Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Якщо раніше куплені основні фонди повертаються постачальнику

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2008/№ 73
Друк
Стаття

Якщо раніше куплені основні фонди повертаються постачальнику

 

Практично кожне підприємство є щасливим набувачем основних фондів. Однак іноді трапляється, що куплені об’єкти, відпрацювавши деякий час на благо підприємства, згодом повертаються продавцю. Про облікові наслідки повернення основних фондів, що значаться в покупця у складі груп 2 — 4, сьогодні й поговоримо*.

Наталія Адамович, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

* У цій статті йтиметься виключно про облікові аспекти у покупця. Про те, як облікувати повернення основних фондів продавцю, ми писали у статті «Якщо продані ОЗ повернено» // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 42.

 

Випадки повернення об’єкта основних фондів постачальнику не такі поширені, як, наприклад, повернення товарів в обігу, але на практиці трапляються. Особливістю повернення об’єкта основних фондів є те, що такий об’єкт може деякий час використовуватися покупцем у своїй діяльності. Це не може перешкоджати його поверненню постачальнику. Справа в тому, що згідно з

п. 1 ст. 675 ЦКУ товар, що передається продавцем, має відповідати вимогам про якість у момент його передачі покупцю, якщо інший момент визначення відповідності товару цим вимогам не встановлено договором купівлі-продажу. Отже, у договорі може бути встановлено, що остаточне визначення якості товару як належної визначається покупцем не пізніше певного строку (наприклад, одного року) з моменту отримання товару (майбутнього об’єкта основних фондів) від продавця. Ну а якщо продавець дає гарантію на товар, то при виявленні істотних недоліків у межах гарантійного строку покупець має право повернути товар продавцю з вимогою повернути йому гроші. Причому гарантійний строк може встановлюватися як законом, так і договором. Якщо гарантійний строк не встановлено, покупець може висунути вимогу протягом розумного строку, але в межах двох років від дня передачі товару покупцю (п. 2 ст. 680 ЦКУ).

Так, покупець у разі

поставки неякісного товару за наявності істотних недоліків чи фальсифікації такого товару може вимагати розірвання договору та повернення йому коштів, сплачених за товар (п. 2 ст. 678 ЦКУ).

Крім того, покупець має право вимагати розірвання договору та повернення йому сплачених за товар коштів, якщо постачальник здійснив поставку товару не в повному комплекті або в розумний строк не доукомплектував поставлений товар (

п. 2 ст. 684 ЦКУ). Продавець, у свою чергу, може вимагати розірвання договору та повернення йому майна в разі, якщо покупець затримує оплату (п. 4 ст. 692 ЦКУ).

Як правило, поверненню найчастіше підлягають основні фонди, що значаться у складі груп 2, 3 і 4. Нагадаємо, що для цілей оподаткування

основ ними фондами є матеріальні цінності, призначені для використання в господарській діяльності платника податків протягом періоду, що перевищує 365 календарних днів з дати введення їх в експлуатацію, та вартістю понад 1000 гривень (п.п. 8.2.1 Закону про податок на прибуток).

Збільшення балансової вартості відповідної групи здійснюється на суму вартості придбання основних фондів, з урахуванням транспортних і страхових платежів, а також інших витрат, понесених у зв’язку з таким придбанням (без урахування ПДВ, якщо підприємство є його платником).

Облік балансової вартості основних фондів, що належать до груп 2, 3 і 4, ведеться не пооб’єктно, а

щодо групи в цілому. Збільшення балансової вартості для основних фондів груп 2, 3 і 4 відбувається на початок кварталу, наступного за кварталом їх оприбуткування, та не залежить від уведення в експлуатацію таких основних фондів (п.п. 8.3.5 Закону про податок на прибуток). Відповідно вже з наступного кварталу після оприбуткування на об’єкт основних фондів груп 2, 3, і 4 нараховується амортизація.

А тепер перейдемо безпосередньо до розгляду облікових наслідків повернення основних фондів.

 

Повернення основних фондів

Згідно з

п. 5.10 Закону про податок на прибуток, якщо після продажу товарів (робіт, послуг) здійснюються будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, перерахунок у випадках повернення проданих товарів або права власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю, платник податку — продавець і платник податку — покупець здійснюють відповідний перерахунок валових доходів або валових витрат (балансової вартості основних фондів) у звітному періоді, в якому відбулася така зміна суми компенсації.

Керуючись вимогою

п. 5.10 Закону про податок на прибуток, покупець у періоді повернення об’єкта основних фондів має здійснити відповідний перерахунок балансової вартості відповідної групи. Ураховуючи, що продавець відшкодовує вартість об’єкта, що повертається, покупець фактично не здійснив витрат на придбання. Тому при поверненні об’єкта основних фондів зменшувати балансову вартість відповідної групи потрібно на ту суму, яку відшкодовує продавець. І тим більше «загальногруповий» облік не дає можливості визначити балансову (залишкову) вартість конкретного об’єкта.

При цьому, хоча в

п. 5.10 Закону про податок на прибуток йдеться про коригування балансової вартості основних фондів у періоді повернення об’єкта, однак, зважаючи на порядок обліку балансової вартості, установлений п.п. 8.3.2 Закону про податок на прибуток, фактично таке коригування буде враховано на початок кварталу, наступного за кварталом повернення основ них фондів. Тобто фактичне «видалення» поверненого об’єкта в податковому обліку покупця зі складу основ них фондів відбудеться тільки на початок наступного кварталу — у графі 3 «Балансова вартість на початок розрахункового кварталу» таблиці 2 додатка К1/1 до декларації за наступний період потрібно буде зазначити суму з урахуванням зменшення балансової вартості відповідної групи.

Отже, у періоді фактичного повернення об’єкт основних фондів ще братиме участь у нарахуванні амортизації відповідної групи основних фондів.

Якщо балансової вартості групи недостатньо для проведення такого коригування, то покупець має на суму, якої не вистачає, збільшити валові доходи

.

Що стосується суми

амортизації витрат на придбання об’єкта (якщо покупець устиг її нарахувати), то сторнувати її не потрібно. Це пояснюється тим, що, по-перше, платник при купівлі правомірно збільшив балансову вартість відповідної групи основних фондів і правомірно нараховував у податковому обліку амортизацію. По-друге, при поверненні об’єкта покупець зменшує балансову вартість групи основних фондів на ту саму суму, на яку він її збільшив при купівлі об’єкта, тобто без вирахування нарахованої амортизації. Крім того, податковий облік основних фондів груп 2 — 4 ведеться в цілому щодо групи, тому виділити конкретну суму амортизації щодо одного об’єкта, що виводиться з експлуатації, неможливо.

Також покупцю в періоді повернення належить здійснити коригувальні заходи і в ПДВ-обліку: відкоригувати раніше відображений при купівлі податковий кредит з ПДВ згідно з

п. 4.5 Закону про ПДВ. Докладніше про особливості таких коригувань див. статтю на с. 15 цього номера.

Приклад.

Підприємство у серпні 2008 року здійснило повернення холодильної камери, що значиться у складі основних фондів групи 3. Холодильну камеру було придбано підприємством у травні 2008 року за 5400 грн. (у тому числі ПДВ — 900 грн.). Балансова вартість «нової» підгрупи основних фондів групи 3, що значаться в покупця на 01.04.2008 р., становить 25000 грн.

Так, у податковому обліку балансова вартість «нової» підгрупи групи 3 основних фондів на 01.07.2008 р. (з урахуванням витрат на придбання холодильної камери) становитиме: 25000 грн. - 1500 грн. (амортизація) + 4500 грн.(вартість холодильної камери) = 28000 грн.

Балансова вартість на 01.10.2008 р. з урахуванням повернення холодильної камери продавцю дорівнює: 28000 грн. - 1680 грн. (амортизація) - 4500 грн.(вартість холодильної камери) = 21820 грн.

 

Облік повернення основних фондів

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

Оприбутковано холодильну камеру від постачальника

152

631

4500

*

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

900

3

Перераховано постачальнику вартість об’єкта основних засобів

631

311

5400

4

Холодильну камеру введено в експлуатацію

104

152

4500

5

Нараховано амортизацію на вартість холодильної камери (умовно)

93

131

480

6

Повернено холодильну камеру постачальнику:

— на суму залишкової вартості об’єкта

377

104

4020

**

— списано суму нарахованої амортизації

131

104

480

— збільшено заборгованість постачальника на суму нарахованої амортизації з одночасним визнанням доходу

377

719

480

7

Відкориговано суму податкового кредиту з ПДВ

641

631

900

377

631

900

8

Повернено постачальником гроші

311

377

5400

* У податковому обліку балансова вартість ОФ групи 3 збільшується на суму вартості холодильної камери (тобто на 4500 грн.) на початок кварталу, наступного за кварталом її оприбуткування, тобто на 01.07.2008 р.

**

У податковому обліку в періоді повернення холодильної камери коригуються раніше відображені наслідки її купівлі, тобто балансова вартість ОФ групи 3 зменшується на суму вартості холодильної камери (тобто на 4500 грн.). Фактично таке зменшення відбудеться на початок кварталу, наступного за кварталом повернення, — на 01.10.2008 р.

 

Як бачимо, нічого складного в обліку повернень основних фондів немає. Якщо ж у вас виникнуть додаткові запитання або заплутані ситуації, пишіть, і ми обов’язково розплутаємо їх на сторінках нашої газети.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі