Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Ремонтуємо частково зіпсований товар

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2009/№ 62
Друк
Стаття

Ремонтуємо частково зіпсований товар

 

На жаль, іноді підприємство у своїй діяльності може зіткнутися з випадками псування товарів. Якщо пошкодження при цьому істотні, то, як правило, зіпсовані товари в обліку підлягають списанню. А якщо товар зіпсовано лише частково і його може бути реалізовано покупцям, наприклад, після проведення ремонту? Як бути в цьому випадку? Цю ситуацію зараз і розглянемо.

Людмила СОЛОШЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Інструкція № 69

— Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69.

Положення про уцінку

— Положення про порядок уцінки та реалізації продукції, що залежалася, з групи товарів широкого вжитку та продукції виробничо-технічного призначення і надлишкових товарно-матеріальних цінностей, затверджене спільним наказом Міністерства економіки України і Міністерства фінансів України від 10.09.96 р. № 120/190 (у редакції наказу від 15.12.99 р. № 149/300).

П(С)БО 9

— Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246.

Отже, наведемо такий випадок.

Припустимо, на торговельному підприємстві в результаті прориву водопровідної труби частину товару було затоплено. У ході розслідування того, що сталося, з’ясувалося, що затоплення істотно вплинуло на властивості та технічні характеристики товару. Варіант з уцінкою зіпсованого товару та його продажем за зниженою вартістю неможливий, оскільки споживчі властивості товару втрачено, і зіпсований товар (навіть уцінений) не може бути реалізовано покупцям, оскільки цінності для покупців у зіпсованому вигляді він не має*. Однак, якщо зробити ремонт, товару може бути повернено відповідні якості та функціональні можливості, у результаті чого його може бути реалізовано споживачу. Запитання викликав порядок відображення таких операцій в обліку.

* До речі, на можливість уцінки технічно складних товарів, продукції тільки за умови їх справності та придатності до експлуатації вказує і п. 12 Положення про уцінку.

 

Якщо товар зіпсовано

Насамперед зауважимо, що при виникненні подібних випадків на підприємстві створюється

комісія для розслідування причин того, що сталося. Також у цьому випадку обов’язково проводиться інвентаризація (як передбачено п.п. «е» п. 3 Інструкції № 69, у разі техногенних аварій, пожежі або стихійного лиха — на день після закінчення явища). При цьому за результатами роботи комісії складається акт, в якому оцінюється характер пошкоджень, причини псування, а також можливість подальшого використання зіпсованого майна. Як зазначалося, у ході розслідування комісія дійшла висновку, що товар може бути придатний до подальшого продажу після проведення його відповідного ремонту.

До речі, дії в разі псування товарів також обумовлено й у

Положенні про порядок списання з балансу невідшкодованого збитку від нестач, псування товарно-матеріальних цінностей, інших безнадійних боргів в організаціях і підприємствах споживчої кооперації України, затвердженому постановою Укркоопспілки від 03.04.2003 р., яке може виявитися корисним підприємству в цьому випадку.

 

Відображаємо в обліку

Відразу зауважимо: ситуація, що розглядається, не зовсім звичайна і ускладнюється тим, що прямих норм законодавства та роз’яснень контролюючих органів, як бути суб’єкту господарювання в цьому випадку, немає. А тому доводитися діяти, спираючись при цьому на загальні облікові правила, і проводячи аналогії з іншими, у чомусь схожими з цим випадком, ситуаціями. У зв’язку з цим висловимо свою думку з цього приводу.

Податковий облік.

У цьому випадку варто пригадати лист ДПАУ від 03.10.2007 р. № 4819/г/15-0214 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 89. Хоча він стосувався виробничого браку, вважаємо: щодо нашого випадку доречно провести аналогію та прийняти роз’яснення, які в ньому наводяться, як керівництво до дії. Нагадаємо, у ньому, зокрема, роз’яснювалося, що:

— витрати на

виготовлення продукції, визнаної бракованою (непередбаченого наднормативного браку), може бути включено до валових витрат (як пов’язані з господарською діяльністю) за умови, що після виправлення такі вироби можна продати;

— однак при цьому витрати на

виправлення такого непередбаченого наднормативного браку (як не пов’язані з господарською діяльністю) до валових витрат не включаються.

Тим самим податківці погоджувалися зі

збереженням валових витрат щодо витрат на виготовлення бракованої продукції за умови, що в подальшому після виправлення допущених дефектів таку продукцію може бути реалізовано (тобто за нею буде отримано дохід, а отже, згідно з п. 1.32 Закону про податок на прибуток буде і зв’язок з господарською діяльністю). А от щодо супутніх вимушених додаткових витрат на виправлення такого браку при цьому валові витрати не визнавали (як за витратами, не пов’язаними з господарською діяльністю платника податків, — оскільки виникнення непередбаченого внутрішнього браку не є метою діяльності підприємства, а отже, і витрати на виправлення допущених дефектів не можуть вважатися пов’язаними з госпдіяльністю). До речі, докладно особливості обліку виробничого браку розглядалися у статті «Якщо виник виробничий брак» // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 16.

З урахуванням таких роз’яснень, повертаючись до нашого випадку, вважаємо, підприємство

в податковому обліку може вчинити в ситуації з частково зіпсованим товаром, що підлягає ремонту, так:

— ураховуючи, що товар після ремонту стане придатним для продажу покупцям (а отже, буде використаний у господарській діяльності платника податків),

залишити вартість товару у валових витратах, зберігши при цьому за ним і раніше відображений при придбанні податковий кредит з ПДВ;

— однак

витрати на ремонт такого зіпсованого товару (як не пов’язані з господарською діяльністю, а спричинені усуненням непередбачених обставин, що виникли) у податковому обліку не відображати, тобто до валових витрат їх суму не включати та податковий кредит за ними не показувати.

Бухгалтерський облік.

У результаті сума витрат на ремонт частково зіпсованих товарів знайде відображення тільки в бухгалтерському обліку. При цьому, якщо підприємство розцінить те, що сталося, як надзвичайну подію, то ремонтні витрати може бути враховано ним на рахунку 99 «Надзвичайні витрати» (який, нагадаємо, має такі субрахунки: 991 «Втрати від стихійного лиха», 992 «Втрати від техногенних катастроф і аварій», 993 «Інші надзвичайні витрати»).

Щодо первісної вартості зіпсованих товарів, то коригувати її будь-яким чином у зв’язку з частковим псуванням, що відбулося, на наш погляд, не потрібно. Адже, як передбачено

п. 15 П(С)БО 9, первісна вартість запасів у бухгалтерському обліку не змінюється (за винятком випадків, передбачених П(С)БО 9, тобто випадків переоцінки вартості запасів). Щоправда, якщо відремонтований товар уже згодом з тих чи інших причин виявиться таким, що важко реалізовується, і його чиста вартість реалізації виявиться нижчою за первісну вартість, підприємству варто зробити його уцінку (докладніше з особливостями проведення уцінки та її відображенням в обліку можна ознайомитися у статті «Залежався товар: проведіть уцінку» // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 38).

Облік операцій розглянемо на прикладі.

Приклад

. На торговельному підприємстві в результаті аварії водопроводу частина товару (вартістю придбання 12000 грн., у тому числі ПДВ — 2000 грн.) виявилася затопленою. Розслідувавши те, що сталося, комісія дійшла висновку, що після проведення ремонту товар може бути реалізовано покупцям. При цьому витрати на ремонт (з урахуванням ПДВ) становили 3000 грн.

В обліку підприємства операції відобразяться так:

 

Ремонт частково зіпсованого товару

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1. Оприбутковано придбаний товар

281

631

10000

10000

2. Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

2000

3. Перераховано оплату за товар постачальнику

631

311

12000

4. Відображено витрати на ремонт частково зіпсованого товару

992

20, 66, 65, 63, 68

3000

— *

* Витрати на ремонт частково зіпсованого товару (як не пов’язані з господарською діяльністю) у податковому обліку не відображаються та до валових витрат не відносяться; до податкового кредиту суми вхідного ПДВ за ними не включаються. У бухгалтерському обліку вся сума ремонтних витрат (з урахуванням ПДВ) списується на витрати. При цьому валові витрати та податковий кредит, відображені при придбанні таких товарів, не коригуються.

 

Вважаємо, що такий варіант відображення операцій в обліку виявиться найприйнятнішим у цьому випадку.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі