Теми статей
Обрати теми

Переробники знову без спецрежиму ПДВ, а аграрії — без м’ясо-молочної дотації

Редакція ПБО
Стаття

Переробники знову без спецрежиму ПДВ, а аграрії — без м’ясо-молочної дотації

 

Непередбачуваність нашого законодавства не перестає, м’яко кажучи, дивувати. Черговим неприємним «сюрпризом» стало визнання Закону України від 04.02.2009 р. № 922-VI неконституційним. Наслідки припинення дії цього Закону обговоримо в цій статті.

Анатолій БОБРО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Закон № 922

— Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу» від 04.02.2009 р. № 922-VI.

Закон № 639

— Закон України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 31.10.2008 р. № 639-VI.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» (у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР).

Закон про ФСП

— Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17.12.98 р. № 320-XIV.

 

Як ми вже писали (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 98, с. 5),

рішенням Конституційного Суду України (далі — КСУ) від 24.11.2009 р. № 29-рп/2009 Закон № 922 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 24, с. 6) визнаний неконституційним і таким, що втратив чинність із дня прийняття КСУ цього рішення (тобто з 24 листопада 2009 року).

 

Наслідки втрати чинності

Законом № 922

Як відомо,

Законом № 922 було внесено зміни до таких законів України: « Про державну підтримку сільського господарства України» від 24.06.2004 р. № 1877-IV, Закону № 639, «Про Кабінет Міністрів України» від 16.05.2008 р. № 279-VI та Закону про ПДВ. Основні новації в зазначених законах згідно із Законом № 922 було висвітлено в редакційному коментарі «Держпідтримка аграріїв: пролонгація кредитів, повернення м’ясо-молочної дотації» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 24, с. 10).

Сьогодні, з урахуванням прийняття КСУ рішення про неконституційність

Закону № 922, про внесені ним новації можна говорити, на жаль, лише в минулому часі. Зокрема, якщо раніше щодо Закону України від 24.06.2004 р. № 1877-IV говорилося про доповнення його п.п. 9.2.6, яким Аграрному фонду для поповнення спецфонду держбюджету було надано право реалізації зерна з установленою регульованою ціною, то зараз ці норми вже не діють.

Не діє тепер і

п. 11 розд. III Закону № 639, що встановлює, зокрема, порядок отримання банком від НБУ рефінансування на підтримку ліквідності, який (порядок) ув’язано з дотриманням банком низки умов щодо пролонгації кредитів сільгосптоваровиробникам. Отже, непролонгація кредитів, виділених аграріям, тепер формально не перешкоджає банкам в отриманні ними рефінансування від НБУ.

Зі скасуванням

Закону № 922 , керуючись п. 2 розд. III Закону № 639, зараз доводиться говорити про відновлення колишнього обмеження (до 1 січня 2011 року) строку дії:

спецрежиму сільгосп-ПДВ згідно зі ст. 81 Закону про ПДВ;

порядку відображення сільгосппідприємствами — суб’єктами спецрежиму сільгосп-ПДВ і одночасно платниками податку на прибуток у складі валових доходів та валових витрат результату податкового обліку ПДВ щодо спецрежимної діяльності, відображеного у спецдекларації з ПДВ. Інакше кажучи, порядку відображення позитивної та від’ємної різниці між сумами ПДВ, нарахованими таким сільгосппідприємством на ціну поставлених ним сільгосптоварів протягом звітного або попередніх звітному, періодів, та сумами ПДВ, сплаченими (нарахованими) ним протягом звітного періоду на ціну виробничих факторів, як того вимагають пп. 4.2.1 і 5.3.3 Закону про податок на прибуток;

застосування сільгосппідприємствами оподаткування в порядку сплати фіксованого сільськогосподарського податку, установленого Законом про ФСП.

Не діє тепер і

п. 12 розд. ІІІ Закону № 639, яким було передбачено заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2010 року.

Проте тут доречно нагадати, що купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення окремих категорій власників і тепер не допускається згідно з

п. 15 розд. Х Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ.

 

Спецрежим ПДВ для переробників: ламати — не будувати

Молоко- та м’ясопереробним підприємствам щодо можливості застосування ними спецрежиму ПДВ у поточному році залишається тільки поспівчувати.

Спочатку «добро» від законодавців — видання

Закону № 922 (04.02.2009 р.), який відновлює п. 11.21 Закону про ПДВ, далі — набуття ним чинності з дня опублікування (17.03.2009 р.).

Потім «подарунок» від Кабміну —

постанова КМУ «Про реалізацію пункту 11.21 статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість» від 02.04.2009 р. № 291, якою затверджено Порядок обліку та використання коштів, спрямованих на виплату дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі (далі — Порядок № 291) (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 30).

Далі відповідні кроки ДПАУ:

наказ «Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість» від 28.04.2009 р. № 221, яким затверджено форму податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 40).

Майже сім місяців довелося чекати

наказу Мінагрополітики, Мінфіну, Держказначейства та ДПАУ від 28.10.2009 р. № 767/1258/452/591 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 97), яким вони нарешті виконали приписану їм п. 11 Порядку № 291 вимогу про встановлення форми звіту про рух грошових коштів на небюджетних рахунках переробних підприємств.

І весь цей порядок спецрежиму ПДВ для переробників, що тривалий час вибудовувався та «обростав» необхідними підзаконними актами, в одну мить розвалився, як картковий будиночок, позбавлений підстави —

Закону № 922.

Отже,

п. 11.21 Закону про ПДВ просто «не пощастило»: він, як мовиться, «опинився не в тому місці...», тобто в Законі № 922, який, як виявилося згодом, «неправильний» за формою. Суть норм п. 11.21, зауважимо, не бралася під сумнів і не заперечувалася. Сподіватимемося, що скасований фактично «за компанію» разом з іншими нормами Закону № 922 спецрежим ПДВ для переробних підприємств у подальшому буде відновлено.

 

Переломна дата — 24 листопада

Сьогодні

для переробних підприємств втрата чинності Законом № 922 фактично означає втрату чинності п. 11.21 Закону про ПДВ, яким було встановлено: сума ПДВ, яка повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м’ясо та м’ясопродукти, у повному обсязі спрямовується виключно для виплати дотацій сільгосптоваровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі.

На рішення КСУ із завидною оперативністю відреагувала ДПАУ. Якщо раніше при встановленні спецрежиму ДПАУ довго «тягнула» з установленням форми спецдекларації з ПДВ переробних підприємств, унаслідок чого при звітуванні за березень 2009 року навіть була змушена запропонувати платникам деякий сурогатний порядок, про що ми говорили в коментарі «ПДВ-звітність молоко-м’ясопереробників за березень 2009 року» до

листа ДПАУ від 13.04.2009 р. № 7767/7/16-1117 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 32), то на скасування спецрежиму ДПАУ відгукнулася негайно. У листі від 04.12.2009 р. № 27063 /7/16-1417, вірніше, у Пам’ятці про пільговий режим обкладення ПДВ переробних підприємств, що є додатком до цього листа (далі — лист № 27063), щодо можливості або неможливості застосування молоко-, та м’ясопереробними підприємствами в поточному році спецрежиму ПДВ виділено такі періоди:

з 01.01.2009 р. по 16.03.2009 р. включно — спецрежим не діяв, оскільки відсутня, законодавча норма щодо виплати переробними підприємствами дотацій сільськогосподарським товаровиробникам;

з 17.03.2009 р. по 23.11.2009 р. включно — спеціальний режим обкладення ПДВ переробних підприємств, установлений п. 11.21 Закону про ПДВ, діяв;

— починаючи з

24.11.2009 р. спецрежим знову не діє і переробні підприємства здійснюють розрахунки з бюджетом на загальних підставах.

Таку думку податківців важко заперечувати. Отже, переробні підприємства за результатами діяльності за листопад 2009 року суми податкових зобов’язань та податкового кредиту, які виникли у зв’язку з переробкою поставлених сільгосптоваровиробниками молока та м’яса в живій вазі та поставкою виготовленої з них готової продукції, повинні відобразити в такому порядку:

— за період

з 1 по 23 листопада включно — у спецдекларації з ПДВ. Визначена до сплати сума ПДВ перераховується переробними підприємствами на їх небюджетні рахунки для подальших дотаційних виплат сільгосптоваровиробникам — постачальникам молока та м’яса в живій вазі;

— за період

з 24 по 30 листопада включно — у загальній декларації з ПДВ. Сума ПДВ за такою декларацією, зрозуміло, підлягає сплаті до бюджету.

Мало того: у

листі № 27063 ДПАУ ще й підкреслює, що сільгосптоваровиробники мають право отримувати дотації від переробних підприємств лише в разі поставки ними молока та м’яса в живій вазі власного виробництва. Підтверджуючі документи: ветеринарна довідка (свідоцтво), оформлена в установленому порядку; довідка місцевої сільської (селищної) ради про належність худоби продавцю; копія довідки органів статистики про види діяльності (для юридичних осіб). Уточнимо: вимога про надання таких документів не відповідає законодавству. Пунктом 1 Порядку № 291 дійсно встановлено, що цей Порядок не поширюється, зокрема, на операції з поставки молока, молочної продукції, м’яса та м’ясопродуктів, виготовлених переробними підприємствами із сировини не власного виробництва сільгосптоваровиробника. Але ні Порядком № 291, ні іншим нормативним актом законодавства (зауважимо, що листи до таких не належать) не передбачений обов’язок надання сільгосптоваровиробниками зазначених підтверджуючих документів.

Щодо порядку складання переробними підприємствами спецдекларації вважаємо доречними нагадати норми

п.п. 5.7.2 Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 166, згідно з яким у цій декларації відображаються суми податкового кредиту, що виникають у зв’язку з переробкою та поставкою готової продукції, виготовленої з поставлених сільгосптоваровиробниками молока та м’яса в живій вазі. Якщо товари (послуги), основні фонди, виготовлені або придбані, використовуються переробним підприємством частково для виготовлення такої готової продукції, а частково для інших товарів (послуг), то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів (послуг), основних фондів в операціях з виготовлення готової продукції та відповідно в інших операціях. Зазначений розподіл відбувається в періоді, в якому здійснюється відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10, 12, 13 та довідково відображаються у рядках 101, 121, 131 декларації.

На завершення зауважимо: великою мірою, у ситуації зі втратою переробниками спецрежиму ПДВ

стороною, яка реально постраждала у фінансовому плані, виявилися аграрії-тваринники, оскільки вони втратили дотаційні виплати за поставлене ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі. Як це відповідає декларованій державою політиці «підтримки» сільського господарства, зокрема, тваринництва, питання риторичне...
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі