Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Бюджетний облік. Як відображається в бухгалтерському обліку сигналізація, установлена на службовий автомобіль, а також відшкодування збитків?

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2008/№ 84
Друк
Стаття

Як відображається в бухгалтерському обліку сигналізація, установлена на службовий автомобіль?

 

Відповідно до Інструкції з обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Держказначейства України від 17.07.2000 р. № 64 (у редакції наказу Держказначейства України від 21.02.2005 р. № 30), зміна первісної вартості необоротних активів відбувається в разі, якщо установа здійснює роботи з добудівлі, дообладнання, реконструкції та модернізації необоротних активів, які призвели до додаткового укомплектування таких активів.

Інакше кажучи, збільшення первісної вартості необоротних активів має місце при виконанні робіт, спрямованих на поліпшення експлуатаційних якостей активів, у результаті яких вони набувають нових якостей.

У ситуації, що розглядається, установлення сигналізації на автомобіль є додатковим укомплектуванням необоротного активу. І відповідно витрати на встановлення підлягають віднесенню на збільшення первісної вартості такого автомобіля.

Як роз'яснює Держказначейство в листі від 31.07.2008 р. № 15-04/1710-12439 (див. с. 27 цього номера), якщо сигналізацію було придбано окремо від автомобіля, а потім на нього встановлено, то має місце дообладнання автомобіля. Вартість такої сигналізації відноситься на збільшення вартості автомобіля.

Якщо на автомобіль, що придбавається, уже встановлено сигналізацію та її вартість включено до загальної вартості автомобіля, то ця вартість включається до загальної суми витрат на придбання автомобіля.

Розглянемо такі приклади.

Приклад 1

. Бюджетна установа придбала автомобіль вартістю 36000 грн. (у тому числі ПДВ — 6000 грн.). На автомобіль установлено сигналізацію, вартість якої включено до загальної вартості автомобіля.

У бухгалтерському обліку ця операція відображається такими записами:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Надійшли кошти на придбання службового автомобіля

321, 323

701, 702, 711

36000

2

Оприбутковано автомобіль

105

675

30000

Одночасно

801, 802, 811

401

30000

3

Суму ПДВ віднесено на фактичні видатки установи

801, 802, 811

675

6000

4

Перераховано кошти постачальнику за автомобіль

675

321, 323

36000

 

Приклад 2

. Бюджетна установа придбала автомобіль вартістю 32400 грн. (у тому числі ПДВ — 5400 грн.). Через місяць було прийнято рішення встановити на цей автомобіль сигналізацію. Установа уклала договір із підприємством на поставку та встановлення сигналізації на загальну вартість 1680 грн. Згідно з договором вартість робіт з установлення сигналізації склала 240 грн. (у тому числі ПДВ — 40 грн.), вартість сигналізації — 1440 грн. (у тому числі ПДВ — 240 грн.). Роботи виконано згідно з договором, що підтверджено актом виконаних робіт.

У бухгалтерському обліку ці операції відображаються такими записами:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Надійшли кошти на придбання службового автомобіля

321, 323

701, 702, 711

32400

2

Оприбутковано автомобіль

105

675

27000

Одночасно

801, 802, 811

401

27000

3

Суму ПДВ віднесено на фактичні видатки установи

801, 802, 811

675

5400

4

Перераховано кошти постачальнику за автомобіль

675

321, 323

32400

5

Надійшли кошти на встановлення сигналізації

321, 323

701, 702, 711

1680

6

Виконано роботи з установлення сигналізації на автомобіль (на підставі акта виконаних робіт)

801, 802, 811

675

1680

7

Віднесено на збільшення вартості автомобіля вартість сигналізації

105

501

1200

 

В інвентарній картці обліку необоротних активів за формою № ОЗ-6 (бюджет) необхідно зробити запис про проведене дообладнання, а також унести зміни до технічного паспорту такого об'єкта.

Згідно з

Роз'ясненнями щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженими наказом Державного казначейства України від 04.11.2004 р. № 194, видатки на придбання та встановлення охоронної сигналізації на транспортні засоби здійснюється за КЕКВ 1135 «Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів».

 

Як відображаються в бухгалтерському обліку відшкодування збитків винною особою при нестачі матеріальних цінностей? Який порядок списання таких сум?

При відображенні результатів інвентаризації в обліку бюджетним установам необхідно керуватися

Інструкцією з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженою наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.01.98 р. № 90.

Так, втрати від псування матеріальних цінностей списуються з балансу бюджетної установи (на фактичні видатки/результати виконання кошторису) та

відносяться за рахунок винних осіб.

Стягнення з винних осіб збитків, заподіяних розкраданням, нестачею або втратою, здійснюється згідно з

п. 2 Порядку визначення розмірів збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою КМУ від 22.01.96 р. № 116 (далі — Порядок № 116).

Як передбачено

Порядком №116, розмір збитків від нестачі визначається за формулою:

Рз = [(Бв - А) х Іінф + ПДВ + Азб] х 2

,

де

Рз — розмір збитків (грн.);

Бв

— балансова вартість на момент установлення факту розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей (грн.);

А

— амортизаційні відрахування (грн.);

Іінф

— загальний індекс інфляції, який розраховується на підставі щомісячно визначених Міністерством статистики індексів інфляції;

ПДВ

— розмір податку на додану вартість (грн.);

Азб

— розмір акцизного збору (у грн.).

Як зазначає Держказначейство в

листі від 31.07.2008 р. № 15-04/1710-12439 (див. с. 27 цього номера), із сум, стягнутих з винної особи відповідно до Порядку № 116, у першу чергу здійснюється відшкодування збитків, заподіяних установі. Залишок стягнутих коштів перераховується до доходу Державного бюджету України.

Приклад 1

. У зв'язку зі зміною матеріально відповідальної особи в установі проведено інвентаризацію матеріальних цінностей. За результатами інвентаризації встановлено нестачу плафонів (3 штуки), вартість яких за даними бухгалтерського обліку становить 180 грн. Умовно, індекс інфляції — 101,1 %.

Сума збитків, розрахована згідно з Порядком № 116, становить:

(180 грн.

х 101,1 % + (180 грн. х 20 %)) х 2 = 435,96 грн.

У бухгалтерському обліку ці операції відображаються такими записами:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Списано нестачу

411

221

180

2

Віднесено на винну особу суму збитку, що підлягає відшкодуванню

363

711

217,98

3

Відображено суму збитку, що підлягає перерахуванню до Державного бюджету України

363

642

217,98

4

Надійшли до каси від винної особи кошти в рахунок погашення суми нестачі

301

363

435,96

5

Зараховано на рахунок установи суму нестачі

323

301

435,96

6

Перераховано до Державного бюджету України

642

323

271,98

 

Якщо винних осіб

не встановлено і справи передано до слідчих органів, втрати та нестачі матеріальних цінностей понад норми природного убутку списуються з балансу установи (на фактичні видатки/результати кошторису) і зараховуються на позабалансовий рахунок 05 «Гарантії і забезпечення» до моменту встановлення винних осіб або до надання відповідної інформації слідчими органами за цими справами. Зауважимо: якщо відомості про нестачі слідчим органам не передано і відповідно ними не розслідуються, то на позабалансовому рахунку 05 «Гарантії і забезпечення» нестачі не відображають.

У цьому випадку нестачі матеріальних цінностей списуються з балансу бюджетної установи лише після ретельної перевірки дійсної відсутності винних осіб та проведення необхідних заходів щодо недопущення фактів втрат у подальшому з урахуванням таких вимог:

 

Вартість нестачі (псування) необоротних

активів

Хто дає дозвіл на списання

До 2500 грн. включно

Керівник установи

Від 2500 грн. до 5000 грн. включно

Керівник вищої за рівнем установи

Понад 5000 грн.

Керівник центрального органу виконавчої влади або інший головний розпорядник бюджетних коштів, голова місцевої державної адміністрації

 

Слід мати на увазі: списання такого виду необоротних активів, як

основні засоби, що виявлені в результаті інвентаризації як нестача, незалежно від їх вартості проводиться згідно з Порядком списання об'єктів державної власності, затвердженим постановою КМУ від 08.11.2007 р. № 1314.

Приклад 2

. При проведенні щорічної інвентаризації встановлено нестачу магнітофона, вартість якого за даними бухгалтерського обліку — 2300 грн. Винну особу не встановлено.

У бухгалтерському обліку ця операція відображається такими записами:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Списано магнітофон, виявлений як нестача

401

104

2300

2

Суму нестачі відображено на позабалансовому рахунку до виявлення винної особи

05

2300

 

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі