Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Несвоєчасна виплата заробітної плати: заповнюємо Податковий розрахунок за формою № 1ДФ

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Квітень, 2009/№ 32
Друк
Стаття

Несвоєчасна виплата заробітної плати: заповнюємо Податковий розрахунок за формою № 1ДФ

 

Наслідком погіршення фінансового стану підприємств стають звільнення працівників, скорочення розміру заробітної плати, порушення строків її виплати тощо. У ситуації, що склалася, у роботодавців виникає чимало запитань, зокрема щодо заповнення звітності при несвоєчасній виплаті зарплати. У цій статті розглянемо, як заповнити в такому разі Податковий розрахунок за формою № 1ДФ.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Порядок № 451

— Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом ДПАУ від 29.09.2003 р. № 451.

 

Незважаючи на те що сьогодні в багатьох роботодавців через важкий фінансовий стан відсутня можливість своєчасно виплачувати заробітну плату, своєчасно подавати встановлені законодавчо-нормативними актами форми звітності, у тому числі Податковий розрахунок за формою № 1ДФ, зобов’язані всі роботодавці.

Нагадаємо: Податковий розрахунок за формою № 1ДФ подається до органу державної податкової служби

за місцезнаходженням податкового агента — юридичної особи чи його відокремлених підрозділів або до органу державної податкової служби за місцем проживання фізичної особи — податкового агента протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Якщо останній день строку подання Податкового розрахунку припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку подання вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день (п. 2.1 Порядку № 451). Отже, останнім днем строку подання Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2009 року є 12 травня 2009 року (10 травня припадає на вихідний день (неділя), а на 11 травня (понеділок) переноситься вихідний день — субота 9 травня).

Розглянемо особливості заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ при нерегулярній виплаті заробітної плати, а також у разі якщо протягом звітного кварталу заробітна плата нараховувалася, але не виплачувалася.

 

Нерегулярна виплата заробітної плати

Згідно з

п. 3.3 Порядку № 451 у разі якщо підприємство своєчасно виплачує заробітну плату, суму заробітної плати має бути відображено в Податковому розрахунку за період, за який заробітну плату було нараховано. Інакше кажучи, при регулярній виплаті зарплати дані граф 3а «Сума нарахованого доходу» і 3 «Сума виплаченого доходу» збігаються. При виплаті заробітної плати в установлені строки збігаються також дані граф 4а «Сума нарахованого податку» і 4 «Сума перерахованого податку» (див. лист ДПАУ від 05.05.2004 р. № 8001/7/17-2117).

Якщо підприємство нерегулярно виплачує заробітну плату

, заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ ускладнюється. Річ у тім, що графи 3 і 4 заповнюються тільки за фактом виплати доходу та перерахування податку з доходів фізичних осіб. Тобто графи 3а і 3, а також 4а і 4 у цьому випадку не збігаються.

Наприклад, при заповненні Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2009 року підприємство, яке нерегулярно виплачує заробітну плату, у графі 3а відображає нараховану заробітну плату за січень, лютий, березень, у графі 3 — виплачену в січні — березні заробітну плату (при цьому зазначається не «чиста», а нарахована сума заробітної плати, яку було фактично виплачено), у графі 4а — суму податку, утриманого із заробітної плати за січень, лютий, березень, у графі 4 — суму податку, фактично сплаченого до бюджету в січні — березні 2009 року.

Звертаємо увагу: при нерегулярній виплаті заробітної плати працівникам підприємства роботодавцю необхідно мати на увазі вимоги

п.п. 8.1.2 Закону № 889.

Відповідно до

п.п. 8.1.2 Закону № 889, якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується платнику податку особою, яка його нараховує, то податок, що підлягає утриманню з такого доходу, підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем місяця, за який нараховано дохід.

Таким чином, незалежно від того, виплачувалася заробітна плата у звітному кварталі чи ні, роботодавець зобов’язаний перерахувати до бюджету податок з доходів, утриманий із заробітної плати за перший і другий місяць звітного кварталу. Тобто, якщо виплата заробітної плати на підприємстві має нерегулярний характер, при заповненні Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2009 року у графі 4 має бути зазначено суму податку з доходів, фактично перерахованого до бюджету (податок, утриманий із заробітної плати за січень та лютий 2009 року).

Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за третій місяць звітного кварталу (у цьому випадку за березень 2009 року) в обов’язковому порядку має бути перераховано до бюджету не пізніше 30 числа наступного місяця (не пізніше 30 квітня 2009 року). Сума перерахованого податку з доходів із заробітної плати за третій місяць звітного кварталу (сума податку з доходів, утриманого із заробітної плати за березень 2009 року та перерахованого у квітні 2009 року) потрапить до графи 4 «Сума перерахованого податку» Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за наступний звітний квартал (за 2 квартал 2009 року).

Порядок заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ у разі несвоєчасної виплати заробітної плати розглянемо на конкретному числовому прикладі.

Приклад 1.

У 1 кварталі 2009 року у трудових відносинах з підприємством перебувало 5 осіб, з яких дві — користувалися правом на отримання ПСП:

— Павлюк А. В. протягом трьох місяців звітного кварталу мав право на отримання ПСП у розмірі 302,50 грн. на підставі п.п. 6.1.1 Закону № 889;

— Коновченко В. С. у січні 2009 року користувалася правом на ПСП у розмірі 302,50 грн., а в лютому 2009 року подала заяву та відповідні документи на отримання ПСП у розмірі 453,75 грн. на підставі п.п. «а» п.п. 6.1.2 Закону № 889 (як самотня мати, яка має дитину до 18 років). У лютому і березні 2009 року до зарплати Коновченко В. С. застосовувалася ПСП у розмірі 453,75 грн. і ПСП «на себе» у розмірі 302,50 грн.

У січні 2009 року підприємство працювало без урахування рекомендацій, викладених у розпорядженні КМУ «Про перенесення робочих днів у 2009 році» від 24.11.2008 р. № 1458-р. Загальна кількість робочих днів у січні 2009 року — 20. При цьому на період з 1 січня по 12 січня 2009 року згідно з графіком роботи підприємства припадає 6 робочих днів, а з 13 по 31 січня 2009 року — 14 робочих днів. До 13.01.2009 р. внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття утримувалися за ставкою 0,5 %, а з 13.01.2009 р. — за ставкою 0,6 %.

У 4 кварталі 2008 року підприємство виплатило заробітну плату своєчасно. Заробітну плату за другу половину грудня виплачено в січні 2009 року та відображено в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2008 року.

У 1 кварталі 2009 року у зв’язку зі скрутним фінансовим станом підприємства заробітна плата працівникам виплачувалася нерегулярно в такому порядку:

— у лютому — заробітна плата за січень;

— у березні — заробітна плата не виплачувалася.

Інформацію, необхідну для заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2009 року, наведемо в таблиці.

 

№ з/п

П. І. Б. (ідентифікаційний номер)

Період

Сума нарахованого доходу

Утримання

Виплачена заробітна плата в сумі нарахування

Сума сплаченого податку

загальна сума внесків

ПСП

ПДФО ((гр. 4 - гр. 5 - гр. 6) x 15 %)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Коновченко В. С.

 (1911111111)

Січень

900,00

32,13

302,50

84,81

 —

 —

Лютий

900,00

32,40

756,25

16,70

900,00

84,81

Березень

900,00

32,40

756,25

16,70

 —

16,70

Разом:

ПСП «01»

900,00

х

х

84,81

 —

 —

ПСП «02»

1800,00

х

х

33,40

900,00

101,51

2

Павлюк А. В.

(1922222222)

Січень

850,00

30,35

302,50

77,57

 —

 —

Лютий

850,00

30,60

302,50

77,54

850,00

77,57

Березень

850,00

30,60

302,50

77,54

 —

77,54

Разом:

2550,00

х

х

232,65

850,00

155,11

3

Сидоренко В. А.

(1933333333)

Січень

1300,00

46,41

 —

188,04

 —

 —

Лютий

1300,00

46,80

 —

187,98

1300,00

188,04

Березень

1300,00

46,80

 —

187,98

 —

187,98

Разом:

3900,00

х

х

564,00

1300,00

376,02

4

Дьяченко М. А.

(1944444444)

Січень

950,00

33,92

 —

137,41

 —

 —

Лютий

950,00

34,20

 —

137,37

950,00

137,41

Березень

950,00

34,20

 —

137,37

 —

137,37

Разом:

2850,00

х

х

412,15

950,00

274,78

5

Андрейченко П. Р.

(1955555555)

Січень

1000,00

35,70

 —

144,65

 —

 —

Лютий

1000,00

36,00

 —

144,60

1000,00

144,65

Березень

1000,00

36,00

 —

144,60

 —

144,60

Разом:

3000,00

х

х

433,85

1000,00

289,25

Всього:

15000,00

х

х

1760,86

5000,00

1196,67

 

Докладно порядок заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2009 року при нерегулярній виплаті заробітної плати розглянемо на прикладі доходів у вигляді заробітної плати, нарахованих та виплачених Коновченко В. С. (1911111111). У зв’язку з тим, що протягом 1 кварталу 2009 року до заробітної плати Коновченко В. С. застосовувалися різні розміри ПСП (у січні — звичайна ПСП (код «01»), у лютому та березні 2009 року — ПСП «на дітей» (код «02») та ПСП «на себе» (код «04»)), згідно з

п. 3.8 Порядку № 451 з її ідентифікаційним номером має бути заповнено три рядки. При цьому в кожному рядку у графі 2 зазначається ідентифікаційний номер Коновченко В. С.

У першому рядку з ідентифікаційним номером Коновченко В. С. (код ПСП «01») графи заповнюються так:

— у

графі 3а відображається сума доходу у вигляді заробітної плати, нарахованого Коновченко В. С. у січні 2009 року (без вирахування утриманого податку з доходів фізичних осіб та внесків до соціальних фондів) — 900 грн.;

— у

графі 3 проставляються прокреслення. У зв’язку з тим, що в 4 кварталі 2008 року заробітна плата виплачувалася своєчасно, заробітну плата за другу половину грудня 2008 року, фактично виплачену в січні 2009 року, було відображено у графі 3 в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2008 року;

— у

графі 4а відображається сума податку з доходів фізичних осіб, нарахована в січні 2009 року, тобто сума податку, утриманого із заробітної плати за січень 2009 року, — 84,81 грн.;

— у

графі 4 проставляються прокреслення. Оскільки в 4 кварталі 2008 року заробітна плата виплачувалася своєчасно, суму утриманого з неї податку з доходів було відображено в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2008 року;

— у

графі 5 відображається ознака доходу «01»;

— у

графі 8 відображається ознака ПСП — «01».

У другому рядку (код ПСП «02») графи заповнюються так:

— у

графі 3а відображається сума нарахованої заробітної плати за лютий та березень 2009 року — 1800 грн. (900,00 + 900,00);

— у

графі 3 відображається заробітна плата за січень 2009 року, фактично виплачена в лютому — 900 грн.;

— у

графі 4а — відображається сума податку з доходів фізичних осіб, нарахована в лютому — березні 2009 року, тобто сума податку, утриманого із заробітної плати за лютий та березень 2009 року — 33,40 грн. (16,70 + 16,70);

— у

графі 4 відображається сума податку, перерахована до бюджету в березні — лютому 2009 року (сума податку з доходів, утриманого із заробітної плати за січень та за лютий 2009 року), — 101,51 грн. (84,81 + 16,70);

— у

графі 5 відображається ознака доходу «01»;

— у

графі 8 відображається ознака ПСП «02».

У третьому рядку заповнюються тільки графи 2 «Ідентифікаційний номер», 5 «Ознака доходу» (вказується ознака доходу «01») та 8 «Ознака податкової соціальної пільги» (вказується ознака ПСП «04»). У решті граф проставляються прокреслення.

Наведемо приклад заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2009 року на підставі наведених вище даних.

 

(фрагмент)

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн., коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака податков. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу дд/мм/рррр

звільнення з роботи дд/мм/рррр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1911111111

900

00

84

81

01

01

2

1911111111

1800

00

900

00

33

40

101

51

01

 —

 —

02

 —

3

1911111111

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

01

 —

 —

04

 —

4

1922222222

2550

00

850

00

232

65

155

11

01

 —

 —

01

 —

5

1933333333

3900

00

1300

00

564

00

376

02

01

 —

 —

 —

 —

6

1944444444

2850

00

950

00

412

15

274

78

01

 —

 —

 —

 —

7

1955555555

3000

00

1000

00

433

85

289

25

01

 —

 —

 —

 —

Х

Х

15000

00

5000

00

1760

86

1196

67

Х

Х

Х

Х

Х

 

Якщо заробітна плата нараховувалася, але не виплачувалася

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ подають юридичні та фізичні особи, які відповідно до вимог

Закону № 889 є податковими агентами і зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок з доходів фізичних осіб.

Відповідно до

п. 2.2 Порядку № 451, якщо податковий агент протягом звітного кварталу не виплачує доходи або виплачує їх не всім платникам податку, Податковий розрахунок за формою № 1ДФ не подається або подається щодо тих платників податку, яким нараховано (виплачено) доходи.

Отже, Податковий розрахунок за формою № 1ДФ не подається тільки в разі, якщо доходи і не нараховувалися, і не виплачувалися. Якщо ж щодо будь-яких платників податків податковим агентом здійснювалися або нарахування, або виплата доходу, Податковий розрахунок подавати потрібно. Крім того, у

п. 3.2 Порядку № 451 прямо зазначено, що в разі нарахування доходу його необхідно відобразити у графі 3а незалежно від факту його виплати.

Таким чином, якщо протягом звітного кварталу податковий агент нараховував заробітну плату, але не виплачував її, він зобов’язаний подати Податковий розрахунок за формою № 1ДФ у встановлені строки.

При цьому Податковий розрахунок заповнюється так. В обов’язковому порядку заповнюються графи 3а «Сума нарахованого доходу» і 4а «Сума нарахованого податку».

Незважаючи на те що підприємство не виплачувало заробітну плату працівникам, згідно з вимогами

п.п. 8.1.2 Закону № 889 протягом звітного кварталу воно мало перерахувати податок з доходів, утриманий із заробітної плати за перший та другий місяць кварталу. Тому обов’язково заповнюється графа 4 «Сума перерахованого податку», в якій зазначається сума фактично перерахованого у звітному кварталі податку з доходів фізичних осіб (при заповненні Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2009 року в цій графі має вказуватися сума податку з доходів, утриманого із заробітної плати за січень та лютий 2009 року та перерахованого до бюджету).

Графа 3 «Сума виплаченого доходу» в разі невиплати заробітної плати протягом усього звітного кварталу не заповнюється.

Порядок заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ у разі, якщо у звітному кварталі заробітна плата на підприємстві нараховувалася, але не виплачувалася, розглянемо на конкретному прикладі.

Приклад 2.

У 1 кварталі 2009 року у трудових відносинах з підприємством перебувало 3 особи. У зв’язку зі скрутним фінансовим станом підприємство в січні — березні 2009 року нараховувало, але не виплачувало заробітну плату працівникам.

У січні 2009 року підприємство працювало без урахування рекомендацій, викладених у розпорядженні КМУ «Про перенесення робочих днів у 2009 році» від 24.11.2008 р. № 1458-р. Загальна кількість робочих днів у січні 2009 року — 20. При цьому на період з 1 січня по 12 січня 2009 року за графіком роботи підприємства припадає 6 робочих днів, а з 13 по 31 січня 2009 року — 14 робочих днів. До 13.01.2009 р. внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття утримувалися за ставкою 0,5 %, а з 13.01.2009 р. — за ставкою 0,6 %.

Інформацію, необхідну для заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2009 року, наведемо в таблиці.

 

№ з/п

П. І. Б. (ідентифікаційний номер)

Період

Сума нарахованого доходу

Утримання

Виплачена заробітна плата в сумі нарахування

Сума сплаченого податку

загальна сума внесків

ПСП

ПДФО ((гр. 4 - гр. 5 - гр. 6) х 13 %)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Дроботенко В. О.

(1977777777)

Січень

2000,00

71,4

 —

289,29

 —

 —

Лютий

2000,00

72,00

 —

289,20

 —

289,29

Березень

2000,00

72,00

 —

289,20

 —

289,20

Разом:

6000,00

х

х

867,69

 —

578,49

2

Зайченко Р. С.

(1988888888)

Січень

1800,00

64,26

 —

260,36

 —

 —

Лютий

1800,00

64,80

 —

260,28

 —

260,36

Березень

1800,00

64,80

 —

260,28

 —

260,28

Разом:

5400,00

х

х

780,92

 —

520,64

3

Мироненко О. В.

(1999999999)

Січень

1500,00

53,55

 —

216,97

 —

 —

Лютий

1500,00

54,00

 —

216,90

 —

216,97

Березень

1500,00

54,00

 —

216,90

 —

216,90

Разом:

4500,00

х

х

650,77

 —

433,87

Усього:

15900,00

х

х

2299,38

 —

1533,00

 

На підставі даних числового прикладу, наведених у таблиці, Податковий розрахунок за формою № 1ДФ за 1 квартал 2009 року заповнюється так:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1977777777

6000

00

 —

 —

867

69

578

49

01

 —

 —

 —

 —

2

1988888888

5400

00

 —

 —

780

92

520

64

01

 —

 —

 —

 —

3

1999999999

4500

00

 —

 —

650

77

433

87

01

 —

 —

 —

 —

Х

Х

15900

00

 —

 —

2299

38

1533

00

Х

Х

Х

Х

Х

 

На завершення нагадаємо роботодавцям, які з тих чи інших причин виплачують заробітну плату своїм працівникам

несвоєчасно, що з набуттям чинності Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за несвоєчасну виплату або безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії» від 19.02.2009 р. № 1027-VI (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 22), а саме з 11 березня 2009 року, ужорсточилися міри відповідальності за несвоєчасну виплату зарплати.

Так, відповідно до нової редакції

ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X за порушення встановлених строків виплати заробітної плати, виплату її не в повному обсязі посадові особи підприємства несуть відповідальність у вигляді штрафу від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі — нмдг) (від 510 до 1700 грн.).

Безпідставна невиплата заробітної плати більше ніж за один місяць, учинена навмисно керівником підприємства тягне за собою кримінальну відповідальність у вигляді штрафу від 500 до 1000 нмдг (від 8500 до 17000 грн.) або виправних робіт строком до двох років, або позбавлення волі строком до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років. Якщо згадані дії вчинено внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, керівника підприємства може бути притягнуто до кримінальної відповідальності у вигляді штрафу від 1000 до 1500 нмдг або обмеження волі строком до трьох років, або позбавлення волі строком до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років (ст. 175 Кримінального кодексу України від 05.04.2001 р. № 2341-III).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі