Теми статей
Обрати теми

Працюємо з приватними нотаріусами

Редакція ПБО
Стаття

Працюємо з приватними нотаріусами

 

Практично кожне підприємство у своїй роботі вимушене звертатися до послуг приватних нотаріусів. Про те, як оподатковуються доходи, що виплачуються підприємством приватному нотаріусу, ітиметься в цій публікації.

Тетяна ОНИЩЕНКО, економістаналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Порядок оподаткування доходів, що виплачуються підприємством приватному нотаріусу, має деякі істотні особливості. Розглянемо їх.

 

Підприємство — податковий агент

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється

Законом № 889.

Діяльність приватних нотаріусів підпадає під визначення незалежної професійної діяльності (

п. 1.9 Закону № 889). Згідно з п.п. «з» п.п. 1.3 Закону № 889 доходи від незалежної професійної діяльності є доходами походженням з України, отже, уключаються до об’єкта оподаткування (п.п. 3.1.3 Закону № 889). Оскільки спеціальні положення щодо оподаткування доходів приватних нотаріусів у Законі № 889 відсутні, зазначені доходи оподатковуються в загальному порядку, тобто податок з доходів утримується податковим агентом за ставкою 15 % при виплаті таких доходів.

Податковим агентом у цьому випадку є підприємство, якому приватний нотаріус надав послуги. Такої думки дотримується ДПАУ (див.

лист від 11.05.2006 р. № 8840/7/17-0417, с. 45).

Обґрунтування цієї позиції таке. Згідно з

п.п. 8.2.2 Закону № 889 особою, яка не є податковим агентом, вважається нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності або яка не є особою, що здійснює незалежну професійну діяльність. Тому підприємство є податковим агентом щодо доходів приватного нотаріуса, які воно йому виплачує.

Таким чином, при виплаті приватному нотаріусу доходу у вигляді оплати наданих ним послуг підприємство має утримати податок з доходів за ставкою 15 %

за рахунок доходу нотаріуса.

Як показує практика, нотаріуси далеко не завжди виділяють суму податку з доходів фізичних осіб, яке підприємство зобов’язане утримати з вартості нотаріальних послуг. Таку ситуацію ми також розглянемо на числовому прикладі, про що йтиметься далі.

 

Соцвнески із суми винагороди приватного нотаріуса

Як відомо, до бази обкладення внеском до Фонду соціального страхування на випадок безробіття (у частині нарахувань) уключено суму винагороди за виконані роботи (надані послуги) фізичними особами. Разом із тим, згідно зі

ст. 2 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III сплата страхових внесків до Фонду страхування на випадок безробіття особами, які забезпечують себе роботою самостійно, здійснюється на добровільних засадах. До таких осіб, зокрема, належать і приватні нотаріуси.

Тому підприємства не повинні нараховувати внесок до Фонду страхування на випадок безробіття на вартість послуг приватного нотаріуса (див.

лист Державного центру зайнятості від 08.05.2009 р. № ДЦ-03-3473/0/6-09, с. 43.

Що стосується внесків до Пенсійного фонду, то підприємство також не повинне нараховувати та утримувати внески до Пенсійного фонду із суми винагороди нотаріуса за надані нотаріальні послуги, оскільки нотаріуси є окремою категорією застрахованих осіб і страхувальниками одночасно (

п. 4 ст. 11 і п. 5 ст. 14 Закону № 1058). Тому вони самостійно сплачують внески до ПФУ в обов’язковому порядку.

Решта внесків до соціальних фондів також не нараховується і не утримується, оскільки сума винагороди за надані нотаріусом послуги не є для них об’єктом обкладення.

 

Строки сплати податку з доходів фізичних осіб

Якщо оплата послуг нотаріуса здійснюється шляхом безготівкового розрахунку, податок з доходів сплачується в день виплати такого доходу (

п.п. 8.1.2 Закону № 889).

Якщо оплата здійснюється в готівковій формі, то податок з доходів має бути перераховано протягом банківського дня, наступного за днем виплати доходу (

п.п. 8.1.4 Закону № 889).

Часто трапляються випадки, коли оплата послуг приватного нотаріуса провадиться відрядженим працівником. У цій ситуації виникає запитання: в який момент необхідно сплачувати податок з доходів фізичних осіб?

Думка ДПАУ щодо цього неоднозначна.

Так, таку ситуацію ДПАУ розглянула у

листі від 30.04.2004 р. № 7941/7/17-3117. У ньому зазначено: працівник до закінчення третього банківського дня, наступного за днем, в якому він завершив відрядження, разом зі звітом про відрядження подає звіт про використання коштів на оплату послуг приватного нотаріуса, підтверджуючи проведену оплату документом, виданим приватним нотаріусом, про отримання згаданої суми. При цьому, ураховуючи цільове призначення коштів, які видаються з каси під­приємства на оплату послуг приватного нотаріуса, їх має бути видано підзвітній особі, яка вирушає у відрядження, з урахуванням сум утриманого з них податку, що перераховується до бюджету в порядку, визначеному п.п. 8.1.4 Закону № 889.

Практично таку саму думку було опубліковано в журналі «Вісник податкової служби України», 2006, № 33: «

...якщо оплата послуг приватного нотаріуса здійснюється з каси підприємства (незалежно від того, отримує платник особисто через касу суму, що підлягає перерахуванню, перераховується йому така сума поштовим переказом або здійснюється доставка суми, що підлягає отриманню, повіреною особою тощо), то юридична особа — податковий агент повинна в першу чергу виконати свої агентські функції, визначені в п. 1.15 ст. 1 Закону № 889-IV, зокрема утримати податок та перерахувати його до бюджету за своїм місцезнаходженням протягом банківського дня, наступного за днем такої виплати (п.п. 8.1.4 п. 8.1 ст. 8 Закону № 889-IV), а вже після цього виплатити (передати) платнику податку — нотаріусу відповідну суму доходу, установлену за домовленістю сторін».

Отже, ДПАУ наполягає на тому, що наступного дня після дня, коли відряджений працівник сплатив нотаріусу за надані послуги суму доходу, підприємство зобов’язане сплатити податок з доходів до бюджету. Тобто такий працівник має негайно повідомити роботодавця про дату виплати приватному нотаріусу доходу.

Разом із тим, у більш пізньому листі (

лист ДПАУ від 01.10.2007 р. № 11925/5/17-0716 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 88) ДПАУ погодилася з нашою думкою: підприємство зобов’язане перерахувати податок з доходів фізичних осіб не пізніше банківського дня, наступного за днем затвердження авансового звіту.

Річ у тім, що для підприємства підставою виплати доходу приватному нотаріусу є виключно документ, який видано приватним нотаріусом. Тому підприємство може стверджувати, що виплата доходу приватному нотаріусу відбулася тільки після затвердження авансового звіту відрядженого працівника.

 

Механізм справляння податку з доходів фізичних осіб

Як уже зазначалося, із суми винагороди, що виплачується підприємством приватному нотаріусу за надані ним послуги, справляється тільки податок з доходів фізичних осіб.

При цьому згідно із

Законом № 889 податок з доходів фізичних осіб має бути утримано із суми такого доходу. Інакше кажучи, якщо, наприклад, вартість нотаріальних послуг становить 100 грн., то підприємство як податковий агент зобов’язано утримати із зазначеної суми податок з доходів (15 грн.) та виплатити суму, що залишилася (85 грн.), приватному нотаріусу.

Розглянемо бухгалтерський та податковий облік операцій із нарахування та виплати доходу приватному нотаріусу.

Приклад 1.

У довідці, яку видано приватним нотаріусом, зазначено загальну вартість послуг (200 грн.), суму податку з доходів фізичних осіб (30 грн.), що утримується, та суму, що підлягає оплаті (170 грн.).

Оплату послуг приватного нотаріуса здійснено через підзвітну особу.

Бухгалтерський облік операцій із нарахування та виплати доходу приватному нотаріусу наведемо в таблиці.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,грн.

Валові витрати

дебет

кредит

1

Видано кошти під звіт для оплати послуг нотаріусу

372

301

170

2

Оплачено послуги приватному нотаріусу готівкою через підзвітну особу

685

372

170

3

Нараховано дохід приватному нотаріусу на вартість послуг, зазначену в довідці

92

685

200

200

4

Утримано податок з доходів фізичних осіб

685

641/ПДФО

30

5

Перераховано податок з доходів фізичних осіб

641/ПДФО

311

30

 

Якщо витрати на оплату нотаріальних послуг пов’язані безпосередньо з господарською діяльністю підприємства, вони включаються до складу валових витрат підприємства на підставі

п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток. Оскільки послуги підприємству надає нотаріус — фізична особа, то валові витрати відображаються за датою фактичного отримання послуг, яка, як правило, збігається з датою виписування довідки або акта виконаних робіт (наданих послуг).

У податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід приватного нотаріуса відображається з ознакою доходу «42».

Припустимо, що дохід виплачено нотаріусу в листопаді 2009 року. Податковий розрахунок за формою № 1ДФ за 4 квартал 2009 року у частині доходу нотаріуса заповнюється так:

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2009 року

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн. коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака(0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

15

1122344590

200

00

200

00

30

00

30

00

42

...

 

Часто на практиці приватні нотаріуси зазначають у довідці тільки вартість нотаріальних послуг або виділяють податок з доходів, але плату за нотаріальні послуги справляють усю з урахуванням податку з доходів фізичних осіб.

У результаті виходить, що при виплаті доходу приватному нотаріусу підприємство не виконало свої функції податкового агента та не утримало за рахунок такого доходу податок з доходів фізичних осіб.

У зв’язку з цим підприємство зобов’язане сплатити податок з доходів за рахунок своїх коштів. Так, згідно з

п.п. 20.3.2 Закону № 889, якщо податковий агент до або при виплаті доходу на користь платника податків не здійснює нарахування, утримання або сплату (перерахування) цього податку, відповідальність за погашення суми податкового зобов’язання або податкового боргу, що виникає в результаті таких дій, покладається на такого податкового агента. При цьому платник податку — одержувач таких доходів звільняється від обов’язків погашення такої суми податкових зобов’язань або податкового боргу.

У цій ситуації підприємство фактично виплачує нотаріусу «чистий» дохід. Для визначення нарахованого доходу необхідно застосувати «натуральний» коефіцієнт (1,176471).

Розглянемо ситуацію на числовому прикладі.

Приклад 2.

Підприємство оплатило вартість послуг приватного нотаріуса в сумі 200 грн.

Оскільки не було утримано суму податку з доходів фізичних осіб із суми вартості послуг приватного нотаріуса, підприємству необхідно заплатити податок за рахунок своїх коштів. Сума податку з доходів: 200 x 1,176471 x 15 : 100 = 35,29 (грн.).

Сума нарахованого доходу приватного нотаріу­са у результаті становитиме 235,29 грн.

Бухгалтерський облік операцій з нарахування та виплати доходу приватному нотаріусу наведемо в таблиці.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,грн.

Валові витрати

дебет

кредит

1

Видано кошти під звіт для оплати послуг нотаріусу

372

301

200

2

Оплачено послуги приватному нотаріусу готівкою через підзвітну особу

685

372

200

3

Нараховано дохід приватному нотаріусу на вартість послуг, зазначену в довідці

92

685

200

200

4

Донараховано податок з доходів фізичних осіб за рахунок коштів підприємства

949

641/ПДФО

35,29

5

Перераховано податок з доходів фізичних осіб

641/ПДФО

311

35,29

 

Слід мати на увазі, що в цьому випадку до складу валових витрат може бути віднесено тільки суму вартості нотаріальних послуг (за умови їх зв’язку з господарською діяльністю). Щодо суми податку з доходів фізичних осіб, сплаченої за рахунок коштів підприємства, то її не може бути включено до валових витрат підприємства.

У податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід приватного нотаріуса відображається так.

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2009 року

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн. коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака(0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

15

1122344590

235

29

235

29

35

29

35

29

42

...

 

Податок з доходів не було утримано та сплачено: виправляємо помилку

Згідно з

п.п. 20.3.2 Закону № 889, якщо податковий агент до або під час виплати доходу на користь платника податку не здійснює нарахування, утримання або сплату (перерахування) податку з доходів фізичних осіб, відповідальність за погашення податкового зобов’язання покладається на податкового агента, тобто на підприємство, яке мало утримати податок з доходів фізичних осіб.

Відповідно до

п.п. 17.1.9 Закону № 2181 у разі якщо податковий агент виплатив дохід без попереднього нарахування та сплати податку з доходів фізичних осіб, на нього накладається штраф у розмірі 200 % суми податку.

Згідно зі

ст. 1634 КпАП за неперерахування податку з доходів при виплаті доходів посадові особи підприємства несуть адміністративну відповідальність у вигляді попередження або штрафу в розмірі від 2 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі — нмдг) (від 34 до 51 грн.), а в разі повторного порушення протягом року — від 3 до 5 нмдг (від 51 до 85 грн.).

Протокол про встановлення адміністративного порушення складається посадовими особами податкової служби під час документальної перевірки підприємства та передається до суду для прийняття відповідного рішення. Адміністративний штраф може бути накладено тільки за рішенням суду.

Відповідно до

ч. 2 ст. 38 КпАП, якщо справи про адміністративні правопорушення підвідомчі суду, стягнення може бути накладено не пізніше ніж через три місяці з дня здійснення правопорушення, а при триваючому правопорушенні — не пізніше ніж через три місяці із дня його виявлення. У випадку, що розглядається, це триваюче правопорушення.

У разі самостійного виправлення помилки до початку перевірки податковими органами штраф на підставі

п.п. 17.1.9 Закону № 889 не застосовується. Цю думку висловлюють фахівці ДПАУ у своїх консультаціях (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 81). Отже, щоб уникнути цієї відповідальності, підприємство має виправити допущену помилку, тобто нарахувати та сплатити податок з доходів фізичних осіб.

Водночас у

листі ДПАУ від 10.06.2008 р. № 11856/7/17-0717 податківці зазначають, що в разі несвоєчасного перерахування до бюджету податку з доходів податковий орган нараховує податковому агенту пеню на підставі п.п. 16.1.2 Закону № 2181. На нашу думку, у ситуації, що розглядається, про нарахування пені на підставі цього підпункту Закону № 2181 не може бути й мови, оскільки вона нараховується тільки при несвоєчасній сплаті узгодженого податкового зобов’язання. У цьому випадку узгодженого зобов’язання немає з тієї причини, що Податковий розрахунок за формою № 1ДФ не є податковою декларацією.

Щодо адміністративного штрафу в разі самостійного виправлення такої помилки, то зазначимо таке.

Якщо на момент перевірки податковим органом податок з доходів, утриманий з виплаченої заробітної плати, буде перераховано до бюджету, то адміністративне стягнення може бути накладено за умови, що минуло не більше трьох місяців із дня фактичної сплати податку з доходів. Якщо ж до перевірки податок з доходів не буде перераховано до бюджету, адміністративний штраф може бути накладено на посадових осіб підприємства не пізніше, ніж через три місяці із дня складання протоколу про встановлення адміністративного правопорушення.

Щоб виправити помилку, підприємство має сплатити податок з доходу приватного нотаріу­са за рахунок власних коштів. На нашу думку, у зв’язку з тим, що нотаріусу було виплачено дохід без попереднього утримання податку з доходів, то для визначення суми податку з доходів необхідно застосувати «натуральний» коефіцієнт, який дорівнює 1,176471.

Припустимо, що вартість послуг приватного нотаріуса становить 80 грн. Цю суму без утримання податку з доходів фізичних осіб було сплачено йому підприємством у серпні 2009 року.

Помилку, а саме неутримання та неперерахування податку з доходів фізичних осіб, було виявлено в листопаді 2009 року.

Сума податку з доходів, яку підприємство повин­не сплатити у зв’язку з тим, що воно не утримало її свого часу, становитиме: 80 x 1,176471 x 15 : 100 = 14,12 (грн.). Відповідно оподатковуваний дохід нотаріуса — 94,12 грн.

У бухгалтерському обліку донарахування податку з доходів фізичних осіб відображається так:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,грн.

дебет

кредит

1

Донараховано податок з доходів фізичних осіб

949

641/ПДФО

14,12

2

Сплачено податок з доходів фізичних осіб

641/ПДФО

311

14,12

 

До валових витрат сума нарахованого податку з доходів фізичних осіб не включається.

У зв’язку з тим, що підприємство виявило помилку вже після здавання Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 3 квартал 2009 року, необхідно подати уточнюючий Податковий розрахунок за формою № 1ДФ за 3 квартал 2009 року.

Відповідно до

п.п. 4.5.3 Порядку № 451 в уточнюючому Податковому розрахунку помилка виправляється шляхом заміни рядка з помилковою інформацією на рядок з правильною інформацією. Для цього в помилковому рядку у графі 9 зазначається «1» — рядок на вилучення, у правильному рядку в графі 9 зазначається «0» — рядок на введення. При цьому необхідно заповнити всі графи як в помилковому, так і у правильному рядку.

Наведемо порядок заповнення фрагменту уточнюючого Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 3 квартал 2009 року та фрагменту поточного Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2009 року з урахуванням думки ДПАУ, викладеної в

листі від 07.02.2008 р. № 2155/7/17-0217 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 57).

 

Фрагмент Уточнюючого Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 3 квартал 2009 року

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн. коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака(0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

1

1132348591

80

00

80

00

0

00

0

00

42

1

2

1132348591

94

12

94

12

14

12

0

00

42

0

х

х

174

12

174

12

14

12

0

00

х

х

х

х

х

...

 

У поточному Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2009 року суму сплаченого податку з доходів фізичних осіб необхідно відобразити так.

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2009 року

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн. коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака(0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

18

1132348591

0

00

0

00

0

00

14

12

42

...

 

Як бачимо з наведеної статті, виконання вимог Закону № 889 щодо утримання податку з доходів фізичних осіб із вартості нотаріальних послуг дозволяє підприємствам уникнути додаткових витрат на сплату податку з доходів фізичних осіб за рахунок своїх коштів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі