємствах, в установах, організаціях та у фізичних осіб, які працюють протягом першого року дії договору про працевлаштування безробітних з наданням дотації, на день звернення роботодавця щодо надання дотації (дата надання письмової згоди роботодавця на направлення на працевлаштування безробітного) не повинна перевищувати 50 відсотків загальної чисельності працівників з урахуванням осіб, яких буде працевлаштовано за новими договорами,

за винятком :

— роботодавців, державну реєстрацію яких як юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців, проведено в сільській місцевості, або малих, у тому числі функціональних мономістах, за умови, якщо наймані працівники працюють у таких роботодавців за місцем державної реєстрації;

— підприємств та організацій інвалідів з кількістю інвалідів не менше 50 відсотків загальної чисельності працівників.

4.

Роботодавці, яких згідно з чинним законодавством звільнено від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, мають право на отримання дотації. Це закріплено в абзаці п'ятому п. 6 Порядку. Це, зокрема, стосується платників єдиного податку.

Зміни, унесені наказом Мінпраці, що коментується, набули чинності з 27 вересня 2008 року.

Тетяна Онищенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі