Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Аналіз помилок.Несвоєчасне коригування зобов’язань з ПДВ

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2008/№ 70
Друк
Стаття

Несвоєчасне коригування зобов’язань з ПДВ

 

Ситуація

У лютому 2008 року підприємство реалізувало товар вартістю 18000 грн. (у тому числі ПДВ — 3000 грн.). Однак у березні 2008 року покупець повернув товар постачальнику. У свою чергу постачальник виписав Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі — Розрахунок коригування) і відправив оригінал документа та його копію покупцеві для підпису. Копію Розрахунку коригування разом з підписом покупця отримано постачальником у червні 2008 року. У цьому ж періоді відкориговано зобов’язання з ПДВ*. Помилку знайдено у вересні 2008 року.

* Згідно з березневою декларацією сплаті до бюджету підлягала сума — ПДВ 5000 грн.

У червневій декларації ПДВ до сплати склав 7000 грн.

 

Порушення

Підприємством порушено

п.п. 4.5.1 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (далі — Закон про ПДВ), згідно з яким постачальник зменшує суму податкових зобов’язань за підсумками податкового періоду, в якому було здійснено перерахунок податкових зобов’язань, зумовлений поверненням товару, і надсилає покупцеві Розрахунок коригування.

 

Аналіз ситуації

Як випливає з

п.п. 4.5.1 Закону про ПДВ, продавець зобов’язаний відкоригувати податкові зобов’язання в періоді повернення товару та надіслати покупцеві Розрахунок коригування. При цьому для проведення коригування податкових зобов’язань не потрібно чекати моменту, коли покупець поверне копію Розрахунку коригування разом зі своїм підписом, оскільки Закон про ПДВ таких вимог не містить.

Разом з тим форма Розрахунку коригування, затверджена

наказом ДПАУ «Про затвердження форми податкової накладної та порядку її заповнення» від 30.05.97 р. № 165 містить поле «(дата отримання розрахунку, підпис покупця)», а отже, покупець бере безпосередню участь в оформленні цього документа. Тому для уникнення накладення податківцями адмінштрафу за порушення правил ведення податкового обліку, установленого ст. 1631 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X, підприємству необхідно мати докази того, що воно вжило заходи для отримання підпису покупця (наприклад, квитанцію поштового відділення, через яке було надіслано Розрахунок коригування).

У цій ситуації постачальнику слід було відкоригувати зобов’язання з ПДВ у періоді повернення товару покупцем, тобто в березні 2008 року.

Виявлена помилка стала причиною:

— завищення зобов’язання з ПДВ у

березні 2008 року на 3000 грн., що спричинило переплату податку до бюджету;

— заниження зобов’язання з ПДВ у

червні 2008 року на 3000 грн. і виникнення недоплати на цю саму величину.

 

Виправлення помилки

Відповідно до

п. 5.1 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. №2181 (далі — Закон №2181) та п. 4.4 Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 166 (далі — Порядок № 166), виправити самостійно виявлені помилки в декларації з ПДВ можна двома способами:

— у поточній декларації;

— в уточнюючому розрахунку (УР).

Говорячи про перший спосіб, необхідно зазначити: помилку, що спричинила

завищення податкового зобов’язання, може бути виправлено в декларації за будь-який наступний податковий період, в якому цю помилку було самостійно виявлено. Щодо помилки, що призвела до заниження податкового зобов’язання, то її може бути виправлено в поточній декларації тільки якщо вона допущена в декларації за попередній податковий період (див. Методичні рекомендації щодо виправлення платниками помилок, самостійно знайдених ними в податковій декларації з податку на додану вартість (додаток до листа ДПАУ від 15.12.2003 р. № 19470/7/11-1217) // «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 8).

Що стосується другого способу, то через УР помилки можуть бути виправлені в будь-якому періоді до початку перевірки контролюючим органом з урахуванням строків давності, установлених

ст. 15 Закону № 2181. Щоправда, одним уточнюючим розрахунком може бути виправлено помилки тільки однієї раніше поданої декларації (див. лист ДПАУ від 09.08.2006 р. № 4222/6/16-1515-24).

На нашу думку, оптимальним рішенням у цьому прикладі є виправлення показників декларації за березень і червень 2008 року за допомогою подання

двох уточнюючих розрахунків.

Нижче наведемо фрагменти УР, заповнені за формою, наведеною в додатку 5

до Порядку № 166.

 

Фрагмент УР до декларації з ПДВ за березень 2008 року

Код рядка

Показники

Загальна сума

1

2

3

1

Сума звітного періоду, в якому виявлена помилка (за кодами рядків декларації):

х

1.1

код

20

21

22

22.1

1.2

сума ПДВ

5000

-

-

-

1.3

код

22.2

23

23.1

23.2

1.4

сума ПДВ

-

-

-

-

1.5

код

23.3

23.4

24

25

1.6

сума ПДВ

-

-

-

-

1.7

код

25.1

25.2

26

27

1.8

сума ПДВ

**-

**-

-

5000

1.9

** з цієї суми відшкодовано

-

-

-

-

2

Суми податкових зобов’язань, що не враховані (+) або зайво враховані (-) у декларації звітного періоду, за який виправляються помилки, у тому числі за кодами рядків декларації, в якій було допущено помилки:

-3000

2.1

код

-

8.3

2.1

2.2

3

4

5

6

9

 

2.2

колонка А (±)

-

-15000

-

-

-

-

-15000

-

-

 

2.3

колонка Б (±)

-

- 3000

-

-

-

-

-

-

-3000

 

 

5

Загальна сума помилки (±) (рядок 2 - рядок 3 + рядок 4 /- чи +/)

-3000

6

Уточнення показників рядків 20 - 26 декларації:

х

6.1

код

20

21

22

22.1

6.2

сума ПДВ

-3000

-

-

-

6.3

код

22.2

23

23.1

23.2

6.4

сума ПДВ

-

-

-

-

6.5

код

23.3

23.4

24

25

6.6

сума ПДВ

-

-

-

-

1

2

3

6.7

код

25.1

25.2

26

27

 

6.8

сума ПДВ

**-

**-

-

-3000

6.9

** з цієї суми відшкодовано

-

-

-

-

7

Уточнена сума звітного періоду, в якому виявлена помилка (з урахуванням виправлення помилки, за кодами рядків декларації):

х

7.1

код

20

21

22

22.1

7.2

сума ПДВ

2000

-

-

-

7.3

код

22.2

23

23.1

23.2

7.4

сума ПДВ

-

-

-

-

7.5

код

23.3

23.4

24

25

7.6

сума ПДВ

-

-

-

-

7.7

код

25.1

25.2

26

27

7.8

сума ПДВ

**-

**-

-

2000

7.9

** з цієї суми відшкодовано

-

-

-

-

8

Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки:

 

8.1

збільшення суми, яка підлягала сплаті до бюджету

(

+)

8.2

зменшення суми, яка підлягала сплаті до бюджету

(

-3000)

 

Оскільки помилка не спричинила заниження податкових зобов’язань, відображених у декларації за березень 2008 року, нараховувати самоштраф у цьому випадку не потрібно.

Звертаємо увагу, що виявлена помилка допущена в рядку декларації 8.3, заповнення якої вимагає подання додатка 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ». У зв’язку з цим разом з УР необхідно подати додаток 1, що містить інформацію про уточнені показники (

п.п. 4.4.1 Порядку № 166). Заповнити його необхідно так: зазначити в рядку 1 першої таблиці найменування покупця, його індивідуальний податковий номер, реквізити податкової накладної, номер і дату отримання покупцем Розрахунку коригування. У графі 8 рядка 1 відобразити причину коригування — «Повернення товару покупцем», а в графі 10 її суму «-3000».

Крім додатка 1, суб’єкту господарської діяльності необхідно подати додаток 5 «Розшифровка податкових зобов’язань і податкового кредиту в розрізі контрагентів» на суму уточнення податкового зобов’язання (

п. 4.2 Порядку № 166). У графі 2 розділу І додатка 5 відобразиться індивідуальний податковий номер покупця, у графі 3 «Обсяг поставки» — сума 15000 грн. зі знаком «-», у графі 4 «Сума ПДВ» — 3000 грн. також зі знаком «-».

 

Фрагмент УР до декларації з ПДВ за червень 2008 року

Код рядка

Показники

Загальна сума

1

2

3

1

Сума звітного періоду, в якому виявлена помилка (за кодами рядків декларації):

х

1.1

код

20

21

22

22.1

1.2

сума ПДВ

7000

-

-

-

1.3

код

22.2

23

23.1

23.2

1.4

сума ПДВ

-

-

-

-

1.5

код

23.3

23.4

24

25

1.6

сума ПДВ

-

-

-

-

1.7

код

25.1

25.2

26

27

1.8

сума ПДВ

**-

**-

-

7000

1.9

** з цієї суми відшкодовано

-

-

-

-

2

Суми податкових зобов’язань, що не враховані (+) або зайво враховані (-) у декларації звітного періоду, за який виправляються помилки, у тому числі за кодами рядків декларації, в якій було допущено помилки:

+3000

2.1

код

-

8.3

2.1

2.2

3

4

5

6

9

2.2

колонка А (±)

-

+15000

-

-

-

-

+15000

-

-

2.3

колонка Б (±)

-

+3000

-

-

-

-

-

-

+3000

5

Загальна сума помилки (±) (рядок 2 - рядок 3 + рядок 4 /- чи +/)

+3000

6

Уточнення показників рядків 20 - 26 декларації:

х

6.1

код

20

21

22

22.1

6.2

сума ПДВ

+3000

-

-

-

6.3

код

22.2

23

23.1

23.2

6.4

сума ПДВ

-

-

-

-

6.5

код

23.3

23.4

24

25

6.6

сума ПДВ

-

-

-

-

6.7

код

25.1

25.2

26

27

6.8

сума ПДВ

**-

**-

-

+3000

6.9

** з цієї суми відшкодовано

-

-

-

-

7

Уточнена сума звітного періоду, в якому виявлена помилка (з урахуванням виправлення помилки, за кодами рядків декларації):

х

7.1

код

20

21

22

22.1

7.2

сума ПДВ

10000

-

-

-

7.3

код

22.2

23

23.1

23.2

7.4

сума ПДВ

-

-

-

-

7.5

код

23.3

23.4

24

25

7.6

сума ПДВ

-

-

-

-

7.7

код

25.1

25.2

26

27

7.8

сума ПДВ

**-

**-

-

10000

7.9

** з цієї суми відшкодовано

-

-

-

-

8

Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки:

 

8.1

збільшення суми, яка підлягала сплаті до бюджету

(

+3000)

8.2

зменшення суми, яка підлягала сплаті до бюджету

(

-)

9

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки

150

 

Разом з уточнюючим розрахунком до декларації за червень теж слід подати додаток 1 і додаток 5.

Додаток 1 заповнюється в описаному вище порядку, з тією лише різницею, що у графі 8 таблиці 1 відобразиться інша причина коригування — «Повернення товару відбулося в іншому звітному періоді», у графі 9 — сума 3000 грн. зі знаком «+», у графі 10 — прокреслення. У свою чергу додаток 5 заповнюється так: у графі 2 розділу І ставиться індивідуальний податковий номер покупця, у графі 3 «Обсяг поставки» — сума 15000 грн. зі знаком «+», у графі 4 «Сума ПДВ» — 3000 грн. зі знаком «+».

І ще один момент. Згідно з

п.п. 17.2 Закону № 2181 суму недоплати (3000 грн.) і штраф (150 грн.) необхідно перерахувати до бюджету до подання до місцевої ДПІ другого уточнюючого розрахунку. Інакше ці суми розглядатимуться як податковий борг з відповідним застосуванням штрафних санкцій.

Матеріал підготувала економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор» Марина Ковенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі