Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про реалізацію пункту 11.21 статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість»

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Квітень, 2009/№ 30
Друк
Постанова від 02.04.2009 р. № 291

Про реалізацію пункту 11.21 статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість»

Постанова від 2 квітня 2009 р. № 291

 

Відповідно до пункту 11.21 статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість» Кабінет Міністрів України

постановляє:

1.

Затвердити Порядок обліку та використання коштів, спрямованих на виплату дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі, що додається.

2. Визнати такими, що

втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3.

Державному казначейству:

зберегти відкриті

переробним підприємствам за їх заявами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1999 р. № 805 «Про Порядок нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі» (Офіційний вісник України, 1999 р., № 19, ст. 839) небюджетні рахунки для зарахування сум податку на додану вартість для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними молоко та м’ясо в живій вазі та забезпечити за заявами переробних підприємств відкриття таких рахунків.

Установити, що залишки коштів на небюджетних рахунках переробних підприємств станом на 1 березня 2009 р. не підлягають перерахуванню до бюджету і використовуються на цілі, передбачені Порядком, затвердженим цією постановою

;

подавати

до 15 числа другого місяця, що настає за звітним кварталом, Міністерству фінансів, Державній податковій адміністрації та Міністерству аграрної політики узагальнену інформацію про рух коштів переробних підприємств на небюджетних рахунках, відкритих у територіальних органах Державного казначейства.

 

Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 291

Порядок обліку та використання коштів, спрямованих на виплату дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі

 

1.

Цей Порядок встановлює механізм обліку та використання коштів, спрямованих на виплату дотацій переробними підприємствами сільськогосподарським товаровиробникам незалежно від форми власності і господарювання, включаючи особисті селянські господарства (далі — сільськогосподарські товаровиробники), за поставлені ними починаючи з 17 березня 2009 р. переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі.

Нарахування і виплата дотацій проводиться переробними підприємствами усіх форм власності, що мають власні та орендовані переробні потужності.

Цей Порядок не поширюється

на операції з поставки молока, молочної продукції, м’яса та м’ясопродуктів, виготовлених переробними підприємствами з імпортованої сировини та із сировини, поставленої не в живій вазі і не власного виробництва сільськогосподарського товаровиробника, з поставки імпортованої сировини, з поставки молока і м’яса в живій вазі посередниками, а також з переробки сировини на давальницьких умовах.

2. Сільськогосподарські підприємства поставляють переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі відповідно до укладених договорів з нарахуванням податку на додану вартість за ставкою, встановленою пунктом 6.1 статті 6 Закону України «Про податок на додану вартість».

Особисті селянські господарства поставляють переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі за цінами без урахування податку на додану вартість.

3.

Для визначення сум дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за молоко та м’ясо в живій вазі, які будуть поставлені ними, переробні підприємства проводять щомісяця до початку наступного періоду попередній розрахунок надходження і використання коштів з податку на додану вартість, нарахованого на вартість поставлених молока та молочної продукції, м’яса та м’ясопродуктів (далі — готова продукція) (за видами сільськогосподарських тварин), виготовлених з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м’яса в живій вазі, за формою згідно з додатком 1.

Відповідно до зазначеного розрахунку кожне переробне підприємство визначає суму податку на додану вартість, яка надійде на підприємство під час здійснення поставки готової продукції, та суму податку на додану вартість, що буде нарахована (перерахована) постачальникам товарів (робіт, послуг), а також розміри дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлене молоко та м’ясо в живій вазі на гривню вартості без урахування податку на додану вартість такої продукції.

Розмір дотації застосовується переробним підприємством до всіх сільськогосподарських товаровиробників на однаковому рівні за продукцію одного товарного виду пропорційно вартості без урахування податку на додану вартість поставленої продукції.

Цей розрахунок переробні підприємства погоджують з управліннями агропромислового розвитку районних, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, а переробні підприємства системи Укоопспілки із споживчими товариствами (спілками споживчих товариств).

4. Переробні підприємства під час приймання поставлених молока та м’яса в живій вазі виписують приймальні квитанції сільськогосподарським підприємствам за формами ПК-1 і ПК-3, а особистим селянським господарствам — за формами ПК-2 і ПК-3а.

У квитанціях

крім ваги та вартості поставленої продукції за договірними цінами окремими рядками зазначаються податок на додану вартість, сплачений у вартості поставленої продукції, та суми дотацій, що належать сільськогосподарському товаровиробнику, виходячи із загального обсягу закупленої продукції та розміру дотацій згідно з попереднім розрахунком переробних підприємств.

5.

Перерахування коштів сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними молоко та м’ясо в живій вазі здійснюється за платіжними дорученнями з поточного рахунка переробного підприємства за цінами відповідно до укладених договорів, а сум дотацій — з його небюджетного рахунка, відкритого в територіальному органі Державного казначейства (далі — небюджетний рахунок), на окремі рахунки сільськогосподарських товаровиробників (крім тих, що ведуть особисте селянське господарство), які вони повинні відкрити в обслуговуючих банках протягом одного звітного періоду.

Оплата особистим

селянським господарствам вартості поставлених ними переробному підприємству молока та м’яса в живій вазі і виплата дотацій здійснюється готівкою безпосередньо з каси переробного підприємства або згідно з договорами доручення. Для виплати дотацій готівкою переробне підприємство подає територіальному органу Державного казначейства за місцем відкриття небюджетного рахунка платіжні доручення на перерахування необхідних сум коштів з небюджетного рахунка на свій поточний рахунок для подальшого отримання таких коштів готівкою та внесення у касу зазначеного переробного підприємства.

Переробні підприємства у кінці

кожного робочого тижня перераховують половину зарахованої їм на поточний рахунок суми податку на додану вартість, нарахованого на обсяги поставленої ними готової продукції, на небюджетні рахунки. Остаточний розрахунок належної до перерахування на небюджетний рахунок суми податку на додану вартість проводиться щомісяця відповідно до окремої податкової декларації .

Перераховані

безпосередньо з поточних рахунків переробних підприємств без зарахування на небюджетні рахунки суми коштів за рахунок сум податку на додану вартість, що розраховуються переробними підприємствами за окремою податковою декларацією, не враховуються як дотації.

Не перераховані на небюджетні рахунки суми податку на додану вартість та виплати сум коштів, здійснені з небюджетних рахунків за призначенням з порушенням цього Порядку, вважаються такими, що використовуються не за цільовим призначенням і підлягають стягненню до державного бюджету

.

6. Переробні підприємства за результатами діяльності за кожний звітний (податковий) період ведуть окремий податковий і бухгалтерський облік готової продукції, виготовленої з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м’яса в живій вазі.

За результатами окремого обліку готової продукції, виготовленої з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м’яса в живій вазі, переробні підприємства відповідно до вимог Закону України «Про податок на додану вартість» визначають суми податкових зобов’язань та податкового кредиту, які виникають у зв’язку з переробкою та поставкою такої продукції, і складають окрему податкову декларацію, яка разом з декларацією щодо іншої діяльності подається до органу державної податкової служби за місцем реєстрації переробного підприємства як платника податку на додану вартість у порядку і в строки, встановлені зазначеним Законом, з урахуванням вимог нормативно-правових актів ДПА. Визначена до сплати за окремою податковою декларацією сума податку на додану вартість

перераховується переробним підприємством на його небюджетний рахунок у строки, встановлені для сплати податку на додану вартість, з урахуванням коштів, перерахованих відповідно до пункту 5 цього Порядку. Переробне підприємство не пізніше останнього календарного дня місяця, що настає за звітним періодом, за кожний звітний (податковий) період подає як підтвердження сплати сум податку реєстр платіжних доручень на фактично зараховані на небюджетний рахунок кошти і виписку територіальних органів Державного казначейства з небюджетного рахунка. Суми податку на додану вартість, визначені переробним підприємством за окремою податковою декларацією, щодо яких переробне підприємство не подало органу державної податкової служби підтвердження їх перерахування на небюджетний рахунок, вважаються такими, що використовуються переробним підприємством не за цільовим призначенням і підлягають стягненню до державного бюджету.

У разі встановлення за окремою податковою декларацією перевищення суми

податкового кредиту над сумою податкових зобов’язань така сума перевищення покривається податковими зобов’язаннями наступних податкових періодів.

У разі коли товари (послуги), основні фонди, виготовлені або придбані, використовуються переробним підприємством частково для виготовлення готової продукції, а частково для інших товарів (послуг), сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів (послуг), основних фондів за операціями з виготовлення готової продукції та відповідно за іншими операціями.

7. Переробні підприємства проводять

щомісяця розрахунок сум дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставку молока та м’яса в живій вазі згідно з додатком 2 за фактичними даними про обсяги закупленого молока та м’яса в живій вазі і надходження на небюджетний рахунок сум податку на додану вартість. На підставі цього розрахунку переробними підприємствами проводиться остаточне перерахування за платіжними дорученнями сум дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені молоко та м’ясо в живій вазі за звітний період, крім особистих селянських господарств.

З урахуванням авансового платежу

перерахування дотації проводитися переробним підприємством не менш як два рази на місяць .

Не перераховані переробними підприємствами на окремі рахунки сільськогосподарських товаровиробників суми дотацій у строки, встановлені законодавством для сплати податку на додану вартість до бюджету, вважаються такими, що використовуються не за цільовим призначенням і підлягають стягненню до державного бюджету

.

8.

Суми дотацій за поставлені переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі сільськогосподарські товаровиробники використовують виключно для розвитку тваринництва — насамперед для забезпечення тваринництва кормами, відтворення поголів’я, придбання племінних ресурсів та здійснення ветеринарних заходів.

За використання дотації

не за цільовим призначенням керівники сільськогосподарських підприємств несуть відповідальність згідно із законодавством.

9. Контроль за правильністю визначення сум податку на додану вартість та їх перерахуванням за платіжними дорученнями на небюджетні рахунки здійснюють органи державної податкової служби.

10. Переробні підприємства та сільськогосподарські товаровиробники ведуть бухгалтерський і податковий облік розрахунків з податку на додану вартість у порядку, встановленому законодавством.

11.

Переробні підприємства подають до 5 числа другого місяця, що настає за звітним кварталом, управлінням агропромислового розвитку районних, головним управлінням агропромислового розвитку обласних і управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим звіт про рух коштів на небюджетних рахунках за формою, встановленою Мінагрополітики, Мінфіном, ДПА та Державним казначейством.

Переробні підприємства, зареєстровані у м. Києві

, подають до 5 числа другого місяця, що настає за звітним кварталом, звіт про рух коштів на небюджетних рахунках Головному управлінню агропромислового розвитку Київської обласної держадміністрації.

Управління

агропромислового розвитку районних держадміністрацій узагальнюють до 8 числа другого місяця, що настає за звітним кварталом, зазначену інформацію в розрізі переробних підприємств і подають її головним управлінням агропромислового розвитку обласних держадміністрацій та Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим.

Головні управління

агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим узагальнюють до 12 числа другого місяця, що настає за звітним кварталом, зазначену інформацію в розрізі переробних підприємств та подають Мінагрополітики.

Мінагрополітики узагальнює до 25

числа другого місяця, що настає за звітним кварталом, зазначену інформацію в розрізі регіонів та подає Мінфіну і ДПА.

12. Контроль за використанням коштів податку на додану вартість здійснюють управління агропромислового розвитку районних, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, відповідні органи державної податкової служби і фінансові органи разом із споживчими товариствами.

 

 

img 1
img 2

 

img 3

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів

України від 2 квітня 2009 р. № 291

 

Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

 

1.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. № 271 «Про Порядок акумуляції та використання коштів, які нараховуються сільськогосподарськими товаровиробниками — платниками податку на додану вартість щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини» (Офіційний вісник України, 1999 р., № 9, ст. 328).

2. Постанова Кабінету Міністрів України

від 12 травня 1999 р. № 805 «Про Порядок нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі» (Офіційний вісник України, 1999 р., № 19, ст. 839).

3. Постанова Кабінету Міністрів України

від 23 квітня 2001 р. № 374 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. № 271» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 17, ст. 745).

4. Постанова Кабінету Міністрів України

від 11 квітня 2002 р. № 488 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. № 271 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2002 р. № 233» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 15, ст. 805).

5. Постанова Кабінету Міністрів України

від 1 червня 2002 р. № 715 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1999 р. № 805» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 23, ст. 1096).

6. Постанова Кабінету Міністрів України

від 23 квітня 2003 р. № 573 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. № 271 і від 12 травня 1999 р. № 805» (Офіційний вісник України, 2003 р., № 17, ст. 766).

7. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України

від 20 листопада 2003 р. № 1788 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 48 ст. 2505).

8. Постанова Кабінету Міністрів України

від 4 березня 2004 р. № 254 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 587).

9. Постанова Кабінету Міністрів України

від 28 березня 2007 р. № 596 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. № 271 і від 12 травня 1999 р. № 805» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 24, ст. 993).

10. Постанова Кабінету Міністрів України

від 27 лютого 2008 р. № 122 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. № 271 і від 12 травня 1999 р. № 805» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 17, ст. 456).

11. Постанова Кабінету Міністрів України

від 2 квітня 2008 р. № 300 «Про доповнення пункту 2 Порядку нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 27, ст. 848).

 коментар редакції

Новий порядок виплати молоко-м’ясопереробниками дотацій сільгосптоваровиробникам

Постановою, що коментується, Кабмін затвердив новий порядок обліку та використання коштів, спрямованих на виплату дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі. Отже, на зміну загальновідомому Порядку № 805, що діяв протягом майже десятирічного періоду, прийшов Порядок № 291.

Порядок № 805, а також теж добре відомий сільгосптоваровиробникам Порядок № 271, а з ними заразом і низка постанов КМУ, згідно з якими до цих Порядків свого часу вносилися зміни та доповнення, визнано такими, що втратили чинність.

Насправді, Порядок № 291 лише з великою натяжкою можна назвати новим, оскільки його положення в переважній частині дослівно цитують норми і навіть нумерацію пунктів колишнього Порядку № 805. Реальних новацій небагато, із них відзначимо такі.

Пунктом 2 Порядку № 291 ураховано зміни в Законі про ПДВ щодо обкладення ПДВ операцій з поставки сільгосптоваровиробниками молока та м’яса в живій вазі переробним підприємствам. Як відомо, тепер вони обкладаються не за нульовою, а за

20 % ставкою. У зв’язку з цим зрозуміле доповнення другого і третього абзаців п. 3 Порядку № 291, яким установлено порядок визначення сум дотацій за попереднім розрахунком, застереженням, що розміри дотацій визначаються на гривню вартості такої продукції без урахування ПДВ.

Новий порядок оподаткування за 20 % ставкою спричинив і зміни п. 4 Порядку № 291, що регламентує порядок оформлення приймальних квитанцій. У них, крім ваги та вартості поставленої продукції, окремими рядками зазначаються не тільки суми дотацій згідно з попереднім розрахунком (як було раніше),

а і ПДВ, оплаченого у вартості поставленої продукції.

Змінено строки подання переробними підприємствами за кожний звітний (податковий) період реєстру платіжних доручень на фактично зараховані на небюджетний рахунок кошти та виписки територіальних органів Держказначейства з небюджетного рахунка. Раніше їх слід було подавати разом зі спецдекларацією, тепер —

не пізніше останнього календарного дня місяця, наступного за звітним періодом (п. 6 Порядку № 291).

Змінено порядок відображення від’ємного значення ПДВ за спецдекларацією. Згідно з абзацом третім п. 6 Порядку № 291 у разі встановлення за спецдекларацією перевищення суми податкового кредиту над сумою податкових зобов’язань така сума перевищення

покривається податковими зобов’язаннями наступних податкових періодів (раніше підлягала поверненню з небюджетного рахунка на поточний).

Крім того, п. 6 Порядку № 291 доповнено четвертим абзацом, що встановлює порядок

розподілу «вхідного» ПДВ у разі, коли товари (послуги), основні фонди, виготовлені або придбані, використовуються переробним підприємством частково для виготовлення готової продукції, а частково — для інших товарів (послуг).

Практично без змін залишився порядок щоквартального подання переробними підприємствами звіту про рух коштів на небюджетних рахунках до управлінь агропромислового розвитку відповідного регіону:

до 5 числа другого місяця, наступного за звітним кварталом . З тією лише різницею, що відносно переробних підприємств, зареєстрованих у м. Києві, про це ж зазначено окремо.

Абзац другий п. 7 Порядку № 291, в якому зазначається: «з урахуванням авансового платежу перерахування дотації проводитися переробним підприємством не менш як два рази на місяць», як бачимо, залишився без змін. Та все ж на ньому слід закцентувати увагу.

Раніше, тобто при колишньому Порядку № 805, першим разом оплати дотації вважалася авансова виплата, нижню межу якої згідно з п. 7 попереднього розрахунку (

додаток 1 до Порядку) (№ 805) було встановлено не нижче 20 % вартості сировини. Не секрет, що на практиці це часом неправильно розумілося як сплата ПДВ. І це при тому, що тоді діяла нульова ставка ПДВ, а отже, жодних ПДВшних сум при поставках молока та м’яса в живій вазі постачальник не пред’являв, і про жодні такі ПДВшні платежі не могло бути й мови.

Сьогодні ж при встановленій 20 % ставці ПДВ платежі в розмірі 20 % вартості сировини є саме ПДВшними платежами. Для дотримання Порядку № 291 щодо кількості дотаційних виплат (не менше двох разів на місяць) переробне підприємство повинно разом з оплатою за сировину,

крім оплати ПДВ, проводити авансові виплати дотації, розмір якої визначається за новою формою попереднього розрахунку (додаток 1 до Порядку) (№ 291). Звертаємо увагу: п. 7 оновленого розрахунку вже не містить застереження про нижню межу розміру авансового платежу.

Як уже зазначалося, авансові суми дотації, обчислені виходячи із загального обсягу придбаної продукції та розміру дотацій згідно з попереднім розрахунком, указуються у приймальних квитанціях та підлягають виплаті сільгосптоваровиробникам.

Остаточні платежі сум дотацій за звітний період проводяться на підставі щомісячного розрахунку за фактичними даними про обсяги придбаного молока та м’яса в живій вазі та про надходження на небюджетний рахунок сум ПДВ (додаток 2 до Порядку) (№ 291).

Новий порядок розрахунку переробних підприємств зі своїми постачальниками сировини не спричиняє збільшення їх фінансових витрат. Абсолютна величина таких витрат залишиться на тому ж рівні, тільки сума

колишніх дотаційних виплат сьогодні спрямовується сільгосптоваровиробникам двома шляхами: ПДВшним і власне дотаційним. Тобто, наприклад, колишні 25 копійок дотації на 1 гривню сировини, що купується, сьогодні буде сплачено у вигляді ПДВ — 20 коп. і тільки 5 коп. — у вигляді дотації (причому частинами: авансовим платежем та за остаточним розрахунком).

Декілька слів про спецрахунки. Як бачимо, у п. 3 постанови, що коментується, Кабмін зберігає для переробних підприємств небюджетні рахунки, відкриті ними раніше під спецрежим згідно з колишнім Порядком № 805. На жаль, про збереження спецрахунків сільгосптоваровиробників не згадується. Проте в абзаці першому п. 5 Порядку № 291 прямо вказується на необхідність

наявності в сільгосппідприємств окремих рахунків, які вони повинні відкрити в обслуговуючих банках протягом одного звітного періоду. До речі, зауважимо: для застосування спецрежиму сільгосп-ПДВ згідно зі ст. 81 Закону про ПДВ наявність спецрахунків не потрібна.

І останнє. Звертаємо увагу, що Порядок № 291 установлює механізм дотаційних виплат починаючи з

17 березня 2009 року. Для реалізації його на практиці при поданні звітності вже за березень поточного року залишається лише сподівається на оперативність ДПАУ щодо встановлення форми спецдекларації переробного підприємства та порядку її складання.

 

Анатолій Бобро

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі