Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Ви нам писали. Якщо путівку надано за рахунок коштів підприємства

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2009/№ 68
Друк
Стаття

Якщо путівку надано за рахунок коштів підприємства

 

Приводом для написання цієї статті стало запитання наших читачів щодо обліку путівки, придбаної за рахунок коштів підприємства для працівника. Розглянемо податкові наслідки безоплатного надання путівки для працівника та для підприємства, а також порядок відображення такої путівки в податковому та бухгалтерському обліку.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КЗпП

— Кодекс законів про працю від 10.12.71 р.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Інструкція № 16

— Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.06.2001 р. № 16.

Інструкція № 21-1

— Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1.

Інструкція № 36

— Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 12.07.2007 р. № 36.

Інструкція № 339

— Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затверджена наказом Мінпраці від 18.12.2000 р. № 339.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

 

Можливість надання пільг у сфері соціально-культурного обслуговування, зокрема, путівок до санаторіїв та будинків відпочинку, працівникам, які успішно та сумлінно виконують свої обов’язки, передбачена

ст. 145 КЗпП.

Далі з’ясуємо, чи оподатковується дохід працівника у вигляді наданої йому безоплатно путівки.

 

Податкові наслідки для працівника

Податок з доходів фізичних осіб.

Законом № 889 не передбачено пільги щодо оподаткування путівок, наданих працівникам за рахунок коштів підприємства. Таким чином, усю вартість путівки або її частину, сплачену за рахунок коштів роботодавця, включено до оподатковуваного доходу працівника.

При цьому слід мати на увазі, що дохід у вигляді оплати вартості путівки (її частини) є доходом у негрошовій формі. У зв’язку з цим згідно з

п. 3.4 Закону № 889 об’єкт оподаткування визначається виходячи з вартості путівки за звичайними цінами (з урахуванням ПДВ), помноженої на «натуральний» коефіцієнт (1,176471).

Якщо підприємство оплачує частину вартості путівки, а решту оплачує сам працівник, то податок з доходів утримується з різниці між звичайною ціною путівки та сумою, сплаченою працівником, з урахуванням «натурального» коефіцієнта.

Зазначимо: на думку ДПАУ (див.

лист від 08.10.2008 р. № 20454/7/17-0717 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 103, консультацію в журналі «Вісник податкової служби України», 2009, № 19 (543), с. 49), при оподаткуванні доходів у вигляді безоплатно наданих платникам податків путівок «натуральний» коефіцієнт не застосовується, оскільки положення п. 3.4 Закону № 889 суперечить чинному законодавству України, зокрема, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.99 р. № 996-XIV. Якщо підприємство дотримуватиметься роз’яснень ДПАУ, то суму податку з доходів фізичних осіб, утриману з доходу у вигляді оплати путівки, доведеться утримувати із заробітної плати працівника. Проте ми з цим не згодні і вважаємо, що при визначенні об’єкта оподаткування необхідно дотримуватись вимог п. 3.4 Закону № 889. Докладно про це див. у коментарі до листа ДПАУ від 08.10.2008 р. № 20454/7/17-0717.

З метою оподаткування важливо також визначити, до якого виду доходу належить оплата вартості путівки: до заробітної плати чи до додаткового блага.

Нагадаємо, що під заробітною платою розуміються, у тому числі, заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати та винагороди, що виплачуються (надаються) платнику податків у зв’язку з відносинами трудового найму.

До додаткових благ належать грошові кошти, матеріальні або нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податків його роботодавцем, якщо такий дохід не є заробітною платою (

п. 1.1 Закону № 889).

У ДПАУ щодо цього питання думка змінювалася. У

листі від 03.03.2004 р. № 1606/6/17-3116 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 30) вона віднесла оплату вартості путівки до поняття «Заробітна плата», а в листі від 25.05.2004 р. № 9402/7/17-3117 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 65) зазначила, що путівки, які надаються платнику податків за рахунок коштів підприємства, з метою оподаткування розглядаються як дохід у вигляді додаткового блага від роботодавця.

На наш погляд, оплата вартості путівки за рахунок коштів підприємства є доходом працівника у вигляді заробітної плати. Справа в тому, що ця виплата пов’язана з відносинами трудового найму. Можливість заохочення працівників, зокрема, путівками на лікування та відпочинок, як правило, передбачено в колективному або індивідуальному трудовому договорі. Якщо такого положення немає в колективному (індивідуальному трудовому) договорі, то присутня фраза про регулювання відносин між підприємством і працівником згідно з нормами трудового законодавства України. Як уже наголошувалося, можливість надання працівникам путівок за рахунок коштів підприємства передбачено

КЗпП.

Крім того, відповідно до

п.п. 2.3.4 Інструкції № 5 вартість путівок працівникам і членам їх сімей на лікування та відпочинок, екскурсії чи суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства, уключаються до фонду оплати праці у складі заохочувальних та компенсаційних виплат.

Таким чином, сума оплати путівки (її частини) за рахунок коштів підприємства у складі заробітної плати враховується при визначенні права працівника на податкову соціальну пільгу та при визначенні бази оподаткування зменшується на суму внесків до фондів соціального страхування.

У зв’язку з тим, що оплата вартості путівки є доходом у негрошовій формі, то згідно з

п.п. 8.1.4 Закону № 889 податок з доходів підлягає сплаті до бюджету протягом банківського дня, наступного за днем надання путівки працівнику.

У Податковому розрахунку за формою № 1 ДФ вартість путівки (її частина), оплачена роботодавцем, відображається з ознакою доходу «01».

Внески до фондів соціального страхування.

Виплати, що здійснюються підприємством своїм працівникам, уключаються до бази для нарахування та утримання внесків до фондів соціального страхування при виконанні одночасно двох умов. Так, виплата обкладається соціальними внесками, якщо її:

— включено до фонду оплати праці;

— обкладено податком з доходів фізичних осіб.

Як уже зазначалося, оплата вартості путівки за рахунок коштів підприємства включається до фонду оплати праці у складі заохочувальних та компенсаційних виплат (

п.п. 2.3.4 Інструкції № 5) і обкладається податком з доходів фізичних осіб.

Отже, на суму оплати вартості путівки (її частини) за рахунок коштів роботодавця нараховуються і з неї утримуються всі внески до фондів соціального страхування.

При цьому слід мати на увазі, що сума оплати вартості путівки або її частини включається до бази для нарахування та утримання внесків з урахуванням «натурального» коефіцієнта, що розраховується згідно з

п. 3.4 Закону № 889. Аналогічні роз’яснення наведено в листах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 06.07.2004 р. № 02-24-963, Фонду соціального страхування на випадок безробіття від 05.07.2004 р. № ДЦ-09-2931, Пенсійного фонду від 24.05.2004 р. № 4843/04. Крім того, про обов’язковість застосування «натурального» коефіцієнта прямо зазначено в п. 4.2 Інструкції № 16, п. 5.12 Інструкції № 339.

Строки перерахування внесків до фондів соціального страхування в разі надання працівнику путівки, оплаченої за рахунок коштів підприємства, наведемо в таблиці.

 

№ з/п

Вид внеску

Строки сплати

Підстава

1

Внесок до Пенсійного фонду

нарахування

У день видачі путівки працівнику

Абзац восьмої ч. 6 ст. 20 Закону № 1058, абзац перший п.п. 5.1.6 Інструкції № 21-1

утримання

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому видано путівку

Підпункт 5.2.2, абзац перший п.п. 5.1.4 Інструкції № 21-1

2

Внесок до Фонду з тимчасової втрати працездатності

Не пізніше наступного дня після надання путівки

Абзац другий п. 4.6 Інструкції № 16

3

Внесок до Фонду на випадок безробіття

Одночасно з наданням путівки

Абзац перший ч. 3 ст. 17 Закону № 1533, п. 5.6 Інструкції № 339

4

Внесок до Фонду від нещасних випадків на виробництві

Не пізніше наступного дня після надання

Абзац четвертий п. 4.12 Інструкції № 36

 

Тепер з’ясуємо, які податкові наслідки матиме купівля путівки за рахунок коштів підприємства та передача її працівнику.

 

Податковий облік

Податок на прибуток.

Операції з надання працівникам безоплатних путівок слід розглядати як перепродаж раніше куплених у сторонньої організації путівок для своїх працівників. У свою чергу, путівки надаються працівникам за сумлінну працю, тобто платою працівника за путівку є його праця. Таким чином, на наш погляд, операції з надання працівникам безоплатних путівок слід обкладати як операції за бартером (пп. 1.31 і 1.19 Закону про податок на прибуток).

На підставі

пп. 4.1.1 і 7.1.1 Закону про податок на прибуток за бартерними операціями в підприємства виникають валові доходи виходячи з договірних цін, але не нижче звичайних цін.

Витрати на придбання путівки

включаються до валових витрат на підставі п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток.

Згідно з

п.п. 5.6.1 Закону про податок на прибуток до складу валових витрат належать витрати на оплату праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податків, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати та інших видів виплат і заохочень, установлених за домовленістю сторін.

Оплата вартості путівки за рахунок коштів роботодавця включається до фонду оплати праці (

п.п. 2.3.4 Інструкції № 5). Щодо «домовленості сторін», то для виконання цієї умови можливість надання працівникам путівок на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів підприємства має бути передбачено в колективному або індивідуальному трудовому договорі. У цьому випадку підприємство матиме право включити вартість путівки (з урахуванням ПДВ і «натурального» коефіцієнта) до складу валових витрат на підставі п.п. 5.6.1 Закону про податок на прибуток. Суми внесків до фондів соціального страхування, нарахованих на вартість путівки, оплачену підприємством, уключаються до валових витрат відповідно до п.п. 5.7.1 Закону про податок на прибуток.

Податок на додану вартість.

Згідно з п.п. 3.1.1 Закону про ПДВ операції з поставки товарів та послуг є об’єктом оподаткування.

У свою чергу, в

п. 4.2 Закону про ПДВ зазначено, що в разі безоплатної передачі товарів і натуральних виплат до рахунку оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах з платником ПДВ, база оподаткування визначається виходячи з фактичної ціни операції, але не нижче звичайних цін.

Отже,

при безоплатній передачі путівки працівнику підприємство зобов’язане нарахувати зобов’язання з ПДВ виходячи зі звичайних цін.

Щодо права на податковий кредит, зазначимо таке.

Згідно з

п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ податковий кредит звітного періоду складається із сум податку, нарахованих (сплачених) у зв’язку з придбанням товарів і послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності. Передача путівки, як уже наголошувалося, розглядається як господарська операція. При цьому така операція є оподатковуваною. Таким чином, підприємство за наявності податкової накладної має право відобразити податковий кредит при придбанні путівки.

Те, що при передачі працівнику путівки у підприємства виникають податкові зобов’язання з одночасним віднесенням сум ПДВ, сплачених у складі вартості путівки, до складу податкового кредиту, підтвердила ДПАУ в

листі від 02.11.2001 р. № 14803/7/16-1217-20.

Нагадаємо, що

від оподаткування звільняються тільки путівки на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років (п.п. 5.1.9 Закону про ПДВ)

 

Бухгалтерський облік

У бухгалтерському обліку вартість оплачених підприємством путівок відображається відповідно до

Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарської операції підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291 на субрахунку 331 «Грошові документи в національній валюті». За дебетом субрахунку 331 відображається придбання путівок, а за кредитом — вибуття, тобто безоплатна передача.

Порядок відображення операцій з придбання і надання працівнику безоплатної путівки розглянемо на конкретному прикладі.

Приклад.

Підприємство оплатило в серпні 2009 року вартість путівки до санаторію для головного бухгалтера. Можливість надання працівникам путівок на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів підприємства передбачено в колективному договорі в розділі «Оплата праці». Вартість путівки становить 4200 грн., у тому числі ПДВ — 700 грн. Припустимо, що звичайна ціна дорівнює ціні придбання. Сума заробітної плати головного бухгалтера за серпень 2009 року склала 3500 грн. Припустимо, що путівку видано головному бухгалтеру в день виплати заробітної плати за серпень 2009 року (7 вересня 2009 року).

Бухгалтерський та податковий облік операцій, пов’язаних із придбанням та наданням путівки до санаторію, наведемо в таблиці.

 

№ з/п

Зміст операції

Сума,грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1

Перераховано грошові кошти за путівку

4200,00

371

311

3500,00*

2

Відображено сума податкового кредиту (при отриманні податкової накладної)

700,00

641/ПДВ

644

3

Отримано путівку

3500,00

331

631

4

Закрито розрахунки за податковим кредитом

700,00

644

631

5

Проведено залік заборгованостей

4200,00

631

371

6

Вартість путівки включено до фонду оплати праці серпня 2009 року(4200 х 1,176471)

4941,18

92

661

4941,18

7

Нараховано заробітну плату за серпень 2009 року

3500,00

92

661

3500,00

8

Виконано нарахування на фонд оплати праці (4941,18 + 3500,00 = 8441,18):

— внеску до Пенсійного фонду(8441,18 х 33,2 : 100)

2802,48

92

651

2802,48

— внеску до Фонду з тимчасової втрати працездатності (8441,18 х 1,4 : 100)

118,18

92

652

118,18

— внеску до Фонду на випадок безробіття(8441,18 х 1,6 : 100)

135,06

92

653

135,06

— внеску до Фонду від нещасного випадку на виробництві** (8441,18 х 1,06 : 100)

89,48

92

656

89,48

9

Виконано утримання із заробітної плати:

— внеску до Пенсійного фонду(8441,18 х 2 : 100)

168,83

661

651

— внеску до Фонду з тимчасової втрати працездатності (8441,18 х 1 : 100)

84,42

661

652

— внеску до Фонду на випадок безробіття(8441,18 х 0,6 : 100)

50,65

661

653

— податку з доходів фізичних осіб((8441,18 - 168,83 - 84,42 - 50,65) хх 15 : 100)

1220,60

661

641/ПДФО

10

Перераховано внески до фондів соціального страхування***

3449,10

651, 652, 653, 656

311

11

Перераховано податок з доходів фізичних осіб***

1220,60

641/ПДФО

311

12

Видано путівку працівнику

3500,00

377

331

3500,00

13

Нараховано зобов’язання з ПДВ

700,00

377

641/ПДВ

14

Проведено залік заборгованостей

4200,00

661

377

15

Виплачено заробітну плату головному бухгалтеру (8441,18 - 168,83 - 84,42 - 50,65 -- 1220,60 - 4200)

2716,68

661

301

* Валові витрати відображаються за передоплатою у випадку, якщо путівку придбано у платника податку на прибуток на загальних підставах (п.п. 11.2.1 Закону про податок на прибуток), в іншому разі валові витрати збільшуються при отриманні путівки (п.п. 11.2.3 Закону про податок на прибуток).

**Ставку внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві прийнято умовно.

*** Для зручності суму нарахованих та утриманих внесків до фондів соціального страхування і податку з доходів фізичних осіб із суми заробітної плати та оплати путівки перераховано в день видачі путівки, тобто 7 вересня 2009 року.

 

Такими є податкові наслідки придбання путівки за рахунок коштів підприємства. Як бачимо, вони несприятливі як для роботодавця, так і для працівника. Як вигідніший варіант можна запропонувати здійснити придбання путівки через профспілкову організацію (якщо така є на підприємстві). Річ у тім, що згідно з

п.п. 4.3.24 Закону № 889 вартість путівки на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податків або його дітей віком до 18 років, що надаються йому безплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) профспілкою, членом якої він є, не включається до оподатковуваного доходу. Крім того, вартість путівки, сплачена профспілкою, не обкладається внесками до фондів соціального страхування, оскільки члени профспілки не є його працівниками.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі