Теми статей
Обрати теми

Новий порядок розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності і допомоги зв’язку з вагітністю та пологами

Редакція ПБО
Стаття

Новий порядок розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах

 

15 грудня 2009 року набрала чинності постанова КМУ від 08.12.2009 р. № 1332, якою було внесено зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266, зокрема, до порядку розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності і допомоги по вагітності та пологах. У сьогоднішній статті розглянемо внесені зміни.

Тетяна ОНИЩЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 2240

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Порядок № 1266

— Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Постанова № 1332

— постанова КМУ «Про внесення змін до постанови КМУ від 26 вересня 2001 р. № 1266» від 08.12.2009 р. № 1332.

 

Зміни, унесені

постановою № 1332 до Порядку № 1266 можна розділити на два блоки:

— зміни до порядку розрахунку лікарняних;

— зміни до порядку розрахунку допомоги по вагітності та пологах.

Відразу зауважимо: нові правила розрахунку лікарняних і допомоги по вагітності та пологах застосовуються для страхових випадків, що настали починаючи з 15 грудня 2009 року. Тобто новий порядок розрахунку застосовується для розрахунку лікарняних, якщо тимчасова непрацездатність настала з 15 грудня чи пізніше, для розрахунку допомоги по вагітності та пологах, якщо відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами почалася з 15 грудня або пізніше цієї дати.

 

Зміни до порядку розрахунку лікарняних

Згідно з новою редакцією

п. 13 Порядку № 1266 у випадках, не пов’язаних із застосуванням підсумованого обліку робочого часу або обліку робочого часу в годинах та встановленням неповного робочого дня в місяцях розрахункового періоду, за який обчислюється середня заробітна плата, або в періоді, за який виплачується допомога, для розрахунку страхових виплат та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця застосовується середньоденна заробітна плата (дохід) за відпрацьований час або за один календарний день.

Відповідно до нової редакції

п. 15 Порядку № 1266, коли робочий час підсумовується або його облік ведеться в годинах, а також, коли в місяцях розрахункового періоду, за який обчислюється середня заробітна плата, або в періоді, за який виплачується допомога, установлюється неповний робочий день, для розрахунку застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця застосовується середньогодинна заробітна плата.

Цими змінами нарешті поставлено крапку в такому запитанні: як розрахувати суму лікарняних, якщо в розрахунковому періоді або в періоді, коли працівник хворів, було встановлено неповний робочий день.

Нагадаємо історію запитання.

Воно виникло у зв’язку з тим, що деякі підприємства стали переводити своїх працівників у режим неповного робочого дня. І тому не зовсім зрозуміло було, як розраховувати в цьому випадку суму лікарняних.

Спочатку Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у своєму

листі від 05.02.2009 р. № 01-16-211 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 16) зазначав: незважаючи на те що в самому Порядку № 1266 у цьому випадку застосування середньогодинної зарплати не передбачено, необхідно застосовувати все ж середньогодинну заробітну плату.

У подальшому під тиском Мінпраці Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності змінив свою точку зору (див.

лист від 13.07.2009 р. № 01-16-1447 // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 76).

У

листі від 13.07.2009 р. № 01-16-1447 Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності відмовився від своєї колишньої позиції та відповідно до позиції Мінпраці вказав: якщо норма робочого часу в розрахунковому періоді та в періоді, за який виплачується допомога, різні, для розрахунку допомоги необхідно застосовувати середньоденну зарплату.

Тепер же, коли внесено зміни безпосередньо до

Порядку № 1266, у разі коли в місяцях розрахункового періоду, за який обчислюється середня заробітна плата, або в періоді, за який виплачується допомога, установлюється неповний робочий день, для розрахунку застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця застосовується середньогодинна заробітна плата.

Приклад 1.

Працівник хворів з 21 по 30 грудня 2009 року. Оклад працівника становить 1000 грн. З вересня 2009 року працівника було переведено на роботу в режимі неповного робочого дня (0,5 від норми робочого часу за місяць). Страховий стаж — 7 років.

У цьому випадку згідно з новою редакцією

п. 15 Порядку № 1266 для визначення суми лікарняних необхідно розрахувати середньогодинну заробітну плату.

У таблиці наведемо дані про відпрацьовані години та суму зарплати, розрахунковий період (червень — листопад 2009 року).

 

Місяць розрахункового періоду

Кількість відпрацьованих годин

Сума зарплати, грн.

Червень

160

1000

Липень

184

1000

Серпень

160

1000

Вересень

88

500

Жовтень

88

500

Листопад

84

500

Разом

764

4500

 

Середньогодинна зарплата: 4500 : 764 = 5,89 (грн.).

Сума оплати перших п’яти днів : 5,89 x 20 x 0,8 = 94,24 (грн.), де 20 — кількість робочих годин, пропущених згідно з графіком роботи працівника протягом п’яти днів тимчасової непрацездатності.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності: 5,89 x 12 x 0,8 = 56,54 (грн.), де 12 — кількість робочих годин, пропущених згідно з графіком роботи працівника, що оплачуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 

Зміни до порядку розрахунку допомоги по вагітності та пологах

Досить велика кількість змін стосується порядку розрахунку допомоги по вагітності та пологах. Розглянемо їх.

Згідно з новою редакцією

п. 14 Порядку № 1266 для розрахунку допомоги по вагітності та пологах середньоденна заробітна плата розраховується шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість календарних днів за розрахунковий період (без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, — тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком).

Як бачимо, для розрахунку допомоги по вагітності та пологах тепер необхідно буде розрахувати

середньоденну зарплату за один календарний день.

Сума допомоги по вагітності та пологах, у свою чергу, розраховується згідно з

п. 20 Порядку № 1266, а саме: шляхом множення суми середньоденної заробітної плати на кількість календарних днів, що підлягають оплаті.

Нагадаємо: згідно зі

ст. 38 Закону № 2240 допомога по вагітності та пологах у загальному випадку виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів та 56 календарних днів після.

При цьому слід урахувати, що відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами не подовжується на святкові та неробочі дні, що припадають на її період.

Приклад 2.

Працівниця підприємства йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 28 грудня 2009 року по 2 травня 2010 року включно.

Наведемо в таблиці дані про зарплату та кількість календарних днів шести місяців, що входять до розрахункового періоду, розрахунковий період (червень — листопад 2009 року).

 

Місяць розрахункового періоду

Кількість календарних днів

Сума зарплати, грн.

Червень

30

1000

Липень

31

1000

Серпень

31

1000

Вересень

30

1200

Жовтень

31

1200

Листопад

30

1200

Разом

183

6600

 

Середня заробітна плата за один календарний день:

6600 : 183 = 36,07 (грн.)

Сума допомоги по вагітності та пологах:

36,07 x 126 = 4544,82 (грн.)

Звертаємо увагу: із

п. 14 Порядку № 1266 випливає, що із загальної кількості календарних днів за розрахунковий період виключаються тільки календарні дні, не відпрацьовані з таких поважних причин, як:

— тимчасова непрацездатність;

— відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

— відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком.

Отже, усі інші види відпусток уключаються до розрахунку середньої зарплати для оплати допомоги по вагітності та пологах.

Приклад 3.

Працівниця підприємства йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 28 грудня 2009 року по 2 травня 2010 року включно.

Наведемо

додаткові дані про виплати розрахункового періоду (червень — листопад 2009 року).

У липні працівниця була в щорічній основній відпустці з 1 по 24 липня. Сума відпускних становить 811,20 грн., зарплата за відпрацьовані дні липня — 217,39 грн.

У жовтні працівниця хворіла з 5 по 14 жовтня 2009 року. Страховий стаж роботи працівниці — 7 років і 1 місяць. Сума лікарняних становить 327,10 грн., зарплата за відпрацьовані дні жовтня — 763,64 грн.

Наведемо в таблиці дані про зарплату та інші виплати та про кількість календарних днів шести місяців, що входять до розрахункового періоду, розрахунковий період (червень — листопад 2009 року).

 

Місяць розрахункового періоду

Кількість календарних днів

Сума зарплати, що включається в розрахунок середньої, грн.

Червень

30

1000,00

Липень

31

1028,59

Серпень

31

1000,00

Вересень

30

1200,00

Жовтень

21

763,64

Листопад

30

1200,00

Разом

173

6192,23

 

Пояснимо дані таблиці. У липні 2009 року працівниця була в щорічній відпустці. Згідно з новою редакцією

п. 14 Порядку № 1266 і сума відпускних, і період відпустки (кількість календарних днів щорічної відпустки) включаються до розрахунку допомоги по вагітності та пологах. Тому кількість календарних днів, що беруть участь у розрахунку допомоги по вагітності та пологах у липні становить 31, а сума зарплати, що включається до розрахунку середньої зарплати, — 1028,59 грн. (811,20 + 217,39).

Щодо жовтня, то із загальної кількості календарних днів жовтня необхідно виключити кількість календарних днів, що припадають на період тимчасової непрацездатності (у цьому прикладі — 10 календарних днів). Сума лікарняних також не включається до розрахунку середньої зарплати для визначення суми допомоги по вагітності та пологах. Отже, кількість календарних днів за жовтень, що застосовується для розрахунку середньої зарплати, становить 21 календарний день (31 - 10), а сума зарплати, що включається до розрахунку, — 763,64 грн.

Середня заробітна плата за один календарний день:

6192,23 : 173 = 35,79 (грн.).

Сума допомоги по вагітності та пологах:

35,79 x 126 = 4509,54 (грн.).

Згідно з

пп.10 і 14 Порядку № 1266, якщо в розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа не мала заробітної плати (грошового забезпечення) з поважних причин (тимчасова непрацездатність; відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами; відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), або якщо страховий випадок настав у перший день роботи, середня заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах визначається шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу) або її частини на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

Приклад 4.

Працівниця підприємства йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 28 грудня 2009 року по 2 травня 2010 року включно. До цього вона перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у зв’язку з чим у розрахунковому періоді (червень — листопад 2009 року) така працівниця не мала заробітної плати. Оклад працівниці — 1500 грн.

Розрахуємо середньоденну заробітну плату для визначення суми допомоги по вагітності та пологах:

1500 : 30,44 = 49,28 (грн.).

Сума допомоги по вагітності та пологах:

49,28 x 126 = 6209,28 (грн.).

Звертаємо увагу: тим самим залишився порядок включення заохочувальних та компенсаційних виплат, які мають разовий характер, та виплат, що не передбачені актами законодавства або що проводяться понад установлені зазначеними актами норми, якщо застрахована особа частину місяця в розрахунковому періоді не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком) (

абзац другий п. 9 Порядку № 1266 та приклад 1 до п. 14 додатка 1 Порядку № 1266). Так, у цьому випадку такі виплати включаються до розрахунку середньої зарплати пропорційно відпрацьованим у такому місяці робочим дням.

Приклад 5.

Працівниця підприємства йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 28 грудня 2009 року по 2 травня 2010 року включно.

Наведемо додаткові дані про виплати розрахункового періоду (червень — листопад 2009 року).

У липні працівниця була в щорічній основній відпустці з 1 по 14 липня. Сума відпускних становила 473,20 грн. Матеріальна допомога до відпустки — 300 грн. Працівниця хворіла з 27 по 31 липня. Страховий стаж — 4 роки і 2 місяці. Сума лікарняних становила 150 грн. Сума зарплати за відпрацьовані дні липня — 347,83 грн.

 

Місяць розрахункового періоду

Кількість календарних днів

Сума зарплати, що включається до розрахунку середньої, грн.

Червень

30

1000,00

Липень

26

925,38

Серпень

31

1000,00

Вересень

30

1200,00

Жовтень

31

1200,00

Листопад

30

1200,00

Разом

178

6525,38

 

Пояснимо розрахунки.

Сума матеріальної допомоги до відпустки, що включається до розрахунку середньої зарплати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах:

300 : 23 x 8 = 104,35 (грн.).

Кількість календарних днів, що включаються до розрахунку середньої зарплати за липень:

31 - 5= 26, де 5 — кількість календарних днів тимчасової непрацездатності працівниці.

Сума зарплати, що включається до розрахунку середньої за липень:

104,35 + 473,20 + 347,83 = 925,38 (грн.).

Середня зарплата:

6525,38 : 178 = 36,66 (грн.).

Сума допомоги по вагітності та пологах:

36,66 x 126 = 4619,16 (грн.).

 

Змінено правила розрахунку максимальної величини, з якої сплачуються страхові внески, з розрахунку на один день

. Ця зміна є логічним наслідком того, що тепер допомога по вагітності та пологах розраховуватиметься виходячи з календарних днів. Фактичний розмір середньоденної зарплати, як відомо, необхідно порівняти з максимальною величиною, з якої сплачуються внески, у розрахунку на один день. Для допомоги по вагітності та пологах тепер цей показник розраховується шляхом ділення максимальної величини, з якої сплачуються внески, що діє в останньому місяці розрахункового періоду, на середньомісячну кількість календарних днів (30,44) (нова редакція абз. сьомого п. 14 Порядку № 1266).

Досить революційною зміною, унесеною до порядку розрахунку допомоги по вагітності та пологах, є зміна, унесена до

п. 6 Порядку № 1266. Процитуємо її:

«

У разі коли застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менше ніж календарний місяць , середня заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється за фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку, крім розрахунку допомоги по вагітності та пологах за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням (приклад наведено у додатку 1).

У разі коли застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менше ніж календарний місяць, середня заробітна плата (дохід) для розрахунку допомоги по вагітності та пологах

за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, обчислюється з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але не вище за розмір середньої заробітної плати за всіма видами економічної діяльності в місяці, що передує місяцю, в якому настав страховий випадок, відповідно в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (за даними Держкомстату) та не нижче за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку.

За вибором особи для розрахунку допомоги по вагітності та пологах середня заробітна плата (дохід) може обчислюватися за декількома місцями роботи сумарно за шість календарних місяців у 12-місячному періоді перед настанням страхового випадку. У такому випадку обчислення середньої заробітної плати (доходу) здійснюється робочими органами відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності відповідно до пункту 17 цього Порядку на підставі довідок про середню заробітну плату (дохід), що подаються (надсилаються) застрахованою особою.»

Як бачимо,

постановою № 1332 для випадку, коли працівниця йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, не відпрацювавши на цьому підприємстві повний календарний місяць, при включенні нарахованої за фактично відпрацьований час заробітної плати до розрахунку допомоги по вагітності та пологах уведено обмеження за максимальною та за мінімальною величиною.

Щодо обмеження нарахованої зарплати за відпрацьований час максимальною величиною, а саме розміром середньої зарплати за всіма видами економічної діяльності в місяці, який передує місяцю, в якому настав страховий випадок, то таке намагання КМУ зрозуміло. Як відомо, в окремих випадках деякі роботодавці зловживали відсутністю в цьому випадку відповідного обмеження та приймали вагітних жінок на один день з установленням їм окладу в розмірі максимальної величини, з якої справляються внески до соціальних фондів.

Стосовно нижнього обмеження (не нижче за розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом у місяці настання страхового випадку), то, найімовірніше, у такий спосіб КМУ захищав вагітних жінок від незаконних дій роботодавця, а саме, установлення зарплати нижче за мінімальний розмір.

Разом із тим, КМУ також дозволив вагітним жінкам звернутися за розрахунком допомоги по вагітності та пологах безпосередньо до робочих органів відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, щоб така допомога обчислювалася за кількома місцями роботи сумарно за шість місяців у 12-місячному періоді перед настанням страхового випадку.

Ураховуючи відсутність прикладу розрахунку допомоги по вагітності та пологах у цьому випадку, судячи з усього, Мінпраці додатково роз’яснить порядок практичного застосування п. 6 Порядку № 1266, про що ми обов’язково повідомимо наших читачів на шпальтах нашого видання.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі