Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2008/№ 74
Друк
Наказ від 05.02.2008 р. № 40

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

 

Наказ від 5 лютого 2008 року № 40

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2008 р. за № 137/14828

(

із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 25 липня 2008 року № 312)

(витяг)

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, підпункту 9 пункту 4 Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 № 1232, та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 888-р «Про схвалення Стратегії модернізації системи управління державними фінансами»

НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Порядок формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (додається).

<...>

4. Норми щодо формування Єдиного реєстру для розпорядників та одержувачів коштів

державного бюджету набирають чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Норми щодо формування Єдиного реєстру для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

місцевих бюджетів набирають чинності з 01.09.2008.

6. Порядок формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, затверджений цим наказом,

головні розпорядники бюджетних коштів доводять до відома підпорядкованих установ, а органи Державного казначейства України — до установ, що ними обслуговуються.

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів

протягом одного місяця після набрання чинності наказу подають до органів Державного казначейства України заповнену реєстраційну картку розпорядника (одержувача) бюджетних коштів встановленого зразка.

<...>

Голова Т. Слюз

 

 

Затверджено наказом Державного казначейства України від 5 лютого 2008 р. № 40

Порядок формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2008 р. за № 137/14828

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою формування переліку всіх розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, упорядкування мережі та встановлення загальних процедур з формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

1.2. Визначення термінів, які вживаються у цьому порядку:

Єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

— сукупність даних про розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, визначених у Реєстраційній картці розпорядника (одержувача) бюджетних коштів (далі — Реєстраційна картка), з метою отримання повної та всеохоплюючої інформації про учасників бюджетного процесу, які утримуються за рахунок бюджетних коштів (отримують бюджетні кошти).

Реєстраційна картка

— документ встановленого зразка, який містить відповідну інформацію про розпорядника (одержувача) бюджетних коштів.

1.3.

Дія цього Порядку поширюється на розпорядників та одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів.

 

2. Заповнення Реєстраційних карток та реєстрація їх в Єдиному реєстрі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

2.1.

Форма Реєстраційної картки наведена у додатку 1.

Розпорядники та одержувачі

бюджетних коштів подають до органів Державного казначейства України заповнену Реєстраційну картку встановленого зразка.

Відокремлені структурні підрозділи

розпорядників бюджетних коштів подають до органів Державного казначейства України Реєстраційні картки, завірені розпорядниками бюджетних коштів.

2.2. Реєстраційна картка заповнюється розпорядником та одержувачем бюджетних коштів та подається до органу Державного казначейства України за місцем обслуговування в

електронному вигляді та на паперовому носії (два примірники) за підписом керівника установи (підприємства, організації), завіреним відбитком печатки.

Уповноважений працівник органу Державного казначейства України

протягом одного робочого дня перевіряє, чи не була зазначена установа (підприємство, організація) вже включена до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, перевіряє повноту заповнення Реєстраційної картки, наданої розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів, та вносить відповідну інформацію до бази даних з відміткою про її введення на паперовому носії картки.

Якщо розпорядник чи одержувач бюджетних коштів був включений до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів раніше, інформація не вноситься у базу даних Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і документи повертаються назад з відміткою про персональний код, який було присвоєно.

Факт включення

до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів розпорядника (одержувача) бюджетних коштів засвідчується довідкою про включення розпорядника (одержувача) до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за формою, наведеною в додатку 2*, яка надається розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів.

* Не публікується. —

Прим. ред.

2.3. Відповідальність за достовірність інформації, що наведена у Реєстраційній картці, несе керівник установи (підприємства, організації), що її підписав, в установленому законодавством порядку.

2.4.

Один примірник заповненої Реєстраційної картки (оригінал) зберігається у розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, а другий примірник (оригінал) — у відповідному органі Державного казначейства України.

2.5. Інформація про розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, зареєстрованого в Єдиному реєстрі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, зберігається

постійно.

2.6.

У разі виникнення змін у складі інформації, яка міститься у Реєстраційній картці, розпорядник (одержувач) коштів повинен протягом трьох робочих днів подати зазначені зміни разом із супровідним листом до відповідного органу Державного казначейства України, в якому він обслуговується, для внесення цих змін до Реєстраційної картки та до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Зміни подаються за формою Реєстраційної картки. При цьому заповнюються лише поля, які змінюються. Інформація про зміни у Реєстраційній картці зберігається у паперовій формі та на електронних носіях в органах Державного казначейства України (у справі розпорядника (одержувача)) та заноситься в базу даних.

 

3. Кодування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

3.1. Кодування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів здійснюється на підставі даних Реєстраційної картки, заповненої розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, шляхом присвоєння їм персонального коду, який є унікальним в межах України.

При присвоєнні коду розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів місцевих бюджетів з одночасним збільшенням значності коду розпорядника (одержувача) бюджетних коштів в існуючих кодах розпорядників (одержувачів) коштів державного бюджету в старшому знаку проставляється 0.

3.2.

Присвоєння розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів персонального коду та фіксація даних в Єдиному реєстрі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про цю установу (підприємство, організацію) вважається включенням до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

3.3.

Персональний код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів з Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів присвоюється одноразово та з постійним строком дії. Доступ до бази даних Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів мають всі органи Державного казначейства України, Міністерство фінансів України та розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів в оглядовому режимі (он-лайн).

3.4.

Головні розпорядники бюджетних коштів є користувачами бази даних Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів для включення відповідних кодів розпорядників (одержувачів) коштів у мережу розпорядників коштів бюджету нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, які отримують бюджетні кошти.

3.5.

У випадку перетворення розпорядника (одержувача) бюджетних коштів за правонаступником, визначеним відповідним документом, залишається код, присвоєний до перетворення.

У випадку приєднання, злиття, виділення, поділу

новостворений розпорядник (одержувач) бюджетних коштів подає Реєстраційну картку та їй присвоюється новий персональний код.

3.6.

У випадку, якщо відповідно до нормативно-правових актів розпорядник бюджетних коштів для реалізації окремих програм отримує кошти з декількох бюджетів, Реєстраційна картка заповнюється за тим бюджетом, з якого здійснюється утримання установи (підприємства, організації).

У разі

отримання коштів одержувачем бюджетних коштів одночасно з різних бюджетів Реєстраційна картка заповнюється за найвищим рівнем бюджету у такій послідовності: державний бюджет, бюджет Автономної Республіки Крим, обласний, районний, міський, селищний, сільський.

У випадку

отримання коштів одержувачем бюджетних коштів одночасно від декількох розпорядників бюджетних коштів одержувачем подається одна Реєстраційна картка до органу Державного казначейства України за місцезнаходженням.

Директор Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерськогообліку та звітності Н. Сушко

 

 

Додаток 1
до Порядку формування Єдиного реєстру
 розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

 

Реєстраційна картка розпорядника (одержувача) бюджетних коштів

 

Розпорядник (одержувач) бюджетних коштів


 

(найменування)

Статус Організації (розпорядник (одержувач) коштів)


Відокремлений структурний підрозділ розпорядника

бюджетних коштів


Організаційно-правова форма


 

Дата реєстрації (перереєстрації) розпорядника (одержувача) бюджетних коштів

10

 

Дата закриття

10

 

Скорочений код території (від 1 до 28)

2

 

Вид бюджету*

1

 

 

№ з/п

Назва

Розрядність

Значення

1

2

3

4

Інформація про розпорядника (одержувача) бюджетних коштів

1.1

ЄДРПОУ

14

 

1.1.1

ЄДРПОУ розпорядника бюджетних коштів вищого рівня

14

 

1.2

Найменування розпорядника бюджетних коштів вищого рівня

150

 

1.3

Код за відомчою класифікацією видатків (КВК)

3

 

1.4

Повне найменування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів

150

 

1.5

Скорочене найменування (за наявності) розпорядника (одержувача) бюджетних коштів

38

 

1.6

Назва території місцезнаходження

80

 

1.7

Код території місцезнаходження (за класифікатором КОАТУУ)

10

 

1.8

Поштовий індекс

5

 

1.9

Повна адреса

250

 

1.10

Міжміський тел. код (без цифри виходу на ММТС)

5

 

1.11

Тел. 1

8

 

1.12

Тел. 2

8

 

1.13

Факс

8

 

1.14

Найменування органу Державного казначейства України, в якому обслуговується розпорядник (одержувач)

80

 

1.15

Код органу Державного казначейства України, в якому обслуговується розпорядник (одержувач)

2

 

1.16

Найменування органу державної податкової служби, в якій взятий на облік розпорядник (одержувач)

80

 

1.17

Код органу державної податкової служби, в якій взятий на облік розпорядник (одержувач)

2

 

 

* Державний бюджет — 1; бюджет Автономної Республіки Крим — 2; обласний — 3; районний бюджет — 4; міський бюджет — 5; селищний бюджет — 6; сільський бюджет — 7; бюджет району у місті — 8.

 

Підпис керівника установи (підприємства, організації)


 

М. П.

 

«Засвідчую»


(посада і підпис керівника чи заступника керівника розпорядника бюджетних коштів)

М. П.

 

Код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів

5

 

 

Введено до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів:


 

Підпис уповноваженої особи органу Державного казначейства України

М. П.коментар редакції

Держказначейство пришвидшує формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

Держказначейство відновило розробку єдиної інформаційної бази державних фінансів, розпочату ще у 2005 році. Така база необхідна для забезпечення прозорості руху державних коштів і контролю за ними, а також оперативної та ефективної обробки інформації відповідними фінансовими відомствами, насамперед, при формуванні та виконанні бюджетів усіх рівнів.

Передумови для створення єдиної бази даних про розпорядників та одержувачів бюджетних коштів було передбачено ще в п. 4 ст. 10 Бюджетного кодексу України та п.п. 9 п. 4 Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою КМУ від 21.12.2005 р. № 1232.

Єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (далі — Єдиний реєстр) є сукупністю даних про

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів з метою отримання повної та всеосяжної інформації про учасників бюджетного процесу, які утримуються за рахунок бюджетних коштів та одержують бюджетні кошти.

Нагадаємо, що

одержувачами бюджетних коштів є підприємства та різні організації, що не мають статусу бюджетних, які:

— одержують такі кошти безпосередньо через розпорядників у вигляді фінансової підтримки;

— уповноважені органами державної влади на виконання державних цільових програм та надання послуг.

По суті, такий Єдиний реєстр буде зведеною базою даних про всіх розпорядників та одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів.

Залежно від джерела отримання бюджетних коштів (державного або місцевого бюджету) Порядком передбачено такі строки набуття ним чинності:

— для розпорядників та одержувачів коштів

державного бюджету — з 2 березня 2008 року;

— для розпорядників та одержувачів коштів

місцевого бюджету цей строк перенесено з 1 січня 2009 року на 1 вересня 2008 року.

Для реєстрації в Єдиному реєстрі розпорядники та одержувачі бюджетних коштів подають до органів Держказначейства заповнену

реєстраційну картку (додаток 1 до Порядку). Якщо розпорядник бюджетних коштів має відокремлені структурні підрозділи, то останні самостійно подають реєстраційну картку до органу Держказначейства, яка повинна бути завірена таким розпорядником.

Звертаємо увагу, що форму реєстраційної картки розпорядника (одержувача) бюджетних коштів (додаток 1 до Порядку) викладено в новій редакції. І хоча істотних змін вона не зазнала, оформляти її необхідно за новою формою.

Факт включення розпорядників та одержувачів бюджетних коштів до Єдиного реєстру підтверджується

довідкою (додаток 2 до Порядку), в якій зазначається присвоєний персональний код. Оскільки такий код присвоюють одноразово та з постійним строком дії, то розпорядники та одержувачі коштів державного бюджету, які вже встигли зареєструватися в Єдиному реєстрі, не повинні подавати реєстраційну картку за новою формою.

За

новою формою реєстраційну картку необхідно буде подати розпорядникам та одержувачам коштів:

— державного бюджету, які ще не зареєструвалися в Єдиному реєстрі;

— місцевого бюджету, для яких формування Єдиного реєстру почалося з 01.09.2008 р.

Як передбачено Порядком,

зміни персонального коду розпорядника або одержувача бюджетних коштів відбувається в разі приєднання, злиття, відділення та розділення. У разі перетворення розпорядника або одержувача бюджетних коштів за правонаступником зберігається код, присвоєний до перетворення.

Для внесення змін до даних, що містяться в реєстраційній картці, розпорядник або одержувач бюджетних коштів повинен подати

протягом 3 робочих днів такі зміни разом із супровідним листом до органу Держказначейства, в якому він обслуговується. При цьому такі зміни подають за формою реєстраційної картки і заповнюють в ній тільки поля, що змінюються.

Доступ до інформації про розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, унесених до Єдиного реєстру, матимуть усі органи Держказначейства, Мінфін, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів у режимі oн-лайн.

Вікторія Матвєєва

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі