Теми статей
Обрати теми

Залишаючи лави платників ПДВ... займаємося умовним продажем

Редакція ПБО
Стаття

Залишаючи лави платників ПДВ...
...займаємося умовним продажем

 

Неодмінною умовою зняття з реєстрації як платника ПДВ є проведення умовного продажу товарних залишків та основних фондів, що значаться у платника на дату анулювання Свідоцтва платника ПДВ. Про те, як реалізувати цю умову на практиці, ми й поговоримо в цій статті.

Наталія ДЗЮБА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Умовний продаж

Які основні вимоги до проведення умовного продажу?

Платнику податків слід пам’ятати, що

при анулюванні реєстрації платника ПДВ останній абзац п. 9.8 Закону про ПДВ висуває певну умову — здійснити умовний продаж товарних залишків та основних фондів.

Нагадаємо цю норму

Закону про ПДВ: «Платник податків, в обліку якого на день анулювання реєстрації знаходяться товарні залишки або основні фонди, стосовно яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах, зобов’язаний визнати умовний продаж таких товарів за звичайними цінами та відповідно збільшити суму своїх податкових зобов’язань за наслідками податкового періоду, протягом якого відбувається таке анулювання».

Отже, виділимо найважливіше:

1)

при умовному продажі відбувається лише нарахування податкових зобов’язань;

2)

нарахування податкових зобов’язань потрібно здійснювати тільки щодо тих товарів та основних фондів, під час придбання яких відповідні суми «вхідного» ПДВ було включено до складу податкового кредиту. Якщо товари/основні фонди було придбано платником ПДВ у той період, коли він ще не був платником ПДВ, у платника ПДВ для цілей їх використання не в господарській діяльності, або з метою їх використання в операціях, що звільнені від ПДВ чи не є об’єктом оподаткування (тобто за такими операціями ПК не нараховувався), визнавати умовний продаж щодо них не потрібно (див. лист ДПАУ від 28.02.2008 р. № 3975/7/16-1515-20 на с. 46 цього номера).

Питання не врегульоване у випадку, коли підприємство, будучи платником ПДВ, здійснювало одночасно як оподатковувані, так і неоподатковувані чи звільнені від оподаткування операції: до суми податкового кредиту включалася та доля сплаченого (нарахованого) податку при виготовленні чи придбанні товарів, що відповідала частці використання таких товарів в оподатковуваних операціях звітного періоду (

п.п. 7.4.3 Закону про ПДВ). Так, якщо на підприємстві доля неоподатковуваних операцій становить 90 %, а решта 10 % припадають на оподатковуваний вид діяльності, то в момент придбання «розподілюваного» товару до податкового кредиту включаються лише 10 % «вхідного» ПДВ. На наш погляд, у цьому випадку варто враховувати пропорції, що застосовувалися в момент розподілу ПДВ щодо такого товару між податковим кредитом і валовими витратами (балансовою вартістю), тобто нараховувати ПЗ лише стосовно 10 % звичайноцінової вартості товару. Водночас не виключено варіант, що податківці наполягатимуть на нарахуванні ПЗ виходячи з повної вартості товару;

3)

нараховувати податкові зобов’язання, визнаючи умовний продаж залишків, потрібно виключно за звичайними цінами. Нагадаємо, що звичайні ціни згідно з п. 1.18 Закону про ПДВ розуміються та використовуються за правилами, установленими п. 1.20 Закону про податок на прибуток. Загальний порядок визначення рівня звичайних цін викладено в п.п. 1.20.2 зазначеного документа, відповідно до якого для визначення звичайної ціни товару використовується інформація про укладені на момент продажу такого товару договори з ідентичними (однорідними) товарами в порівнянних умовах. Орієнтир на порівнянні умови дає можливість при обґрунтуванні звичайності ціни враховувати не лише статистичні дані, а й індивідуальні особливості підприємства, характер його діяльності. Докладніше про обґрунтування звичайних цін див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 48.

Виходить, що

ідеальний варіант при ПДВ-розреєстрації — коли товарних залишків/основних фондів на дату анулювання у платника немає. Якщо платник завчасно планує знятися з ПДВ-реєстрації, то він цілком може потурбуватися про те, щоб до подання заяви товарні залишки й особливо основні фонди продати (наприклад, дружньому підприємству (підприємцю), щоб після розреєстраційної процедури в нього ж їх і викупити).

 

Готова продукція та НЗВ

Як розрахувати податкове зобов’язання при умовному продажу готової продукції та незавершеного виробництва?

У платника, який займається виробництвом готової продукції, на момент анулювання Свідоцтва платника ПДВ можуть значитися залишки як готової продукції, так і незавершеного виробництва (НЗВ). Через відсутність прямої норми в

п. 9.8 Закону про ПДВ можливі декілька підходів до вирішення цього питання.

Перший підхід (обережний)

: уся готова продукція та незавершене виробництво розглядаються як товар виходячи з визначення товарів, наведеного в п. 1.6 Закону про податок на прибуток. Отже, стосовно цієї категорії активів підприємству слід визнати умовний продаж — нараховувати ПЗ з ПДВ на повну вартість готової продукції та незавершеного виробництва. Цей підхід найбезпроблемніший у разі можливих претензій податкових органів, але найменш вигідний для платника податків.

Другий підхід (сміливий)

: виходячи з того, що в останньому абзаці п. 9.8 Закону про ПДВ зазначено лише товарні залишки та основні фонди (про готову продукцію та незавершене виробництво нічого не йдеться), то відповідно в умовному продажі залишки готової продукції та незавершеного виробництва участі не беруть — ПЗ щодо них не нараховується. Цей підхід може призвести до певних проблем з податковими органами, тому користуватися ним слід обережно.

Третій підхід (компромісний)

: в умовному продажі бере участь лише матеріальна складова залишків готової продукції та незавершеного виробництва, тобто ПЗ нараховуються лише на матеріальну складову готової продукції, що збільшила свого часу податковий кредит. Докладніше про виділення матеріальної складової при умовній реалізації залишків готової продукції та НЗВ розглядалося в матеріалі «Зняття з ПДВ-реєстрації: як розрахувати товарні залишки та «умовно» їх продати?» // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 1-2.

 

Нематеріальні активи

Чи здійснювати умовний продаж щодо нематеріальних активів?

Щодо нематеріальних активів також можливе застосування декількох підходів.

Перший підхід

передбачає розширене тлумачення поняття товарів, до якого включаються і нематеріальні активи. А відповідно нематеріальні активи, щодо яких раніше було відображено податковий кредит, слід умовно продати і нараховувати ПЗ за звичайною ціною.

Другий підхід

ґрунтується на тому, що нематеріальні активи в п. 9.8 Закону про ПДВ не зазначено, тому в умовному продажі вони участі не беруть.

 

Дебіторська заборгованість

Платник перерахував передоплату за товар, однак на момент анулювання Свідоцтва платника ПДВ товар ще не отримано. Чи бере участь в умовному продажі дебіторська заборгованість за передоплатами (авансами)?

У

п. 9.8 Закону про ПДВ чітко зазначено про обов’язок нарахувати ПЗ лише стосовно тих товарних залишків, що перебувають на обліку у платника податків. А неотримані товари в його обліку не значаться, оскільки до відвантаження вони перебувають в обліку у продавця. На підставі п. 5.9 Закону про податок на прибуток вартість оплачених, але не отриманих (не оприбуткованих платником податку — покупцем) запасів до приросту запасів не включається.

Таким чином, можна передбачити, що

умовно продавати дебіторську заборгованість (передоплачені товари, які ще не надійшли платнику) не потрібно.

Водночас платнику бажано відкоригувати відображений за передоплатою податковий кредит з ПДВ. Справа в тому, що право на податковий кредит

п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ однозначно пов’язує з подальшим використанням товарів в оподатковуваних операціях. І якщо при видачі авансів таке використання передбачалося, то після анулювання реєстрації платника ПДВ стає очевидним, що товари, які буде отримано в погашення заборгованості, що виникла, участі в оподатковуваних операціях уже не братимуть.

Однак ДПАУ поняття «товарні залишки чи основні фонди» розглядає широко і включає до нього, зокрема, оплачені, але не отримані товари (основні фонди), тобто дебіторську заборгованість.

Отже, на думку податківців, потрібно визнати умовно проданими і нарахувати податкові зобов’язання за звичайними цінами навіть на товари (основні фонди), що не надійшли (див. лист ДПАУ від 14.06.2008 р. № 5977/6/16-1515-20 на с. 45 цього номера). Якщо скористатися роз’ясненням податківців та визнати стосовно дебіторки умовний продаж, то коригувати передоплатний податковий кредит не потрібно.

А щоб уникнути розбіжностей з податківцями, переважніше, готуючись до розреєстрації, не залишати в себе у податковому обліку будь-які залишки матеріальних і, про всяк випадок, нематеріальних активів, а також «завислих» передоплат.

 

Бюджетне відшкодування

Якою є доля бюджетного відшкодування?

Згідно з

абз. 9 п. 9.8 Закону про ПДВ, якщо за результатами останнього податкового періоду особа має право на отримання бюджетного відшкодування , таке відшкодування надається протягом строків, визначених цим Законом , незалежно від того, чи залишатиметься така особа зареєстрованою як платник цього податку на дату отримання такого бюджетного відшкодування.

Інакше кажучи, отримати бюджетне відшкодування можна, якщо за результатами

останнього податкового періоду в останній декларації у платника бюджетне відшкодування заявлено в рядку 25.1.

Якщо ж платник має

суми податкового кредиту, які до останнього податкового періоду не було сплачено постачальникам (зазначені в рядку 26 останньої декларації з ПДВ), а також від’ємне значення, сформоване в останньому податковому періоді (зазначене в рядку 22.2 останньої декларації з ПДВ), то ці суми не може бути відшкодовано. Аналогічної думки дотримуються фахівці ДПАУ (див. «Вісник податкової служби України», 2008, № 31).

Виняток становлять платники, реєстрація яких скасовується у зв’язку з

п.п. «в» п. 9.8 Закону про ПДВ. Ця категорія платників, які задекларували в останній ПДВ-декларації бюджетне відшкодування, не має права на його отримання (п. 9.8 Закону про ПДВ). Це також стосується і фізичних осіб — єдиноподатників, які залишають лави платників ПДВ. На них також поширюється і норма абз. «б» п.п. 7.7.11 Закону про ПДВ, що позбавляє права на отримання бюджетного відшкодування осіб, котрі є платниками єдиного податку за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності, що передбачає сплату цього податку іншим способом, тобто у складі власне єдиного податку. Тому до декларації за останній податковий період такі платники не можуть подавати Розрахунок суми бюджетного відшкодування (додаток 3 до декларації), а також Заяву про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до декларації). Рядки 25, 25.1 і 25.2 не заповнюються (прокреслюються), а дані рядка 24 переносяться до рядка 26.

 

Податкова накладна щодо умовних продажів

Як оформити податкову накладну щодо умовного продажу при знятті з ПДВ-реєстрації та відобразити її в податковій звітності з ПДВ?

На умовний продаж товарних залишків та основних фондів платник має виписати податкову накладну (

п. 8.3 Порядку № 165). Така податкова накладна виписується у двох примірниках, обидва з яких залишаються у підприємства. В оригіналі робиться позначка: «Визнання умовного продажу при анулюванні реєстрації платника податку на додану вартість». У рядках «Індивідуальний податковий номер продавця» та «Індивідуальний податковий номер покупця» зазначаються реквізити особи, яка знімається з реєстрації як платник ПДВ. Те саме стосується заповнення рядків «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)».

Умовний продаж усіх товарних залишків та основних фондів можна зафіксувати в одній податковій накладній. У графі 3 «Номенклатура поставки товарів (послуг) продавця» має бути

відображено всю номенклатуру товарів та основних фондів, що умовно продаються. Хоча це досить клопітний процес, особливо для платників податків, які не встигли завчасно позбутися залишків, але жодних послаблень із цього приводу Порядок № 165 для податкової накладної не містить.

Наведемо приклад заповнення такої податкової накладної.

 

img 1

 

Розділ

Дата відвантаження (виконання, поставки (оплати*) товарів (послуг)

Номенклатура поставки товарів (послуг) продавця

Одиниця виміру товару

Кількість (об’єм, обсяг)

Ціна поставки одиниці продукції без урахування ПДВ

Обсяги поставки (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставками

Загальна сума коштів, що підлягає оплаті

20 %

0 % (реалізація на митній території України)

0 % (експорт)

звільнення від ПДВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

12.01.2009

Комплект офісних меблів

Комплект

1

3000

3000

 

 

 

5315

12.01.2009

Світильники настінні Арт 82883

шт.

10

71

710

 

 

 

12.01.2009

Світильники стельові Арт 82673

шт.

5

191

955

 

 

 

12.01.2009

Підсвітки Арт 816700211

шт.

2

325

650

 

 

 

Усього по розділу I

 

 

 

5315

 

 

 

II

Товарно-транспортні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Зворотна (заставна) тара

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

IV

Надано покупцю:

надбавка (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

знижка (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Усього по розділах I + II ± IV

 

 

 

5315

 

 

 

5315

VI

Податок на додану вартість

 

 

 

1063

 

 

 

1063

VII

Загальна сума з ПДВ

 

 

 

6378

 

 

 

6378

 

Результати такої податкової накладної заносяться до

розділу II Реєстру отриманих та виданих податкових накладних: у графі 5 Реєстру зазначається власний податковий номер, а не номер покупця (оскільки продаж умовний), до графи 6 переноситься загальна сума умовного продажу з урахуванням ПДВ (дані розділу VII податкової накладної), у графі 7 указується база оподаткування (дані з розділу V податкової накладної), а у графі 8 — сума ПДВ (з розділу VI податкової накладної).

В

останній декларації з ПДВ* податкові зобов’язання щодо умовних продажів відображаються в рядку 1 (до колонки А переноситься сума з графи 7 Реєстру, до колонки В — сума з графи 8). У додатку 5 до такої декларації умовні продажі відображаються в Розділі 1 по рядку «Інші».

* Про строки подання останньої декларації з ПДВ див. на с. 20 цього номера.

У бухгалтерському обліку умовний продаж товарних залишків та основних фондів у цьому випадку буде відображено таким чином:

 

Відображення умовного продажу залишків товарів та ОФ

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

Нараховано ПДВ на умовний продаж ОФ — комплекту офісних меблів

949

641

600

2

Нараховано ПДВ на умовний продаж товарних залишків: — світильники настінні; — світильники стельові; — підсвітки

949

641

463

3

Відображено фінансовий результат

791

949

1063

 

Подальше виправлення помилок

Чи можна після анулювання реєстрації ПДВ виправити помилки, допущені в періодах сплати такого податку?

Виконати це на практиці після анулювання Свідоцтва платника ПДВ неможливо. Згідно з

п. 5.1 Закону № 2181 та п. 4.4 Порядку № 166 передбачено два способи дій платника податків при виправленні помилки:

— подати до органу ДПС уточнюючий розрахунок

— або зазначити уточнені показники у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки було самостійно виявлено.

Ці документи має право подавати лише платник ПДВ: у них проставляються реквізити платника ПДВ, а саме індивідуальний податковий номер та номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ. Особа, яку вже виключено з платників ПДВ, не має ні Свідоцтва, ні особового рахунка. Тому вона не має права скористатися можливістю виправлення помилок, допущених у період сплати такого податку.

Принаймні так вважають податківці. Причому хочемо вас попередити, що право карати за невиправлені помилки вже неплатника ПДВ вони залишають за собою (див.

листи ДПАУ від 18.07.2007 р. № 8838/5/15-0316 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 72, від 07.11.2007 р. № 22703/7/16-1117 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 15, а також журнал «Вісник податкової служби України», 2008, № 31).

На цьому закінчуємо статтю. А тим, кого ця нагальна тема стосується безпосередньо як за власним бажанням, так і з примусу, бажаємо залишити лави платників ПДВ з найменшими втратами.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі