Теми статей
Обрати теми

Новорічні подарунки у сфері державних закупівель

Редакція ПБО
Стаття

Новорічні подарунки у сфері державних закупівель

 

На с. 3 цього номера опубліковано постанову КМУ від 08.12.2009 р. № 1335, якою внесено досить суттєві зміни до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти. Аналізу цих змін присвячуємо спеціальний матеріал.

Олена ПОНОМАРЕНКО, консультант газети «Податки та бухгалтерський облік»

 

Перш за все зазначимо, що

постанова КМУ від 08.12.2009 р. № 1335 (далі — постанова № 1335), якою внесено зміни до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою КМУ від 17.10.2008 р. № 921 (далі — Положення), набула чинності 12.12.2009 р. (опублікована в «Урядовому кур`єрі» від 12.12.2009 р. № 232). Зупинимося на основних змінах та нововведеннях, прийнятих Кабміном щодо організації та проведення процедур закупівель.

 

Щодо закінчення процедур закупівель, розпочатих до дня набрання чинності постановою № 1335

Як зазначено в самій

постанові № 1335, процедури закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, які розпочаті до дня набрання чинності, тобто до 12.12.2009 р., завершуються відповідно до порядку, що діяв до дня набрання чинності цим документом. Але на всі договори, що укладаються за результатами проведених тендерних торгів з 12.12.2009 р., поширюються вимоги п. 84 Положення у новій редакції, а саме: умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від умов тендерної (цінової) пропозиції учасника — переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не повинні змінюватися після підписання договору до повного виконання зобов’язань сторонами.

Тобто зміна умов договору в частині зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків, зменшення сторонами ціни договору про закупівлю, що було дозволено попередньою редакцією

Положення, наразі діючим законодавством не передбачена.

 

Щодо створення та ведення розпорядниками державних коштів реєстру державних закупівель

Як встановлено

пп. 3 та 4 постанови № 1335, протягом одного місяця, тобто у термін до 12.01.2010 р., розпорядники державних коштів зобов’язані створити реєстр державних закупівель з забезпеченням відображення в них відповідних даних, згідно з формою, наведеною у додатку до постанови № 1335.

Відповідні реєстри міністерства, інші центральні органи виконавчої влади мають оприлюднити на власних веб-сайтах

за останні 5 років до дати такого оприлюднення.

Тобто замовники торгів мають звести у вказаний реєстр всі дані по проведеним процедурам закупівель за останні 5 років.

На виконання вказаних пунктів

постанови № 1335 Положення доповнено п. 311, де зазначено, що замовники ведуть електронний реєстр державних закупівель за встановленою формою, який оприлюднюється на власному веб-сайті або за його відсутності — на веб-сайті головного розпорядника державних коштів, підприємств, установ та організацій вищого рівня.

Замовники зобов’язані вносити інформацію до реєстру державних закупівель і оприлюднювати її

не пізніше семи календарних днів з дня надходження такої інформації до замовника.

Таким чином, на виконання вимог

постанови № 1335 замовники торгів в обов’язковому порядку мають оприлюднити вказану інформацію як на власному веб-сайті (за його наявності), так і на веб-сайтах головного розпорядника державних коштів, підприємств, установ та організацій вищого рівня.

Відразу ж виникає питання: яким чином реалізувати вказану вимогу? Адже згідно з вимогами

п. 31 Положення строк зберігання звіту про результати проведення процедури закупівлі, інших документів щодо процедур закупівель становить 3 роки, а зведену інформацію необхідно відобразити за останні 5 років.

 

Щодо нововведень у організації та проведенні процедур закупівель

Постановою № 1335

встановлено, що замовник має право розпочати процедуру закупівлі до затвердження відповідних кошторисів (планів використання бюджетних коштів) у разі встановлення в тендерній документації (запиті щодо цінових пропозицій) при проведенні торгів та/або у договорі про закупівлю умов щодо виникнення бюджетних зобов’язань за договором у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

Також

постановою № 1335 визначено поняття «змова».

Змова

— домовленість між двома чи кількома учасниками процедури закупівлі, спрямована на встановлення ціни тендерної пропозиції, цінової пропозиції на штучних або неконкурентних засадах з відома чи без відома замовника.

Наявність змови між учасниками торгів є підставою для відхилення тендерних пропозицій вказаних учасників замовником торгів, що встановлено вимогами а

бз. 8 п. 61 Положення.

 

Щодо здійснення закупівель виключно у виробників

Наразі закупівля товарів, робіт і послуг

здійснюється виключно у виробників, що тепер прямо зазначено у абз. 3 п. 6 Положення: «Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється у вітчизняних виробників, а у разі, коли товари, роботи і послуги не виробляються (не виконуються, не надаються) на території України, — у виробників товарів, виконавців робіт і надавачів послуг — нерезидентів».

Вітчизняний виробник — фізична чи юридична особа, яка здійснює на території України виробництво товарів, виконання робіт чи надання послуг.

Як зазначено у

п. 241 Положення, з метою підтвердження статусу вітчизняного виробника, учасник подає замовнику засвідчені в установленому порядку копії установчих документів юридичної особи (свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця), а у разі закупівлі товарів — також свідоцтва про присвоєння товару штрихового коду GS1, або сертифіката продукції власного виробництва, або іншого документа, який підтверджує, що учасник виробляє товар, який є предметом закупівлі.

Крім того, Міністерством економіки України у листі-роз’ясненні від 05.08.2009 р. № 3303-27/696 зазначалось, що перелік документів, які підтверджують статус вітчизняного виробника товарів та зазначені у

п. 241 Положення, не є вичерпним.

Згідно з

постановою № 1335 п. 24-1 Положення доповнено таким реченням: документальне підтвердження статусу вітчизняного виробника може надаватися місцевими органами виконавчої влади.

У випадку якщо учасник не подав документального підтвердження того, що він є вітчизняним виробником, а у випадку коли товари, роботи і послуги не виробляються (не виконуються, не надаються) на території України, — виробником товарів, виконавцем робіт і надавачем послуг, замовник зобов’язаний відхилити його тендерну пропозицію відповідно до нової редакції

абз. 3 п. 61 Положення.

Крім того, відповідно до

п. 34 Положення під час проведення торгів з обмеженою участю замовник запрошує до участі у процедурі закупівлі учасників, які є виробниками, інформація про яких є загальнодоступною та може бути отримана без додаткового витрачання державних коштів, кількість яких могла б забезпечити вибір найбільш вигідної пропозиції та конкуренцію, але не менше двох.

Під час застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) згідно з

п. 73 Положення замовник подає запит щодо цінових пропозицій (котирувань) не менше ніж трьом учасникам, які є виробниками, інформація про яких є загальнодоступною та може бути отримана без додаткового витрачання державних коштів.

Зауважимо, що новою редакцією

Положення замовників зобов’язали одночасно з поданням на публікацію оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації надсилати повідомлення всім виробникам, інформація про яких є загальнодоступною та може бути отримана без додаткового витрачання державних коштів, щодо проведенні відповідних торгів.

Таким чином, можна сказати, що найближчим часом може з’явитися відповідний реєстр або база виробників товарів, робіт і послуг, доступ до якої для замовників буде безкоштовний, а функціонування такої системи буде здійснюватися за рахунок виробників, які будуть в ній знаходитися.

 

Щодо оприлюднення оголошення в міжнародному виданні чи міжнародній мережі електронного зв’язку

Згідно з новою редакцією

п. 15 Положення оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації учасників розміщуються у міжнародному виданні, визначеному уповноваженим органом, чи міжнародній мережі електронного зв’язку лише в разі, коли у процедурі закупівлі можуть брати участь нерезиденти та очікувана вартість предмета закупівлі перевищує суму, еквівалентну:

— для товарів — 200 тис. євро;

— для послуг — 300 тис. євро;

— для робіт — 500 тис. євро.

 

Щодо встановлення нових строків

Постановою № 1335

змінено (скорочено) деякі строки, що стосуються проведення процедури закупівлі, видачі тендерної документації, звернень з боку учасників торгів за отриманням роз’яснень, оцінки тендерних пропозицій, повідомлення переможця торгів та укладання договору, що наведено у таблиці:

 

Строки проведення процедур закупівлі

Минула редакція Положення

Діюча редакція Положення

1

2

3

Процедура відкритих торгів та торгів з обмеженою участю

Строк для подання тендерних пропозицій (п. 36)

Повинен становити 30 календарних днів від дати опублікування оголошення про проведення торгів чи відправлення запрошення до участі в них. В окремих випадках цей строк може бути зменшено до 15 календарних днів (до 10 календарних днів — у разі проведення торгів з обмеженою участю)

Повинен становити 21 календарний день від дати опублікування оголошення про проведення торгів чи відправлення запрошення до участі в них. В окремих випадках зазначений строк може бути зменшено до 14 календарних днів

Причини скорочення строку викладаються у звіті про результати проведення процедури закупівлі та не повинні свідчити про наміри замовника послабити конкуренцію між учасниками.

Строк подачі тендерної документації (абз. 1 п. 37)

Замовник безоплатно надсилає або подає тендерну документацію особі, яка зробила запит на її отримання, протягом трьох робочих днів з дня отримання від неї такого запиту

Замовник безоплатно надсилає або подає тендерну документацію особі, яка зробила запит на її отримання, протягом одного робочого дня з дня отримання від неї такого запиту

Строки звернення за роз’ясненнями щодо тендерної документації (п. 39)

Особа, яка отримала тендерну документацію, має право не пізніше ніж за 7 календарних днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації

Особа, яка отримала тендерну документацію, має право не пізніше ніж за 5 календарних днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації. Замовник протягом трьох робочих днів повинен дати відповідь на запит особи, яка отримала тендерну документацію

Замовник протягом трьох робочих днів повинен дати відповідь на запит особи, яка отримала тендерну документацію

Строк проведення оцінки, порівняння та визначення переможця торгів (п. 57)

Загальний строк не повинен перевищувати 30 робочих днів з дня розкриття тендерних пропозицій

Загальний строк не повинен перевищувати 21 робочий день з дня розкриття тендерних пропозицій

Строки повідомлення про акцепт тендерної пропозиції, строк дії якої не закінчено, а також відправлення всім учасникам процедур відкритих торгів, двоступеневих торгів і торгів з обмеженою участю письмового повідомлення про результати торгів (абз. 2 п. 66)

Замовник надсилає переможцю торгів протягом п’яти календарних днів з дня акцепту

Замовник надсилає переможцю торгів протягом одного робочого дня з дня акцепту

Строки укладання договіру про закупівлю (абз. 3 п. 66)

Не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня відправлення письмового повідомлення всім учасникам процедур відкритих торгів, двоступеневих торгів і торгів з обмеженою участю про їх результати,

але не пізніше ніж через 21 робочий день з дня акцепту

але не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня акцепту

Процедура двоступеневих торгів

Строк подання учасниками попередніх пропозицій (абз. 5 п. 71)

Не може бути меншим ніж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів

Не може бути меншим ніж 21 календарний день з дня опублікування оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів

Процедура запиту цінових пропозицій (котирувань)

Строк подання цінових пропозицій (п. 74)

Установлюється замовником,

але не може бути меншим ніж 10 робочих днів з дати запрошення учасника

але не може бути меншим ніж 10 календарних днів з дати запрошення учасника

Строк інформування учасників про результати проведення процедури закупівлі (абз. 4 п. 77)

Протягом шести календарних днів з дати розкриття пропозицій

Протягом трьох (шести — у разі визначення переможця за результатами зниження ціни) календарних днів з дати розкриття пропозицій

 

Щодо організації та проведення процедури редукціону

Постановою № 1335

знову введено таку процедуру закупівлі, як редукціон, що знайшло своє відображення у пп. 19, 711, 712 Положення.

Процедура редукціону проводиться у порядку, передбаченому для процедури відкритих торгів, з урахуванням наступних особливостей:

1) процедура редукціону застосовується у разі, коли предметом закупівлі є товари чи послуги, для яких існує постійно діючий ринок і які виробляються чи виконуються не за окремо розробленими специфікаціями, за умови, що очікувана вартість предмета закупівлі таких товарів чи послуг перевищує 200 тис. гривень;

2) під час проведення процедури редукціону замовник розміщує (поширює) інформацію, передбачену цим Положенням, з дотриманням установлених вимог та строків;

3) процедура редукціону проводиться двома етапами.

 

Щодо нововведень, які стосуються процедури запиту цінових пропозицій (котирувань)

Як було встановлено минулою редакцією

п. 81 Положення, замовник торгів мав право визнати процедуру запиту цінових пропозицій такою, що не відбулася, у разі коли найнижча ціна з числа цінових пропозицій, що відповідають вимогам запиту замовника, перевищувала суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі.

Наразі

замовник має право вчинити наступні дії у разі виникнення вищезазначеної ситуації: запропонувати учасникам, цінові пропозиції яких не були відхилені, знизити ціну прийнявши відповідне рішення. У рішенні замовника, яке оформлюється протоколом тендерного комітету, обов’язково зазначається:

сума, передбачена замовником на фінансування закупівлі;

крок зниження;

перелік учасників, які запрошуються до зниження ціни;

дата, час і місце проведення зниження.

У день прийняття зазначеного рішення замовник надсилає учасникам, цінові пропозиції яких не були відхилені, письмові запрошення, в яких обов’язково зазначаються відомості, які повинні бути зазначені в рішенні.

Замовник здійснює зниження ціни на дату, у час, та місці, що визначені в рішенні про проведення зниження та письмових запрошеннях. Якщо на процедуру зниження ціни не з’явився жоден із запрошених учасників або їх представників,

процедура запиту цінових пропозицій (котирувань) в обов’язковому порядку визнається замовником такою, що не відбулася.

Замовник оголошує найменування та місцезнаходження кожного учасника і ціну кожної цінової пропозиції та пропонує присутнім учасникам або їх представникам зменшувати ціну пропозиції. Початковою ціною для зниження вважається мінімальна ціна пропозиції. Якщо після триразового оголошення початкової або наступної ціни жоден з учасників не запропонував нової ціни, зниження ціни припиняється. Якщо ціна, після оголошення якої зниження припинилося, є нижчою або дорівнює сумі, передбаченій замовником для фінансування закупівлі, переможцем оголошується учасник, який був названий останнім та запропонував найнижчу ціну. Якщо ціна, після оголошення якої зниження припинилося, є вищою за суму, передбачену замовником для фінансування закупівлі, процедура запиту цінових пропозицій (котирувань) у обов’язковому порядку визнається замовником такою, що не відбулася.

Крім того,

замовнику згідно з п. 651 Положення також дозволено провести процедуру запиту цінових пропозицій за наявності таких обставин:

— у разі відміни торгів замовником, крім випадку відміни при відхиленні всіх тендерних пропозицій до акцепту тендерної пропозиції відповідно до

п. 61 Положення;

визнання торгів такими, що не відбулися;

— виникнення нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з особливими економічними чи соціальними обставинами, яких замовник не міг передбачити.

Така процедура запиту цінових пропозицій (котирувань) здійснюється з урахуванням наступних особливостей:

— процедура може застосовуватися при закупівлі будь-яких товарів, робіт чи послуг, тобто вимога

п. 72 Положення щодо наявності постійно діючого ринку для товарів та послуг відсутня;

— не застосовуються вартісні обмеження щодо проведення процедури запиту цінових пропозицій, тобто запит цінових пропозицій (котирувань) може бути проведено на суму, що перевищує 200 тис. грн.;

— такий запит цінових пропозицій безоплатно публікується в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель», та розміщується в день публікації на веб-порталі з питань державних закупівель, яким є www.tender.me.gov.ua.

Підстави для застосування процедури запиту цінових пропозицій з урахуванням вищезазначених особливостей зазначаються замовником у звіті про результати проведення процедури закупівлі.

Беручи до уваги вищенаведене, з урахуванням установленого

постановою № 1335, місячного строку, всі нормативно-правові акти, у тому числі нормативно-правові акти Міністерства економіки України щодо форм документів у сфері державних закупівель будуть приведені у відповідність.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі