Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Складаємо довідку про середню зарплату для призначення допомоги по безробіттю з врахуванням останніх змін

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Грудень, 2009/№ 104
Друк
Стаття

Складаємо довідку про середню зарплату для призначення допомоги по безробіттю з урахуванням останніх змін

 

З 15 грудня 2009 року до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266, унесено чергові зміни. Зокрема, вони стосуються розрахунку середньої заробітної плати для визначення суми допомоги по безробіттю. Ця інформація важлива для роботодавців, які заповнюватимуть довідку про середню заробітну плату (дохід) для призначення виплат на випадок безробіття. Що необхідно знати роботодавцю для заповнення довідки з урахуванням останніх змін, розповімо в цій статті.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Порядок № 1266

— Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Постанова № 1332

— постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266» від 08.12.2009 р. № 1332.

 

За довідкою про середню заробітну плату (дохід) для призначення виплат на випадок безробіття до колишнього роботодавця можуть звернутися звільнені працівники, а також особи, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового характеру, які зареєструвалися в центрі зайнятості як безробітні та претендують на отримання допомоги по безробіттю. Ця довідка є однією з підстав для призначення допомоги по безробіттю застрахованій особі.

Довідки про середню заробітну плату (дохід) для призначення виплат на випадок безробіття надаються відповідно до

Порядку № 1266. Згідно з постановою № 1332, що набрала чинності з 15 грудня 2009 року, до Порядку № 1266 було внесено зміни.

Тепер дія

Порядку № 1266 поширюватиметься не лише на підприємства, установи, організації, фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, добровільно застрахованих осіб, осіб, які сплачують єдиний податок, а й на військові частини Збройних Сил, внутрішніх військ, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, органи та підрозділи Держприкордонслужби, органи СБУ, підрозділи Держспецтрансслужби, Служби зовнішньої розвідки, органи і підрозділи Держспецзв’язку, органи внутрішніх справ та податкової міліції, органи і підрозділи цивільного захисту, які виплачують грошове забезпечення, а також на воєнізовані аварійно-рятувальні служби (формування), створені відповідно до законодавства на постійній основі.

Крім того, частина змін, унесених до

Порядку № 1266, пов’язана з тим, що з набуттям чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» від 25.12.2008 р. № 799-VI, а саме з 13 січня 2009 року, особи, які виконують роботи (надають послуги) за договорами цивільно-правового характеру, підлягають обов’язковому страхуванню на випадок безробіття. Нагадаємо: до зазначеної дати страхування на випадок безробіття було для таких осіб добровільним.

Як й інші застраховані особи, особи, які працювали за договорами цивільно-правового характеру, при виконанні умов, передбачених

Порядком надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженим наказом Мінпраці від 20.11.2000 р. № 307, має право претендувати на отримання допомоги по безробіттю.

Далі з’ясуємо, за якою формою роботодавець повинен видавати довідку про середню заробітну плату для призначення допомоги по безробіттю.

 

Форма довідки про середню заробітну плату

Згідно з

п. 22 Порядку № 1266 роботодавець зобов’язаний надати застрахованій особі на її вимогу довідку про середню заробітну плату (дохід). У випадку якщо підприємство (установа, організація), де працювала застрахована особа, ліквідовано, довідка про середню тарифну ставку (посадовий оклад) за відповідною або аналогічною професією (посадою) видається місцевим органом з питань праці та соціального захисту населення, а за відсутності в цьому органі таких відомостей довідка видається центральним органом виконавчої влади, який координує діяльність галузі, до якої належало ліквідоване підприємство (установа, організація) (п. 24 Порядку № 1266).

Військовослужбовцям та іншим особам, які отримували грошове забезпечення, довідка про грошове забезпечення для призначення виплат на випадок безробіття видається військовими комісаріатами, де такі особи перебувають на обліку, або військовими частинами та установами, де такі особи проходили службу.

Форми довідок про середню заробітну плату (дохід) для призначення виплат на випадок безробіття затверджено

постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266. У загальному випадку така довідка видається за формою додатка 3 до Порядку № 1266. Особам, які звільняються з роботи у зв’язку з достроковим зняттям Чорнобильської атомної станції з експлуатації, для визначення частини допомоги по безробіттю понад розміри та тривалість виплат на випадок безробіття та особам, які працювали на підприємствах із сезонним характером виробництва, — для розрахунку виплат на випадок безробіття довідки про середню заробітну плату видаються за формою додатка 4 до Порядку № 1266. Військовослужбовцям надається довідка про середньоденне грошове забезпечення за формою додатка 5 до Порядку № 1266.

Звертаємо увагу:

постановою № 1332 було внесено зміни до форм довідок згідно з додатками 3 і 4, а довідку за формою 5 (Довідка про середньоденне грошове забезпечення для розрахунку виплат на випадок безробіття) викладено в новій редакції.

Довідка про середню заробітну плату видається роботодавцем на підставі платіжних відомостей та інших документів про нараховану заробітну плату.

У довідці зазначається прізвище, ім’я, по батькові звільненого працівника (особи, яка виконувала роботи або надавала послуги за цивільно-правовими договорами), назва підприємства, ідентифікаційний номер працівника (особи, яка виконувала роботи або надавала послуги), номер його страхового свідоцтва (за наявності).

У таблиці роботодавець наводить усі дані, необхідні для розрахунку середньої заробітної плати, та суму сплачених застрахованим особам страхових внесків.

Щодо осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового характеру, то для них графа «Страхові внески, сплачені застрахованою особою до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, гривень» довідки не заповнюється. Річ у тім, що на суму винагороди за договорами цивільно-правового характеру внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття нараховуються, але з неї не утримуються. Відображення нарахованої суми страхових внесків у формі довідки, наведеній у додатку 3 до

Порядку № 1266 , не передбачено.

Далі роботодавець вказує суму розрахованої відповідно до

Порядку № 1266 середньої заробітної плати.

Якщо така особа, яка виконувала роботи або надавала послуги за цивільно-правовим договором, одночасно була працівником підприємства, їй надаються дві довідки. При цьому в одній довідці вказується середня заробітна плата, розрахована виходячи із заробітної плати, в іншій — середня заробітна плата, розрахована виходячи з винагороди за виконані роботи (надані послуги) за договорами цивільно-правового характеру.

Тепер перейдемо до визначення розрахункового періоду для розрахунку середньої заробітної плати для призначення допомоги по безробіттю.

 

Розрахунковий період

Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід, грошове забезпечення), є період (періоди) роботи за основним місцем роботи (проходження служби), а в разі його відсутності — період (періоди) виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами перед настанням страхового випадку (реєстрація особи в державній службі зайнятості як безробітної), протягом якого сплачувалися страхові внески (

абзац другий п. 3 Порядку № 1266).

Згідно з

п. 4 Порядку № 1266 розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) для застрахованих осіб, у тому числі осіб, які працюють неповний робочий день або робочий тиждень, є останні шість календарних місяців (з першого до першого числа), які передують місяцю, в якому припинено дію трудового договору.

Для

осіб, які виконували роботи (надавали послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, розрахунковим періодом будуть останні шість календарних місяців (з першого до першого числа), які передують місяцю, в якому настав страховий випадок (реєстрація особи в державній службі зайнятості як безробітної) незалежно від кількості укладених договорів та строку їх дії. Якщо цивільно-правовий договір було укладено не з початку місяця або його дія закінчилася не в кінці місяця, до розрахункового періоду все одно включаються всі календарні дні таких місяців. Це випливає з приклада 2 до п. 14 Порядку № 1266.

При розрахунку середньої заробітної плати особам, які працювали на підприємствах, в організаціях, робота яких пов’язана із сезонним характером виробництва відповідно до

Списку сезонних робіт та сезонних галузей, затвердженого постановою КМУ від 28.03.97 р. № 278, розрахунковим періодом є 12 календарних місяців підряд (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю, в якому припинено дію трудового договору.

Із розрахункового періоду

виключаються календарні дні, не відпрацьовані з поважних причин, якими є:

— тимчасова непрацездатність;

— відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

— відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком.

Місяці розрахункового періоду, в яких застрахована особа не працювала з 1-го до 1-го числа із згаданих поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.

Якщо застрахована особа була відсутня на роботі з інших причин (наприклад, перебувала в щорічній відпустці, відпустці без збереження заробітної плати), загальна кількість календарних днів розрахункового періоду не зменшується. Про це йдеться в

листі Мінпраці від 18.06.2007 р. № 382/020/153-07.

Звертаємо увагу: для осіб, які отримують грошове забезпечення, місяці тимчасової непрацездатності та відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами не виключаються з розрахункового періоду (

абзац шостий п. 4 Порядку № 1266).

Якщо застрахована особа працювала і за неї сплачувалися страхові внески

менше 6 календарних місяців, середня заробітна плата (дохід) обчислюється за фактично відпрацьовані повні календарні місяці, тобто з 1-го до 1-го числа, в яких сплачено страхові внески (п. 5 Порядку № 1266).

Згідно з

п. 6 Порядку № 1266, якщо застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менше календарного місяця, середня заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється за фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку.

 

Виплати, що беруть участь у розрахунку середньої заробітної плати

Середня заробітна плата застрахованої особи обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включає основну і додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній формі), що визначаються згідно з

Інструкцією № 5 та підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб, з яких сплачувалися страхові внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

Нагадаємо: об’єктом для нарахування та утримання страхових внесків є виплати, що включаються до фонду оплати праці згідно з

Інструкцією № 5 та обкладаються податком з доходів фізичних осіб. Із 13 січня 2009 року внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття нараховуються й на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за договорами цивільно-правового характеру.

У зв’язку з тим, що допомога по безробіттю оплачується виходячи з календарних днів, виплати за невідпрацьований час беруть участь у розрахунку середньої заробітної плати, наприклад, відпускні тощо).

При заповненні довідки про середню заробітну плату для розрахунку виплат на випадок безробіття слід мати на увазі норми

абзацу другого п. 7 Порядку № 1266, згідно з яким у разі коли розмір заробітної плати (грошового забезпечення) підвищується згідно з рішенням КМУ, у зв’язку з чим заробітна плата (грошове забезпечення) перераховується за попередні періоди, обчислення середньої заробітної плати (грошового забезпечення) для розрахунку розміру допомоги по безробіттю здійснюється з урахуванням суми донарахованої заробітної плати (грошового забезпечення) окремо за кожний місяць, за який здійснено перерахунок.

Виплати, які не включаються до фонду оплати праці (

п. 3 Інструкції № 5), зокрема, допомога по тимчасовій непрацездатності, оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, допомога по вагітності та пологах, не беруть участі в розрахунку середньої заробітної плати.

Якщо працівник

частину місяця в розрахунковому періоді не працював з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), для обчислення середньої заробітної плати заохочувальні та компенсаційні виплати, які мають разовий характер, та виплати, що не передбачені актами законодавства або здійснюються понад норми, установлені зазначеними актами, у такому місяці враховуються пропорційно відпрацьованому часу (п. 9 Порядку № 1266). Перелік заохочувальних та компенсаційних виплат наведено в п. 2.3 Інструкції № 5. До них, зокрема, належать премії до свят та ювілейних дат, премії за виконання важливих та особливо важливих завдань, матеріальна допомога на оздоровлення.

Якщо ж заохочувальну або компенсаційну виплату було нараховано в місяці перебування працівника у відпустці, така виплата включається до розрахунку середньої заробітної плати повністю, оскільки серед поважних причин, перелічених у

п. 9 Порядку № 1266, відпустку не зазначено.

Виплати, у тому числі й за відпрацьований період, які було нараховано працівнику в місяці, коли він не відпрацював жодного дня з поважної причини, у розрахунку середньої заробітної плати участі не братимуть, оскільки такий місяць виключається з розрахункового періоду.

У разі поновлення на роботі працівника, якого було звільнено з роботи без законної підстави (незаконно переведено на іншу роботу) з виплатою середнього заробітку за час вимушеного прогулу (різниці в заробітній платі за час виконання нижче оплачуваної роботи), середня заробітна плата розраховується виходячи із сум, що припадають на місяці розрахункового періоду (

абзац третій п. 9 Порядку № 1266).

Якщо в розрахунковому періоді застрахована особа не мала заробітку (грошового забезпечення) з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), середня заробітна плата (грошове забезпечення) розраховується виходячи з місячної тарифної ставки (посадового окладу), установленої працівнику на момент настання страхового випадку (

п. 10 Порядку № 1266).

У разі якщо на підприємстві встановлено неповний робочий день (робочий тиждень), середня заробітна плата обчислюється виходячи з частини місячної тарифної ставки (посадового окладу), установленої працівнику на момент розірвання трудового договору, відповідно до його графіка роботи.

Згідно з новим

абзацом третім п. 7 Порядку № 1266 для застрахованих осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за цивільно-правовими договорами, середній дохід визначається виходячи з розміру щомісячного доходу в розрахунковому періоді, з якого сплачено страхові внески.

При цьому слід мати на увазі: якщо оплата за цивільно-правовим договором здійснюється після закінчення строку договору, який триває понад один календарний місяць, сума винагороди розподіляється за місяцями згідно зі сплатою страхових внесків пропорційно кількості календарних днів договору в місяці. Про це йдеться у

прикладі 3 до п. 17 Порядку № 1266.

Відповідно до

п. 9 Порядку № 1266 до середньої заробітної плати (доходу) уключається заробітна плата (дохід) у межах максимальної величини заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески до фондів соціального страхування. Гранична величина застосовується окремо до кожного місяця розрахункового періоду. У 2009 році розмір максимальної величини заробітної плати (доходу) становить: у січні — жовтні — 10035 грн., у листопаді — грудні — 11160 грн.

 

Розрахунок середньої заробітної плати

Згідно з

п. 14 Порядку № 1266 середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) для нарахування виплат на випадок безробіття обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), з якої сплачувалися страхові внески, на кількість календарних днів за розрахунковий період без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин. При цьому поважними причинами є тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком.

В новому

абзаці восьмому п. 14 Порядку № 1266 зазначено: якщо середня заробітна плата обчислюється виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) або її частини, середньоденна заробітна плата за один календарний день розраховується шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу) або її частини на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

При розрахунку середньоденної заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) слід ураховувати обмеження, установлене

абзацом п’ятим п. 14 Порядку № 1266: величина цього показника не може перевищувати максимальну суму (граничну величину) заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, у розрахунку на один день, яка обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

Згідно з

абзацом третім п. 17 Порядку № 1266, якщо застрахована особа перед настанням страхового випадку працювала на кількох підприємствах або на одному підприємстві з перериванням трудових відносин чи виконувала роботи (надавала послуги) за декількома цивільно-правовими договорами або виконувала роботи за різними видами зайнятості, середня заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється робочим органом Фонду соціального страхування на випадок безробіття сумарно за шість календарних місяців (менш ніж за шість календарних місяців) у 12-місячному періоді перед настанням страхового випадку, не враховуючи повні календарні місяці (з першого до першого числа) перерви в роботі, на підставі довідок про середню заробітну плату (дохід, грошове забезпечення) починаючи з останнього місця роботи (виконання робіт (надання послуг) згідно з цивільно-правовими договорами). Приклади розрахунку середньої заробітної плати в зазначених випадках наведено в додатку 1 до Порядку № 1266.

Розглянемо порядок розрахунку середньої заробітної плати для призначення виплат на випадок безробіття та заповнення довідки на конкретних прикладах.

Приклад 1

. Працівницю звільнено 22 грудня 2009 року, після чого вона звернулася до центру зайнятості. До 2 грудня 2009 року працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. На момент розірвання трудового договору її оклад становив 1500 грн. Працівниця звернулася до роботодавця за останнім місцем роботи за довідкою про середню заробітну плату.

Розрахунковим періодом є червень — листопад 2009 року. У розрахунковому періоді працівниця не мала заробітку, оскільки перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що є однією з поважних причин, зазначених у

п. 9 Порядку № 1266.

На підставі

абзацу восьмого п. 14 Порядку № 1266 середня заробітна плата в цьому випадку розраховується так: 1500 грн. : 30,44 = 49,28 грн.

Максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, у листопаді 2009 року становить 11160 грн., у розрахунку на один день — 366,62 грн. (11160 грн. : 30,44 к. дн.). Середньоденна заробітна плата (49,28 грн.) менше максимальної заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, у розрахунку на один день (366,62 грн.), тому в довідці зазначається величина фактичної середньоденної зарплати, тобто 49,28 грн.

Приклад 2.

Працівниця Макаренко Оксана Іванівна (ідентифікаційний номер — 2935222222) пропрацювала на підприємстві 9 років, її звільнено 24 грудня 2009 року за угодою сторін (п. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р.). Після звільнення працівниця звернулася до центру зайнятості. Для призначення допомоги по безробіттю їй необхідна довідка про середню заробітну плату, за якою вона звернулася до роботодавця за останнім місцем роботи.

Розрахунковим періодом у цьому випадку є червень — листопад 2009 року.

У розрахунковому періоді працівниця з 3 по 16 серпня 2009 року перебувала в щорічній відпустці, з 1 по 16 жовтня 2009 року вона хворіла.

У серпні 2009 року працівниці нараховано матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі 500 грн., у жовтні 2009 року — премію до ювілею в сумі 300 грн.

Виплати, нараховані працівниці в розрахунковому періоді, та суму внесків до Фонду соціального страхування на випадок безробіття, утриманих із заробітної плати, наведемо в таблиці.

 

Місяці розрахункового періоду

Заробітна плата, грн.

Відпускні, грн.

Лікарняні, грн.

Заохочувальні виплати разового характеру, грн.

Сума утриманих страховихвнесків, грн.

Червень 2009 року

2000,00

 

 

 

12,00

Липень 2009 року

2000,00

 

 

 

12,00

Серпень 2009 року

1000,00

946,54

 

500,00

14,68

Вересень 2009 року

2000,00

 

 

 

12,00

Жовтень 2009 року

909,09

 

1157,88

300,00

7,25

Листопад 2009 року

2000,00

 

 

 

12,00

Разом

9909,09

946,54

1157,88

800,00

69,93

 

Премія до святкової дати, нарахована в жовтні 2009 року, ураховується пропорційно відпрацьованому в жовтні 2009 року часу: 300 грн. : 22 роб. дн. х 10 роб. дн. = 136,36 грн.

Сума виплат для обчислення середньої заробітної плати становить 11491,99 грн. (9909,09 + 946,54 + 500 + 136,36).

Кількість календарних днів відпустки не виключається з розрахункового періоду, оскільки відпустку не зазначено серед поважних причин, вичерпний перелік яких наведено в

п. 9 Порядку № 1266. Матеріальна допомога, нарахована працівниці в серпні 2009 року, бере участь у розрахунку середньої заробітної плати в повному обсязі з тієї ж причини.

Із розрахункового періоду виключається кількість календарних днів, що припадають на період тимчасової непрацездатності (з 01.10.2009 р. по 16.10.2009 р.), оскільки тимчасова непрацездатність є однією з поважних причин, зазначених у

п. 9 Порядку № 1266.

Загальна кількість календарних днів у розрахунковому періоді становить 167 (30 + 31 + 31 + 30 + 31 - 16 + 30).

Розрахуємо середню заробітну плату:

11491,99 грн. : 167 к. дн. = 68,81 грн.

Максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, у листопаді 2009 року становить 11160 грн., у розрахунку на один день — 366,62 грн. (11160 грн. : 30,44 к. дн.). Середньоденна заробітна плата (68,81 грн.) менше максимальної заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, у розрахунку на один день (366,62 грн.). У зв’язку з цим у довідці зазначається фактична величина середньоденної заробітної плати, тобто 68,81 грн.

Тепер заповнимо довідку про середню заробітну плату за формою додатка 3 до Порядку № 1266.

 

img 1
img 2

 

Приклад 3.

Кравченко Олексій Петрович (ідентифікаційний номер — 2535333333) виконував на підприємстві роботи за цивільно-правовими договорами. Строки дії договорів:

1) з 01.07.2009 р. по 21.08.2009 р. (загальна кількість календарних днів дії договору — 52);

2) з 05.10.2009 р. по 20.11.2009 р. (загальна кількість календарних днів дії договору — 47).

Суми винагород склали: за першим договором — 2800 грн., за другим договором — 2000 грн. Оплата за виконані роботи здійснювалася після закінчення строку договору.

Більше протягом 2008 — 2009 років підприємство не залучало Кравченка О. П. до виконання робіт за цивільно-правовим договором. Застрахована особа не була працівником підприємства, тому внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття нараховувалися за ставкою 2,2 %. У грудні 2009 року Кравченко О. П. зареєструвався в центрі зайнятості, у зв’язку з чим звернувся на підприємство за довідкою про середню заробітну плату для призначення виплат на випадок безробіття.

Розрахунковий період — червень — листопад 2009 року.

Згідно з

Порядком № 1266 у разі здійснення оплати після закінчення строку цивільно-правового договору, який триває понад один календарний місяць, сума винагороди розподіляється за місяцями відповідно до сплати страхових внесків пропорційно кількості календарних днів дії договору в місяці.

Таким чином, сума винагороди, що припадає на липень, становить 1669,23 грн. (2800 грн. : 52 к. дн. х 31 к. дн.), на серпень — 1130,77 грн. (2800 грн. : 52 к. дн. х 21 к. дн.).

Сума винагороди за другим договором, що припадає на жовтень, становить 1148,94 грн. (2000 грн. : 47 к. дн. х 27 к. дн.), на листопад — 851,06 грн. (2000 грн. : 47 к. дн. х 20 к. дн.).

Загальна сума винагород за договорами цивільно-правового характеру, нарахованих у розрахунковому періоді, становить 4800 грн. (2800 + 2000), а загальна кількість календарних днів у місяцях дії договорів, що потрапляють до розрахункового періоду, дорівнює 123 (31 + 31 + 31 + 30).

Розрахуємо середню заробітну плату : 4800 грн. : 123 к. дн. = 39,02 грн.

На підставі зазначених даних заповнимо довідку про середню заробітну плату для призначення виплат на випадок безробіття.

 

img 3
img 4

 

Зауважимо, що до заповнення цієї довідки слід ставитися відповідально. Згідно з

Порядком розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення безробітним, затвердженим наказом Мінпраці, ДПАУ від 13.02.2009 р. № 60/62, постановою правління Пенсійного фонду України від 13.02.2009 р. № 7-1, центри зайнятості проводять перевірки шляхом обміну відповідною інформацією з ДПАУ, Пенсійним фондом України, з державними реєстраторами. Крім того, центри зайнятості можуть проводити перевірки достовірності даних про середню заробітну плату та записів у трудових книжках безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях та в фізичних осіб, які використовують найману працю.

Якщо виникають запитання щодо неправильного нарахування заробітної плати та відповідно неправильного заповнення довідки про середню заробітну плату, ці питання вирішуються в судовому порядку відповідно до

ст. 39 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі