Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Повернення товарів (передоплат) та заміни в обліку з податку на прибуток

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2008/№ 73
Друк
Стаття

Повернення товарів (передоплат) та заміни в обліку з податку на прибуток

 

Повернення товарів, їх заміна чи повернення передоплат за ще не поставлений товар — доволі поширене явище в обліку суб’єкта господарювання. У цій статті йтиметься про особливості відображення цих подій в обліку платників податку на прибуток.

Наталія ДЗЮБА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Причини повернення товарів можуть бути різні. Однак здебільшого ініціатива повернути товар виходить від покупця, і це часто зумовлено

неналежною якістю придбаного товару.

Суб’єкти підприємницької діяльності

(СПД) — покупці в такому разі керуються ст. 678 ЦКУ, де зазначено, що за наявності істотних недоліків або фальсифікації товару покупець має право вимагати за своїм вибором:

— повернення сплаченої за товар грошової суми;

— заміни товару.

Крім того, згідно з

ЦКУ покупець-СПД має право повернути товар, зокрема, якщо:

— приналежності товару або документи, що стосуються товару, не передано покупцю продавцем у встановлений строк (

ст. 666 ЦКУ);

— продавець передав покупцю товар у кількості меншій, ніж передбачено договором купівлі-продажу (

ст. 670 ЦКУ).

Покупець, який має намір здійснити повернення товару, направляє продавцю повідомлення про це з відповідним аргументуванням. Повідомлення може бути оформлено у вигляді листа, претензії, складеної в довільній формі, акта відбраківки чи в іншому вигляді, передбаченому спеціальним нормативним актом або договором між сторонами.

Разом з тим вимога повернути товар може виходити і від продавця. Так, згідно зі

ст. 697 ЦКУ продавець має право вимагати від покупця повернення товару в разі прострочення оплати. Як бачимо, повернення товару може бути зумовлено різними чинниками, що може бути застережено в договорі купівлі-продажу.

Фізособи — кінцеві споживачі

при виявленні неякісного товару діють згідно з правилами, установленими ст. 707 — 711 ЦКУ та Законом № 1023. Не перелічуватимемо всі права споживачів, які вони мають у цій ситуації, лише зупинимося на двох. Отже, роздрібний покупець має право вимагати (ст. 708 ЦКУ):

— повернення грошових коштів за неякісний товар;

— заміни товару на аналогічний товар належної якості або на такий самий товар іншої моделі.

В обох випадках згідно з

п. 4 ст. 710 ЦКУ покупець має право вимагати відшкодування різниці між ціною товару, установленою договором (тобто ціною придбання), та ціною товару на момент повернення. Якщо ж покупець не висуває таку вимогу, то продавець може повернути йому суму, за якою було зроблено покупку.

Далі всі варіанти повернення розглянемо з позиції обліку.

 

Повернення товарів (передоплат)

Згідно з

п. 5.10 Закону про податок на прибуток у разі коли після продажу товарів (робіт, послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи права власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю, платник податку — продавець і платник податку — покупець здійснюють відповідний перерахунок валових доходів або валових витрат (балансової вартості основних фондів) у звітному періоді, в якому сталася така зміна суми компенсації.

Інакше кажучи, сторони в періоді повернення товарів здійснюють перерахунок: продавець зменшує валові доходи, а покупець — валові витрати. При цьому згідно з

Порядком № 143 продавець вартість товару, поверненого покупцем, зі знаком «-» (мінус) відображає в рядку 02.1 «зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)» декларації з податку на прибуток, а покупець вартість товару, поверненого продавцю, зі знаком «-» показує в рядку 05.1 «зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)» декларації з податку на прибуток.

Якщо перегляд умов договору або його розірвання (повернення товарів) відбувається в одному звітному періоді, то ці рядки можна не заповнювати: підсумкові суми (тобто суми після коригувань) відображаються в

рядках 01.1 і 04.1 відповідно.

Щодо впливу повернення товару на перерахунок за

п. 5.9 Закону про податок на прибуток, то і у продавця, і у покупця вартість поверненого товару бере участь у перерахунку на загальних підставах.

Списання повернених товарів з балансу покупця компенсується величиною, відображеною в рядку 05.1 зі знаком «мінус». Тому додаткове коригування в Розрахунку приросту (убутку) балансової вартості запасів (табл. 1 додатка К1/1 до декларації) проводити не потрібно.

Щодо

повернення попередніх оплат, отриманих (переданих) у попередньому звітному податковому періоді, то п. 5.10 Закону про податок на прибуток на ці випадки не поширюється. По-перше, у цьому пункті йдеться про повернення, що відбуваються після продажу товарів (робіт, послуг), а в цьому випадку продажу товарів не відбулося. А по-друге, випадки, за яких власне відбувається коригування, також до передоплати не підходять: зміна суми компенсації, повернення проданих товарів чи права власності на такі товари (результати робіт, послуг)*.

* У загальному випадку надходження передоплати, як і її повернення, на право власності не впливає, воно як було у продавця, так і залишається за ним. Згідно зі ст. 334 ЦКУ право власності у набувача майна за договором виникає

з моменту передачі майна, якщо інше не встановлено договором або законом. Передача права власності покупцю до передачі товару розглядається скоріше як виняток з правила (ст. 667 ЦКУ). Отже, якщо в договорі зазначатиметься про перехід права власності на товар до покупця, скажімо, у момент перерахування оплати (або в період до відвантаження товару, і повернення відбулося після переходу права власності, але до відвантаження товару, а це дуже рідкісний випадок), то при поверненні передоплати можна говорити про перехід прав власності.

Виходить, що повернення авансів слід ураховувати шляхом віднімання таких сум із рядка 01.1 для валових доходів продавця і рядка 04.1 для валових витрат покупця. Але проблема в тому, що показники цих рядків, сформовані в поточному році, цілком можуть виявитися менше власне сум коригувань, якщо, наприклад, продаж був у попередньому році. У результаті в цих рядках виявиться

мінус, а отже, такий варіант не підходить із суто технічних причин.

Коригувальні рядки 02.1 і 05.1 декларації з податку на прибуток припускають як додатне, так і від’ємне значення. Отже, нічого не залишається, як зазначати повернення передоплати в цих рядках. Із таким порядком обліку повернення передоплат згодні і податківці (див.

п. 2 листа ДПАУ від 28.07.2008 р. № 349/4/15-0214 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 65).

При перерахуванні та поверненні перед оплат слід мати на увазі, що згідно з

п. 5.9 Закону на прибуток вартість ТМЦ, оплачених, але не отриманих (не оприбуткованих) покупцем (одержувачем), до приросту запасів не включається, рівно як і вартість ТМЦ, не відвантажених, але оплачених, не включається постачальником (стороною, що передає) до убутку запасів.

В обліку з податку на прибуток заміна товару матиме такі наслідки:

 

Таблиця 1

Облікові наслідки контрагентів при поверненні товару (передоплат)

Господарська операція

Продавець

Покупець

ВД(ВВ)

рядок декларації

ВД(ВВ)

рядок декларації

Повернення якісного товару (передоплат)

-ВД(СП)

(-)02.1

-ВВ(СП)

(-)05.1

Повернення неякісного товару в роздробі

за умови, що ціна на товар:

— не змінилася, знизилася, або покупець не вимагає відшкодування різниці в цінах

-ВД(СП)

(-)02.1

Х

Х

— збільшилася

-ВД(СП) +ВР(СВ-СП)

(-)02.1 04.13

Х

Х

СП — вартість товару на момент поставки (без ПДВ);

СВ — вартість аналогічного товару цієї ж марки на момент повернення (без ПДВ).

 

Повернення товарів і передоплат розглянемо на прикладах.

Приклад 1.

За договором купівлі-продажу продавець у червні 2008 року відвантажив покупцю товар вартістю 6000 грн. (у тому числі ПДВ — 100 грн.). У липні 2008 року товар вартістю 2400 грн. (у тому числі ПДВ — 400 грн.) повернено покупцем через неналежну якість. За домовленістю сторін покупець провів оплату тільки за якісний товар.

 

Таблиця 2

Бухгалтерський та податковий облік повернення неякісних товарів у продавця та покупця — юридичних осіб (платників ПДВ)

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

У продавця

Червень 2008 року

1

Відвантажено товар покупцю

361

702

6000

5000

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

1000

3

Відображено собівартість реалізованого товару

902

281

...

4

Відображено фінансовий результат

702

791

5000

791

902

...

Липень 2008 року

5

Відображено повернення товарів покупцем

704

361

2400

-2000

6

Відображено коригування податкових зобов’язань з ПДВ

704

641

400

7

Скориговано собівартість реалізованого товару

902

281

...

8

Отримано оплату від покупця

311

361

3600

9

Відображено фінансовий результат

791

704

2000

Скориговано фінрезультат

791

902

...

У покупця

Червень 2008 року

1

Оприбутковано товар, отриманий від постачальника

281

631

5000

5000

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

1000

Липень 2008 року

3

Повернено постачальнику неякісний товар

281

631

2000

-2000

4

Відображено коригування податкового кредиту з ПДВ

641

631

400

5

Перераховано оплату постачальнику

631

311

3600

 

Приклад 2.

За договором купівлі-продажу покупець у червні 2008 року перерахував продавцю передоплату за товар у сумі 6000 грн. (у тому числі ПДВ — 1000 грн.). У серпні 2008 року у зв’язку з відсутністю товару на складі договір купівлі-продажу розірвано і продавець повернув покупцю раніше отриману передоплату.

 

Таблиця 3

Бухгалтерський та податковий облік повернення передоплати у продавця і покупця — юридичних осіб (платників ПДВ)

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

У продавця

Червень 2008 року

1

Отримано передоплату від покупця

311

681

6000

5000

2

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

643

641

1000

Серпень 2008 року

3

Повернено передоплату покупцю

681

311

6000

-5000

4

Відображено коригування податкових зобов’язань з ПДВ

643

641

1000

У покупця

Червень 2008 року

1

Перераховано передоплату продавцю

371

311

6000

5000

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

1000

Серпень 2008 року

3

Отримано перераховану раніше передоплату від продавця

311

371

6000

-5000

4

Відображено коригування податкового кредиту з ПДВ

641

644

1000

 

Приклад 3.

Роздрібне підприємство в червні 2008 року відвантажило покупцю товар на суму 7200 грн. (у тому числі ПДВ — 1200 грн.). У серпні 2008 року покупець виявив деякі дефекти і зажадав повернення грошей. На момент повернення ціна на неякісний товар збільшилася і становить 7440 грн. (у тому числі ПДВ — 1240 грн.).

Різниця між новою і старою ціною (240 грн.) включається до доходу покупця-фізособи (п.п. 4.3.12 Закону № 889) і підлягає обкладенню ПДФО, який становитиме 36 грн.(240

х 0,15). У результаті на руки покупець отримає 7404 грн. (7440 - 36).

 

Таблиця 4

Бухгалтерський та податковий облік повернення неякісних товарів у продавця в роздробі

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

У продавця в роздробі

Червень 2008 року

1

Відображено продаж товару

301

702

7200

6000

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

1200

3

Списано продажну вартість реалізованого товару

902

282

...

Серпень 2008 року

4

Відображено заборгованість перед покупцем у зв’язку з поверненням бракованого товару

704

685

7200

-6000

5

Відкориговано суму податкових зобов’язань з ПДВ

704

641

1200

6

Відкориговано собівартість реалізованого неякісного товару

902

281

7

Нараховано оподатковуваний дохід

473

685

240

240*

8

Утримано ПДФО з доходу

685

641/ПДФО

36

9

Проведено розрахунок з покупцем

685

301

7404

* На нашу думку, суму відшкодування покупцю різниці в цінах продавець має право включити до валових витрат у межах гарантійного 10 % ліміту на підставі п.п. 5.4.3 Закону про податок на прибуток. У прикладі припускаємо, що такий ліміт не вичерпано.

 

Заміна товару на товар аналогічної моделі (роздріб)

При заміні на товар аналогічної моделі перерахунок його вартості не провадиться. Тобто, якщо з моменту придбання неякісного товару до моменту його повернення ціна на такий товар змінилася, то різниця не підлягає ні доплаті покупцем (якщо ціна підвищилася), ні компенсації продавцем (у разі зниження ціни) (див.

п. 1 ст. 710 ЦКУ).

З податком на прибуток ситуація така. Якщо здійснюється заміна неякісного товару на інший товар, то:

— на вартість неякісного товару, що повернено, продавець сторнує раніше відображені валові доходи;

— на вартість якісного товару, що відпускається, продавець відображає валові доходи.

Оскільки в цьому випадку перерахунок у цінах при заміні товару не провадиться, валові доходи виникають у продавця виходячи з ціни, за якою фактично відпускається товар покупцю (а не тієї, яку встановлено на цей товар на момент заміни), оскільки така ціна вважається в цьому випадку

звичайною (пп. 1.20.1 і 1.20.5 Закону про податок на прибуток).

В обліку з податку на прибуток заміна товару на товар аналогічної моделі матиме такі наслідки:

 

Таблиця 5

Облікові наслідки у продавця при заміні неякісного товару на якісний аналогічної моделі (роздріб)

Господарська операція

Продавець

ВД(ВВ)

рядок декларації

Обмін на товар аналогічної марки (моделі) за умови, що ціна на товар:

— збільшилася

-ВД(СП) +ВД(СП)

(-)02.1 01.1

— знизилася (або не змінилася)

-ВД(СП) +ВД(СП)

(-)02.1 01.1

СП — вартість товару на момент поставки (без ПДВ).

 

Розглянемо викладене вище на прикладі.

Приклад 4.

Підприємство-продавець у червні 2008 року відвантажило покупцю товар вартістю 6000 грн. (у тому числі ПДВ — 1000 грн.). Покупець наприкінці серпня 2008 року виявив деякі дефекти товару і зажадав замінити його на якісний. Для заміни покупцю в перших числах вересня 2008 року було видано такий же товар, однак на момент повернення його продажна вартість становить уже 6240 грн. (у тому числі ПДВ — 1040 грн.).

 

Таблиця 6

Бухгалтерський та податковий облік у продавця при заміні неякісного товару на якісний аналогічної моделі (роздріб)

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

У продавця в роздробі

Червень 2008 року

1

Відображено продаж товару

301

702

6000

5000

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

1000

3

Списано продажну вартість реалізованого товару

902

282

...

285

282

...

Серпень 2008 року

4

Відображено заборгованість перед покупцем у зв’язку з поверненням бракованого товару

704

685

6000

-5000

5

Відкориговано суму податкових зобов’язань з ПДВ

704

641

1000

6

Відкориговано собівартість реалізованого товару

902

281

...

Вересень 2008 року

7

Відображено реалізацію товару на заміну дефектного

361

702

6000

+5000

8

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ у складі вартості товару заміни

702

641

1000

9

Відображено собівартість реалізованого товару заміни

902

281

...

10

Відображено залік взаємних зобов’язань

685

361

6000

 

Заміна товару на товар іншої моделі (роздріб)

Згідно з

п. 2 ст. 710 ЦКУ в разі заміни неякісного товару на аналогічний, але інший за розміром, фасоном, сортом тощо товар належної якості, відшкодуванню підлягає різниця між ціною заміненого товару і ціною якісного товару, що діють на момент заміни товару або винесення судом рішення про заміну товару.

Звідси можна зробити висновок, що перерахунок не потрібно проводити тільки в тому випадку, коли неякісний товар міняється на абсолютно такий же, але якісний. Якщо товари, що обмінюються, відрізняються (за розміром, фасоном, маркою тощо), то перерахунок слід проводити виходячи з цін на ці товари, що діяли на момент обміну.

В обліку з податку на прибуток заміна товару на товар іншої моделі матиме такі наслідки:

 

Таблиця 7

Облікові наслідки у продавця при заміні неякісного товару на якісний іншої моделі (роздріб)

Господарська операція

Продавець

 

ВД(ВВ)

рядок декларації

Обмін на аналогічний товар іншої марки (моделі) за умови, що ціна на неякісний товар:

— збільшилася

-ВД(СП) +ВД(СА) +ВР(СВ-СП)

(-)02.1 01.1 04.13

— знизилася (або не змінилася)

-ВД(СП) +ВД(СА)

(-)02.1 01.1

СП — вартість товару на момент поставки (без ПДВ);

СА — вартість аналогічного товару іншої марки на момент обміну (без урахування ПДВ);

СВ — вартість аналогічного товару цієї ж марки на момент повернення (обміну) (без ПДВ).

 

Розглянемо викладене вище на прикладі.

Приклад 5.

Підприємство в червні 2008 року відвантажило покупцю товар на суму 7200 грн. (у тому числі ПДВ — 1200 грн.). У серпні 2008 року покупець виявив деякі дефекти і зажадав замінити товар на якісний. Для заміни покупцю у вересні 2008 року було відвантажено аналогічний товар, але іншої моделі, продажна вартість якого становить 7440 грн. (у тому числі ПДВ — 1240 грн.). Водночас на момент повернення ціна на неякісний товар збільшилася і становить 7260 грн. (у тому числі ПДВ — 1210 грн.).

Різниця між старою і новою ціною на неякісний товар (60 грн.) буде доходом покупця-фізособи в натуральній формі. До нього слід застосувати натуральний коефіцієнт 1,176471 (тоді «грязний» дохід, нарахований у натуральній формі, складе 70,59 грн.(60

х 1,176471)) і обкласти ПДФО, який складе 10,59 грн. (70,59 х 15 %). Різницю між ціною нового товару і ціною товару, що замінюється, яка склалася на момент обміну, у сумі 180 грн. (7440 – 7260) покупець-фізособа відшкодовує продавцю.

 

Таблиця 8

Бухгалтерський та податковий облік у продавця при заміні неякісного товару на якісний іншої моделі більшої вартості (роздріб)

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

У продавця в роздробі

Червень 2008 року

1

Відображено продаж товару

301

702

7200

6000

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

1200

3

Списано продажну вартість реалізованого товару

902

282

...

Серпень 2008 року

4

Відображено заборгованість перед покупцем у зв’язку з поверненням бракованого товару

704

685

7200

-6000

5

Відкориговано суму податкових зобов’язань ПДВ

704

641

1200

6

Відкориговано собівартість реалізованого неякісного товару

902

281

...

Вересень 2008 року

7

Відображено реалізацію товару заміни

361

702

7440

6200

8

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

1240

9

Відображено собівартість реалізованого товару

902

281

...

10

Нараховано оподатковуваний дохід

60 х 1,176471 = 70,59

473

685

70,59

70,59*

11

Утримано ПДФО з доходу

70,59 х 0,15 =10,59

685

641/ПДФО

10,59

12

Відображено залік взаємних зобов’язань

685

361

7260

13

Надійшла доплата за товар

301

361

180

* На нашу думку, суму відшкодування покупцю різниці в цінах продавець має право включити до валових витрат у межах гарантійного 10 % ліміту на підставі п.п. 5.4.3 Закону про податок на прибуток. У прикладі припускаємо, що такий ліміт не вичерпано.

 

Приклад 6

. Підприємство у червні 2008 року відвантажило покупцю товар на суму 7200 грн. (у тому числі ПДВ — 1200 грн.). У серпні 2008 року покупець виявив деякі дефекти і зажадав замінити товар на якісний. Для заміни покупцю у вересні 2008 року було відвантажено аналогічний товар, але іншої моделі, продажна вартість якого становить 7320 грн. (у тому числі ПДВ — 1220 грн.). Водночас на момент повернення ціна на неякісний товар збільшилася і складає 7560 грн. (у тому числі ПДВ — 1260 грн.).

У результаті покупцю повинні відшкодувати 360 грн. (7560 - 7200), з яких 120 грн. він отримає в натуральній формі (різниця в ціні між новим якісним товаром і старим неякісним 7320 - 7200), а 240 йому повинні повернути грошима за вирахуванням податку з доходів. Для визначення «грязного» доходу покупця необхідно до натуральної виплати застосувати коефіцієнт 1,176471, тоді дохід, що нараховується в натуральній формі, складе 141,18 грн. (120

х 1,176471), а загальна сума доходу — 381,18 грн. (141,18 + 240).

В обліку підприємства буде зроблено такі записи.

 

Таблиця 9

Бухгалтерський та податковий облік у продавця при заміні неякісного товару на якісний іншої моделі меншої вартості (роздріб)

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

У продавця в роздробі

Червень 2008 року

1

Відображено продаж товару

301

702

7200

6000

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

1200

3

Списано продажну вартість реалізованого товару

902

282

...

Серпень 2008 року

4

Відображено заборгованість перед покупцем у зв’язку з поверненням бракованого товару

704

685

7200

-6000

5

Відкориговано суму податкових зобов’язань ПДВ

704

641

1200

6

Відкориговано собівартість реалізованого неякісного товару

902

281

...

Вересень 2008 року

7

Відображено реалізацію товару заміни

361

702

7320

6100

8

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

1220

9

Відображено собівартість реалізованого товару

902

281

...

10

Нараховано оподатковуваний дохід
120 х 1,176471 + 240 = 381,18

473

685

381,18

381,18*

11

Утримано ПДФО з доходу
381,18 х 0,15 = 57,18

685

641/ПДФО

57,18

12

Виплачено різницю в ціні за мінусом податку з доходів

240 - 240 х 0,15 = 204

685

301

204

13

Відображено залік взаємних зобов’язань

685

361

7320

14

Перераховано ПДФО

641/ПДФО

311

57,18

* На нашу думку, суму відшкодування покупцю різниці в цінах продавець має право включити до валових витрат у межах гарантійного 10 % ліміту на підставі п.п. 5.4.3 Закону про податок на прибуток. У прикладі припускаємо, що такий ліміт не вичерпано.

 

Як бачите, повернення — справа тонка, але сподіваємося, що наведені приклади допоможуть Вам розібратися з будь-якою ситуацією щодо повернення й облікових труднощів не виникне. Успіху!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі