Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про внесення змін до Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2008/№ 70
Друк
Постанова від 06.08.2008 р. № 709

Кабінет Міністрів України

 

Про внесення змін до Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари

 

Постанова від 6 серпня 2008 р. № 709

 

Кабінет Міністрів України

постановляє:

Внести до Порядку

декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1222 (Офіційний вісник України, 2007 p., № 79, ст. 2940; 2008 р., № 25, ст. 795), зміни, що додаються.*

* Зміни не публікуються, оскільки зазначений Порядок наводимо нижче в кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін.

Зміни в тексті виділено напівжирним курсивом. —
Прим. ред.

Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1222

Порядок декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари

 

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено постановою КМУ від 06.08.2008 р. № 709)

 

1. Цей Порядок визначає механізм декларування суб’єктами господарювання зміни оптово-відпускних цін на борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, яловичину, свинину, м’ясо птиці (тушка), ковбасні вироби варені, крім вищого сорту, молоко коров’яче питне з вмістом жиру до 2,5 відсотка, сир кисломолочний з вмістом жиру до 9 відсотків, сметану з вмістом жиру до 20 відсотків, масло вершкове з вмістом жиру до 72,5 відсотка, яйця курячі, цукор-пісок, олію соняшникову.

2. Декларуванню підлягають зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, зазначені у пункті 1 цього Порядку, у разі, коли такі ціни збільшуються протягом місяця

більш як на 1 відсоток.

3. Суб’єкти господарювання, які провадять діяльність з виробництва продовольчих товарів, у разі зміни їх оптово-відпускних цін подають до територіальних органів Держцінінспекції такі документи:

пояснювальну записку щодо обґрунтування необхідності зміни оптово-відпускних цін разом з довідкою про результати економічного аналізу фактичних витрат з виробництва;

калькуляцію собівартості виробництва продовольчих товарів із зазначенням обсягу матеріальних та трудових витрат;

довідку про обсяги виробництва продовольчих товарів за минулий рік та відповідний період поточного року;

стандарти, нормативи, технологічні регламенти з виробництва продовольчих товарів;

копії договорів, пов’язаних з виробництвом продовольчих товарів, укладених з іншими суб’єктами господарювання;

довідку про фактичну та декларовану рентабельність від реалізації продовольчих товарів.

Зазначені документи засвідчуються підписом керівника суб’єкта господарювання, скріплюються печаткою і подаються не пізніше ніж за 10 робочих днів до запровадження оптово-відпускних цін на продовольчі товари.

4. Суб’єкти господарювання, які провадять діяльність з реалізації продовольчих товарів, у разі зміни їх оптово-відпускних цін подають до територіальних органів Держцінінспекції такі документи:

пояснювальну записку щодо обґрунтування необхідності зміни оптово-відпускних цін разом з довідкою про результати економічного аналізу фактичних витрат з реалізації;

калькуляцію витрат з реалізації продовольчих товарів;

копії договорів, пов’язаних з реалізацією продовольчих товарів, укладених з іншими суб’єктами господарювання;

копію декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари суб’єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва продовольчих товарів (у разі її наявності).

Зазначені документи засвідчуються підписом керівника суб’єкта господарювання, скріплюються печаткою і подаються не пізніше ніж за три робочих дні до запровадження оптово-відпускних цін на продовольчі товари.

5. Підставою для відмови територіальних органів Держцінінспекції в наданні висновків щодо економічного обґрунтування рівнів оптово-відпускних цін на продовольчі товари, зміни на які підлягають декларуванню (далі — висновок) є неподання суб’єктом господарювання в повному обсязі документів, зазначених у пунктах 3 і 4 цього Порядку, або неналежне їх оформлення та необґрунтованість необхідності зміни оптово-відпускних цін.

6. За результатами аналізу документів, поданих суб’єктом господарювання, територіальні органи Держцінінспекції надають письмові висновки для суб’єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва продовольчих товарів, — у семиденний строк, для суб’єкта господарювання, який провадить діяльність з реалізації продовольчих товарів, — у дводенний строк.

Висновки територіальних органів Держцінінспекції підписуються начальниками таких органів або їх заступниками.

7. Для декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари суб’єкти господарювання, які провадять діяльність з виробництва або реалізації продовольчих товарів, подають до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — уповноважені органи) такі документи:

проект декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари для суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва продовольчих товарів, — за формою згідно з додатком 1, для суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з реалізації продовольчих товарів, — за формою згідно з додатком 2;

висновок територіального органу Держцінінспекції.

8. Декларація зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари погоджується керівником (заступником керівника) уповноваженого органу у дводенний строк.

У разі відмови в погодженні декларації уповноважений орган надсилає суб’єкту господарювання обґрунтовану відповідь із зазначенням причин відмови.

Зміна оптово-відпускних цін суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з виробництва або реалізації продовольчих товарів, здійснюється з дати погодження уповноваженим органом декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари.

9. Оптово-відпускні ціни на продовольчі товари вважаються задекларованими на день набрання чинності розпорядженням (рішенням) уповноваженого органу щодо здійснення повноважень, наданих абзацом тридцять восьмим пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (ЗП України, 1996 р., № 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 2007 р., № 73, ст. 2718; 2008 р., № 25, ст. 795).

10. Суб’єкт господарювання може оскаржити висновок територіального органу Держцінінспекції та/або рішення уповноваженого органу в установленому законодавством порядку.

 

img 1коментар редакції

Зміна Порядку декларування підвищення цін на продукти

Постановою Кабміну від 06.08.2008 р. № 709 унесено зміни до Порядку декларування змін оптово-відпускних цін на продовольчі товари (далі — Порядок) (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 87, с. 6). Фактично це навіть не зміни, а нова редакція Порядку, настільки суттєвими вони виявилися.

По-перше, дещо

звузився перелік продукції, ціни на яку підлягають декларуванню. З нього виключено ковбасні вироби варені вищого сорту. Крім того, тепер у переліку вказані молоко, сир, сметана та масло вершкове із чітким зазначенням вмісту жиру, що також виключає з переліку частину продукції. Нагадаємо: деякі зміни в переліку продукції відбулися ще в березні — тоді в ньому з’явилися соняшникова олія та цукор (постановою, що коментується, унесено уточнення — цукор-пісок). Тоді ж було уточнено, що декларуванню підлягають ціни саме на яйця курей, а не будь-якої птиці.

По-друге, після внесення змін до Порядку

ціни на продукти підлягають декларуванню, якщо планується їх збільшення більше ніж на 1 відсоток. Нагадаємо, раніше такий обов’язок виникав і в разі збільшення ціни рівно на 1 відсоток.

По-третє, і це найголовніше,

відбулися зміни в самому механізмі декларування. Раніше виробникові чи реалізаторові продукції достатньо було не пізніше ніж за 10 днів до підвищення оптово-відпускних цін* подати декларацію з доданими до неї документами до відповідної держадміністрації. І все. Можливості будь-яких дій з боку останньої передбачено не було. Саме «відсутність механізмів впливу з боку органів виконавчої влади на суб’єктів господарювання в частині врегулювання питань про необґрунтоване збільшення рівня оптово-відпускних цін на продовольчі товари»** і спричинило внесення змін до Порядку, результатом яких стало наділення органів виконавчої влади відчутними повноваженнями.

* Визначення терміна «оптово-відпускна ціна» наведено Кабміном у затвердженому його постановою від 17.04.2008 р. № 373 Порядку формування цін на продовольчі товари. Відповідно до нього це фактична ціна, що застосовується в розрахунках за товари, які поставляються (реалізуються) суб’єктами господарювання з метою їх використання в підприємницькій діяльності, з урахуванням податку на додану вартість і транспортних витрат. Із чого випливає, що підвищення цін, за якими товар реалізується фізособам, які придбавають його у побутових цілях, під дію Порядку, що коментується, не підпадає.

** Див. аналіз регуляторного впливу за умови прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари» (розміщено на сайті Мінекономіки www.me.gov.ua).

Тепер суб’єктам господарювання потрібно пройти дворівневу процедуру. Спочатку

подати необхідні документи до територіального органу Держцінінспекції для отримання від останнього висновку про економічну обґрунтованість цін. Слід ураховувати, що територіальний орган Держцінінспекції при цьому керуватиметься Порядком формування цін на продовольчі товари, щодо яких упроваджено державне регулювання, затвердженим постановою Кабміну від 17.04.2008 р. № 373 («Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 34, с. 5). І лише якщо висновок буде позитивним, можна буде подати до держадміністрації для узгодження декларацію змін оптово-відпускних цін разом з таким висновком.

Як бачимо, бажана ціль досягнута: можливість перешкодити підвищенню цін отримали одразу два держоргани. Якщо цього не зробить територіальний орган Держцінінспекції, визнавши ціни економічно не обґрунтованими, то це ще зможе зробити держадміністрація, відмовивши в узгодженні декларації.

І останнє. Раніше передбачений Порядком

механізм декларування для виробників і реалізаторів нічим не відрізнявся. Тепер такі відмінності є: 1) у переліку документів, що подаються до територіальних органів Держцінінспекції (для виробників перелік наведено в п. 3 Порядку, для реалізаторів — у п. 4); 2) у строках подання відповідних документів до територіального органу Держцінінспекції (для виробників цей строк становить 10 робочих днів*** до підвищення цін, для реалізаторів — 3 робочих дні).

*** До речі, до внесення змін було передбачено загальний строк у 10 днів, тобто 10 календарних днів. Тепер передбачено ті самі 10 днів, але вже робочих, а це означає, що документи подати потрібно раніше, ніж це можна було зробити до того, як до Порядку було внесено зміни, що коментуються.

Порушення встановленого механізму декларування подорожчання продуктів може стати підставою для притягнення до відповідальності посадових осіб суб’єкта господарювання за ст. 1652 КпАП за порушення порядку формування та застосування цін і тарифів (у вигляді штрафу від 85 до 170 грн., за повторне порушення протягом року — від 170 до 255 грн.), і самого суб’єкта господарювання за Інструкцією про порядок застосування економічних і фінансових (штрафних) санкцій органами державного контролю за цінами, затвердженою наказом Мінекономіки від 03.12.2001 р. № 298/519 (у вигляді стягнення різниці між фактичною виручкою від реалізації продукції та її вартістю за цінами й тарифами, сформованими відповідно до вимог законодавства)*.

* Хоча із застосуванням цієї санкції, на наш погляд, можна не погодитися.

Утім, вважаємо, цей коментар збереже свою актуальність ненадовго. Уряд уже підготував нові зміни до Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари.

Олена Уварова

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі