Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Нові Ліцензійні умови для будівельних робіт

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Квітень, 2009/№ 32
Друк
Стаття

Нові Ліцензійні умови для будівельних робіт

 

Черговим етапом реформи у сфері ліцензування будівельних робіт, що почалася ще наприкінці 2007 — початку 2008 років, стало прийняття нових Ліцензійних умов провадження господарської діяльності в будівництві. Аналізу цього документа присвячено цю статтю.

Олена УВАРОВА, юрист Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 1026

— Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності в будівництві» від 16.05.2007 р. № 1026-V.

Закон № 687

— Закон України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.99 р. № 687-XIV.

Закон про ліцензування

— Закон України «Про ліцензування окремих видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. № 1775-III.

Постанова № 1396

— постанова Кабміну «Про ліцензування певних видів господарської діяльності в будівництві» від 05.12.2007 р. № 1396.

Ліцензійні умови № 47

— Ліцензійні умови провадження господарської діяльності в будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, затверджені наказом Мінрегіонбуду від 27.01.2009 р. № 47.

Ліцензійні умови № 112

— Ліцензійні умови провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж), затверджені наказом Держкомпідприємництва та Держкомбудівництва від 13.09.2001 р. № 112/182.

Перелік № 24

Перелік робіт провадження господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури, затверджений наказом Держархбудінспекції від 19.02.2008 р. № 24.

 

Історія питання

Стисло нагадаємо, у зв’язку з чим виникла необхідність розроблення та прийняття нових ліцензійних умов провадження госпдіяльності у сфері будівництва.

Кабміном 5 грудня 2007 року було прийнято

постанову № 1396. Як зазначено в її тексті, цю постанову розроблено відповідно до законів України «Про архітектурну діяльність» та «Про основи містобудування» і спрямовано на встановлення загальних вимог до ліцензування господарської діяльності в будівництві, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури. Невдовзі після цього набрав чинності Закон № 1026, яким, зокрема, зі сфери дії Закону про ліцензування було виведено ліцензування будівельної діяльності.

У зв’язку із зазначеними законодавчими змінами, оскільки вони мали незавершений характер, виникла низка запитань. Серед них —

питання про перелік видів робіт, що підлягають ліцензуванню, та про кваліфікаційні, організаційні та інші вимоги до провадження господарської діяльності в будівництві, яким повинен відповідати суб’єкт господарювання, який має намір отримати відповідну ліцензію. Річ у тім, що незважаючи на прийняття Закону № 1026 та постанови № 1396 , які, зокрема, замість будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж), що ліцензувалася раніше згідно з п. 30 ст. 9 Закону про ліцензування, увели нове поняття « господарська діяльність у будівництві, пов’язана із створенням об’єктів архітектури на території України», ліцензійні умови у відповідність до змін, що відбулися, приведено не було.

Аж до останнього часу формально залишалися чинними

Ліцензійні умови № 112. Однак, оскільки первісно вони приймалися відповідно до Закону про ліцензування, застосовуватися в умовах, що змінилися, не могли. Тому обґрунтованими були посилання на загальне правило: відсутність ліцензійних умов на провадження певного виду господарської діяльності не є підставою для відмови у видачі ліцензії (ч. 12 ст. 10 Закону про ліцензування).

Крім того, у додатку до

Ліцензійних умов № 112 містився перелік видів робіт, що підлягають ліцензуванню, і, власне, до здійснення яких ці Ліцензійні умови і висували вимоги. У свою чергу, невдовзі після прийняття постанови № 1396 наказом Держархбудінспекції від 19.02.2008 р. № 24 було затверджено Перелік (кодифікатор) робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, який дещо відрізнявся від видів робіт, уключених до додатка Ліцензійних умов № 112. Цей факт ще більше загострив необхідність розробки та прийняття нових Ліцензійних умов.

Пізніше роботи, уключені до

Переліку № 24, фактично було продубльовано у Примірному переліку робіт провадження господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури, затвердженому наказом Держархбудінспекції від 16.07.2008 р. № 112. Утім, як визнають і Мінрегіонбуд, і Держкомпідприємництва, «перелік видів робіт, що ліцензуються, не є вичерпним і може бути доповнений у разі надання обґрунтованих пропозицій, пов’язаних із впровадженням нових технологій будівництва, застосування нових будівельних матеріалів, виробів та конструкцій тощо» (див. лист Мінрегіонбуду від 30.10.2008 р. № 22/2-3724) і лише «деталізує види робіт провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, з метою забезпечення інформаційної єдності назв робіт та їх кодових позначень у процесі ліцензування певних видів господарської діяльності в будівництві (див. лист Держкомпідприємництва від 19.09.2008 р. № 7946). До речі, незважаючи на виконання Переліком № 112 такої суто технічної функції, саме з ним насамперед було пов’язане питання про необхідність ліцензування генерального підряду, яке в результаті вирішилося на користь обов’язковості ліцензування цього виду діяльності. З набуттям чинності новими Ліцензійними умовами № 47 з’явився черговий новий Перелік (як додаток до Ліцензійних умов № 47) зі старими видами робіт.

 

До яких видів робіт застосовуються нові ліцензійні умови?

Тепер перейдемо безпосередньо до тексту самих

Ліцензійних умов № 47. Як указано в п. 1.4 Ліцензійних умов № 47, вони є обов’язковими для всіх суб’єктів господарської діяльності незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які виконують роботи, пов’язані зі створенням об’єктів архітектури, відповідно до Переліку, наведеного в додатку.

Варто ще раз звернути увагу на те, що

Перелік самостійного значення не має і повинен сприйматися виключно як такий, що конкретизує положення Закону № 687 і названі в ньому види діяльності. Це такі роботи, як підготовка вихідних даних на проектування; здійснення в необхідних випадках передпроектних робіт, а також заходів щодо охорони нововиявлених під час провадження будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об’єктів містобудування, що відповідно до закону мають антропологічне, археологічне, естетичне, етнографічне, історичне, мистецтвознавче, наукове або художнє значення; пошук архітектурного рішення, розробка, погодження та затвердження проекту; виконання робочої документації для будівництва, а в разі виконання її або окремих її частин іншим виконавцем — здійснення авторського нагляду за таким виконанням; будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) та знесення об’єкта архітектури, архітектурно-будівельний контроль, технічний та авторський нагляд під час здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування; прийняття зведеного об’єкта в експлуатацію. Цей висновок підтвердила у своєму листі від 22.01.2009 р. № 22/9-281 і Держархбудінспекція.

 

Чи можуть фізособи-підприємці отримати ліцензію на будівництво?

Особливу увагу слід звернути на

п. 2.2 Ліцензійних умов № 47, згідно з якими фізична особа — підприємець у межах своєї професії та кваліфікації може виконувати роботи особисто або із залученням найманих працівників. Раніше на можливість отримання ліцензії на здійснення робіт у будівництві фізособою-підприємцем не раз указував Держкомпідприємництва (листи від 12.02.2007 р. № 1000, від 15.01.2003 р. № 4-452-2128/240, від 06.06.2002 р. № 4-431-483/3133), звертаючи увагу при цьому на те, що фізособа-підприємець має дотримуватись Ліцензійних умов № 112 та відповідати всім вимогам, що висуваються до суб’єктів господарювання, які займаються будівельними роботами. Питання ж про можливість провадження таким суб’єктом господарювання будівельної діяльності виникало саме у зв’язку з тим, що самі Ліцензійні умови № 112 було побудовано таким чином, що отримати ліцензію на будівництво могла тільки юридична особа. Фахівці щодо цього справедливо підкреслювали: по-перше, Ліцензійні умови № 112 ніде прямо не дозволяють фізособам-підприємцям бути суб’єктами будівельної діяльності, а, по-друге, виходячи з тексту цього документа, можна було зробити висновок, що вони стосуються тільки юридичних осіб.

Як бачимо, перший із зазначених недоліків

Ліцензійними умовами № 47 усунено (до речі, постанова № 1396 також прямо вказує: «юридична особа і фізична особа (підприємець) — суб’єкти господарської діяльності, які мають намір здійснювати будівельну діяльність, повинні отримати ліцензію відповідно до цього Порядку»). Друга перешкода залишається актуальною — фізособам-підприємцям, як і раніше, буде досить складно забезпечити дотримання Ліцензійних умов № 47 з урахуванням вимог, що висуваються ними.

 

Загальний аналіз змін у вимогах до суб’єктів господарювання

Ліцензійні умови № 47

, як і їх попередник — Ліцензійні умови № 112, передбачають три групи вимог до суб’єктів, що провадять діяльність, пов’язану з об’єктами архітектури: організаційні, кваліфікаційні та технологічні. Розглянемо основні зміни, що в них відбулися.

Насамперед, звертає на себе увагу така нова вимога, як необхідність наявності у складі організаційно-функціональної структури підприємства (незалежно від того, яким видом діяльності воно займається — вишукувальними, проектними, будівельними та монтажними чи інжиніринговими роботами) підрозділів та фахівців, що забезпечують виконання адміністративно-керівних, виробничо-технічних, планово-договірних, виробничих, юридичних і допоміжних функцій та функцій з контролю якості, промислової безпеки та охорони праці, ведення та зберігання нормативної та виконавчої документації. Цю вимогу доповнює кваліфікаційна вимога про те, що до складу працівників підприємства відповідно до названих напрямів роботи має бути включено керівників, професіоналів та фахівців згідно з

Класифікатором професій ДК 003:2005.

Щодо вимог до організаційно-функціональної структури підприємства, наявності положень про відповідні структурні підрозділи та посадові інструкції, укомплектованості підприємства інженерно-технічними працівниками необхідних професій та кваліфікації, організаційні вимоги залишилися тими самими. Серед нових положень

Ліцензійних умов можна зазначити пряму вказівку на необхідність наявності у суб’єктів господарювання документів, які підтверджують, що виробничі приміщення та засоби виробництва перебувають у нього у власності або на праві оренди.

Кваліфікаційні вимоги до керівника підприємства або його заступника залишилися колишніми: наявність повної або базової вищої освіти відповідного напрямку, стаж роботи для магістра або спеціаліста — 2 роки, для бакалавра — не менше 3 років. Уточнено, що

цим же вимогам повинні відповідати фізособи-підприємці. Водночас у Ліцензійних умовах № 47 з’явилося застереження, що керівники підприємства і керівники виконавчих та функціональних підрозділів повинні працювати в суб’єкта господарювання за основним місцем роботи.

Новою організаційною вимогою для суб’єктів, які здійснюють вишукувальні та проектні роботи, стала необхідність наявності режимно-секретного органу (відповідно до

ст. 21 Закону України «Про державну таємницю» від 21.01.94 р. № 3855-ХII). Умови здійснення вишукувальних робіт доповнено кваліфікаційними вимогами до начальника партії, бурового майстра, а також такою технологічною вимогою, як проходження пристроями та засобами вимірювання своєчасної метрологічної повірки, а технікою, устаткуванням, інструментами — технічного обстеження у відповідних органах.

У частині вимог до проектних робіт слід зазначити встановлення спеціальних кваліфікаційних вимог до головного конструктора та головного спеціаліста розділу проекту, у частині вимог до будівельних та монтажних робіт — до техніка-будівельника.

Логічною зважаючи на зміни переліку видів діяльності, що ліцензуються, стала поява в

Ліцензійних умовах нового розділу, що розкриває вимоги до здійснення інжинірингових робіт.

Наостанок зауважимо, що нові Ліцензійні умови провадження робіт, пов’язаних зі створенням об’єкта архітектури, актуальні не тільки для тих суб’єктів господарювання, які мають намір отримати ліцензію, а й для тих, в яких уже є «будівельна» ліцензія, отримана до набуття ними чинності, тобто до 22.03.2009 р. Річ у тім, що невідповідність суб’єктів господарювання, які провадять будівельну діяльність, вимогам Ліцензійних умов № 47 може стати підставою для анулювання ліцензії або для припинення її дії.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі