Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Операції з давальницькою сировиною в Україні: облік та оподаткування

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Лютий, 2009/№ 13
Друк
Стаття

Операції з давальницькою сировиною в Україні: облік та оподаткування

 

Операції з давальницькою сировиною є одним з перевірених способів взаємовигідного співробітництва між контрагентами, оскільки дозволяють замовникам заощадити значну частину своїх оборотних коштів, а переробникам — забезпечити себе певним обсягом робіт, що сьогодні, погодьтеся, дуже актуально. Що ж таке давальницька операція і в якому порядку вона відображається в податковому та бухгалтерському обліку сторін договору? Відповідям на ці запитання і присвячено запропоновану статтю.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Загальні поняття про давальницькі операції

З’ясувати, що являє собою операція з переробки давальницької сировини, нам допоможе

Закон № 327.

Так, згідно зі

ст. 1 цього Закону операція з давальницькою сировиною — це операція з попередньої поставки сировини для її наступного перероблення (оброблення, збагачення чи використання) на готову продукцію за відповідну плату та за умови, що вартість давальницької сировини на кожному етапі переробки становить не менше 20 % загальної вартості готової продукції.

Як

давальницьку сировину Закон № 327 розглядає сировину, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії.

А

готовою продукцією вважається продукція (товар), виготовлена з використанням давальницької сировини (крім частини, що використовується для проведення розрахунків за її переробку) та визначена як кінцева в договорі (контракті) між замовником та виконавцем.

Учасниками операцій з давальницькою сировиною є:

— замовник

— суб’єкт господарської діяльності, який надає давальницьку сировину для вироблення готової продукції;

виконавець — суб’єкт господарської діяльності, який здійснює переробку давальницької сировини.

Звертаємо увагу, що

право власності на давальницьку сировину на кожному етапі її переробки, а також на вироблену з неї готову продукцію належить замовнику (абзац четвертий ст. 1. Закону № 327).

В окремих випадках держава встановлює обмеження щодо здійснення операцій з давальницькою сировиною. Такі обмеження стосуються насамперед виробництва алкогольних напоїв та тютюнових виробів (див.

ст. 7 Закону № 481), а також увезення на митну територію України або вивезення з неї деяких інших видів давальницької сировини, наприклад, шкіряної сировини, брухту і відходів чорних та кольорових металів, м’яса та їстівних субпродуктів тощо. Основна мета таких обмежень — захист економічних інтересів України (див. п. 19 ст. 2 Закону № 327).

 

Документальне оформлення давальницьких операцій

При здійсненні операцій з давальницькою сировиною взаємовідносини між замовником та виконавцем оформляються шляхом укладення договору (контракту) на переробку давальницької сировини.

У ситуації, коли сторонами такого договору є

вітчизняні суб’єкти господарювання (резиденти України), особливі вимоги до складання цього документа на законодавчому рівні не висуваються. Основна умова — його має бути укладено з дотриманням норм ЦКУ.

Однак слід мати на увазі, що зазначений договір не можна розглядати як договір купівлі-продажу, оскільки від замовника до виконавця не переходить право власності ні на давальницьку сировину, ні на готову продукцію. Виняток становить тільки частина давальницької сировини (готової продукції), яка використовується для оплати робіт, виконаних переробником, та оформлюється в режимі, що застосовується до бартерних операцій.

За своїми ознаками договір на переробку давальницької сировини найбільш близький до операцій, пов’язаних з виконанням робіт, коли право власності на об’єкт робіт до виконавця не переходить, а замовник отримує результат таких робіт. Тобто цей договір є різновидом

договору підряду, порядок укладення якого регулюється § 1 глави 61 «Підряд» ЦКУ.

Якщо ж однією зі сторін договору є нерезидент, складати його необхідно ще й з урахуванням

Положення № 201.

До речі, форма зовнішньоекономічного договору (контракту) цілком відповідає вимогам

ЦКУ, тому її можна застосовувати і при взаємовідносинах між учасниками операцій з давальницькою сировиною — резидентами.

Зауважимо, що договори на переробку давальницької сировини, укладені між вітчизняними контрагентами, не потребують реєстрації в Міністерстві економіки України.

При

передачі сировини в переробку виконавцю замовник виписує накладну на відпуск. У ній як підстава для відвантаження зазначається: сировину передано в переробку на давальницьких умовах на підставі відповідного договору (із зазначенням номера та дати його складання). У цьому документі також фіксуються:

— найменування і кількість сировини, що передається;

— ціна сировини, що передається, та загальна сума за накладною. Існує думка, що ці дані не є обов’язковими для відображення в накладній. Однак, на наш погляд, ними краще не нехтувати, щоб уникнути будь-яких непорозумінь. По-перше,

п. 2.4 Положення № 88 вимагає, щоб у первинних документах фігурували показники як у кількісному, так і у вартісному виразі, а, по-друге, ця інформація може знадобитися, наприклад, при розірванні договору з виконавцем або при настанні страхового випадку (якщо майно, що передається, застраховано).

Передача сировини в переробку виконавцю

не потребує від замовника виписування податкової накладної, оскільки право власності на таке майно залишається за замовником, а отже, об’єкт обкладення ПДВ тут відсутній.

Відвантаження готової продукції

виконавцем на адресу замовника також оформляється шляхом виписування накладної на відпуск, в якій зазначаються найменування та кількість готової продукції, отриманої з сировини замовника. У накладній вказують ціну готової продукції та загальну суму. При цьому сума за накладною має дорівнювати загальній вартості сировини, прийнятої від замовника в переробку.

Податкова накладна при цьому

не виписується, оскільки така операція не є об’єктом обкладення ПДВ.

Факт виконання

робіт з переробки сировини підтверджується актом виконаних робіт, який підписується уповноваженими представниками замовника та виконавця і є підставою для відображення результатів робіт в обліку.

Утім, у такій ситуації виконавцем може бути складено і акт приймання-передачі продукції, в якому окремо зазначаються вартість переробленої сировини, вартість виконаних робіт за давальницьким договором та загальна сума.

Якщо виконавець є платником ПДВ, то на ім’я замовника в цьому випадку виписується податкова накладна, в якій зазначається інформація щодо

виконаних робіт. Дані про готову продукцію в податковій накладній не фігурують, оскільки, як зазначалося, її передача не обкладається ПДВ.

Майте також на увазі, що передача сировини в переробку та відвантаження продукції, виготовленої з давальницької сировини, повинні відбуватися

на підставі довіреності за типовою формою № М-2 (додаток 1 до Інструкції № 99). Про це йдеться в листі Міністерства фінансів України від 19.01.2005 р. № 31-04200-20-10/821 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 27).

 

Бухгалтерський облік давальницьких операцій

Виконавець

обліковує давальницьку сировину на позабалансовому субрахунку 022 «Матеріали, прийняті для переробки» за цінами, передбаченими в договорі (див. Інструкцію № 291).

Аналітичний облік давальницької сировини ведеться за замовниками, видами сировини, місцями їх зберігання або переробки. Витрати з переробки або доробки давальницької сировини обліковуються

на рахунку 23 «Виробництво» (за винятком вартості самої давальницької сировини замовника). При цьому до витрат вартість давальницької сировини не включається (п. 445 Методрекомендацій № 373).

Замовник

згідно з Інструкцією № 291 відображає сировину (матеріали), яку передано в переробку на сторону і яка в подальшому використовуватиметься при виробництві власної готової продукції та включатиметься до собівартості отриманих з такої сировини (матеріалів) виробів, за дебетом субрахунку 206 «Матеріали, передані в переробку».

Передача сировини (матеріалів) відображається записами

тільки за відповідними субрахунками до рахунка 20 «Виробничі запаси». При цьому будь-якої дебіторської заборгованості за розрахунками між замовником та виконавцем не виникає. Відбувається всього лише переміщення вартості запасів з одного субрахунку обліку виробничих запасів на інший. У цьому випадку аналітичний облік сировини (матеріалів), переданої в переробку, організується в розрізі підприємств-переробників та покликаний забезпечити контроль за операціями з переробки сировини в цих підприємств.

Мінфін у

листах від 16.08.96 р. № 18-19123, від 20.05.97 р. № 22-03/7-1 та від 22.06.2007 р. № 31-34000-10-16/12889 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 37) вважає, що витрати з переробки сировини (матеріалів), які оплачуються переробникам на підставі давальницького договору, відносяться безпосередньо до дебету рахунків обліку виробничих запасів, на яких обліковуються вироби, отримані з переробки (за вирахуванням непрямих податків, що відшкодовуються підприємству).

На думку цього відомства, готову продукцію, у тому числі вартість робіт, виконаних переробником, замовнику слід обліковувати як товар з використанням рахунка 28 «Товари». При цьому вартість давальницької сировини рекомендується списувати з кредиту рахунка обліку запасів (рахунок 20 «Виробничі запаси») у кореспонденції з дебетом рахунка обліку товарів (рахунок 28).

Однак, на наш погляд, списувати сировину з кредиту рахунка обліку запасів до дебету рахунка обліку товарів не можна, оскільки обидва ці рахунки передбачають ведення обліку у грошовому та натуральному виразі, але в абсолютно різних розрізах: якщо за рахунком 20 обліковується сировина (наприклад, тканина бавовняна в метрах погонних), то за рахунком 28 обліковується товар (наприклад, простирадла у штуках). Об’єднати цей облік можна лише шляхом відображення в замовника виробництва готової продукції не на рахунку 28, а на рахунку 23, вважаючи замовника виробником продукції. Аналогічну точку зору висловила і ДПАУ в

листі від 07.08.98 р. № 9402/10/16-1120-19, де зазначено: виготовлені товари є власністю особи, якій належить давальницька сировина, а в бухгалтерському обліку відображаються як готова продукція власного виробництва.

На противагу позиції Мінфіну в

Методрекомендаціях № 373 зазначається, що замовник повинен вести облік як виробник продукції.

Так, згідно з

п. 440 цих Методрекомендацій вартість матеріалів, переданих у переробку, збільшує собівартість готової продукції, отриманої від виконавця. Такі операції відображаються записами: Дт 23 «Виробництво» — Кт 206 «Матеріали, передані в переробку», а потім Дт 26 «Готова продукція» — Кт 23 «Виробництво».

Послуги виконавця також збільшують собівартість продукції: Дт 23 «Виробництво» — Кт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками».

До складу виробничої собівартості продукції, що виготовляється підприємством, вартість сировини та матеріалів, які перероблені на стороні та утворюють основу такої вироблюваної продукції, уключається як прямі матеріальні витрати за умови, що їх може бути безпосередньо віднесено до конкретного об’єкта витрат (

п. 12 П(С)БО 16).

Якщо в результаті переробки сировини замовник отримує напівфабрикати (комплектуючі), то вартість сировини, як і вартість послуг виконавця, збільшує вартість напівфабрикатів (Дт 25 «Напівфабрикати» — Кт 206 «Матеріали, передані в переробку»; Дт 25 «Напівфабрикати» — Кт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»).

Як бачите, у виконавця є два варіанти відображення витрат на виготовлення продукції із сировини, переробленої на стороні. Вибір одного з них за підприємством.

 

Податковий облік давальницьких операцій

Вище зазначалося, що передача давальницької сировини замовником виконавцю для переробки не супроводжується переходом права власності на цю сировину до виконавця. Відповідно

така операція не викликає будь-яких змін у податковому обліку сторін договору.

Податкові наслідки й у виконавця, й у замовника виникають на етапі виконання робіт з переробки давальницької сировини та розрахунків за ці роботи. При цьому такі розрахунки можуть вироблятися:

— грошовими коштами;

— частиною давальницької сировини;

— частиною готової продукції, виготовленої з давальницької сировини.

Розрахунок за переробку давальницької сировини грошовими коштами.

У виконавця в цьому випадку виникають валові доходи та податкові зобов’язання з ПДВ. На ім’я замовника виписується податкова накладна (якщо виконавця зареєстровано платником ПДВ). При цьому датою збільшення валових доходів та податкових зобов’язань з ПДВ є дата першої з подій:

— або надходження грошових коштів на поточний рахунок або до каси підприємства;

— або підписання акта виконаних робіт.

Замовник

відповідно на суму плати за виконані роботи має право збільшити свої валові витрати за правилом першої події (якщо виконавець є платником податку на прибуток на загальних підставах, в іншому випадку валові витрати замовника збільшуються виключно на дату підписання акта виконаних робіт).

Сплачена у складі вартості таких робіт сума ПДВ включається до складу податкового кредиту (за наявності податкової накладної). При цьому датою збільшення податкового кредиту також є дата першої події (

п.п. 7.5.1 Закону про ПДВ)

Приклад 1.

Підприємство «Арарат» (замовник) передало на давальницьких умовах підприємству «Весна» (виконавцю) метал для виготовлення з нього деталей, які в подальшому використовуватимуться при виробництві верстатів. Вартість переданої для переробки сировини — 8000 грн.

Вартість переробки сировини в готову продукцію — 3600 грн. (без ПДВ — 3000 грн.; ПДВ 20 % — 600 грн.). Собівартість переробки сировини у виконавця склала 2000 грн.

Витрати замовника на доставку сировини до місця переробки і назад — 840 грн. (без ПДВ — 700 грн.; ПДВ 20 % — 140 грн.).

Ці операції в податковому та бухгалтерському обліку сторін відображаються такими записами (з урахуванням методики, запропонованої Мінфіном):

 

Таблиця 1

Облік розрахунків за переробку давальницької сировини грошовими коштами

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

У замовника

1

Передано давальницьку сировину (метал) для переробки

8000

206

201/М

 —

 —

2

Перераховано передоплату за послуги з доставки сировини до місця переробки і назад

840

371

311

 —

700

3

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі передоплати за транспортні послуги

140

641/ ПДВ

644

 —

 —

4

Перераховано передоплату за переробку давальницької сировини

3600

371

311

 —

3000

5

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі передоплати за переробку давальницької сировини

600

641/ ПДВ

644

 —

 —

6

Перероблено давальницьку сировину (підписано акт виконаних робіт)

3000

201/Вир.

631

 —

 — *

* Роботи, пов’язані з переробкою давальницької сировини, не мають матеріального характеру, тому їх вартість не бере участі в перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

7

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ

600

644

631

 —

 —

8

Оприбутковано вироби, виготовлені з давальницької сировини

8000

201/Вир.

206

 —

 —

9

Здійснено залік передоплати за переробку давальницької сировини

3600

631

371

 —

 —

10

Отримано послуги з доставки сировини до місця переробки і назад (підписано акт виконаних робіт)

700

201/Вир.

685

 —

 —

11

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ у складі вартості транспортних послуг

140

644

685

 —

 —

12

Здійснено залік передоплати за транспортні послуги

840

685

371

 —

 —

13

Використано деталі, виготовлені сторонньою організацією, при виробництві верстатів

11700

23

201/Вир.

 —

 —

У виконавця

1

Оприбутковано на позабалансовому обліку давальницьку сировину, що надійшла для переробки

8000

022

 —

 —

 —

2

Надійшла передоплата за переробку давальницької сировини

3600

311

681

3000

 —

3

Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ у складі передоплати за переробку давальницької сировини

600

643

641/ ПДВ

 —

 —

4

Відображено дохід у зв’язку з переробкою давальницької сировини (підписано акт виконаних робіт)

3600

361

703

 —

 —

5

Списано раніше відображену суму податкових зобов’язань з ПДВ

600

703

643

 —

 —

6

Здійснено залік передоплати

3600

681

361

 —

 —

7

Списано вартість переробленої давальницької сировини

8000

 —

022

 —

 —

8

Відображено собівартість виконаних робіт

2000

903

23

 —

 —

9

Віднесено на фінансовий результат:

 — собівартість виконаних робіт

2000

791

903

 —

 —

 — суму доходу у зв’язку з переробкою давальницької сировини

3000

703

791

 —

 —

 

Розрахунок за переробку давальницької сировини частиною сировини або готової продукції.

У цій ситуації переробка давальницької сировини оплачується не грошовими коштами, а сировиною або готовою продукцією, тому така операція має характер бартерної. Ураховуючи це, валові доходи та валові витрати, а також податкові зобов’язання та податковий кредит у сторін договору повинні відображатися виходячи зі звичайних цін (див. п.п. 7.1.1 Закону про податок на прибуток та п. 4.2, п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ)

Виконавець

збільшує свій валовий прибуток на дату підписання акта виконаних робіт. Ця ж дата є для нього датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ, якщо він зареєстрований як платник цього податку.

Вартість сировини або готової продукції, отриманих від замовника як плата за виконані роботи, виконавець

включає до складу своїх валових витрат. Балансова вартість таких запасів бере участь у перерахунку за п. 5.9 ст. 5 Закону про податок на прибуток.

Суму «вхідного» ПДВ на підставі отриманої податкової накладної виконавець відносить до свого податкового кредиту.

Замовник

включає суми ПДВ, сплачені у складі вартості переробки давальницької сировини, до податкового кредиту на дату підписання акта виконаних робіт (за наявності податкової накладної).

На дату відвантаження частини сировини або готової продукції як плати за виконані роботи збільшується валовий прибуток замовника. На цю ж дату збільшуються його податкові зобов’язання з ПДВ.

Приклад 2.

Підприємство «Калина» (замовник) передало на давальницьких умовах підприємству «Марс» (виконавцю) шкіряну сировину для переробки. У подальшому перероблену сировину (шкіру) буде використано підприємством «Калина» для виготовлення жіночих сумок. Вартість переданої для переробки сировини — 10000 грн.

Вартість переробки давальницької сировини — 3000 грн. (без ПДВ — 2500 грн.; ПДВ 20 % — 500 грн.). Собівартість переробки сировини у виконавця склала 1500 грн. Виконані роботи оплачуються частиною сировини.

Справедлива вартість робіт — 2500 грн. (без ПДВ).

Справедлива вартість сировини, переданої як плата за переробку, — 2500 грн. Балансова вартість цієї частини сировини — 1800 грн.

У цьому випадку договірну ціну встановлено виходячи зі справедливої вартості активів, що обмінюються, тобто на рівні 3000 грн. (без ПДВ — 2500 грн.; ПДВ 20 % — 500 грн.). Справедлива вартість цих активів відповідає їх звичайній ціні.

Ці операції в податковому і бухгалтерському обліку сторін відображаються такими записами (з урахуванням методики, запропонованої Мінфіном):

 

Таблиця 2

Облік розрахунків за переробку давальницької сировини частиною сировини

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

У замовника

1

Передано давальницьку сировину (шкіряну сировину) для переробки

10000

206

201/Ш.с.

 —

 —

2

Відображено дохід від реалізації сировини, переданої виконавцю як плата за виконання робіт за давальницьким договором

3000

361

712

2500

 —

3

Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ у складі вартості сировини, переданої виконавцю як плата за виконання робіт за давальницьким договором

500

712

641/ ПДВ

 —

 —

4

Списано балансову вартість сировини, переданої виконавцю як плата за виконання робіт за давальницьким договором

1800

943

206

 —

 —

5

Перероблено давальницьку сировину (підписано акт виконаних робіт)

2500

201/Шкіра

631

 —

2500*

* Роботи, пов’язані з переробкою давальницької сировини, не мають матеріального характеру, тому їх вартість не бере участі в перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

6

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі вартості переробки давальницької сировини за наявності податкової накладної

500

641/ ПДВ

631

 —

 —

7

Оприбутковано перероблену сировину (шкіру)

8200

201/Шкіра

206

8

Здійснено залік заборгованостей

3000

631

361

 —

 —

9

Віднесено на фінансовий результат:

 — собівартість реалізованої сировини

1800

791

943

 —

 —

 — суму доходу, отриманого від реалізації сировини

2500

712

791

 —

 —

10

Використано перероблену сировину (шкіру) для виготовлення сумок

10700

23

201/Шкіра

 —

 —

У виконавця

1

Оприбутковано на позабалансовому обліку давальницьку сировину (шкіряну сировину), що надійшла для переробки

10000

022

 —

 —

 —

2

Оприбутковано сировину, що надійшла як плата за виконання робіт за давальницьким договором

2500

201

631

 —

2500

3

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі вартості отриманої сировини

500

641/ ПДВ

631

 —

 —

4

Відображено дохід у зв’язку з переробкою давальницької сировини (підписано акт виконаних робіт)

3000

361

703

2500

 —

5

Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ у складі передоплати за переробку давальницької сировини

500

703

641/ ПДВ

 —

 —

6

Відображено собівартість виконаних робіт

1500

903

23

 —

 —

7

Здійснено залік заборгованостей

3000

631

361

 —

 —

8

Списано вартість переробленої давальницької сировини

10000

 —

022

 —

 —

9

Віднесено на фінансовий результат:

 — собівартість виконаних робіт

1500

791

903

 —

 —

 — суму доходу у зв’язку з переробкою давальницької сировини

2500

703

791

 —

 —

 

Приклад 3.

Підприємство «Затишок» (замовник) передало на давальницьких умовах підприємству «Будівельник» (виконавцю) обрізну дошку для виготовлення з неї наличників. Вартість переданої для переробки сировини — 5000 грн.

Вартість переробки давальницької сировини на готову продукцію — 1200 грн. (без ПДВ — 1000 грн.; ПДВ 20 % — 200 грн.). Собівартість переробки сировини у виконавця склала 800 грн. Виконані роботи оплачуються частиною готової продукції.

Справедлива вартість робіт — 1000 грн.

Справедлива вартість готової продукції, переданої як плата за переробку, — 1000 грн. Балансова вартість готової продукції — 750 грн.

У цьому випадку договірну ціну встановлено виходячи зі справедливої вартості активів, що обмінюються, тобто на рівні 1200 грн. (без ПДВ — 1000 грн.; ПДВ 20 % — 200 грн.). Справедлива вартість цих активів відповідає їх звичайній ціні.

Ці операції в податковому та бухгалтерському обліку сторін відображаються такими записами (у цьому випадку в бухгалтерському обліку використовуємо методику, запропоновану в

Методрекомендаціях № 373):

 

Таблиця 3

Облік розрахунків за переробку давальницької сировини частиною готової продукції

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

У замовника

1

Передано давальницьку сировину (обрізну дошку) для виготовлення з неї готової продукції

5000

206

201

 —

 —

2

Перероблено давальницьку сировину (підписано акт виконаних робіт)

1000

23

631

 —

1000*

* Роботи, пов’язані з переробкою давальницької сировини, не мають матеріального характеру, тому їх вартість не бере участі в перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

3

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі вартості переробки давальницької сировини за наявності податкової накладної

200

641/ ПДВ

631

 —

 —

4

Списано вартість обрізної дошки, використаної для виробництва готової продукції

5000

23

206

 —

 —

5

Відображено дохід від реалізації готової продукції, переданої виконавцю як плата за виконання робіт за давальницьким договором

1200

361

701

1000

 —

6

Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ у складі вартості сировини, переданої виконавцю як плата за виконання робіт за давальницьким договором

200

701

641/ ПДВ

 —

 —

7

Відображено вартість фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом готової продукції

6000

26

23

 —

 —

8

Списано собівартість готової продукції, переданої виконавцю як плата за виконання робіт за давальницьким договором

750

901

26

 —

 —

9

Здійснено залік заборгованостей

1200

631

361

 —

 —

10

Віднесено на фінансовий результат:

 — собівартість реалізованої готової продукції

750

791

901

 —

 —

 — суму доходу, отриманого від реалізації сировини

1000

701

791

 —

 —

У виконавця

1

Оприбутковано на позабалансовому обліку давальницьку сировину (обрізну дошку), що надійшла для переробки

5000

022

 —

 —

 —

2

Відображено дохід у зв’язку з переробкою давальницької сировини (підписано акт виконаних робіт)

1200

361

703

1000

 —

3

Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ у складі передоплати за переробку давальницької сировини

200

703

641/ ПДВ

 —

 —

4

Списано собівартість переробки давальницької сировини

800

903

23

 —

 —

5

Оприбутковано готову продукцію, що надійшла як плата за виконання робіт за давальницьким договором

1000

281

631

 —

1000

6

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі вартості отриманої готової продукції

200

641/ ПДВ

631

 —

 —

7

Здійснено залік заборгованостей

1200

631

361

 —

 —

8

Списано вартість переробленої давальницької сировини

5000

 —

022

 —

 —

9

Віднесено на фінансовий результат:

 — собівартість виконаних робіт

800

791

903

 —

 —

 — суму доходу у зв’язку з переробкою давальницької сировини

1000

703

791

 —

 —

 

Ми розглянули основні правила податкового та бухгалтерського обліку давальницьких операцій, що здійснюються між резидентами України. Знання та дотримання цих правил дозволить вам легко зорієнтуватися, наскільки вигідні для вас такі операції. Бажаємо вам і вашим підприємствам стабільної роботи!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі