Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Ви нам писали. Компенсація за невикористану відпустку

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2008/№ 70
Друк
Стаття

Компенсація за невикористану відпустку прогульнику

 

Приводом для написання цієї статті став лист нашого читача з таким запитанням: чи має право на компенсацію за невикористану відпустку працівник, звільнений за прогул? Якщо так, то як розраховується така виплата, якщо у зв’язку з прогулами працівникові не нараховувалася заробітна плата? Відповіді на ці запитання ви знайдете в цій статті.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон про відпустки —

Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96ВР.

Порядок № 100

— Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100.

Звільнення за прогул є одним з видів дисциплінарного стягнення, установлених ст. 147 КЗпП, і належить до випадків розірвання трудового договору з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу (п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП). Нагадаємо, що докладну інформацію про порядок звільнення за прогул було надано нашим фахівцем у статті «Звільнення за прогул» // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 89.

Припустимо, що всі процедури, установлені КЗпП при звільненні за прогул, дотримано. При цьому в листі читача викладено таку ситуацію.

Менеджер із збуту Тищенко Є. П., який працює на підприємстві з 13.12.2005 р., з 1 до 31 серпня 2008 року був відсутній на робочому місці. 1 вересня 2008 року Тищенко Є. П. з’явився на роботу, не подавши жодних документів, що підтверджують відсутність на роботі з поважної причини. 2 вересня 2008 року працівника звільняють на підставі п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП.

Спершу визначимося, чи має такий працівник право на компенсацію за невикористану відпустку.

Право працівників на компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, передбачено ст. 83 КЗпП та ст. 24 Закону про відпустки. Так, працівникові при звільненні має бути виплачено грошову компенсацію за всі дні невикористаної відпустки, незалежно від причини звільнення. Інакше кажучи, право працівника на компенсацію за невикористану відпустку не залежить від того, з чиєї ініціативи відбулося звільнення і від того, що стало приводом для звільнення працівника.

Нарахування компенсації за невикористану відпустку має проводитися відповідно до п. 7 Порядку № 100.

Розрахунок суми компенсації (К) можна навести у вигляді такої формули:

К = ЗПсер х Дв,

де ЗПсер — середньоденна заробітна плата;

Дв — кількість невикористаних днів відпустки.

Тепер зупинимося на порядку розрахунку кожного з показників, що беруть участь у визначенні розміру компенсації за невикористану відпустку.

Середня заробітна плата розраховується згідно з

п. 2 Порядку № 100 виходячи із сумарного заробітку за останні 12 календарних місяців роботи, що передували місяцю виплати компенсації.

Якщо працівник пропрацював на підприємстві менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з

виплат за фактичний час роботи з 1-го числа місяця після оформлення на роботу до 1-го числа місяця, в якому виплачується компенсація за невикористану відпустку.

Середньоденна заробітна плата розраховується шляхом ділення заробітної плати за 12 календарних місяців чи за інший розрахунковий період (якщо працівник пропрацював менше року) на кількість календарних днів за 12 місяців (інший розрахунковий період)

без урахування святкових і неробочих днів, установлених ст. 73 КЗпП, що припадають на розрахунковий період.

Виплати, які включаються до розрахунку середньої заробітної плати, перелічено в

п. 3 Порядку № 100. Не беруть участі в розрахунку виплати зазначені в п. 4 Порядку №100.

Докладніше про розрахунок середньоденної заробітної плати див. у статті «Особливості розрахунку середньої зарплати для визначення відпускних» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 48).

Розрахунок середньоденної заробітної плати в разі звільнення працівника за прогул має свої особливості. Річ у тім, що факт відсутності працівника на робочому місці в робочий час відображається в табелі обліку робочого часу. За час

відсутності працівника на робочому місці заробітна плата не нараховується, оскільки за визначенням заробітна плата виплачується за виконану роботу.

Відповідно до

абзацу шостого п. 2 Порядку № 100 час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством чи з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду. З цього можна зробити висновок, що період, протягом якого працівник був відсутній на роботі без поважних причин, не виключається з розрахункового періоду для обчислення середньоденної заробітної плати з метою визначення суми компенсації за невикористану відпустку.

Отже, у розрахунку суми компенсації братимуть участь календарні дні того періоду, в якому працівник був відсутній на роботі, при цьому нарахувань за цей період не буде. У зв’язку з цим сума середньоденної заробітної плати зменшується.

Для визначення кількості днів відпустки, які працівник не використовував, слід ураховувати, що відповідно до

ст. 6 Закону про відпустки щорічна основна відпустка тривалістю не менше 24 календарних днів надається за відпрацьований робочий рік, який рахується від дня укладення трудового договору.

Кількість днів, що підлягають компенсації за останній рік роботи, можна розрахувати за такою формулою:

Дкомп =
Двідп х Квідпр - Свідпр

Крік - Срік

де Дкомп — кількість днів невикористаної відпустки, за які надається компенсація;

Двідп — загальна тривалість відпустки, установлена на підприємстві;

Квідпр — кількість календарних днів у поточному році до дня звільнення, за які не надавалася відпустка;

Свідпр — кількість святкових і неробочих днів, установлених

ст. 73 КЗпП;

Крік — кількість календарних днів у поточному році;

Срік — кількість святкових і неробочих днів у поточному році, установлених

ст. 73 КЗпП.

Ця формула дозволяє враховувати кожен день при розрахунку кількості днів невикористаної відпустки.

При розрахунку невикористаних працівником днів відпустки в разі його звільнення на підставі

п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП слід мати на увазі, що час, коли працівник був відсутній на робочому місці без поважних причин, тобто прогулював, не включається до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку. Це випливає з положень ст. 9 Закону про відпустки.

Компенсація за невикористану відпустку обкладається податком з доходів і внесками до фондів соціального страхування в тому ж порядку, що й заробітна плата. Слід мати на увазі, що податкова соціальна пільга в місяці звільнення не застосовується (

п. 4 Порядку подання документів та їх склад при застосуванні податкової соціальної пільги, затвердженого постановою КМУ від 26.12.2003 р. № 2035).

Розрахунок компенсації за невикористану відпустку при звільненні працівника за прогул розглянемо на конкретному прикладі.

Приклад

. Менеджер із збуту Тищенко Є. П., який працює на підприємстві з 13.12.2005 р., з 1 до 31 серпня 2008 року був відсутній на робочому місці. 1 вересня 2008 року Тищенко Є. П. з’явився на роботу, не подавши жодних документів, що підтверджують відсутність на роботі з поважної причини. 2 вересня 2008 року працівника звільняють на підставі п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП. Оклад Тищенка Є. П. у вересні 2008 року згідно зі штатним розписом становить 2100 грн. Працівникові має бути виплачено компенсацію за невикористану відпустку за період з 13.12.2007 р. по 02.09.2008 р.

Розрахунковий період — вересень 2007 року — серпень 2008 року. За період з вересня 2007 року по липень 2008 року працівникові було нараховано заробітну плату в розмірі 23100 грн. У серпні 2008 року нарахування не провадилися у зв’язку з прогулами. Кількість календарних днів у розрахунковому періоді (без урахування святкових і неробочих днів) — 356.

Оскільки в серпні 2008 року працівник не працював без поважних причин і у зв’язку з цим йому не проводилися нарахування заробітної плати, календарні дні, що припадають на цей місяць, не виключаються з розрахункового періоду.

1. Розрахуємо кількість днів невикористаної відпустки (з 13.12.2007 р. по 02.09.2008 р.):

24 х

(19 + 31 + 29 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 2 — 9) 


366 - 10
= 15 (к. дн.),

де 24 — загальна тривалість щорічної відпустки на підприємстві;

19 — кількість календарних днів грудня 2007 року (з 13.12.2007 р. по 31.12.2007 р.);

31 — кількість календарних днів січня 2008 року;

29 — кількість календарних днів лютого 2008 року;

31 — кількість календарних днів березня 2008 року;

30 — кількість календарних днів квітня 2008 року;

31 — кількість календарних днів травня 2008 року;

30 — кількість календарних днів червня 2008 року;

31 — кількість календарних днів липня 2008 року;

2 — кількість календарних днів вересня 2008 року (01.09 — 02.09.2008 р.).

2. Розрахуємо середню заробітну плату для визначення суми компенсації за невикористану відпустку:

23100 грн. : 356 к. дн. = 64,89 грн.

3. Сума компенсації за невикористану відпустку складе: 64,89 грн. х 15 к. дн. = 973,35 грн.

4. Визначимо суму заробітної плати за два відпрацьовані дні вересня 2008 року: 2100 грн. : 22 роб. дн. х 2 роб. дн. = 190,91 грн.

Отже, сума остаточного розрахунку, що підлягає виплаті працівникові при звільненні, складає: 190,91 грн. + 973,35 грн. = 1164,26 грн.

Бухгалтерський та податковий облік виплат, належних працівнику при звільненні, наведемо в таблиці.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Валові витрати, грн.

дебет

кредит

1

Нараховано заробітну плату Тищенку Є. П. за вересень 2008 року

93

661

190,91

190,91

2

Нараховано компенсацію за невикористану відпустку

93

661

973,35

973,35

3

Нараховано внески до фондів соціального страхування

(1164,26 х (33,2 % + 1,5 % + 1,3 % +1,16 %*))

93

685

432,64

432,64

4

Утримано внесок до Пенсійного фонду

(1164,26 х 2 %)

661

651

23,29

5

Утримано внесок до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

(1164,26 х 1 %)

661

652

11,64

6

Утримано внесок до Фонду соціального страхування на випадок безробіття

(1164,26 х 0,5 %)

661

653

5,82

7

Утримано податок з доходів фізичних осіб

((1164,26 - 23,29 - 11,64 - 5,82) х 15 %)

661

641/ПДФО

168,53

8

Перераховано внески до фондів соціального страхування

(432,64 + 23,29 + 11,64 + 5,82)

651,652, 653,656

311

473,39

9

Перераховано податок з доходів фізичних осіб

641/ПДФО

311

168,53

10

Проведено остаточний розрахунок з працівником

(1164,26 - 23,29 - 11,64 - 5,82 - 168,53)

661

311

954,98

* Ставка внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

 

Такі особливості розрахунку компенсації за невикористану відпустку в разі звільнення працівника за прогул. Упевнені, що матеріал цієї статті допоможе розібратися нашим читачам з тією ситуацією, що склалася в них на практиці.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі