Теми статей
Обрати теми

Складаємо звіт до Пенсійного фонду

Редакція ПБО
Стаття

Складаємо звіт до Пенсійного фонду

 

Усі підприємства та фізичні особи — підприємці, які використовують працю найманих працівників та фізичних осіб на умовах договорів цивільно-правового характеру, зобов’язані щомісячно подавати Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (додаток 23) до органів Пенсійного фонду. Про особливості заповнення та подання цього звіту йтиметься в цій статті.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Загальні положення

Усі страхувальники (і юридичні особи, і фізичні особи — підприємці), які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) чи на інших умовах, передбачених законодавством, відповідно до

п. 4 ч. 2 Закону № 1058 та п. 11.11 Інструкції № 21-1 повинні подавати щомісячно Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за формою додатка 23 до Інструкції № 21-1 (далі — Розрахунок).

Страхувальники зобов’язані подавати Розрахунок до органу Пенсійного фонду за своїм місцезнаходженням

не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення звітного періоду. Якщо останній день строку подання Розрахунку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем вважається наступний за вихідним або святковим робочий день (п. 11.15 Інструкції № 21-1). У зв’язку з тим, що 20 квітня 2009 року є вихідним днем (згідно з ч. 3 ст. 67 КЗпП вихідний день у неділю 19 квітня переноситься на понеділок 20 квітня), граничним строком подання Розрахунку за березень 2009 року вважається 21 квітня 2009 року.

Відповідно до

абзацу дев’ятого п. 11.11 Інструкції № 21-1 страхувальник має право не пізніше 10 днів до закінчення строку подання відправити Розрахунок поштою з повідомленням про вручення згідно з вимогами Порядку оформлення поштових відправлень із вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів та декларацій, затвердженого постановою КМУ від 28.07.97 р. № 799.

Розрахунок заповнюється чорнилом, кульковою ручкою або за допомогою друкарських засобів. У розрахунку не повинно бути жодних стирань, помарок. Розрахунок слід заповнювати

у гривнях з копійками. У разі якщо будь-який із рядків Розрахунку не заповнюється через відсутність операції, у цьому рядку ставиться прокреслення.

Розрахунок складається у двох примірниках, кожний з яких підписується керівником та головним бухгалтером підприємства та завіряється печаткою. Один примірник залишається в органі Пенсійного фонду, а другий примірник з відміткою про здачу Розрахунку до органу Пенсійного фонду залишається в бухгалтерії страхувальника.

Орган Пенсійного фонду приймає Розрахунок без попередньої перевірки зазначених у ньому показників.

За добровільним рішенням страхувальника Розрахунок може подаватися в електронній формі. Подання страхувальниками звітів в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису здійснюється відповідно до вимог

Порядку подання звітів до Пенсійного фонду України в електронній формі, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 19.04.2007 р. № 7-7 та Інструкції № 21-1 (див. лист Пенсійного фонду від 24.05.2007 р. № 8558/05-01).

Юридичні особи, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, але не є страхувальниками і не сплачують пенсійні внески, тобто юридичні особи, які не використовують працю найманих працівників чи фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру, не зобов’язані подавати щомісячну звітність до органів Пенсійного фонду. Такі роз’яснення надано Пенсійним Фондом у

листах від 03.12.2007 р. № 19395/03-30 та від 18.03.2008 р. № 4674/03-30.

 

Особливості заповнення окремих рядків Розрахунку

У рядку 1.1 «Загальна сума фактичних витрат на оплату праці та інших виплат, пов’язаних з відносинами трудового найму» зазначається сума виплат, що підлягають обкладенню внесками до Пенсійного фонду, без обмеження максимальною величиною, з якої справляються внески до фондів соціального страхування. Як зазначено в

листі № 2727, при заповненні цього рядка слід керуватися Інструкцією № 5. Так, до зазначеного рядка мають потрапити всі нараховані виплати, що відповідно до Інструкції № 5 входять до фонду оплати праці, а також суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомоги по тимчасовій непрацездатності. До бази обкладення внесками до Пенсійного фонду включаються також винагороди за виконані роботи за договорами цивільно-правового характеру. Щодо винагород за надані послуги, то на підставі роз’яснень Пенсійного фонду пенсійні внески на них можна не нараховувати та з них не утримувати (див. лист Пенсійного фонду від 13.05.2008 р. № 8157/03-20).

При заповненні рядків 1.1.1 «а) сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності» та 1.1.2 «б) сума допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю» слід мати на увазі, що лікарняні нараховуються і відповідно відображаються в Розрахунку в місяці, в якому комісією із соціального страхування прийнято рішення про оплату листка непрацездатності та відповідно нараховано такі лікарняні незалежно від того, припадають вони на один місяць чи на декілька місяців.

У рядку 2 «Фактичні витрати на оплату праці, суми перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та суми допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та суми доходу, що розподіляються між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств, на які нараховуються внески, усього (рядки 2.1 + 2.2)» зазначаються дані з рядка 1 з урахуванням максимальної величини доходу, з якої справляються внески до фондів соціального страхування (у 2009 році її розмір становить 10035 грн.).

У рядках 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3 страхувальник повинен навести розшифровку виплат у розрізі ставок внесків (33,2 %, 42 %, 4 %).

Нагадаємо: за ставкою 4 % нараховуються пенсійні внески на заробітну плату працівників-інвалідів. Право на застосування ставки 4 % мають тільки страхувальники — юридичні особи. Підставою для застосування такого розміру ставки є копія виписки з акта огляду в медико-соціальній експертній комісії (

п. 4.2 Інструкції № 21-1), завірена безпосередньо роботодавцем (див. лист Пенсійного фонду від 25.03.2008 р. № 13183/03-20 ).

Щодо фізичних осіб — підприємців, то згідно з роз’ясненнями Пенсійного фонду (

листи від 27.04.2005 р. № 4973/04, від 07.03.2007 р. № 3855/03-30) вони нараховують пенсійні внески на заробітну плату інвалідів за ставкою 33,2 %.

У рядку 3 «Нараховано, усього (рядки 3.1 + 3.2)» зазначається загальна сума нарахованих пенсійних внесків, потім у рядках 3.1.1 і 3.1.2 дається розшифровка суми нарахованих внесків у розрізі ставок.

У рядку 4 «Загальний оподатковуваний дохід (заробітна плата), з якого утримуються внески із застрахованих осіб» відображаються суми доходу у вигляді заробітної плати, виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, винагород за виконані роботи за договорами цивільно-правового характеру, які включаються до складу оподатковуваного доходу та з яких утримуються внески до Пенсійного фонду, з урахуванням максимальної величини доходу, з якої справляються внески до фондів соціального страхування. Оскільки база для нарахування та утримання внесків збігається, то відповідно дані рядка 4 повинні збігтися з даними рядка 2.

У рядку 5 «Утримано 2 %, 1 — 5 %» наводиться загальна сума внесків, утриманих із суми виплат, зазначеної в рядку 4. У 2009 році в загальному випадку пенсійні внески утримуються за ставкою 2 %.

У рядку 8 «Загальна сума страхових внесків за розділом І (рядки 3 + 5 + 6 7)» указується загальна сума нарахованих та утриманих пенсійних внесків з урахуванням сум, на які збільшено або зменшено внески у зв’язку з виправленням помилок, допущених у попередніх звітних періодах.

 

Якщо у звітному місяці виявлено помилку

Докладно порядок виправлення помилок у Розрахунку було висвітлено у статті «Виправлення помилок у пенсійній звітності» // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 39.

Зауважимо: діюча форма Розрахунку в разі виправлення помилки дозволяє коригувати і базу обкладення пенсійними внесками, і суму внесків.

Після внесення змін до форми Розрахунку

постановою правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008 р. № 3-3 з’явилися рядки 6а «Сума виплати (заробітку, доходу), на яку донараховані страхові внески» та 7а «Сума виплати (заробітку, доходу), на яку зайво нараховані страхові внески». У зазначених рядках у зв’язку з виправленням помилок відображаються суми заробітної плати (доходу), на яку не нараховано (зайво нараховано) страхові внески (див. лист Пенсійного фонду від 27.02.2008 р. № 3462/03-30). База обкладення пенсійними внесками коригується при виявленні помилок, пов’язаних з неправильним визначенням бази в минулих звітних періодах, а також із застосуванням неправильного граничного розміру доходу, з якого справляються внески до Пенсійного фонду.

Коригування помилок, допущених у минулих звітних періодах (незалежно від того, було їх допущено в поточному році чи в минулих роках), відображаються в Розрахунку за місяць, в якому виявлено помилку, у таких рядках:

рядок 6 «Сума, на яку збільшено внески у зв’язку з виправленням помилки в період після 01.01.2004» Розділу I, якщо внески занижено;

рядок 6а «Сума виплати (заробітку, доходу), на яку донараховані страхові внески» Розділу I;

рядок 7 «Сума, на яку зменшено внески у зв’язку з виправленням помилки в період після 01.01.2004» Розділу I, якщо внески завищено;

рядок 7а «Сума виплати (заробітку, доходу), на яку зайво нараховані страхові внески» Розділу I.

Крім того, якщо страхувальник виявив помилку та виправляє її в Розрахунку, він повинен заповнити окремий рядок «Зміст помилки», де відображається період, у якому було допущено помилку, вид та сума виплати, на яку не нараховано (зайво нараховано) внески.

 

Заповнення Розділу III

Згідно з роз’ясненнями Пенсійного фонду (див.

лист № 2727) у Розділі III відображаються суми виплат, які нараховано у звітному місяці, але припадають на минулі або майбутні місяці. При цьому з листа Пенсійного фонду від 06.03.2006 р. № 2584/03-02 випливає, що до таких виплат належать тільки лікарняні та відпускні. Інші виплати, донараховані у звітному періоді у зв’язку з іншими обставинами, у Розділі III не відображаються.

Слід мати на увазі, що дані, зазначені страхувальниками в цьому Розділі, використовуються фахівцями Пенсійного фонду для звірки даних, відображених в індивідуальних відомостях про застрахованих осіб, наданих у системі персоніфікованого обліку. Нагадаємо: у формі ІНДАНІ «перехідні» виплати, до яких належать лікарняні та відпускні, згідно з вимогами

п. 8.3 Порядку формування та надання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, які використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 р. № 7-6, ураховуються в місяці, за який їх нараховано.

Зауважимо: якщо при нарахуванні відпускних бухгалтер керувався

п.п. 1.6.1 Інструкції № 5, тобто нараховував суму відпускних у місяцях, на які припадають дні відпустки, то сума відпускних у Розділі III не відображається.

Якщо ж уся сума перехідних відпускних

нараховується наперед, тобто в місяці їх виплати, то бухгалтер повинен відобразити суму відпускних, що припадають на наступний місяць, у Розділі III у графі «Сума за майбутній період» Розрахунку за звітний місяць, в якому нараховано відпускні. Це підтверджується листом Пенсійного фонду від 23.11.2006 р. № 15540/03-30.

На відміну від відпускних, лікарняні нараховуються після надання листка непрацездатності в місяці, в якому комісією із соціального страхування прийнято рішення про оплату листка непрацездатності. Якщо у звітному періоді нараховано лікарняні, що припадають на минулі місяці, їх має бути відображено в Розділі III у графі «Сума за минулий період».

 

Заповнення Розділу I додатка

Відразу зауважимо, що Розділ I додатка має довідковий характер. У рядках «Сума заборгованості з виплати заробітної плати» і на початок, і на кінець звітного місяця відображається тільки прострочена заборгованість із заробітної плати. Згідно з роз’ясненнями Пенсійного фонду (див.

лист від 31.05.2007 р. № 8970/03-30) у цих рядках у складі заборгованості із заробітної плати зазначається також прострочена заборгованість з оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що оплачуються за рахунок коштів роботодавця. Водночас заборгованість з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та інших видів виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, депонована заробітна плата в цих рядках не відображається.

Рядок «Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду» заповнюється страхувальниками, які своєчасно не розрахувалися з працівниками із заробітної плати, строк виплати якої настав на 1 число звітного місяця. У рядку «Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду» відображаються суми заборгованості з виплати заробітної плати з урахуванням неоплачених сум заробітної плати, строк виплати яких настав у звітному місяці.

Сума заробітної плати, яку не виплачено на початок або на кінець звітного періоду у зв’язку з тим, що не настав строк її виплати, у зазначених рядках не відображається. Отже, при своєчасній виплаті заробітної плати, підприємство у зазначених рядках проставляє прокреслення. Це випливає з

листів Пенсійного фонду від 19.01.2006 р. № 652/03-30 та від 31.05.2007 р. № 8970/03-30 .

У рядках «Сальдо розрахунків рахунка 65 «Розрахунки за страхуванням» субрахунку 651 «За пенсійним забезпеченням» на початок звітного періоду» та «Сальдо розрахунків рахунка 65 «Розрахунки за страхуванням» субрахунку 651 «За пенсійним забезпеченням» на кінець звітного періоду» відображається весь залишок за субрахунком 651 відповідно на початок і на кінець звітного місяця незалежно від того, настав строк сплати страхових внесків чи ні. Тобто зазначені рядки заповнюються виходячи з даних бухгалтерського обліку.

Необхідно також навести розшифровку складу заборгованості: пеня, фінансові санкції, відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до

пп. «б» — «з» ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.91 р. № 1788-XII, інші види заборгованості (якщо такі види заборгованості є).

Щодо заповнення рядка «Довідково: виплачено заробітної плати та інших виплат та винагород, пов’язаних з відносинами трудового найму, у звітному періоді», то офіційних роз’яснень з цього приводу немає. На нашу думку, тут зазначається «чиста» сума виплаченої у звітному місяці заробітної плати незалежно від того, за який період вона виплачується, тобто обороти за дебетом субрахунку 661 у кореспонденції з кредитом субрахунків 301 (якщо заробітна плата виплачується з каси), 311, 313 (якщо заробітна плата перераховується на картрахунки працівників).

 

Числовий приклад

Дані для заповнення Розрахунку за березень 2009 року наведемо в таблиці.

 

Працівники

Зарплата

Лікарняні

Винагорода ЦПД

База обкладення внесками до Пенсійного фонду

Сума нарахованих внесків

Сума утриманих внесків

33,2 %

4 %

33,2 %

4 %

Авдєєнко

1100,00

800,00

1900,00

 

Х

Х

38,00

Борисенко

1600,00

1600,00

 

32,00

Василенко

1650,00

1650,00

 

33,00

Григор’єв

980,00

980,00

 

19,60

Ткаченко

1900,00

1900,00

 

38,00

Семенова

1300,00

770,00

2070,00

 

41,40

Яременко

2600,00

2600,00

 

52,00

Ковтуненко

1210,00

 

1210,00

24,20

Федорова

1830,00

1830,00

 

36,60

Мілащенко

700,00

700,00

 

14,00

Разом

14870,00

770,00

800,00

15230,00

1210,00

5056,36

48,40

328,80

 

Додаткові дані, необхідні для складання Розрахунку:

— Ковтуненко є інвалідом II групи, про що ще у 2008 році надано копію виписки з акта огляду у МСЕК;

— Семенова хворіла з 16 по 25 березня 2009 року, про що було надано листок непрацездатності. Сума лікарняних склала 770 грн., із них сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства — 481,25 грн., сума допомоги по тимчасовій непрацездатності — 288,75 грн.;

— у березні 2009 року працівником підприємства (Авдєєнко) було виконано роботи за договором цивільно-правового характеру. Сума винагороди склала 800 грн. Акт про виконані роботи було підписано 31.03.2009 р., суму винагороди виплачено 09.04.2009 р.

 

<...>

(Фрагмент)

Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування,
що підлягають сплаті за березень місяць 2009 року

 

Розрахунок подається платником до органів Пенсійного фонду України протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.

 

(грн.)

№ з/п

Назва показника

Сума

1

2

3

 

I розділ
За період з 01.01.2004

 

1

Сума рядків 1.1 та 1.2

16440,00

1.1

Загальна сума фактичних витрат на оплату праці та інших виплат, пов'язаних з відносинами трудового найму

16440,00

 

у т. ч.:

 

1.1.1

а) сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності

481,25

1.1.2

б) сума допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю

288,75

1.2

Суми доходу, що розподіляється між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств

2

Фактичні витрати на оплату праці, суми перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та суми допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та суми доходу, що розподіляються між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств, на які нараховуються внески, усього (рядки 2.1 + 2.2 + 2.3)

16440,00

2.1

для 33,2 %

15230,00

2.1.1

у т. ч. для 33,2 % суми винагород за угодами цивільно-правового характеру платників фіксованого сільськогосподарського податку

2.2

для 4 %

1210,00

2.3

для 42 %

3

Нараховано, усього (рядки 3.1 + 3.2)

5104,76

3.1

Нараховано (крім платників фіксованого сільськогосподарського податку), усього (рядки 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3)

5104,76

3.1.1

33,2 %

5056,36

3.1.2

4 %

48,40

3.1.3

42 %

3.2

Нараховано платниками фіксованого сільськогосподарського податку, усього (рядки 3.2.1.1 + 3.2.2)

3.2.1

33,2 %

3.2.1.1

у т. ч. 33,2 % суми винагород за угодами цивільно-правового характеру

3.2.2

19,92 % (рядок 2.1 - рядок 2.1.1) х 19,92 %

4

Загальний оподатковуваний дохід (заробітна плата), з якого утримуються внески із застрахованих осіб

16440,00

5

Утримано 2 %, 1 — 5 %

328,80

6

Сума, на яку збільшено внески у зв'язку з виправленням помилки в період після 01.01.2004

6.1

32 %, 32,3 %, 31,8 %, 33,2 %, 4 %, 42 %, 6,4 %, 6,46 %, 13,28 %, 19,92 %

6.2

0,5 — 5 %

Сума виплати (заробітку, доходу), на яку донараховані страхові внески

7

Сума, на яку зменшено внески у зв'язку з виправленням помилки в період після 01.01.2004

7.1

32 %, 32,3 %, 31,8 %, 33,2 %, 4 %, 42 %, 6,4 %, 6,46 %, 13,28 %, 19,92 %

7.2

0,5 — 5 %

7 а

Сума виплати (заробітку, доходу), на яку зайво нараховані страхові внески

 

Зміст помилки

 

 

 

8

Загальна сума страхових внесків за розділом I (рядки 3 + 5 + 6 - 7)

5433,56

8.1

(рядки 3 + 6.1 - 7.1)

5104,76

8.2

(рядки 5 + 6.2 - 7.2)

328,80

 

II розділ*

Розрахунки за внесками (зборами) за період до 01.01.2004

 

1

Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці

2

Підлягає сплаті внесків (збору) згідно з графою 4 додатка до розрахунку, усього

2.1

32 %

2.2

4 %

2.3

42 %

2.4

1 — 5 %

3

Сума, на яку збільшено внески (збір) у зв'язку з виправленням помилки за період до 01.01.2004

4

Сума, на яку зменшені внески у зв'язку з виправленням помилки за період до 01.01.2004

 

Зміст помилки

 

 

 

5

Загальна сума внесків (збору) за розділом II (рядки 2 + 3 - 4)

 

III розділ**

Суми, нараховані у звітному базовому періоді за минулі та майбутні місяці, на які нараховуються страхові внески

Назва місяця

Сума за минулий період

Сума за майбутній період

 

Операції за додатковими ставками у звітному періоді здійснювалися / не здійснювалися.

(необхідне підкреслити)

 

* Заповнюється платниками, які визначали своє зобов'язання за виплаченою заробітною платою.

** Заповнюється платниками, які включають зазначені суми в розрахунок за звітний базовий період.

<...>

 

Додаток до розрахунку суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за березень 2009 року

 

I. Розділ*

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду   —    грн.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду   —    грн.

Сальдо розрахунків рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням» субрахунку 651 «За пенсійним забезпеченням» на початок звітного періоду:

Дт   —    грн.

Кт

5363,60 грн., у тому числі:

відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів «б» — «з» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»   —    грн.;

відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пункту «а» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»   —    грн.;

пеня   —    грн.;

штрафні санкції    —    грн.;

інш   —    грн.

Сальдо розрахунків рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням» субрахунку 651 «За пенсійним забезпеченням» на кінець звітного періоду:

Дт   —    грн.

Кт

5433,56 грн., у тому числі:

відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів «б» — «з» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»   —    грн.;

відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пункту «а» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»    —    грн.;

пеня   —    грн.;

фінансові санкції   —    грн.;

інші    —    грн.

Довідково: виплачено заробітної плати та інших виплат та винагород, повязаних з відносинами трудового найму, у звітному періоді:

Усього 13251,97 грн.,

у т. ч. у натуральній формі   —    грн.**

<...>

* Заповнюють усі платники.

** Відповідно до статті 23 Закону України «Про оплату праці» із змінами та доповненнями.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі