Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження форми декларації про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання, та Інструкції про заповнення і застосування декларації про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2008/№ 72
Друк
Наказ від 13.08.2008 р. № 341

Про затвердження форми декларації про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання, та Інструкції про заповнення і застосування декларації про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання

 

Наказ від 13 серпня 2008 року № 341

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2008 р. за № 767/15458

(витяг)

 

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 № 373 «Про затвердження Порядку формування цін на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання»

НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити:

декларацію

про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання (додається);

Інструкцію

про заповнення і застосування декларації про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання (додається).

<...>

Міністр економіки України Б. Данилишин

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства економіки України від 13 серпня 2008 р. № 341

 

Декларація про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання

№ _______ від «___» ____________ 200_ р.

 

1. Найменування суб'єкта господарювання — юридичної особи та її місцезнаходження або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи та її місце проживання


2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО фізичної особи — платника податків та інших обов'язкових платежів (за наявності)


3.

№ з/п

Найменування, сорт, марка продовольчого товару

Одиниця виміру продовольчого товару

Документ (ДСТУ)

Дата виготовлення, номер партії

Оптова ціна виробника за одиницю виміру продовольчого товару (без ПДВ), грн. коп.

 

Керівник

_________________________
(підпис)
_____________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

4.

__________________________________
товароотримувач (вантажоодержувач)
№ _____ «___» _____________200__р.
первинний документ на відпуск товару
_________________________
підпис керівника М. П.
__________________________________
товароотримувач (вантажоодержувач)
№ _____ «___» _____________200__р.
первинний документ на відпуск товару
_________________________
підпис керівника М. П.
__________________________________
товароотримувач (вантажоодержувач)
№ _____ «___» _____________200__р.
первинний документ на відпуск товару
_________________________
підпис керівника М. П.

 

Примітка.

Декларація оптової ціни продовольчого товару, щодо якого запроваджено державне регулювання, застосовується разом з первинним документом на відпуск товару.

 

Начальник Держцінінспекції

 
Н. Немодрук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства економіки України
від 13 серпня 2008 р. № 341

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 серпня 2008 р. за № 767/15458

ІНСТРУКЦІЯ

про заповнення і застосування декларації про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання

 

I. Загальні питання

1. Ця

Інструкція встановлює вимоги до заповнення і застосування декларації про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання (далі — декларація).

2. Вимоги цієї

Інструкції поширюються на суб’єктів господарювання — юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми і форми власності та фізичних осіб-підприємців, що виробляють та реалізують продовольчі товари, крім хлібобулочних виробів (далі — товари), щодо цін на які запроваджено державне регулювання.

 

II. Порядок заповнення декларації

1.

Декларація заповнюється в такій послідовності:

номер, дата складання декларації та найменування товару;

у

пункті 1 зазначається найменування суб’єкта господарювання та його місцезнаходження або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця та її місце проживання;

у

пункті 2 зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО фізичної особи — платника податків та інших обов’язкових платежів (за наявності);

у

пункті 3 графи таблиці заповнюються в такому порядку:

у графі «№ з/п» зазначається порядковий номер товару;

у графі «Найменування, сорт, марка продовольчого товару» зазначаються повне найменування, сорт та марка товару;

у графі «Одиниця виміру продовольчого товару» зазначаються кг, л, шт.;

у графі «Документ (ДСТУ)» зазначаються державні стандарти, технічні умови тощо;

у графі «Дата виготовлення, номер партії» зазначаються дата виготовлення та номер партії товару;

у графі «Оптова ціна виробника за одиницю виміру продовольчого товару (без ПДВ), гривень» зазначається оптова ціна виробника за одиницю виміру товару без ПДВ у гривнях та копійках;

у

пункті 4 зазначаються повне найменування товароотримувача (вантажоодержувача), серія, номер та дата заповнення товарно-транспортної накладної.

2. Декларація підписується керівником суб’єкта господарювання або особою, яка його заміщує, та завіряється печаткою (за наявності).

 

III. Порядок застосування декларації

1.

Декларація складається суб’єктом господарювання-виробником товару (далі — виробник) окремо на кожну партію товару за формою, затвердженою наказом Міністерства економіки України від 13.08.2008 № 341 «Про затвердження форми декларації про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання, та Інструкції про заповнення і застосування декларації про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання», в одному примірнику, який залишається у виробника.

Декларація застосовується разом з первинним документом

для проведення господарських операцій з відпуску товару (товарно-транспортною накладною, накладною на відпуск товару тощо).

2. Завірена керівником або особою, яка його заміщує,

копія декларації надається виробником кожному покупцеві (товароотримувачу, вантажоодержувачу) товару разом з первинними документами для проведення господарських операцій з відпуску товару і застосовується на всіх етапах реалізації товару.

При кожній подальшій реалізації

цього товару незалежно від обсягу партії кожний продавець у копії декларації, отриманій від виробника або попереднього продавця, зазначає лише найменування товароотримувача (вантажоодержувача) та реквізити первинного документу для проведення господарських операцій з відпуску товару. Зазначена копія завіряється продавцем і додається до первинного документа для проведення господарських операцій з відпуску товару.

3. Кожна партія товару ідентифікується датою виготовлення та номером, які зазначені в декларації.

Партія товару

— це товари, які переміщуються на адресу одного одержувача (товароотримувача, вантажоодержувача) за одним перевізним документом (товарно-транспортною накладною, накладною на відпуск товару тощо).

Оптова ціна кожного окремого найменування (сорту, марки) товару підтверджується окремою декларацією відповідно до дати виготовлення товару.

4.

Декларація (копія декларації) зберігається суб’єктом господарювання протягом трьох років разом з первинним документом для проведення господарських операцій з відпуску товару та надається на вимогу органів державного контролю за цінами під час перевірки додержання державної дисципліни цін, а також за письмовими запитами цих органів.

5. Керівник суб’єкта господарювання (виробника, товароотримувача, вантажоодержувача) несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у декларації, згідно із законодавством.

Перший заступник міністра економіки України

 С. Романюк

 коментар редакції

Продавець держрегульованого продтовару має знати оптову ціну

КМУ продовжує вибудовувати систему регулювання цін на продовольчі товари і для забезпечення прозорості процесу ціноутворення на такі товари на всьому шляху від виробника до роздрібного реалізатора запроваджуються два механізми декларування — шляхом:

1)

декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари (цей механізм регламентовано Порядком декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, затвердженим постановою КМУ від 17.10.2007 р. № 1222, з подальшими змінами та доповненнями (далі — Порядок № 1222), що поширюється як на виробників, так і на оптовиків — у тому розумінні, що відповідні декларації зміни оптово-відпускних цін більше ніж на 1% зобов’язані оформляти і ті, й інші). Зауважимо: з 19.08.2008 р. Порядок № 1222 діє, по суті, у новій редакції, причому кодифікований текст цього документа опубліковано в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 70, с. 5;

2)

декларування оптових цін на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання (цей механізм регламентовано наказом Мінекономіки від 13.08.2008 р. № 341, що публікується сьогодні, який теж фактично поширюється як на виробників, так і на оптовиків, але на відміну від Порядку № 1222, оригінал декларації про оптову ціну складається тільки виробниками — в єдиному примірнику, що залишають у себе (покупцю видається завірена печаткою копія), на кожну партію продовольчого товару, що відвантажується за однією накладною (або ТТН). Аналіз та співставлення окремих фрагментів тексту досить недолуго написаної Інструкції приводить до такого алгоритму. Виробник видає покупцю завірену своєю печаткою копію декларації та при кожному подальшому перепродажу товару з відповідної партії, первісно відвантаженої виробником, кожний подальший продавець у ланцюзі перепродажу робить зі своєї копії ще одну копію кожному покупцю, який одержує товар із саме цієї партії, зазначаючи в ній реквізити такого покупця і відповідної накладної (ТТН), завіряючи такий запис у зробленій копії своєю печаткою, та видає її такому покупцю разом з відповідною накладною (ТТН). Така копія повинна дозволити перевіряючому побачити у зворотній хронології весь ланцюжок перепродажів товару аж до самого виробника. Зрозуміло, що про жодну комерційну таємницю тут не може бути й мови (можливо, Мінекономіки так і задумало, тобто ставка робиться і на те, що накрутки в ціні зменшаться в тому числі й за рахунок вилучення з ланцюжка зайвих посередників?). Мабуть, слід дорікнути розробникам у воістину печерному рівні запропонованої ними технології: написати від руки на кожній копії необхідні відомості і зробити на ксероксі окрему копію кожному покупцю — це рівень, звичайно ж, не сучасних торговельних мереж, а невеличкого офісу... І над цим едісони з Мінекономіки напружено працювали майже чотири місяці замість відведених їм постановою КМУ від 17.04.2008 р. № 373 одного? Вважаємо, що тут є на що звернути найпильнішу увагу Держпідприємництва.

Зазначимо: усі форми декларації, що тут обговорюються, — це не готові бланки, які слід заповнити, а тільки форми бланків, які доведеться виготовляти самостійно.

Зауважимо: якщо механізм власне декларування

зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари відомий давно — принаймні формально у профільній постанові КМУ від 25.12.96 р. № 1548 він фігурує понад десять років (відповідні норми внесено до документа згідно з постановою КМУ від 27.04.98 р. № 567), — то механізм декларування оптових цін на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання, передбачено лише п. 2 згаданої постанови КМУ від 17.04.2008 р. № 373 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 38, с. 5), якою також було затверджено Порядок формування цін на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання (далі — Порядок № 373) — як коментар до нього див. статтю «Витраторегульоване» ціноутворення для виробників продтоварів» («Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 50, с. 44). До речі, у зазначеному Порядку № 373 надаються визначення понять «оптова ціна» та «оптово-відпускна ціна».

Наприкінці розглянемо один делікатний момент. Як відомо, згідно із сьогоднішньою редакцією Порядку № 1222 перелік продтоварів,

зміну оптово-відпускних цін на які більше ніж на 1% відповідно до цього документа слід декларувати, істотно скорочено (на це ми звертали увагу в редакційному коментарі — див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 70, с. 8). Наприклад, з 19.08.2008 р. слід декларувати зміну оптово-відпускної ціни більше ніж на 1 % на молоко коров’яче питне не будь-якої жирності, а лише жирності до 2,5 %. Отже, порівняно з переліком продовольчих товарів, щодо яких абзацом тридцять восьмим п. 12 згаданої постанови КМУ від 25.12.96 р. № 1548 передбачається цей механізм держрегулювання, декларантам тепер доведеться мати справу з набагато вужчим їх переліком. На відміну від цього, ні в Порядку № 373, ні в наказі, що коментується, конкретний перелік продовольчих товарів не наводиться, що формально поширює дію обох цих документів на будь-які продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання (зі сфери регулювання наказу, що коментується, прямо виведено хлібобулочні вироби), тобто на всі продовольчі товари, які перелічено в п. 12 постанови КМУ від 25.12.96 р. № 1548 (див. згадану статтю в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 50). Проте було б логично, щоб Мінекономіки роз’яснило це питання інакше…

Олександр Голенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі