Теми статей
Обрати теми

Навчання працівників підприємства на тренінгах, семінарах, курсах

Редакція ПБО
Стаття

Навчання працівників підприємства на тренінгах, семінарах, курсах

 

Сьогодні чимало організацій проводять різноманітні тренінги, семінари, запрошують на курси. І часто керівники підприємств користуються цими послугами для своїх працівників. Про те, які податкові наслідки оплати платних тренінгів, семінарів та курсів для підприємства і його працівників-слухачів, і йтиметься в цій статті.

Тетяна ОНИЩЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Насамперед зауважимо, що семінари, тренінги, курси — це вид навчання, результатом якого не є здобуття освіти, вони спрямовані на отримання відповідної інформації або консультацій. При цьому після відвідування тренінгів, семінарів, курсів не видаються документи державного зразка про освіту, як це робиться після навчання, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, що проводяться в навчальних закладах.

Ці юридичні моменти дуже важливі для з’ясування порядку оподаткування витрат підприємства на участь його працівників у семінарах, курсах, тренінгах.

Ще раз відзначимо: сучасні семінари та тренінги (курси), що проводяться для працівників підприємства, спрямовані на надання слухачу інформації, необхідної йому для трудової діяльності. Це свого роду

консультації, які дозволяють отримати відповіді на поставлені запитання. Інакше кажучи, у ході проведення семінарів або тренінгів (курсів) працівники підприємства отримують інформаційні або консультаційні послуги.

Розглянемо спочатку питання про обкладення вартості семінару, тренінгу (курсів) податком з доходів фізичних осіб.

 

Податок з доходів фізичних осіб

Згідно з

п.п. 4.3.20 Закону № 889 до оподатковуваного доходу фізичної особи не включається сума, сплачена роботодавцем на користь навчальних закладів у рахунок компенсації вартості підготовки або перепідготовки платника податку — найманої особи за профілем діяльності або загальними виробничими потребами такого роботодавця, але не вище розміру суми, визначеної в п.п. 6.5.1 Закону № 889, у розрахунку на кожний повний або неповний місяць підготовки або перепідготовки такої найманої особи.

Якщо така наймана особа припиняє трудові відносини з роботодавцем протягом такого навчання або до закінчення другого календарного року від року, в якому закінчується навчання, то сума, сплачена як компенсація вартості навчання, прирівнюється до додаткового блага, наданого такій найманій особі протягом року, на який припадає таке припинення трудових відносин, і підлягає оподаткуванню в загальному порядку.

Оскільки предметом договору є інформаційні або консультаційні послуги, то

п.п. 4.3.20 Закону № 889 застосовувати не слід. Однак це зовсім не означає, що вартість семінарів, тренінгів тощо слід обкладати податком з доходів фізичних осіб. Пояснюється це тим, що витрати на оплату таких послуг відносяться на виробничі цілі та не є додатковим благом працівника. Таку ж думку висловлено в листах ДПАУ від 20.08.2004 р. № 7201/6/17-3116, від 12.02.2004 р. № 982/6/17-3216 // «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 52. У цих листах ДПАУ зазначає, що витрати підприємства (роботодавця), пов’язані з професійною підготовкою, перепідготовкою або підвищенням кваліфікації працівників за профілем діяльності такого підприємства, а також витрати підприємства на участь у семінарах, конференціях, «круглих столах» та інших аналогічних заходах за профілем діяльності підприємства, у тому числі за межами України, є витратами на виробничі цілі, які пов’язані з господарською діяльністю підприємства і не є особистим доходом (додатковим благом) працівників. У разі укладення підприємством угод з суб’єктами господарювання, що не належать до закладів освіти, суми зазначених витрат підприємства не є доходом (додатковим благом) найманої особи і не включаються до складу оподатковуваного доходу.

Таким чином, ДПАУ вважає: щоб витрати на семінар, тренінг або курси не включалися до доходу працівника, необхідно, щоб такі витрати були безпосередньо пов’язані з господарською діяльністю підприємства, тобто навчання (отримання інформації) має проводитися за профілем діяльності підприємства або загальними господарськими питаннями. Основним критерієм «господарськості» таких витрат є те, що навички, отримані працівником під час семінару або тренінгу, могли бути застосовані в роботі на цьому підприємстві.

Слід мати на увазі, що те саме стосується і семінарів, курсів, що проводяться за межами України.

 

Податок на прибуток та ПДВ

Щодо валових витрат, то згідно з

п.п. 5.4.2 Закону про податок на прибуток витрати платника податку, пов’язані з професійною підготовкою, навчанням, перепідготовкою чи підвищенням кваліфікації осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким платником податку; витрати на навчання та (або) професійну підготовку у вищих та професійно-технічних навчальних закладах інших осіб, які не перебувають із таким платником податку у трудових відносинах, але уклали з ним письмову угоду (договір, контракт) про узяті ними зобов’язання відпрацювати у платника податку після закінчення вищого та (або) професійно-технічного навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше трьох років; витрати на організацію навчально-виробничої практики за профілем основної діяльності платника податку або в структурних підрозділах, що забезпечують його господарську діяльність, осіб, які навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних закладах. Зазначені витрати включаються до валових витрат у розмірі до 3 відсотків фонду оплати праці звітного періоду.

Обов’язки з доведення зв’язку витрат на зазначені вище цілі з основною діяльністю платника податку, покладаються на такого платника податку.

Разом із тим, оскільки метою проведення семінару, тренінгу (курсів) є інформаційні або консультаційні послуги, що, як правило, і зазначається в договорі, то такі витрати є не що інше, як витрати на виробничі цілі, і

п.п. 5.4.2 Закону про податок на прибуток до них жодного відношення не має.

Згідно з

п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток сума витрат, сплачена протягом звітного періоду у зв’язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції, включається до складу валових витрат підприємства. Саме на підставі цього підпункту витрати на семінари, тренінги потраплять до складу валових витрат.

Як бачимо, для віднесення вартості участі в семінарі, тренінгу (курсах) до валових витрат необхідно, щоб підприємство довело зв’язок таких витрат з господарською діяльністю підприємства. Те саме стосується і семінарів, тренінгів (курсів), що проводяться за кордоном.

Якщо на «вході» був ПДВ, то підприємство має повне право збільшити податковий кредит відповідно до

п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ.

Доказами зв’язку витрат на участь у семінарі (тренінгу) з господарською діяльністю підприємства, крім власне договору, в якому зазначена назва семінару, тренінгу (курсів), його мета, може бути також наказ керівника, посадові інструкції працівників. Так, наприклад, сучасний бухгалтер не уявляє свою роботу без відвідування відповідних семінарів з оподаткування та бухгалтерського обліку, керівник — без спеціальних бізнес-тренінгів щодо ефективного управління підприємством, ведення переговорів. Тому наявність у посадових інструкціях відповідного положення щодо обов’язку ведення бухгалтерського та податкового обліку згідно з чинним законодавством саме і свідчить про необхідність відвідування відповідних семінарів (тренінгів), особливо в сьогоднішніх умовах зміни податкового законодавства.

Після закінчення семінару, тренінгів, курсів їх організатор зобов’язаний видати підприємству, працівники якого були слухачами, акт наданих послуг з докладним їх переліком. Цей документ також може бути обґрунтуванням зв’язку з господарською діяльністю понесених підприємством витрат.

Слід зауважити, що іноді семінари (тренінги) проводяться в іншому місті. Тому для відвідування такого семінару (тренінгу) працівників підприємства може бути направлено у відрядження. Таке відрядження оформляється у звичайному порядку, тобто на підставі наказу (розпорядження) керівника підприємства. У ньому він зазначає, що працівник направляється у відрядження з метою участі в семінарі для отримання, наприклад, консультаційних послуг з бухгалтерського та податкового обліку.

У цьому випадку витрати на відрядження відносяться до валових витрат підприємства на підставі

п.п. 5.4.8 Закону про податок на прибуток. Такі витрати не обкладаються податком з доходів фізичних осіб на підставі п.п. 4.3.2 Закону № 889.

При оформленні такого відрядження може виникнути питання щодо проставляння печатки приймаючої сторони.

Ситуація 1. Працівники підприємства, що знаходиться в місті Харкові, направляються у відрядження з метою відвідування платного семінару з бухгалтерського обліку та оподаткування до м. Києва, в якому знаходиться організатор такого семінару.

У цьому випадку бажано, щоб на посвідченні про відрядження було проставлено печатку самого організатора семінару, який зареєстрований у м. Києві, оскільки саме з ним укладено договір на участь працівників у семінарі. Разом із тим можливий варіант проставляння печатки готелю, в якому зупинився працівник, або орендованого залу, в якому проходить семінар. Але в цьому випадку необхідно потурбуватися, щоб в договорі на участь у семінарі було зазначено або підприємство, зал якого орендує підприємство, яке проводить семінар, або готель, в якому буде розміщено слухачів.

Ситуація 2. Працівники підприємства, що знаходиться в м. Харкові, направляються у відрядження з метою відвідування платного семінару з бухгалтерського обліку та оподаткування до м. Донецька. Організатор — підприємство, зареєстроване в м. Києві.

У цьому випадку необхідно, щоб печатка приймаючої сторони свідчила про знаходження слухачів семінару в м. Донецьку. Тому печатку може бути проставлено підприємством — власником залу для проведення семінару або готелю, в якому було розміщено слухачів семінару. Однак додатково не завадило б у договорі на проведення платного семінару зазначити, де проводитиметься семінар або в якому готелі буде розміщено слухачів семінару відповідно.

Податковий та бухгалтерський облік вартості платного тренінгу розглянемо на умовному числовому прикладі.

Підприємство направило працівника для проходження дводенного тренінгу на тему «Управлінський облік на підприємстві» вартістю 3600 грн., у тому числі ПДВ — 600 грн. Організатор перебуває на загальній системі оподаткування. Підприємство — організатор тренінгу та підприємство, на якому працюють слухачі тренінгу, знаходяться в одному місті, тому відрядження не оформлялося.

 

№ з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

ВД

ВВ

дебет

кредит

сума, грн.

1

Перераховано кошти організації, яка проводить семінар

371

311

3600

3000

2

Відображено податковий кредит

641

644

600

3

Відображено вартість інформаційно-консультаційних послуг за актом наданих послуг

92

685

3000

4

Списано суму раніше відображеного податкового кредиту при оприбуткуванні послуг

644

685

600

5

Здійснено залік заборгованостей

685

371

3600

 

На завершення хотілося б побажати роботодавцям продовжувати вкладати кошти в навчання своїх працівників. Оскільки, як відомо, кадри вирішують усе, навіть в умовах фінансової кризи.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі