Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Узагальнюючого податкового роз'яснення щодо відображення в декларації з податку на прибуток підприємства витрат на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг), які включаються до валових витрат

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2008/№ 72
Друк
Наказ від 27.08.2008 р. № 552

Про затвердження Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо відображення в декларації з податку на прибуток підприємства витрат на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг), які включаються до валових витрат

 

Наказ від 27 серпня 2008 р. № 552

(витяг)

 

З метою однозначного розуміння окремих положень податкового законодавства платниками податку на прибуток підприємств та керуючись статтею 8 Закону України від 4 грудня 1990 року № 509-ХII «Про державну податкову службу в Україні»,

НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Узагальнююче податкове роз’яснення щодо відображення в декларації з податку на прибуток підприємства витрат на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг), які включаються до валових витрат, що додається.

<...>

Голова С. Буряк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ДПА України від 27.08.2008 р. № 552

Узагальнююче податкове роз’яснення

щодо відображення в декларації з податку на прибуток підприємства витрат на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг), які включаються до валових витрат

 

Відповідно до підпункту 5.2.2 п. 5.2 ст. 5 Закону України від 28 грудня 1994 року № 334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств»(далі – Закон) до складу валових витрат включаються суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, неприбуткових організацій, визначених у пункті 7.11 ст. 7 цього Закону, суми коштів, перераховані юридичним особам, у тому числі неприбутковим організаціям-засновникам постійно діючого третейського суду у розмірі, що

перевищує два відсотки, але не більше п’яти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, за винятком внесків, передбачених підпунктом 5.6.2 п. 5.6 цієї статті, та внесків, передбачених підпунктом 5.2.17 цього пункту.

Крім того, згідно з підпунктом 5.2.13 п. 5.2 ст. 5 Закону включенню до складу валових витрат підлягають також суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям-заповідникам у розмірі, що

перевищує два відсотки, але не більше десяти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду.

З метою реалізації зазначених положень Закону наказом Державної податкової адміністрації України від 29.03.2003 р. № 143 «Про затвердження форми декларації з податку на прибуток підприємства та Порядку її складання», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.04.2003 р. за № 271/7592, передбачено заповнення додатка Р2 до декларації з податку на прибуток підприємства, а наказом Державної податкової адміністрації України від 31.03.2003 р. № 148 «Про затвердження форми декларації з податку на прибуток банку та Порядку її складання», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.04.2003 р. за № 281/7602, додатка Р3 до рядка 04.9 декларації з податку на прибуток банку.

Наказом Державної податкової адміністрації України від 05.07.2007 р. № 408 «Про внесення змін до деяких наказів ДПА», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.07.2007 р. за № 840/14107, змінено алгоритм розрахунку при заповненні рядків 1 та 5 додатка Р2 до рядка 04.8 декларації з податку на прибуток підприємства та додатка Р3 до рядка 04.9 декларації з податку на прибуток банку.

Так, відповідно до нового алгоритму в

рядку 1 додатка Р2 до рядка 04.8 декларації з податку на прибуток підприємства та додатка Р3 до рядка 04.9 декларації з податку на прибуток банку відображається частина суми, зазначеної у рядку В, що перевищує суму (А х 0,02), але не більше суми (А х 0,05), а в рядку 5 — частина суми, зазначеної у рядку Г, що перевищує суму (А х 0,02), але не більше суми (А х 0,1).

Приклад

заповнення додатка Р2 до рядка 04.8 декларації з податку на прибуток підприємства наведено у додатку до цього Узагальнюючого податкового роз’яснення (додаток Р3 до рядка 04.9 декларації з податку на прибуток банку заповнюється аналогічним чином).

Директор Департаменту податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) Н. Хоцянівська

 

 

Додаток до Узагальнюючого податкового роз’яснення

Приклади заповнення додатка Р2 до рядка 04.8 декларації з податку на прибуток підприємства

 

Оподатковуваний прибуток платника податку попереднього звітного року становить 100000 гривень.

 

Варіант 1

. У звітному році підприємством надано благодійну допомогу неприбутковим організаціям на суму 1000 грн., а також з метою охорони культурної спадщини добровільно перераховано установам освіти кошти на суму 1500 гривень.

У даному випадку суми цих коштів до складу валових витрат не включаються, оскільки підприємством надано благодійної допомоги неприбутковим організаціям та перераховано коштів установам освіти на суми, що не перевищують два відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (2000 грн.).

 

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Загальна сума витрат платника на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання

послуг), що включаються до валових витрат (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5)

04.8

Частина суми, зазначеної у рядку В, що перевищує суму (А х 0,02), але не більше суми (А х 0,05)

1

...

 

 

Частина суми, зазначеної у рядку Г, що перевищує суму (А х 0,02), але не більше суми (А х 0,1)

5

Оподатковуваний прибуток попереднього звітного року

А

100000

...

 

 

Сума перерахованих коштів та/або вартість переданих товарів (виконаних робіт, наданих послуг), у тому числі: (В1 + В2)

В

1000

...

 

 

до неприбуткових організацій, визначених у пункті 7.11 Закону, а також суми коштів, що перераховані юридичним особам — засновникам постійно діючого третейського суду (підпункт 5.2.2 Закону)

В2

1000

Сума коштів та/або вартість майна, добровільно перерахована (передана) з метою охорони культурної спадщини (підпункт 5.2.13 Закону)

Г

1500

 

Варіант 2

. У звітному році підприємством надано благодійну допомогу неприбутковим організаціям на суму 2500 грн., а також з метою охорони культурної спадщини добровільно перераховано установам освіти кошти на суму 8000 гривень.

У даному випадку сума коштів у вигляді благодійної допомоги та сума добровільно перерахованих установам освіти коштів включаються до складу валових витрат платника податку в повному обсязі, оскільки ці суми перевищують два відсотки (2000 грн.), але не більші за п’ять відсотків (5000 грн.) та відповідно десять відсотків (10000 грн.) оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

 

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Загальна сума витрат платника на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання

послуг), що включаються до валових витрат (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5)

04.8

10500

Частина суми, зазначеної у рядку В, що перевищує суму (А х 0,02), але не більше суми (А х 0,05)

1

2500

...

 

 

Частина суми, зазначеної у рядку Г, що перевищує суму (А х 0,02), але не більше суми (А х 0,1)

5

8000

Оподатковуваний прибуток попереднього звітного року

А

100000

...

 

 

Сума перерахованих коштів та/або вартість переданих товарів (виконаних робіт, наданих послуг), у тому числі: (В1 + В2)

В

2500

...

 

 

до неприбуткових організацій, визначених у пункті 7.11 Закону, а також суми коштів, що перераховані юридичним особам — засновникам постійно діючого третейського суду (підпункт 5.2.2 Закону)

В2

2500

Сума коштів та/або вартість майна, добровільно перерахована (передана) з метою охорони культурної спадщини (підпункт 5.2.13 Закону)

Г

8000

 

Варіант 3

. У звітному році підприємством надано благодійну допомогу неприбутковим організаціям на суму 6000 грн., а також з метою охорони культурної спадщини добровільно перераховано установам освіти кошти на суму 12000 гривень.

У даному випадку до складу валових витрат платника податку включається сума добровільно перерахованих неприбутковим організаціям коштів у розмірі 5000 грн. та сума добровільно перерахованих установам освіти коштів у розмірі 10000 грн., оскільки саме ці суми не більші за п’ять відсотків (5000 грн.) та відповідно десять відсотків (10000 грн.) оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

 

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Загальна сума витрат платника на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання

послуг), що включаються до валових витрат (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5)

04.8

15000

Частина суми, зазначеної у рядку В, що перевищує суму (А х 0,02), але не більше суми (А х 0,05)

1

5000

...

 

 

Частина суми, зазначеної у рядку Г, що перевищує суму (А х 0,02), але не більше суми (А х 0,1)

5

10000

Оподатковуваний прибуток попереднього звітного року

А

100000

...

 

 

Сума перерахованих коштів та/або вартість переданих товарів (виконаних робіт, наданих послуг), у тому числі: (В1 + В2)

В

6000

...

 

 

до неприбуткових організацій, визначених у пункті 7.11 Закону, а також суми коштів, що перераховані юридичним особам — засновникам постійно діючого третейського суду (підпункт 5.2.2 Закону)

В2

6000

Сума коштів та/або вартість майна, добровільно перерахована (передана) з метою охорони культурної спадщини (підпункт 5.2.13 Закону)

Г

12000

 

Директор Департаменту податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) Н. Хоцянівськакоментар редакції

Витрати на благодійність: остаточне вирішення питання

З появою цього роз’яснення можна впевнено сказати: питання з валовими витратами при благодійних перерахуваннях (передачах товарів, послуг)

остаточно вирішено на користь платників податків. Нагадаємо: наказом ДПАУ від 05.07.2007 р. № 408 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 63) форму додатка Р2, в якому відображаються ці витрати, було змінено. Тобто у ньому давно немає горезвісної формули «5 % - 2 % = 3 %».

Проте обмеження із Закону про податок на прибуток сформульовано в додатку Р2 дещо двозначне. Ключовий показник визначається як «Частина суми, зазначеної у рядку В, що перевищує суму (А х 0,02), але не більше суми (А х 0,05)». Складається враження: якщо платіж повністю вкладається в межі, установлені Законом (наприклад, при торішньому прибутку 100 тис. грн. на благодійність було перераховано 2500 грн.), то включати до валових витрат слід тільки частину цієї суми, «яка перевищує..., але не більше...», а в нашому прикладі перевищує вона тільки на 500 грн. З урахуванням того, як податківці можуть неординарно підійти до тлумачення тієї чи іншої норми, фіскальне трактування з їх боку було цілком реальне.

Щоб не було двоякого тлумачення, у цьому роз’ясненні на трьох прикладах наведено алгоритм розрахунку показника. Як бачимо, податківці діють у повній відповідності до Закону. У результаті можна вивести таку формулу для розрахунку валових витрат:

— якщо перерахована сума (вартість переданих товарів, робіт, послуг) менше двох відсотків торішнього прибутку, то до складу валових витрат її включати не можна (приклад 1);

— якщо перерахована сума (вартість переданих товарів, робіт, послуг) більше двох відсотків торішнього прибутку, але менше п’яти відсотків, то до валових витрат включається вся перерахована сума (вартість переданих товарів, робіт, послуг) (приклад 2);

— якщо перерахована сума (вартість переданих товарів, робіт, послуг) більше п’яти відсотків торішнього прибутку, то до валових витрат включається сума, що дорівнює п’яти відсоткам торішнього прибутку (приклад 3).

Останнім часом податківці не так часто балують платників податків

узагальнюючими податковими роз’ясненнями. Можливо, причина криється в тому, що такими роз’ясненнями може користуватися будь-який платник податку, а це виключає довільне тлумачення з боку перевіряючого. Тому цей документ цінний подвійно.

Не менш важливий і інший момент. Як відомо, роз’яснення є

чинними протягом строку дії відповідної норми законодавства з питань оподаткування. Норми пп. 5.2.2 та 5.2.13 Закону про податок на прибуток, що обговорюються, у нинішній редакції діють з липня 2004 року (п.п. 5.2.2 — фактично з 2005 року, оскільки у 2004 році він не застосовувався згідно із Законом України від 27.11.2003 р. № 1344-IV). Отже, якщо платник податків у минулих періодах на догоду перевіряючим занижував валові витрати відповідно до старих циркулярів ДПАУ, зараз він має повне право перерахувати показники старих декларацій шляхом виправлення помилки і повернути надмірно сплачений податок (зрозуміло, з урахуванням строків давності, установлених Законом України від 21.12.2000 р. № 2181-III). Тобто таку «помилку» можна виправити, якщо її допущено в деклараціях за 9 місяців 2005 року і за подальші періоди. Щодо попередніх періодів строк давності минув.

Дмитро Костюк

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі