Теми статей
Обрати теми

Як уникнути від’ємного значення в декларації з ПДВ та зберегти податкову накладну

Редакція ПБО
Стаття

Як уникнути від’ємного значення в декларації з ПДВ та зберегти податкову накладну

 

Мабуть, навряд чи знайдеться підприємство, яким жодного разу не зацікавилися податкові органи при поданні «від’ємної» декларації з ПДВ. Адже претендуючи на зменшення податкових зобов’язань з ПДВ наступних звітних періодів, тим більше на бюджетне відшкодування податку, платник потрапляє під певний контроль податківців. Тому, щоб уникнути такої підвищеної уваги, деякі платники податків намагаються не показувати від’ємне значення у ПДВ-звітності. Донедавна зробити це було не дуже складно, але у світлі останніх подій доводиться замислюватися про варіанти.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Аналізуємо ситуацію

Ще зовсім недавно серед платників податків з метою уникнення відображення від’ємного значення в рядку 21 декларації з ПДВ була поширена практика щодо невключення до податкового кредиту звітного (податкового) періоду сум ПДВ за деякими податковими накладними. Тобто підприємство на якийсь час «приховувало» кілька податкових накладних і «згадувало» про них тільки в період, коли податкові зобов’язання значно перевищували податковий кредит.

Працівники податкових органів спокійно реагували на ситуацію, коли платник податків, який не відобразив в одному з попередніх податкових періодів податковий кредит за якоюсь запізнілою податковою накладною, включав його до рядка 10.1 поточної декларації з ПДВ, зменшуючи тим самим нараховані у звітному періоді податкові зобов’язання. Це коригування допускалося в установлені

ст. 15 Закону № 2181 строки давності, обмежені 1095 днями, які починають обчислюватися з дня, наступного за останнім днем граничного строку подання декларації, а якщо декларацію було подано пізніше — із дня її фактичного подання (див., зокрема, листи ДПАУ від 10.08.2006 р. № 15155/7/16-1517-10, від 10.08.2006 р. № 8799/6/16-1515-10 та від 14.04.2008 р. № 7681/7/16-1117 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 32).

І от деякий час тому обставини змінилися. Відповідно до

розпоряджень КМУ № 757-р і 838-р (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 58 і № 60 відповідно) податковий кредит покупця повинен формуватися точно в період виникнення податкових зобов’язань продавця за цією операцією поставки.

Якщо ж з об’єктивних причин у зв’язку з особливостями процедури виписування та видачі податкових накладних відбулася затримка в отриманні їх покупцем, він може врахувати ці документи при формуванні свого податкового кредиту тільки

протягом двох місяців з дати настання граничного строку подання податкової декларації за звітний період, в якому такі накладні були (мали бути) виписані. Тільки за таких умов коригування суми податкового кредиту, пов’язане з несвоєчасним відображенням сум «вхідного» ПДВ у декларації за відповідний податковий період, є виправданим. Про це заявляє ДПАУ в листі від 04.08.2009 р. № 16521/7/16-1517 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 64).

При проведенні коригувань за період, що перевищує встановлений двомісячний строк, підприємству загрожує позапланова виїзна перевірка податкового органу (хоча підстав для проведення такої перевірки законодавство не дає) і

невизнання податкового кредиту за податковими накладними, строк «витримки» яких перевищує 2 місяці.

Як бачимо, варіант з притриманням податкових накладних до кращих часів став для підприємств, які мають намір уникнути відображення від’ємного значення в декларації з ПДВ, є дуже невигідним і навіть вельми проблемним через уведення двомісячного обмеження. Однак вихід із цієї ситуації є.

 

Пропонуємо вихід

На наш погляд, альтернативою тимчасовому недекларуванню отриманих податкових накладних в ситуації, що розглядається, може стати цілеспрямоване зайве нарахування податкових зобов’язань з ПДВ у сумі, яка дозволила б не заповнювати рядок 21 декларації з ПДВ. Ця сума знайде своє відображення в розділі I додатка 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» до декларації з ПДВ у рядку «Інші». При цьому всі вхідні податкові накладні буде включено до додатка 5 та до декларації з ПДВ у загальновстановленому порядку.

Потім в одному з наступних податкових періодів, коли сума податкових зобов’язань перевищить суму податкового кредиту, помилку, пов’язану із завищенням податкових зобов’язань, слід виправити за правилами, установленими

п. 5.1 Закону № 2181 та п. 4.4 Порядку № 166 (зрозуміло, що 5 % «самоштраф» у цьому випадку платнику податків не загрожує, оскільки податкові зобов’язання не було занижено).

Причому, ураховуючи, що зазначене перевищення буде видно за підсумками саме цього податкового періоду, коригування доцільно здійснити в

поточній декларації з ПДВ (зазначити надмірно нараховану суму в рядку 8.1 зі знаком «мінус»), а не через уточнюючий розрахунок. Отже, зменшення значення, що відображається в рядку 20 декларації, відбудеться відразу. Якщо ж використовувати уточнюючий розрахунок, то виправлення помилки, найімовірніше, призведе до заповнення його рядка 8.5, а зазначена в ньому сума переноситься до декларації з ПДВ тільки за наступний звітний період.

У зв’язку з тим, що ця помилка спричинила завищення податкових зобов’язань, її можна виправити в декларації

за будь-який наступний податковий період, протягом якого її було самостійно виявлено, незалежно від закінчення двомісячного періоду, установленого для визнання податково-кредитних виправлень. Такий висновок випливає з листів ДПАУ від 04.11.2003 р. № 17174/7/11-1216 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2003, № 90) та від 15.12.2003 р. № 19470/7/11-1217 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 8).

Проблеми можуть виникнути, якщо сума коригування перевищить 10 % загальної суми податкових зобов’язань та/або податкового кредиту, задекларованих у відповідному податковому періоді. У цій ситуації потрібно бути готовими до візиту податківців з позаплановою виїзною перевіркою декларації, що містить виправлення.

Пам’ятайте, що одночасно з поточною декларацією з ПДВ, в якій виправляються помилки раніше поданої декларації, потрібно подати додаток 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість» із зазначенням у графі 8 розділу I причини коригування. Формулювання може бути, наприклад, таким: «

Виправлення помилок, виявлених самостійно в податковій декларації з ПДВ за червень 2009 року».

Приклад.

Підприємство «Ритм» з метою уникнення від’ємного значення в декларації з ПДВ за червень 2009 року відобразило в її рядку 1 надмірно нараховані податкові зобов’язання в сумі 1000 грн.

У липні 2009 року сума податкових зобов’язань перевищила суму податкового кредиту, тому підприємство прийняло рішення відкоригувати відображені в червні 2009 року податкові зобов’язання на суму 1000 грн. через липневу декларацію.

Інформація про обсяги поставок та придбання товарів (послуг) за липень 2009 року підлягає відображенню:

— у рядку 1 декларації — у сумі 30000 грн. (колонка А); сума ПДВ — 6000 грн. (колонка Б);

— у рядку 10.1 декларації — у сумі 22500 грн. (колонка А); сума ПДВ — 4500 грн. (колонка Б).

Виявлена в липні 2009 року червнева помилка відображається в таких рядках липневої декларації: 8.1 (зі знаком «-») та 28.3.

Наведемо зразок заповнення декларації з ПДВ за липень 2009 року (фрагмент).

 

грн.

Код рядка

I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Обсяги поставки (без ПДВ)

Сума ПДВ

Колонка А

Колонка Б

1

Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків, крім імпорту товарів

30000

6000

...

...

...

...

8

Коригування податкових зобов’язань (+ чи -) (у разі заповнення цього рядка обов’язковим є подання додатка 1 до декларації):

-5000

(+ чи -)

-1000

8.1

самостійне виправлення помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації

-5000

-1000

...

...

...

...

9

Усього податкових зобов’язань (сума значень рядків (1 + 6 + 7 + 8 (- чи +)) колонки Б)

х

5000

...

 

Код рядка

II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

Обсяги придбання (без ПДВ)

Дозволений податковий кредит

Колонка А

Колонка Б

10

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) з податком на додану вартість на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:

х

х

10.1

підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою

22500

4500

...

...

...

...

17

Усього податкового кредиту (сума значень рядків (10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 12.5 + 16 (- чи +)) колонки Б)

х

4500

 

 

III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Сума ПДВ

18

Різниця між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту з ПДВ поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17):

х

18.1

позитивне значення (+)

500

18.2

від’ємне значення (-)

...

...

...

20

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду(позитивне значення суми рядків 18 і 19)

500

...

...

...

27

Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню до сплати в бюджет за підсумками поточного звітного періоду, з урахуванням залишку від’ємного значення попереднього звітного періоду (рядок 20 - рядок 23, позитивне значення)

500

28

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки

28.1

загальна сума помилки (рядок 8.1 - рядок 16.1):

х

28.2

позитивне значення (+)

28.3

від’ємне значення (-)

1000

 

Тепер покажемо, як заповнюється додаток 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість» до декларації з ПДВ за липень 2009 року (фрагмент).

 

Розділ I. Коригування податкових зобов’язань

грн.

№ з/п

Отримувач (покупець)

Податкова накладна, за якою проводиться коригування

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

Підстава для коригування податкових зобов’язань з податку на додану вартість рядок 8

Обсяг поставки (без ПДВ) (+ чи -)

Сума ПДВ (+ чи -)

найменування (П. І. Б. для фізичних осіб)

індивідуальний податковий номер

дата

номер

номер

дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Виправлення помилки, виявленої самостійно в податковій декларації з ПДВ за червень 2009 року

-5000

-1000

 

Усього: рядок 8 (+ чи -)

-5000

-1000

 

Ось у такому порядку має сенс діяти підприємству, щоб зберегти у звітному періоді податковий кредит за всіма податковими накладними та уникнути від’ємного значення в декларації з ПДВ.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі