Теми статей
Обрати теми

Як заповнити звіт неприбуткових організацій

Редакція ПБО
Стаття

Як заповнити звіт неприбуткових організацій

 

Наближається граничний строк подання спеціальної форми звітності для неприбуткових організацій за 2008 рік. Основні моменти, на які необхідно звернути увагу при заповненні Податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами та організаціями, пропонуємо вашій увазі.

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Порядок № 233

— Порядок складання податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами та організаціями, затверджений наказом ДПАУ від 11.07.97 р. № 233 (у редакції від 03.04.2003 р. № 153).

Постанова № 659

— постанова КМУ «Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків використання» від 17.05.2002 р. № 659.

 

Установи та організації, що мають статус неприбуткових, за підсумками кожного звітного (податкового) періоду складають свою податкову звітність, де показують отримані доходи та понесені витрати — Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами та організаціями (далі — Звіт). Ця форма звітності відповідає статусу податкової декларації, тому:

1) Звіт подають в оригіналі до податкового органу за місцезнаходженням неприбуткової організації

протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, тобто останній день подання Звіту за 2008 рік — 9 лютого 2009 року.

Неприбуткова організація може також відправити Звіт поштою з повідомленням про вручення не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку його подання;

2) у разі

неподання Звіту у зазначений строк неприбутковій організації доведеться сплатити штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання та затримку — 170 грн.;

3)

при самостійному виявленні помилок у поданому раніше Звіті неприбуткова організація може виправити помилки одним зі способів:

— подати

уточнюючий Звіт до поданого раніше, в якому виявлено помилки.

При цьому уточнюючий Звіт подається на бланку тієї ж форми, що і Звіт, але з відміткою в полі «Уточнюючий». Уточнені показники відображають у рядку 25 Звіту;

— подати

новий Звіт із виправленими показниками в наступному податковому періоді, в якому виявлено помилки.

І в першому, і в другому випадку платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний сплатити суму недоплати податку (рядок 25 Звіту) та штраф у розмірі 5 % від цієї суми (рядок 26 Звіту).

Штрафні санкції

не застосовуються , якщо новий Звіт із виправленими показниками буде подано до закінчення граничного строку його подання.

Розглянемо, які особливості заповнення Звіту характерні для різних груп неприбуткових організацій.

 

Доходи бюджетних організацій

Бюджетна організація отримує доходи від надання платних послуг (оренда, транспортні послуги тощо), що зараховуються до складу доходів спеціального фонду. В яких рядках Звіту показувати такі надходження?

Установи та організації, що утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, визначені в

абз. «а» п.п. 7.11.1 Закону про податок на прибуток, які мають статус неприбуткових, не обкладають податком на прибуток власні надходження, що зараховуються до складу спеціального фонду. Залежно від виду надходжень такі суми показують у рядках 1.3.1 — 1.3.7 Звіту. При заповненні цих рядків бюджетні установи керуються постановою № 659 .

 

Назва рядка

Код рядка

Примітка

Доходи, отримані бюджетною установою (організацією), зараховані на рахунки спеціального фонду установи (організації) відповідно до затвердженого в установленому порядку кошторису

1.3

Підсумовуються дані, наведені в рядках 1.3.1 — 1.3.7, в яких відображаються доходи бюджетних установ, що зараховуються до складу доходів спеціального фонду

Сума отриманої безповоротної фінансової допомоги або безоплатних надходжень, або добровільних перерахувань

1.3.1

Надходження підгрупи 1 другої групи власних надходжень, до яких належать усі види добровільної безповоротної допомоги у вигляді майна, благодійних внесків, гранти і подарунки, у тому числі внески від спонсорів та меценатів

Пасивні доходи

1.3.2

Пасивні доходи, тобто доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат та відшкодувань, а також роялті

Доходи від надання державних послуг (видачі дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, реєстрації, інших послуг, обов’язковість придбання яких передбачено законодавством)

1.3.3

Надходження підгрупи 1 першої групи у вигляді державних послуг, тобто будь-яких платних послуг, обов’язковість отримання яких встановлюється законодавством і які надаються фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування або установами та організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів

Доходи від надання платних послуг бюджетною установою (організацією)

1.3.4

Надходження підгруп 1 (за винятком вартості наданих державних послуг), 2, 3 першої групи, а саме: — плата за послуги, які бюджетні установи надають згідно з їх функціональними повноваженнями, тобто надання таких платних послуг пов’язано зі здійсненням основних функцій та завдань бюджетної установи*; — надходження бюджетних установ від господарської та виробничої діяльності*. До цієї підгрупи належать кошти, які отримують бюджетні установи від господарсько-виробничої діяльності допоміжних, навчально-допоміжних підприємств, господарств, майстерень тощо; квартирна плата та плата за гуртожиток; кошти від використання праці спецконтингенту; відрахування від заробітку чи іншого доходу спецконтингенту на харчування, речове майно, комунально-побутові та інші надані йому послуги; — плата за оренду майна бюджетних установ

Інші надходження спеціального фонду

1.3.6

Надходження підгрупи 4 першої групи і підгрупи 2 другої групи, до яких належать: — кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації необоротних активів (крім будівель та споруд) та інших матеріальних цінностей, у тому числі списаних, за здані у вигляді металобрухту та відходів чорні, кольорові, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, а також кошти, отримані Національною академією наук та бюджетними установами, що належать до сфери їх управління, від реалізації нерухомого майна; — кошти, що отримуються бюджетними установами для виконання окремих доручень від підприємств, організацій та фізичних осіб, від інших бюджетних установ.

Доходи державних професійно-технічних закладів, отримані від виготовлення та реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг), пов’язані з їх основною, статутною діяльністю

1.3.7

Надходження підгрупи 2 першої групи, що отримуються державними професійно-технічними закладами від виготовлення та реалізації товарів, пов’язані з їх основною (статутною) діяльністю

* Відповідні переліки платних послуг, що можуть надаватися бюджетними установами, затверджено Кабінетом Міністрів України для різних сфер (освіта, охорона здоров’я, культура, наука тощо).

 

Бюджетним установам при відображенні доходів, що зараховуються до складу спеціального фонду, слід мати на увазі, що:

— при отриманні доходів від здавання майна в оренду (як рухомого, так і нерухомого)

лише 50 % належать до власних надходжень (п. 15 ст. 6 Закону про держбюджет-2009) і такі суми відображаються в рядку 1.3.4 Звіту. Решта 50 % — зараховуються до складу загального фонду держбюджету та у Звіті не відображаються.

Виняток стосується плати за

оренду військового майна та майна Національної академії наук України і галузевих академій наук, яка повністю зараховується до доходу спеціального фонду їх кошторису;

— не всі кошти, отримані за здані у вигляді брухту та відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, срібло, залишаються в розпорядженні бюджетної установи. У цьому випадку власними надходженнями бюджетної установи будуть

лише 20 % коштів, отриманих за здані у вигляді брухту та відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50 % коштів, отриманих за здане у вигляді брухту та відходів срібло. Такі суми необхідно показати в рядку 1.3.6 Звіту. Відповідно 80 % і 50 % отриманих коштів перераховуються до доходу загального фонду бюджету і у Звіті не відображаються;

— якщо протягом 2008 року було отримано кошти від

продажу будь-якого майна (необоротні активи, запаси та інші матеріальні цінності), то вони повністю залишаються в їх розпорядженні. Такі суми показують у рядку 1.3.6 Звіту. Виняток — кошти, отримані установами від продажу будівель та споруд, які повністю перераховуються до доходу того бюджету, за рахунок якого утримується ця установа. І відповідно у Звіті ці суми не відображаються. Якщо бюджетною установою було здійснено видатки, пов’язані з реалізацією майна (наприклад, експертна оцінка), то їх показують у рядку 8.2 Звіту.

 

Доходи від оренди та комунальні послуги

Культурний центр, зареєстрований як неприбуткова громадська організація (ознака неприбутковості — 0006), здає частину приміщення в оренду. Статутом організації передбачено отримання таких доходів. Крім того, від орендаря надходить відшкодування вартості комунальних послуг. В яких рядках Звіту відображають зазначені суми?

Відповідно до

п.п. 7.11.3 ст. 7 Закону про податок на прибуток доходи неприбуткових організацій, визначених в абз. «б» п.п. 7.11.1 (до яких належить Культурний центр), звільняються від оподаткування, якщо вони отримані у вигляді:

— коштів або майна, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

— пасивних доходів;

— коштів або майна, що надходять від проведення основної діяльності таких неприбуткових організацій;

— дотацій та субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги або технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям згідно з умовами міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України (крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, що надаються такими неприбутковими організаціями або через них їх одержувачам відповідно до законодавства, з метою зниження рівня таких цін).

Доходи, отримані громадською організацією

від здавання приміщення в оренду, не згадуються в переліку звільнених від оподаткування. Отже, такі доходи є доходами, отриманими з інших джерел, які підлягають оподаткуванню в загальному порядку.

При цьому оподатковуваний прибуток визначається як сума доходів, отриманих з інших джерел, зменшена на суму витрат, пов’язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів (

п.п. 7.11.9 ст. 7 Закону про податок на прибуток). При розрахунку оподатковуваного прибутку неприбуткова організація може зменшити доходи від оренди на суму витрат, безпосередньо пов’язаних з такою орендою, але не вище власне орендної плати.

Доходи від надання приміщення в оренду та відшкодування вартості комунальних послуг у Звіті відображають

у рядку 10, а витрати, безпосередньо пов’язані з наданням приміщення в оренду, — у рядку 11. Вважаємо, що компенсація вартості комунальних послуг, отримана від орендаря, відображається в рядку 11 Звіту, оскільки ці суми є витратами неприбуткової організації — орендодавця і безпосередньо пов’язані із здаванням приміщення в оренду.

Слід урахувати, що орендна плата та відшкодування вартості комунальних послуг підлягають відображенню у Звіті лише на дату їх

фактичного отримання, тобто на дату фактичного надходження таких коштів на рахунок неприбуткової організації. І, крім того, такі суми у Звіті відображаються без урахування ПДВ.

 

Доходи від продажу майна

Центру православної культури, зареєстрованому як неприбуткова благодійна організація (ознака неприбутковості 0005), як благодійну допомогу в листопаді 2008 року передано комп’ютер. Згідно із супровідними документами вартість переданого майна склала 4000 грн.

У грудні було прийнято рішення про продаж старого комп’ютера, раніше придбаного такою організацією за рахунок благодійних внесків.

Кошти, отримані від продажу такого майна, — 2520 грн. було витрачено на придбання принтера (багатофункціональний пристрій).

Як ці операції відображають у Звіті?

Розглянемо порядок заповнення Звіту, ґрунтуючись на наведених даних.

Доходи неприбуткових організацій, що мають ознаку неприбутковості 0005 (до яких належать і благодійні організації), які

звільняються від оподаткування, перелічено в п.п. 7.11.3 ст. 7 Закону про податок на прибуток.

Так, до таких доходів належать грошові кошти або майно, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань. Отже, вартість безоплатно отриманого майна (комп’ютера)

звільнено від оподаткування.

У Звіті вартість майна, отриманого неприбутковою організацією як благодійна допомога, показують у

рядку 2.1.2.

2. Щодо операції, пов’язаної з продажем майна неприбутковими організаціями, то тут необхідно мати на увазі такі особливості.

По-перше, доходи від продажу майна неприбутковою організацією незалежно від того, за рахунок якого джерела було придбано таке майно,

не віднесено до доходів, звільнених від оподаткування.

Тому доходи, отримані неприбутковими організаціями від продажу майна (зокрема, об’єктів основних фондів), належать до оподатковуваних і відповідно

підлягають обкладенню податком на прибуток.

По-друге, основні фонди неприбуткових організацій належать до невиробничих і при продажу таких об’єктів слід керуватися

п.п. 8.1.4 Закону про податок на прибуток.

Так, при продажу невиробничих фондів до складу валового доходу платника податку включаються

доходи, отримані (нараховані) від продажу , а до валових витрат — суми витрат, пов’язаних з придбанням (виготовленням) таких невиробничих фондів (без врахування зносу) та їх поліпшенням.

У зв’язку з цим неприбуткова організація відображає вартість, за якою здійснюється продаж об’єкта основних фондів, у

рядку 10 Звіту. У складі витрат (рядок 11 Звіту) неприбуткові організації відображають витрати, понесені при придбанні такого об’єкта основних фондів. При цьому, як зазначала ДПАУ в листі від 04.11.2002 р. № 7391/6/15-2316 та Держкомпідприємництва в листі від 28.10.2002 р. № 1-222-5702, у складі таких витрат може бути відображено витрати, які організація з будь-яких причин не відобразила раніше.

По-третє, така операція, як продаж основних фондів, може мати різні податкові наслідки для неприбуткової організації. Усе залежить від того, були

понесені такою неприбутковою організацією витрати на придбання цього майна чи ні.

Оскільки в нашому випадку неприбуткова організація жодних витрат при придбанні такого комп’ютера не понесла, отже, уся сума коштів, отриманих від його реалізації, обкладатиметься податком на прибуток у періоді отримання цих коштів.

Сплата податку на прибуток здійснюється протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання Звіту. Останній день сплати податку за 2008 рік —

19 лютого 2009 року.

3. Щодо придбання принтера, то витрати на його придбання може бути пов’язано з утриманням такої неприбуткової організації або з виконанням її статутних завдань (здійснення основної діяльності). Такі витрати відображають у рядку 9.1 або 9.2 Звіту.

Таким чином, у ситуації, що розглядається, неприбуткова організація інформацію про доходи та витрати покаже в таких рядках Звіту за 2008 рік:

— рядок 2.1.2 — 4000 грн. (вартість безоплатно отриманого комп’ютера);

— рядок 9.1 або 9.2 — 2520 грн. (вартість придбаного принтера);

— рядок 10 — 2520 грн. (доходи від продажу комп’ютера);

— рядок 12 — 2520 грн. (прибуток, що підлягає оподаткуванню);

— рядок 13 — 2520 грн. х 25 % = 630 грн. (сума податку на прибуток).

 

Відображення доходів, не передбачених статутом

Неприбуткова організація має на балансі автомобіль, який використовується для здійснення основної діяльності. У листопаді 2008 року отримано доходи від надання транспортних послуг. Уже після того, як неприбуткова організація отримала зазначені доходи, виявилось, що їх отримання не передбачено статутом. Як у цьому випадку відобразити отримані доходи у Звіті?

Насамперед слід звернути увагу на те, що порядок оподаткування доходів неприбуткових організацій не залежить від того, передбачені такі надходження статутом чи ні

Питання оподаткування доходів неприбуткових організацій урегульовано

пп. 7.11.2 — 7.11.9 Закону про податок на прибуток. Якщо доходи, отримані тією чи іншою неприбутковою організацією, не зазначено в переліку доходів, звільнених від оподаткування, отже, вони є доходами, отриманими з інших джерел, які підлягають оподаткуванню в загальному порядку.

Щодо такого виду доходів неприбуткових організацій, як дохід від надання транспортних послуг, то можемо точно сказати, що отримання таких коштів для жодної з категорій неприбуткових організацій не потрапило до числа доходів, звільнених від оподаткування. Крім того, навряд чи доходи від надання послуг з перевезення можна буде пов’язати з основною діяльністю неприбуткової організації

(п.п. 7.11.13 Закону про податок на прибуток).

Отже, доходи, отримані неприбутковою організацією від надання транспортних послуг,

підлягають оподаткуванню на загальних підставах, і відповідно при отриманні таких доходів неприбутковій організації доведеться сплатити податок на прибуток.

При цьому оподатковуваний прибуток визначається як сума доходів, отриманих з інших джерел, зменшена на суму витрат, пов’язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів (

п.п. 7.11.9 ст. 7 Закону про податок на прибуток). При розрахунку оподатковуваного прибутку неприбуткова організація може зменшити доходи, отримані від надання транспортних послуг, на суму витрат, безпосередньо пов’язаних з наданням таких послуг (наприклад, витрати на ПММ, заробітна плата водія).

Доходи від надання транспортних послуг у Звіті показують у

рядку 10, а витрати, безпосередньо пов’язані з наданням таких послуг, — у рядку 11.

У цій ситуації варто нагадати про норму

п.п. 7.11.13 Закону про податок на прибуток, де зазначається: статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів їх доходів. У зв’язку цим для будь-якої неприбуткової організації однією з головних умов отримання того чи іншого виду доходів є наявність його у статутних документах. Тому якщо вже така ситуація сталася, то рекомендуємо щонайшвидше внести зміни до статутних документів.

Водночас при отриманні таких доходів неприбутковій організації слід бути готовою до того, що її можуть звинуватити в порушенні положень

п. 7.11 Закону про податок на прибуток, зокрема у здійсненні регулярних прибуткових операцій. Є вірогідність того, що державний податковий орган може порушити питання про виключення такої організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій. Критерій регулярності згадується у консультації фахівців ДПАУ (див. журнал «Вісник податкової служби України», 2008, № 18—19, с. 34).

За наявності таких звинувачень неприбутковій організації варто запастися доказами того, що отримання таких доходів не є регулярним.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі