Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Думка фахівців офіційних органів. Про перерахунок податку щодо транспортних засобів, що оснащені ГБО

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Грудень, 2009/№ 102
Друк
Стаття

Про перерахунок податку щодо транспортних засобів, що оснащені ГБО

 

Чи є особливості складання уточненого розрахунку суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів при проведенні перерахунку податку у зв’язку з набуттям чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» щодо ставок податку» від 05.03.2009 р. № 1075-VI щодо транспортних засобів, які оснащені обладнанням, що дозволяє використовувати як паливо стиснений або скраплений газ, альтернативні види рідкого та газового палива?

 

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів справляється на підставі Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 11.12.91 р. № 1963-ХII, із змінами та доповненнями (далі — Закон № 1963), яким визначено платників податку, об’єкти оподаткування, ставки та строки сплати.

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» щодо ставок податку» від 05.03.2009 р. № 1075-VI (далі — Закон № 1075) унесено зміни до статті 3 Закону № 1963 — зокрема, статтю 3 цього Закону доповнено частиною 6, якою передбачено, що ставки податку з визначених цим Законом об’єктів оподаткування, які у відповідності до чинного законодавства оснащені обладнанням, що дозволяє використовувати як паливо моторне стиснутий або скраплений газ, альтернативні види рідкого та газового палива — застосовуються з коефіцієнтом 0,5. Відповідно до розділу II Прикінцевих положень Закону № 1075 ця норма вводиться в дію з 1 липня 2009 року і діє до 1 січня 2016 року.

Таким чином, власники, транспортні засоби яких відповідають нормам, визначеним у частині 6 статті 3 Закону № 1963, починаючи з 1 липня 2009 року мають сплачувати податок з власників транспортних засобів удвічі менше, ніж було встановлено до введення цієї норми. (Так, наприклад за автомобіль ГАЗ-2410 (об’єм двигуна 2445 куб. см), оснащений ГБО, сума податку на рік буде складати 122,25 грн. ((2445 х 10 грн.) : 100) х 0,5).

Основні вимоги щодо переобладнання транспортних засобів визначено в статті 32 Закону України «Про дорожній рух» від 30.06.93 р. № 3353-ХII. Відповідно до норм зазначеного Закону переобладнання транспортних засобів, тобто зміна типу або марки (моделі), призначення чи параметрів конструкції транспортних засобів, що перебувають в експлуатації, шляхом установки кабіни, кузова чи їх деталей, спеціального обладнання і номерних агрегатів, не передбачених нормативно-технічною документацією на такий транспортний засіб, повинно відповідати правилам, нормативам і стандартам України.

Не дозволяється без погодження з виробниками транспортних засобів та їх складових частин або іншою спеціально уповноваженою на це Кабінетом Міністрів України організацією переобладнання, що призводить до зміни повної маси та її розподілу по осях, розміщення центру ваги, типу двигуна, його ваги і потужності, колісної бази чи колісної формули, системи гальмового і рульового керування та трансмісії.

Крім того, переобладнання, що призвело до зміни облікових даних механічного транспортного засобу, повинно бути відображено у його реєстраційних документах.

Отже, встановлення газобалонного обладнання на автомобілі вважається операцією з його переобладнання з відповідною перереєстрацією в органах ДАI.

Після переобладнання та встановлення ГБО автомобіль слід перереєструвати в органах ДАI. У пункті 35 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою КМУ від 07.09.98 р. № 1388 (далі — Правила № 1388), зазначено, що у разі заміни на автотранспорті двигуна або кузова, інших вузлів та агрегатів, що мають ідентифікаційні номери, а також кольору марки або моделі транспортного засобу внаслідок переобладнання проводиться перереєстрація такого транспортного засобу. Відповідно до пункту 38 Правил № 1388 перереєстрація переобладнаних транспортних засобів проводиться на підставі документів про відповідність їх вимогам безпеки дорожнього руху та документів, що підтверджують правомірність здійснення переобладнання автомобіля. Якщо марка автомобіля і марка встановленого газобалонного обладнання не зазначені у свідоцтві підприємства, яке здійснювало переобладнання, то до органів ДАI для перереєстрації автомобіля подається свідоцтво про погодження конструкції транспортних засобів на відповідність вимогам безпеки дорожнього руху, яке видається ДержавтотрансНДIпроектом Мінтрансу чи Науково-дослідним центром з безпеки дорожнього руху МВС, або його ксерокопія (п. 25 Правил № 1388). Документами про відповідність переобладнаних транспортних засобів вимогам безпеки дорожнього руху є (п. 38 Правил № 1388):

— вищезазначене свідоцтво або його ксерокопія про погодження конструкції транспортного засобу;

— акт приймання-передачі транспортного засобу, переобладнаного для роботи на зрідженому нафтовому газі (додаток 7 до Правил № 1388);

— акт приймання-передачі транспортного засобу, переобладнаного для роботи на стисненому природному газі (додаток 8 до Правил № 1388);

— акт технічної експертизи про відповідність технічного стану транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху (додаток 9 до Правил № 1388), який видається лабораторією або технічним (випробувальним) центром, акредитованими в системі УкрСЕПРО, ремонтним або сервісним підприємством, що має сертифікат відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО на послуги з ремонту й технічного обслуговування транспортних засобів.

Контроль за відповідністю технічного стану переобладнаних транспортних засобів вимогам безпеки дорожнього руху покладається на органи ДАI під час реєстрації, перереєстрації, проведення державного технічного огляду та здійснення нагляду за дорожнім рухом.

У разі перереєстрації транспортного засобу свідоцтво про реєстрацію підлягає заміні на загальних підставах (п. 40 Правил № 1388). У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу у додаткових відмітках повинно бути зазначено «Встановлено ГБО».

Таким чином, за транспортні засоби, які оснащені обладнанням, що дозволяє використовувати як паливо стиснений або скраплений газ, альтернативні види рідкого та газового палива починаючи з 01.07.2009 року при наявності відмітки в свідоцтві про державну реєстрацію транспортного засобу про оснащення газобалонним обладнанням платники податку можуть здійснити перерахунок податкових зобов’язань, що були нараховані за III — IV квартали 2009 року (граничні строки сплати — 14.10.2009 р., 14.01.2010 р.),

подавши до податкових органів уточнений розрахунок. Такий перерахунок здійснюється в тому ж порядку, що і при зменшенні ставок податку згідно із Законом № 1075.

До уточненого розрахунку необхідно включити всі транспортні засоби, які перебувають у власності підприємства, в тому числі і ті транспортні засоби, які оснащені ГБО. При цьому у графі 9 такого розрахунку навпроти транспортних засобів, що оснащені ГБО, тепер потрібно зазначити код пільги 12020012 (відповідно до Довідника № 51 станом на 01.09.2009 року), а в графі 10 — суму такої пільги.

Платник податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів відповідно до пункту 5.1 статті 5 і пункту 17.2 статті 17 Закону «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III (далі — Закон № 2181) може виправити самостійно виявлені ним помилки.

Так, якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 15 Закону № 2181) платник податків самостійно виявляє помилки у показниках раніше поданої податкової декларації, такий платник податків має право надати уточнюючий розрахунок.

Порядок виправлення платником податку помилок, що містяться у раніше поданому розрахунку, викладено в пп. 13 — 19 Порядку заповнення і подання розрахунку суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, який затверджено наказом ДПА України від 17.09.2001 р. № 373 (далі — Порядок № 373).

Відповідно до Порядку № 373 платник податку, який самостійно виявив помилки, що містяться в раніше поданому ним розрахунку, зобов’язаний подати уточнений розрахунок, що містить виправлені показники. При поданні нового розрахунку у зв’язку з уточненням даних у титульній його частині ставиться позначка «Х» у графах «Уточнений розрахунок» і «Розрахунок на 200_ рік».

До уточненого розрахунку вносяться всі транспортні засоби, перелічені в розрахунку, що виправляється, але без допущених раніше помилок. До уточненого розрахунку додається довідка про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов’язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах.

 

Павло РЯБОКЛЯЧ,
 головний державний податковий ревізор-інспектор
 відділу адміністрування майнових податків
 Департаменту оподаткування фізичних осіб ДПА України

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі