Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Аналіз помилок. Забули сплатити екозбір за паливо, використане для заправлення бензопили

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Грудень, 2009/№ 98
Друк
Стаття

Забули сплатити екозбір за паливо, використане для заправлення бензопили

 

Ситуація

Починаючи з 2009 року підприємство, розташоване в Запоріжжі, справно подавало до місцевої ДПІ розрахунок збору за забруднення природного довкілля (за викиди від автотранспорту) та сплачувало погоджену суму збору до бюджету. У липні 2009 року підприємство придбало бензопили для використання в господарській діяльності. Проте при складанні розрахунку за 9 місяців 2009 року воно не врахувало масу бензину неетильованого (

0,3 т), витраченого в процесі експлуатації бензопил. Помилку виявлено наприкінці листопада 2009 року.

 

Порушення

Підприємством порушено

п. 2 Порядку встановлення нормативів збору за забруднення природного довкілля та стягнення цього збору, затвердженого постановою КМУ від 01.03.99 р. № 303 (далі — Порядок № 303), згідно з яким збір за забруднення природного довкілля (далі — екозбір) стягується за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення.

 

Аналіз ситуації

Законом України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 р. № 1251-XII

екозбір віднесено до загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів). Правила стягнення екозбору визначено Порядком № 303, згідно з яким такий збір сплачується за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення. У цій ситуації нас цікавитимуть пересувні джерела забруднення, оскільки саме до них ДПАУ та Мінприроди відносить бензопили. Так, у своєму листі від 31.07.2008 р. № 354/4/17-0214 (п. 6) // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 65 охоронці державної казни повідомили таке: усе, що обладнано двигунами внутрішнього згоряння та працює на бензині, дизельному паливі, керосині, стисненому та зрідженому газах, бензогазових і газодизельних сумішах та інших альтернативних видах палива, можна умовно віднести до пересувних джерел забруднення. Виходячи з такої логіки, цілу низку механізмів, як-то: газонокосарки, ланцюгові пили та бензопили, можна умовно віднести до пересувних джерел, зокрема до типу «недорожні транспортні засоби та машини».

Як бачимо, через відсутність у природоохоронному законодавстві детальної класифікації пересувних джерел забруднення, ДПАУ разом з Мінприродою знаходить необхідні аргументи для сплати екозбору з усього, що обладнано двигунами внутрішнього згоряння, у тому числі з бензопили.

У нашому випадку підприємство не врахувало той факт, що бензопили, нехай і умовно, але належать до пересувних джерел забруднення. А значить, обсяги фактично використаного ними бензину (0,3 т) мають брати участь у визначенні об’єкта обчислення екозбору. Через допущену помилку сума екозбору в податковому розрахунку за 9 місяців 2009 років виявилася заниженою.

Для того щоб розрахувати величину помилки, скористаємося формулою з

п. 6.2 Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення природного довкілля, затвердженої наказом Мінприроди та ДПА України від 19.07.99 р. № 162/379 (далі — Інструкція № 162), привівши її до спрощеного вигляду:

Пвп = М х Нп х Кнас х Кф,

де Пвп — сума недоплати збору за викиди пересувними джерелами забруднення;

М — кількість використаного палива, у тоннах (т);

Нп — проіндексований норматив збору в поточному році за тонну палива, у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків) (грн. коп./т);

Кнас — коригуючий коефіцієнт, що враховує чисельність жителів населеного пункту;

Кф — коригуючий коефіцієнт, що враховує народногосподарське значення населеного пункту.

У розрахунку використовуватимемо дані таблиці. 1.4 додатка 1, табл. 2.1 і 2.2 додатка 2 до Порядку № 303. Виходячи з цього зобов’язання щодо збору за забруднення природного довкілля в Розрахунку за 9 місяців 2009 р. було занижено на 9,88 грн. (Пвп = 0,3 х 17,00* х 1,55 х 1,25 = 9,88 грн.).

* Для розрахунку нормативу екозбору в 2009 році для бензину необхідно перемножити базовий норматив екозбору (його наведено в таблиці 1.4 додатка 1 до Порядку № 303), коефіцієнт

2,373, коефіцієнт індексу інфляції за 2006 рік (1,116), коефіцієнт індексу інфляції за 2007 рік (1,166) та коефіцієнт індексу інфляції за 2008 рік (1,223). У результаті отримаємо: 4,5 х 2,373 х 1,116 х 1,166 х 1,223 = 17,00 (грн./т), з округленням до двох десяткових знаків після кожного множення.

Такий самий результат отримаємо після перемноження нормативу збору для бензину, проіндексованого у 2008 році (13,90) та коефіцієнта індексації (1,223), розрахованого на підставі індексу інфляції за 2008 рік, — 122,3 %.

 

Виправлення помилки

Як відомо, виправити помилку, пов’язану із заниженням податкових зобов’язань щодо екозбору, платник податків може будь-яким зручним для себе способом — у розрахунку за будь-який наступний звітний період або через уточнюючий розрахунок (

п. 2 Інструкції зі складання податкового розрахунку збору за забруднення природного довкілля, затвердженої наказом ДПАУ від 17.03.2005 р. № 111).

При виборі першого способу виправлення помилки до розрахунку за 2009 рік додається перерахунок податкового зобов’язання збору за забруднення природного довкілля за 9 місяців 2009 року. Кількість таких додатків дорівнює кількості звітних періодів, у яких виправляються помилки (у нашому випадку вона дорівнює 1). Нижче наведемо приклад його заповнення.

 

Фрагмент перерахунку податкового зобов’язання збору

за забруднення природного довкілля за минулий період

I квартал

 

пiврiччя

 

9 мiсяцiв

х

рiк

 

2

0

0

9

року

 

Назви забруднюючих речовин, види пального та їх технологічні ознаки

Фактичні обсяги викидів, використа-ного пального, скидів, розміщення відходів, тонн (одиниць)

Проіндексовані нормативи збору (нормативи збору) у поточному році, грн. коп./т (грн. коп. /одиницю)

Коригуючі коефі-цієнти (коефі-цієнти)

Ліміти скидів розміщення відходів, тонн (одиниць)

Суми збору, обчисленого в межах ліміту, грн. коп. (к. 2 або к. 6 (якщо к. 2 > к. 6) х к. 3 х к. 4 х к. 5)

Суми збору, обчисленого за понад-лімітні обсяги, грн. коп. (заповню-ється, якщо к. 2 > к. 6 (к. 2 -- к. 6) х к. 3 х к. 4 х к. 5 х 5)

Загальні суми збору, грн. коп. (к. 2 х к. 3 х к. 4 х к. 5) або

(к. 7 + к. 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

...

2. Нараховано збору за викиди пересувними джерелами забруднення, усього

154,81

2.1 Бензин неетильований

4,7*

17

1,55

1,25

Х

Х

Х

154,81

...

...

5. Нараховано збору з початку року, усього (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4)

154,81

6. Нараховано збору за попередній звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців), усього

136,54**

7. Нараховано збору за звітний квартал, усього (р. 5 - р. 6)

18,27

8. Нараховано збору за даними раніше поданого податкового розрахунку, що уточнюється, усього (р. 7 розрахунку, що уточнюється)

8,39

9. Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 7 - р. 8)

9,88

...

...

* Припустимо, що в помилковому розрахунку екозбору маса бензину становила 4,4 т, тоді маса палива в перерахунку дорівнює 4,7 т (4,4 + 0,3 = 4,7 т).

** Умовно.

 

При складанні розрахунку збору за 2009 рік у рядку

8 буде показано прочерк, у рядку 9 — суму недоплати, що становить 9,88 грн. (зазначено в додатку), а в рядку 11 — суму штрафу в розмірі 5 % від недоплати, що виникла, — 0,49 грн. (9,88 хх 5 %). Кількість додатків, що дорівнює 1, буде відображено в рядку 13 розрахунку збору.

Перерахувати до бюджету суму недоплати та штраф слід

у строки сплати екозбору, відображеного в розрахунку за 2009 рік.

У разі виправлення помилок через уточнюючий розрахунок, підприємству слід скласти УР до податкового розрахунку за 9 місяців 2009 року. Подається він за формою, установленою для податкового розрахунку збору за забруднення природного довкілля в будь-якому періоді виявлення помилки (у цьому випадку в листопаді). Фрагмент такого уточнюючого розрахунку наведено нижче.

 

Фрагмент уточнюючого розрахунку до податкового розрахунку за 9 місяців 2009 року

Назви забруднюючих речовин, види пального та їх технологічні ознаки

Фактичні обсяги викидів, використаного пального, скидів, розміщення відходів, тонн (одиниць)

Проіндексовані нормативи збору (нормативи збору) у поточному році, грн. коп./т (грн. коп. /одиницю)

Коригуючі коефіцієнти (коефіцієнти)

Ліміти скидів розміщення відходів, тонн (одиниць)

Суми збору, обчисленого в межах ліміту, грн. коп. (к. 2 або к. 6 (якщо к. 2 > к. 6) х к. 3 х к. 4 х к. 5)

Суми збору, обчисленого за понад-лімітні обсяги, грн. коп. (заповню-ється, якщо к. 2 > к. 6 (к. 2 - к. 6) х к. 3 х к. 4 х к. 5 х 5)

Загальні суми збору, грн. коп. (к. 2 х к. 3 х к. 4 х к. 5) або

(к. 7 + к. 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

...

5. Нараховано збору з початку року, усього (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4)

154,81

6. Нараховано збору за попередній звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців), усього

136,54

7. Нараховано збору за звітний квартал, усього (р. 5 - р. 6)

18,27

8. Нараховано збору за даними раніше поданого податкового розрахунку, що уточнюється, усього (р. 7 розрахунку, що уточнюється)

8,39

9. Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 7 - р. 8), або (р. 9 або сума р. 9 додатка(ків))

9,88

...

...

11. Сума штрафу (нараховується платником самостійно відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами») (р. 9 х 5 %)

0,49

 

І не забудьте, що суми недоплати та штрафу слід унести до бюджету

до подання уточнюючого розрахунку, як того вимагає абзац «а» п. 17.2 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III. Інакше ці суми буде прирівняно до податкового боргу з відповідним застосуванням штрафних санкцій.

 

Матеріал підготувала економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор» Марина Ковенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі