Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щедрість мимоволі: як відобразити вимушену благодійну допомогу в обліку підприємства

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2009/№ 64
Друк
Стаття

Щедрість мимоволі: як відобразити вимушену благодійну допомогу в обліку підприємства

 

У соціально-економічних умовах, що склалися, звернення держорганів з листами-проханнями про надання матеріальної підтримки стало цілком звичним явищем. Підтримку вони просять надати, як правило, фінансову. Проте бувають ситуації, коли підприємства безоплатно передають держорганам товарно-матеріальні цінності або основні фонди. У межах цієї статті розглянемо облікові особливості таких благодійних акцій.

Марина КОВЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

ЦКУ

— Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Закон № 783

— Закон України «Про джерела фінансування органів державної влади» від 30.06.99 р. № 783-XIV.

Податкове роз’яснення № 552

— Узагальнююче податкове роз’яснення щодо відображення в декларації з податку на прибуток підприємства витрат на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг), які включаються до валових витрат, затверджене наказом ДПАУ від 27.08.2008 р. № 552.

Порядок № 165

— Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 165.

Перелік № 659

— Перелік груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрями використання, затверджений постановою КМУ від 17.05.2002 р. № 659.

 

Благодійність на адресу держорганів — а чи законно?

Насамперед нагадаємо: відповідно до

ст. 1 Закону України «Про благодійність і благодійні організації» від 16.09.97 р. № 531/97-ВР благодійністю є добровільне безкорисливе пожертвування фізичних або юридичних осіб у наданні набувальникам благодійної допомоги.

Одержувачами такої допомоги можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Однак щодо отримання благодійної допомоги

органами державної влади існують певні проблеми. Річ у тім, що згідно з вимогами ст. 2 Закону № 783 органи державної влади* повинні здійснювати свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування в межах, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік. При цьому їм забороняється створювати позабюджетні фонди та мати позабюджетні спеціальні рахунки.

* У розумінні Закону № 783 до органів державної влади належить

система органів виконавчої влади — Кабінет Міністрів України, міністерства, комітети, агентства, служби, адміністрації, департаменти, комісії, управління, палати, фонди, інспекції, бюро та інші центральні органи виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, Верховна Рада України та її апарат, Рахункова палата, Президент України, його адміністрація та інші консультативні та дорадчі органи Президента України, суди України, органи прокуратури України, а також інші органи державної влади.

Звідси можна зробити висновок, що державні структури можуть розраховувати тільки на кошти, що надходять з державного та місцевого бюджетів. А от спрямовувати на власне утримання благодійну допомогу вони начебто не повинні. До речі, такого ж висновку доходить і Мінфін у своєму роз’ясненні, розміщеному на офіційному сайті www.minfin.gov.ua, а також Держкомпідприємництва в

листі від 22.08.2007 р. № 6270.

Разом із тим благодійні внески, гранти та подарунки належать до

власних надходжень бюджетних установ (перша підгрупа друга група) зазначеним у Переліку № 659, а отже, їх може бути враховано при формуванні проекту бюджету з урахуванням положень нормативно-правових актів, що регулюють діяльність конкретних органів держвлади.

Однак маємо попередити наших читачів, що з

1 січня 2010 року набирає чинності Закон України «Про основи запобігання та протидії корупції» від 11.06.2009 р. № 1506-VI, у п. 2 ст. 4 якого однозначно прописано: фізичним та юридичним особам забороняється здійснювати фінансування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі надавати їм матеріальну та/або нематеріальну допомогу, безоплатно виконувати роботи, надавати послуги, передавати кошти та інше майно (крім випадків, передбачених законами та діючими міжнародними договорами України). Тому починаючи з 1 січня 2010 року надання держорганам благодійної допомоги вважатиметься порушенням чинного законодавства.

Та оскільки сьогодні в подібних благодійних акціях беруть участь чимало суб’єктів господарської діяльності, у межах цієї статті поговоримо про допомогу, що надається звичайними підприємствами — платниками податку на прибуток та ПДВ. А почнемо з деяких юридичних правил.

 

Юридичний аспект

З точки зору

ЦКУ благодійність є даруванням або його різновидом — пожертвуванням. Так, згідно зі ст. 717 ЦКУ за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність. У свою чергу, під пожертвуванням розуміють дарування рухомого та нерухомого майна особам для досягнення ними визначеної, наперед обумовленої мети.

Зважаючи на те що сторонами договорів дарування (пожертвування) є юридичні особи, вони повинні дотримуватись вимог

ст. 208 ЦКУ та укладати договори дарування тільки у письмовій формі. Нагадаємо: правочин вважається укладеним у письмовій формі, якщо його зміст зафіксовано в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Письмову форму буде дотримано й у випадку, якщо волю сторін виражено за допомогою телетайпного, електронного чи іншого технічного засобу зв’язку (ч. 1, 2 ст. 207 ЦКУ). Зверніть увагу: деякі договори не тільки складаються у письмовій формі, а й завіряються нотаріально. До таких договорів належать договори дарування нерухомості та договори дарування валютних цінностей на суму, що перевищує 850 грн. (ст. 719 ЦКУ).

Відповідно до ст.

718 ЦКУ предметом договору дарування (пожертвування) можуть бути нерухомі та рухомі речі, зокрема гроші та цінні папери. Порядок відображення в обліку благодійних акцій за їх участі має свої особливості. У межах цієї статті розглянемо податкові наслідки дарування (благодійності) у випадках, коли предметом договору дарування (пожертвування) є:

1) грошові кошти;

2) товарно-матеріальні цінності;

3) основні фонди.

 

1. Грошові кошти

Надаючи держорганам грошові кошти в благодійних цілях, підприємство може скористатися спеціальними нормами

Закону про податок на прибуток та Закону про ПДВ.

Податок на прибуток.

Згідно з п.п. 5.2.2 Закону про податок на прибуток до валових витрат може бути віднесено суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно перераховані (передані) протягом року до Державного бюджету України або до бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у п. 7.11 цього Закону*, суми коштів, перераховані юридичним особам, у тому числі неприбутковим організаціям — засновникам постійно діючого третейського суду в розмірі, що перевищує 2 %, але не більше 5 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, за винятком внесків, передбачених пп. 5.6.2 та 5.2.17 цього Закону.

* Нагадаємо: органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи (організації), що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, перелічено в абзаці «а» п.п. 7.11.1 Закону про податок на прибуток.

Як випливає з

Податкового роз’яснення № 552 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 72, а також із листа ДПАУ від 06.07.2009 р. № 14060/7/15-0217, сьогодні норми п.п. 5.2.2 Закону про податок на прибуток необхідно застосовувати так:

— якщо благодійну допомогу було надано в розмірі

меншому, ніж 2 % оподатковуваного прибутку попереднього року, то сума такої допомоги не включається до складу валових витрат;

— якщо сума благодійної допомоги

перевищує 2 %, але менше 5 % оподатковуваного прибутку попереднього року, то до валових витрат включається вся сума допомоги;

— якщо сума благодійної допомоги

перевищує 5 % оподатковуваного прибутку попереднього року, то до валових витрат потрапить сума, що дорівнює 5 %.

Витрати на благодійність відображаються в рядку

04.8 «добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг)» декларації з податку на прибуток за відповідний звітний період (I квартал, півріччя, 3 квартали та рік). При заповненні декларації за рік подається ще й річний додаток Р2, в якому узагальнюються витрати на благодійність, понесені за весь звітний рік.

Щодо документального підтвердження витрат на благодійність, то тут маємо попередити наших читачів про особливі вимоги податківців. Так, у консультації, опублікованій у журналі «Вісник податкової служби України», 2008, № 48, с. 20, вони зазначили, що скористатися нормою

п.п. 5.2.2 Закону про податок на прибуток та включити витрати на благодійність до складу валових витрат можна тільки за наявності копій довідок за формою № 4-ОПП про взяття на облік платника податків із зазначенням у них ознаки неприбутковості. Раніше податківці писали, що для застосування цієї норми необхідно запастися копією рішення органу державної податкової служби про внесення одержувача благодійної допомоги до Реєстру неприбуткових організацій (див. лист ДПАУ від 28.07.2006 р. № 8249/6/15-0516 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 75).

Звісно, ані в

Законі про податок на прибуток, ані в Податковому роз’ясненні № 552 немає згадок про подібні документи, однак, щоб уникнути непорозумінь з контролюючими органами, рекомендуємо все ж запастися одним із них.

ПДВ.

Тут проблем не виникне. При передачі грошових коштів як благодійної допомоги зобов’язання з ПДВ не нараховуються, оскільки така операція не підпадає під визначення поставки товарів, наведене в п. 1.4 Закону про ПДВ (тобто об’єкт обкладення ПДВ відсутній).

А тепер узагальнимо все викладене на прикладі.

Приклад

. У липні 2009 року ТОВ «Софія», що перебуває на загальній системі оподаткування, за листом-проханням держустанови надало благодійну допомогу на проведення ремонтних робіт у розмірі 5000 грн. Відобразимо зазначену операцію в бухгалтерському та податковому обліку ТОВ «Софія». При цьому виходитимемо з того, що сума оподатковуваного прибутку за 2008 рік (показник рядка 11* декларації з податку на прибуток за 2008 рік) становить 80000 грн.

* Майте на увазі, що в разі виявлення помилки при визначенні суми оподатковуваного прибутку підприємства попереднього звітного року відкоригувати доведеться і суму витрат на благодійну допомогу, що включається до складу валових витрат у поточному періоді. Принаймні на такому коригуванні наполягає ДПАУ в листі від 28.05.2008 р. № 6208/5/15-0215 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 55.

 

Таблиця 1

Благодійне перерахування грошових коштів неприбутковій організації

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

Відображено перерахування грошових коштів у благодійних цілях

377

311

5000

4000*

* Оскільки перерахована сума перевищує 5 % від торішнього прибутку (80000 х 5 % : 100 =  4000 грн.), то до валових витрат включається сума, що дорівнює 5 %, тобто 4000 грн. Вона відображається в рядку 04.8 декларації за 3 квартали 2009 року та в рядку 1 додатка Р2 до річної декларації з податку на прибуток.

2

Віднесено суму благодійної допомоги на витрати

949

377

5000

3

Списано витрати на фінансовий результат

791

949

5000

 

2. Товарно-матеріальні цінності

Порядок відображення в обліку безоплатної передачі товарно-матеріальних цінностей у межах благодійних акцій залежить від того, який саме товар передається: спеціально придбаний для благодійних цілей або призначений для власних господарських потреб.

Розглянемо кожну з цих ситуацій.

 

2.1. Безоплатна передача ТМЦ, спеціально придбаних для благодійних цілей

Податок на прибуток.

З точки зору оподаткування, це найбільш проста ситуація. Адже підприємству заздалегідь відомо, що товари, які придбавалися, не використовуватимуться в господарській діяльності, а отже, при придбанні їх вартість не потрапить до валових витрат і в подальшому не братиме участі в перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

Однак це не означає, що підприємство не зможе відобразити валові витрати взагалі. Вартість товарів, що передаються в благодійних цілях, збільшить валові витрати, але тільки на підставі норм

п.п. 5.2.2 Закону про податок на прибуток. При цьому все зазначене щодо цього підпункту вище не втрачає своєї актуальності і в ситуації, що розглядається.

І не забудьте: при передачі майна неприбутковій організації

валові доходи у дарувальника не відображаються. Річ у тім, що за правилами п.п. 7.4.3 Закону про податок на прибуток валові доходи за звичайними цінами виникають у сторони, яка передає, тільки в разі, якщо одержувачем є пільговик, пов’язана особа або неплатник податку на прибуток. Щодо неприбуткових організацій, то вони входять до кола платників податку на прибуток (підтвердження тому — п.п. 7.11.9 Закону про податок на прибуток), а отже, підстав для застосування звичайних цін та відображення валового доходу в підприємства немає.

ПДВ.

Відповідно до п. 1.4 Закону про ПДВ операції з безоплатної передачі товарів вважаються поставкою товарів, а отже, підпадають під об’єкт обкладення податком на додану вартість. Однак, передаючи товар у благодійних цілях, платники податків мають право розраховувати на пільгу з ПДВ, передбачену п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ.

Нагадаємо: відповідно до норм згаданого документа операції з надання благодійної допомоги, а саме: з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг) особам, визначеним

абзацами «а», «б» і «е» п.п. 7.11.1 Закону про податок на прибуток (серед яких є і держоргани) з метою їх безпосереднього використання в благодійних цілях, а також операції з безоплатної передачі таких товарів (робіт, послуг) набувачам благодійної допомоги, звільняються від обкладення ПДВ.

Відразу зауважимо, що скористатися цією пільгою можна тільки при виконанні таких умов:

— надана благодійна допомога не має ознак компенсації з боку її одержувача;

— товари, що передаються, відповідним чином

промарковано. Для цього згідно з Правилами маркування товарів, отриманих як благодійна допомога, затвердженими постановою КМУ від 18.08.2005 р. № 772, благодійник наносить на етикетку, ярлик або безпосередньо на зовнішню чи внутрішню упаковку товару клеймо «Благодійна допомога. Продаж заборонений».

Придбаваючи товари та розраховуючи застосувати до них пільгу за

п.п. 5.1.21, благодійник не включає суму вхідного ПДВ до складу податкового кредиту (підстава — п.п. 7.4.2 Закону про ПДВ). У подальшому, передаючи відповідним чином промаркований товар особам, які нас цікавлять, підприємство виписує податкову накладну у двох примірниках, зазначивши в розділі VI такої податкової накладної у графі 10: «Без ПДВ, п.п. 5.1.21 Закону № 168/97-ВР», як того вимагає п. 10 Порядку № 165.

Також слід звернути увагу на те, що існує певна група товарів, безоплатна передача яких

потребує нарахування зобов’язань з ПДВ, оскільки пільга, передбачена п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ, на них не поширюється. Виходячи з абзацу п’ятого згаданого підпункту, до таких товарів належать: підакцизні товари (роботи, послуги), цінні папери, нематеріальні активи та товари (роботи, послуги), призначені для використання в господарській діяльності, у тому числі ввезені на митну територію України (крім товарів, що підпадають під дію міжнародних договорів, згоду на укладення яких надано Верховною Радою України).

При передачі будь-якого з цих товарів підприємству необхідно нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ

виходячи зі звичайних цін, як того вимагає п. 4.2 Закону про ПДВ. На підтвердження податкових зобов’язань слід виписати податкову накладну. І хоча особливості складання податкової накладної при безоплатній передачі товару в Порядку № 165 не відображено, вважаємо цілком доречним використання в ситуації, що розглядається, п. 19 цього Порядку. Згідно з нормами згаданого пункту в разі, коли звичайна ціна товару перевищує фактичну, продавець виписує дві податкові накладні: одну — на суму виходячи з фактичної ціни поставки, іншу — на суму перевищення звичайної ціни над фактичною. Однак виписувати дві податкові накладні в цьому випадку не потрібно. Цілком достатньо буде й однієї, складеної на суму перевищення звичайної ціни над фактичною (тобто на звичайну ціну).

Така податкова накладна виписується у двох примірниках, обидва вони зберігаються у благодійника. У номері податкової накладної через дріб ставиться позначка «ЗЦ» (звичайна ціна»), а у графі 3 — крім номенклатури товару, напис «Поставка здійснюється на безоплатній основі, база оподаткування визначається виходячи зі звичайних цін».

У подальшому податкова накладна, виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, відобразиться в рядку «

Інші» Розділу I «Податкові зобов’язання» додатка 5 «Розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» до податкової декларації з ПДВ (див. лист ДПАУ від 03.07.2009 р. № 13995/7/16-1117 // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 59).

 

2.2. Безоплатна передача ТМЦ, первісно придбаних для власних господарських потреб

Податок на прибуток.

Особливість цієї ситуації полягає в тому, що витрати на придбання товарів, призначених для ведення власної господарської діяльності, але згодом переданих неприбутковим організаціям, уже потрапили до складу валових витрат підприємства. У періоді передачі товарів неприбутковим організаціям такі витрати має бути відкориговано шляхом заповнення графи 4 «Запаси, використані не в господарській діяльності» таблиці 1 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток.

Вартість товарів, переданих «нужденним» збільшить валові витрати, але тільки через

п.п. 5.2.2 Закону про податок на прибуток. Порядок застосування норм цього підпункту вже розглядалася в ситуації 1.

ПДВ.

Придбаваючи товари, підприємство вже скористалося своїм правом на податковий кредит, наданим йому п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ. Подальша доля податкового кредиту залежатиме від того, застосувало підприємство пільгу, установлену п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ, чи ні.

Якщо благодійник виконав умови

п.п. 5.1.21 і скористався пільгою, то коригувати відображений раніше податковий кредит не доведеться (див. лист ДПАУ в м. Києві від 23.06.2006 р. № 471/10/31-106). Разом із тим на дарувальника, ураховуючи вимоги абзацу п’ятого п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ, покладається обов’язок з нарахування податкових зобов’язань з ПДВ за ставкою 20 % від бази оподаткування, визначеної за звичайними цінами, але не нижче ціни придбання таких товарів.

У момент передачі ТМЦ благодійник зобов’язаний оформити податкову накладну, усі примірники якої він залишає собі. В оригіналі податкової накладної робиться позначка «Поставка для операцій, звільнених від обкладення ПДВ». У рядках «Індивідуальний податковий номер продавця» та «Індивідуальний податковий номер покупця», а також у рядках «Номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (продавця)» і «Номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (покупця)» підприємство зазначає однакові номери (свої дані) (

п. 8.3 Порядку № 165). Зобов’язання з ПДВ, нараховані за такою операцією, відображаються в рядку «Інші» Розділу I «Податкові зобов’язання» додатка 5 до декларації з ПДВ.

Якщо при передачі товарів у благодійних цілях підприємство

не користується пільгою з ПДВ, то зобов’язання з ПДВ нараховуються виходячи з фактичної ціни операції, але не нижче звичайних цін, як це передбачено п. 4.2 Закону про ПДВ. На підтвердження податкових зобов’язань виписується податкова накладна, порядок заповнення якої аналогічний порядку, розглянутому в ситуації 2.1.

Щодо податкового кредиту, відображеного при придбанні товарів, то його доведеться відкоригувати шляхом відображення зі знаком «-» у рядку

16.4 декларації з ПДВ. Нагадаємо: при заповненні цього рядка обов’язковим є подання додатка 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість».

А тепер наведемо приклад.

Приклад

. У серпні 2008 року підприємство ТОВ «Промінь», що перебуває на загальній системі оподаткування, за листом-проханням, отриманим від органу державної влади, передало безоплатно 6 літрів моторної оливи (вартістю 600 грн., у тому числі ПДВ — 100 грн.) і 200 літрів бензину (вартістю 1200 грн., у тому числі ПДВ — 200 грн.), первісно придбаних для використання у власній господарській діяльності.

Величина оподатковуваного прибутку підприємства за 2008 рік (показник рядка 11 декларації з податку на прибуток за 2008 рік) склала 18000 грн. У зв’язку з цим до складу валових витрат підприємство може включити суму, що дорівнює 900 грн.(18000

х 5 % : 100).

 

Таблиця 2

Благодійна передача ТМЦ, первісно придбаних для використання в господарській діяльності

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

Придбання ТМЦ

1

Оприбутковано партію бензину

203

631

1000

1000

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

631

200

3

Оприбутковано моторну оливу

203

631

500

500

4

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

631

100

5

Погашено заборгованість перед постачальником

631

311

1800

Передача бензину

6

Передано безоплатно бензин

949

203

1000

-1000*

+900**

* Вартість бензину необхідно виключити зі складу валових витрат. Для цього її відображають у графі 4 таблиці 1 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток за 3 квартали 2009 року.

** До валових витрат потрапляють 5 % торішнього оподатковуваного прибутку. Вони відображаються в рядку 04.8 декларації за 3 квартали 2009 року та в рядку 1 додатка Р2 до декларації за 2009 рік.

7

Нараховано зобов’язання з ПДВ

949

641

200*

* Бензин є підакцизним товаром згідно із Законом України «Про ставки акцизного збору та ввізного мита на деякі товари (продукцію)» від 11.07.96 р. № 313/96-ВР. Тому надання такого товару як благодійної допомоги не дає права на застосування пільги за п.п. 5.1.21. Підприємство повинно нарахувати зобов’язання з ПДВ у загальному порядку.

8

Відкориговано суму раніше відображеного податкового кредиту з ПДВ (методом «червоне сторно»)

641

644

200*

* У податковому обліку сума податкового кредиту з ПДВ відобразиться зі знаком «-» у рядку 16.4 декларації з ПДВ за серпень 2009 року. При заповненні цього рядка обов’язковим є подання додатка 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість».

9

Віднесено до складу витрат суму ПДВ

949

644

200

10

Списано витрати на фінансовий результат

791

949

1400

Передача моторної оливи

11

Передано безоплатно моторну оливу

949

203

500

-500*

* Вартість моторної оливи виключається зі складу валових витрат шляхом відображення у графі 4 таблиці 1 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток за 3 квартали 2009 року.

12

Нараховано зобов’язання з ПДВ

949

641

100*

* Підставою для нарахування зобов’язань з ПДВ є норми абзацу п’ятого п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ.

13

Списано витрати на фінансовий результат

791

949

600

 

3. Основні фонди

Податок на прибуток.

При благодійній (безоплатній) передачі основних фондів картина така сама, що і при передачі ТМЦ: валові доходи у сторони, що передає, не виникають. Однак у цій ситуації додаються норми пп. 8.4.3 і 8.4.4 Закону про податок на прибуток, що встановлюють правила оподаткування при продажу ОФ. Адже безоплатну передачу ОФ можна розглядати як окремий випадок продажу, в якому вартість продажу дорівнює нулю. З урахуванням згаданих норм Закону про податок на прибуток, механізм податкового обліку операцій з безоплатної передачі основних фондів виглядатиме так:

— при передачі об’єкта ОФ

групи 1 балансова вартість ОФ групи 1 зменшується на суму балансової вартості такого об’єкта. Ураховуючи те, що об’єкт передається безоплатно і виручка від його продажу не виникає, за такою операцією не буде ані валових доходів, ані валових витрат.

До речі, ДПАУ з цього приводу висловлювалася дещо інакше. На її думку, сума перевищення балансової вартості об’єкта ОФ групи 1 над виручкою від продажу (яка в цьому випадку дорівнює нулю) включається до валових витрат платника податків (див.

листи від 28.05.2008 р. № 6208/5/15-0215 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 55, від 26.05.2006 р. № 5907/6/15-0316, № 10022/7/15-0316 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 55). Незважаючи на всю привабливість такого підходу, додержуватись його досить небезпечно, адже благодійна передача основних фондів не пов’язана зі здійсненням господарської діяльності;

— при передачі основних фондів

груп 2, 3 або 4 балансова вартість групи не змінюється і продовжує амортизуватися у звичайному порядку. Нагадаємо: за загальними правилами п.п. 8.4.4 Закону про податок на прибуток при продажу ОФ груп 2, 3 і 4 балансова вартість групи зменшується на суму вартості продажу таких ОФ. У ситуації, що розглядається, вартість продажу дорівнює нулю, а отже, вона не вплине на балансову вартість відповідної групи основних фондів. В аналогічному ключі висловлювалися і представники головного податкового відомства (див. лист від 26.05.2006 р. № 5907/6/15-0316, № 10022/7/15-0316 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 55, «Вісник податкової служби України», 2007, № 26, с. 16).

Хоча були в них і більш фіскальні заяви. Так, у консультації, опублікованій у журналі «Вісник податкової служби України», 2008, № 25, зокрема, зазначалося таке: при безоплатній передачі об’єктів ОФ груп 2 і 4 організації-засновнику на дату передачі об’єктів основних фондів виникає валовий дохід виходячи з рівня звичайних цін на такі ОФ. При цьому балансова вартість відповідної групи ОФ зменшується на вартість переданих ОФ виходячи з рівня звичайних цін. На нашу думку, описаний у цій консультації підхід не відповідає нормам

Закону про податок на прибуток.

ПДВ

. Так само, як і у випадку з безоплатною передачею ТМЦ, підприємство-благодійник може скористатися пільгою за п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ. По ОФ, що використовувались у власній господарській діяльності, а потім їх було передано як благодійну допомогу неприбутковій організації, необхідно нарахувати зобов’язання з ПДВ. Підстава для цього — норми абзацу п’ятого п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ. При цьому раніше відображений за такими ОФ податковий кредит не коригується.

Наведемо приклад.

Приклад

. У серпні 2009 року підприємство ТОВ «Омега», передало держустанові як благодійну допомогу принтер.

У бухгалтерському обліку первісна вартість принтера дорівнює 3000 грн., а сума нарахованого зносу — 1000 грн. У податковому обліку балансова вартість основних фондів групи 4 на кінець розрахункового кварталу передачі принтера становить 17000 грн. Звичайна ціна принтера на момент передачі — 2000 грн.

 

Таблиця 3

Благодійна передача основних фондів, первісно придбаних для використання в господарській діяльності

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

Списано суму нарахованого зносу щодо принтера, який передається

131

104

1000

2

Списано на витрати залишкову вартість принтера

976

104

2000*

— **

— **

* Відповідно до п.п. 8.4.4 Закону про податок на прибуток при продажу ОФ груп 2, 3 і 4 балансова вартість групи зменшується на суму вартості продажу таких ОФ. При благодійній передачі вартість продажу об’єкта дорівнює нулю, тому в цій ситуації балансова вартість ОФ групи 4 не зменшується.

** Зважаючи на те що принтер передається безоплатно і виручка від його продажу не виникає, зміни у складі валових доходів та валових витрат не відбуваються.

3

Нараховано зобов’язання з ПДВ виходячи зі звичайної ціни принтера

976

641

400*

* Відповідно до абзацу п’ятого п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ податкові зобов’язання нараховуються виходячи зі звичайної ціни принтера.

4

Списано витрати на фінансовий результат

793

976

2400

 

На цьому завершуємо розгляд облікових особливостей благодійних акцій мимоволі. Сподіваємося, що тепер прохання про надання допомоги не захоплять вас зненацька і ви легко впораєтеся з їх відображенням в обліку.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі