Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Податок з власників транспортних засобів: розраховуємо, сплачуємо, звітуємо

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Лютий, 2009/№ 14
Друк
Стаття

Податок з власників транспортних засобів: розраховуємо, сплачуємо, звітуємо

 

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є одним із джерел фінансування дорожнього господарства нашої країни, тому стан українських автодоріг певною мірою залежить від його сплати. Про те, хто є платником цього податку, про правила його справляння, а також про порядок подання звітності щодо нього, і поговоримо в цій статті.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КпАП

— Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон № 1963

— Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 11.12.91 р. № 1963-XII.

Закон № 3353

— Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.93 р. № 3353-XII.

УКТ ЗЕД

— Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності, затверджена Законом України «Про митний тариф України» від 05.04.2001 р. № 2371-III.

Порядок № 606

— Порядок проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів, затверджений постановою КМУ від 09.07.2008 р. № 606.

Правила № 1388

— Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджені постановою КМУ від 07.09.98 р. № 1388.

Правила № 1118

— Правила митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджені наказом Державної митної служби України від 17.03.2008 р. № 1118.

Порядок № 373

— Порядок заповнення та подання Розрахунку суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та Довідки про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов’язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, до органу державної податкової служби, затверджений наказом ДПАУ від 17.09.2001 р. № 373.

Методрекомендації № 784

— Методичні рекомендації щодо повноти охоплення обліком платників окремих видів податків, затверджені наказом ДПАУ від 19.12.2008 р. № 784.

 

Платники податку з власників транспортних засобів

 

Хто належить до платників податку з власників транспортних засобів?

До платників податку з власників транспортних засобів належать юридичні та фізичні особи.

Так, у

ст. 1 Закону № 1963 зазначено, що платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є підприємства, установи та організації — юридичні особи, у тому числі іноземні юридичні особи, а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів та які мають в Україні зареєстровані згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, що є відповідно до ст. 2 Закону № 1963 об’єктами оподаткування.

Отже, податок з власників транспортних засобів сплачується, якщо транспортний засіб:

— є

власним;

— є

об’єктом оподаткування з власників транспортних засобів згідно зі ст. 2 Закону № 1963;

зареєстровано згідно з чинним законодавством.

Нагадаємо: відповідно до

ст. 34 Закону № 3353 державній реєстрації та обліку підлягають призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортні засоби всіх типів:

— автомобілі;

— автобуси;

— мотоцикли всіх типів, марок і моделей;

— самохідні машини;

— причепи та напівпричепи до транспортних засобів;

— мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби та мопеди, що використовуються на автомобільних дорогах державного значення.

Державна реєстрація та облік зазначених транспортних засобів здійснюється підрозділами ДАІ МВС України (далі — ДАІ).

Крім того, є деякі транспортні засоби, щодо яких здійснюється

відомча реєстрація. Це транспортні засоби Збройних Сил України, житлово-комунального господарства, а також транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.

Так, наприклад, відомчу реєстрацію та облік великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів проводить уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці (тобто орган Держгірпромнагляду), а тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних та меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів — уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.

Отже, платниками податку з власників транспортних засобів є особи, які мають у власності транспорт,

зареєстрований не тільки в органах ДАІ, а і в інших органах згідно із законодавством.

 

Хто є платником податку з власників транспортних засобів при оренді автомобіля?

Вимога про сплату податку з власників транспортних засобів стосується виключно осіб, які мають зареєстровані в Україні відповідно до чинного законодавства

власні транспортні засоби, що є об’єктами оподаткування згідно зі ст. 2 Закону № 1963.

Для юридичної особи підставою для обчислення цього податку є звітні дані (дані балансу) про кількість

власних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів станом на 1 січня поточного року.

Ураховуючи, що орендар

не є власником орендованого ним транспорту, він не повинен сплачувати транспортний податок. Платником податку в цьому випадку є власник автомобіля — орендодавець. Підтверджують це і фахівці ДПАУ (див. консультацію, опубліковану в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 30, с. 32).

А от при передачі автомобіля у

фінансовий лізинг справа зі сплатою податку з власників транспортних засобів дещо інакша. Тут усе залежить від того, на чиє ім’я — лізингоотримувача чи лізингодавця — зареєстровано такий автомобіль. Адже Правила № 1388 допускають при фінансовому лізингу можливість перереєстрації (за узгодженням сторін) транспортних засобів з лізингодавця на лізингоотримувача. Отже, якщо переданий у фінансовий лізинг автомобіль зареєстровано на ім’я лізингоотримувача, саме він і буде платником податку щодо цього автомобіля. Докладніше це питання розглянуто у статті « Лізинговий автомобіль і транспортний податок: право власності та право вибору» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 83).

 

Хто є платником податку з власників транспортних засобів, якщо право користування автомобілем передано іншій особі за довіреністю?

У

ст. 6 Закону № 1963 передбачено: якщо право користування транспортним засобом передано фізичною особою за довіреністю іншій особі, податок з власників транспортних засобів сплачується його власником або від його імені особою, якій це право передано, але за умови, що це зазначено в довіреності на право користування транспортним засобом, за місцем реєстрації цього транспортного засобу.

Тобто податок з власників транспортних засобів у такій ситуації може сплачуватися за домовленістю сторін:

— або самим

власником автомобіля;

— або

особою, якій за довіреністю передано право користування автомобілем.

Головне, щоб результат такої домовленості було

зафіксовано в довіреності на право користування транспортним засобом.

 

За філією підприємства закріплено автомобіль. Хто в цьому випадку має сплачувати податок з власників транспортних засобів та подавати Розрахунок суми податку за цей автомобіль — головне підприємство чи філія?

Раніше зазначалося, що згідно зі

ст. 1 Закону № 1963 до числа платників податку з власників транспортних засобів входять підприємства, установи, організації — юридичні особи, а також фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства). Отже, філії та інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, не зазначено серед самостійних платників цього податку.

Ураховуючи це, а також те, що сплата податку та подання Розрахунку суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (далі — Розрахунок) прив’язані

до місця реєстрації транспортного засобу (див. ст. 3 і 6 Закону № 1963 ), перераховувати податок та звітувати за автомобіль, закріплений за філією, повинне головне підприємство, котре є юридичною особою.

Разом із тим, якщо відокремлений підрозділ підприємства виділено ним на окремий баланс і має код ЄДРПОУ, то відповідно до

п. 2.4 Методрекомендацій № 784 суб’єктом обліку в цьому випадку може бути як власне головне підприємство, так і його філія. На це звертають увагу представники податкового відомства і в консультації, опублікованій у журналі «Вісник податкової служби України», 2008, № 14, с. 54.

Про рішення головного підприємства делегувати філії з кодом ЄДРПОУ право щодо сплати податку з власників транспортних засобів та подання звітності за авто, що перебуває в її віданні, слід повідомити податкові органи за місцем реєстрації як головного підприємства, так і філії.

У такій ситуації на обліку в податковій інспекції за місцем реєстрації автомобіля перебуватиме відокремлений підрозділ (філія), головне ж підприємство на облік податківці не братимуть.

 

Розшифровуємо поняття «власні транспортні засоби»

 

Що мається на увазі під терміном «власні транспортні засоби» у цілях сплати податку з власників транспортних засобів?

Відповідь на це запитання знаходимо в консультації працівників податкової служби, опублікованій у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 30, с. 32, де зазначено: термін «власні транспортні засоби», що застосовується в

Законі № 1963, означає транспортні засоби, що належать юридичним та фізичним особам на підставі права власності, а для юридичних осіб державної форми власності — що належать на підставі права господарського відання чи оперативного управління.

Аналогічний висновок міститься й у

листі ДПАУ від 21.01.2008 р. № 848/7/17-0317, в якому зазначено: поняття «власні транспортні засоби» разом з правом власності на автотранспорт означає також його перебування у платника податку на праві повного господарського відання та на праві оперативного управління.

 

Сплата податку при першій реєстрації

 

Як сплачується податок з власників транспортних засобів при першій реєстрації автомобіля?

Перша реєстрація в Україні — це реєстрація транспортного засобу в Україні, яка здійснюється уповноваженими державними органами України

вперше щодо цього транспортного засобу (ст. 3 Закону № 1963). Причому не має значення, чи реєструються вперше транспортні засоби, увезені з-за кордону або вироблені в Україні. Але щодо закордонних автомобілів важливий їх вік — ставки податку з власників транспортних засобів диференціюються залежно від того, є вони новими або вже прослужили якийсь період часу (для легкових автомобілів пороговим значенням є 8 років, а для певної кількості вантажних — 5 років).

Датою першої реєстрації транспортного засобу, що був у користуванні, згідно з

п. 8 Правил № 1118 є дата, зазначена у спеціальній графі технічного паспорта (свідоцтва про реєстрацію), наприклад, у паспорті німецького зразка, або дата видачі технічного паспорта (свідоцтва про реєстрацію).

За транспортні засоби, які вперше реєструються в Україні (нові чи такі, що були в користуванні),

податок сплачується перед їх першою реєстрацією відразу за весь рік.

Ставки податку при першій реєстрації нових транспортних засобів дорівнюють ставкам, що застосовуються при їх подальшій реєстрації (перереєстрації) незалежно від строку експлуатації.

Податок на транспортні засоби, що ввозяться в Україну з метою вільного використання і

вперше реєструються в нашій країні, справляється за ставками, що діють на день реєстрації цих транспортних засобів, із урахуванням строку їх використання, незалежно від дати ввезення та дати митного оформлення (див. листи ДПАУ від 28.02.2007 р. № 898/к/17-0315 та від 15.06.2007 р. № 3001/о/17-0315 ).

Важливо врахувати, що при знятті протягом року з державної реєстрації вперше зареєстрованих транспортних засобів податок, сплачений при такій першій реєстрації,

не перераховується (ст. 5 Закону № 1963).

 

Транспортний засіб придбано, але не зареєстровано

 

Підприємство придбало автомобіль, що був у користуванні, у грудні 2008 року для власних потреб, але у зв’язку з несправністю досі не зареєструвало його в органах ДАІ. Чи потрібно включати цей транспортний засіб до розрахунку, що подається на 2009 рік, та сплачувати за нього податок з власників транспортних засобів?

 

Згідно зі

ст. 1 Закону № 1963 платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є юридичні особи, які мають зареєстровані в Україні відповідно до чинного законодавства транспортні засоби.

Ураховуючи, що в цій ситуації реєстрацію придбаного автомобіля ще не проведено,

підстав для подання Розрахунку та сплати податку з власників транспортних засобів поки що немає.

Однак варто нагадати: відповідно до вимог, установлених

ст. 34 Закону № 3353 та п. 7 Правил № 1388 , власники транспортних засобів зобов’язані зареєструвати їх протягом 10 діб після придбання, митного оформлення або тимчасового ввезення на територію України, причому незалежно від технічного стану таких транспортних засобів.

Експлуатувати транспортний засіб, не зареєстрований у встановленому порядку в підрозділах ДАІ, не можна. Порушення цієї норми тягне за собою застосування до водія штрафних санкцій у розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 грн.). Підстава —

ст. 121 КпАП.

Якщо автомобіль не експлуатується, зазначений адміністративний штраф не накладається, але в момент реєстрації автомобіля працівники ДАІ винесуть підприємству

попередження відповідно до ст. 125 КпАП за несвоєчасну реєстрацію транспортного засобу.

Перед реєстрацією автомобіля підприємство має сплатити податок з власників транспортних засобів за місяці, що залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому буде проведено таку реєстрацію.

Протягом

10 днів після реєстрації автомобіля в органах ДАІ підприємство зобов’язане подати до податкового органу за місцем реєстрації авто Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів за придбані протягом року транспортні засоби. На це вказують ст. 5, 6 Закону № 1963 та п. 2 Порядку № 373 .

 

Податок з власників транспортних засобів розраховується виходячи з даних про об’єм двигуна, зазначених у техпаспорті

 

Інформація про об’єм двигуна, зазначена в техпаспорті на автомобіль, дещо відрізняється від даних виробника. На яку величину в такому разі потрібно орієнтуватися при розрахунку податку з власників транспортних засобів?

Іноді трапляється, що дані про об’єм двигуна транспортного засобу, зазначені в технічному паспорті, дещо відрізняються від даних, заявлених виробником такого транспортного засобу в техдокументації. Це відбувається через округлення працівниками підрозділу ДАІ даних про об’єм двигуна при заповненні свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта).

Щоб уникнути будь-яких непорозумінь з податковим органом, пов’язаних зі сплатою податку з власників транспортних засобів, радимо визначати його розмір, використовуючи виключно дані

технічного паспорта на автомобіль. Тим більше, що з установлення відповідності даних про транспортний засіб, зокрема про об’єм двигуна, записам у реєстраційних документах та відомостям в автоматизованих інформаційних системах ДАІ починають перевірку правомірності експлуатації транспортного засобу та при проведенні державного технічного огляду (див. п. 30 Порядку № 606).

 

Транспортний засіб придбано для продажу

 

Підприємство придбало автомобіль, який планує найближчим часом продати. Чи потрібно реєструвати його в ДАІ та сплачувати за нього податок з власників транспортних засобів?

Автомобіль, придбаний підприємством з метою подальшого продажу (тобто такий, що обліковується на балансі як товар),

не підлягає реєстрації в підрозділах ДАІ. Відповідно податок з власників транспортних засобів за таке авто не сплачується.

Цей висновок випливає з

п. 2 Правил № 1388, згідно з яким державна реєстрація та облік транспортних засобів обов’язкові для всіх юридичних та фізичних осіб, які є власниками таких транспортних засобів, виробляють або експлуатують їх.

Податок же з власників транспортних засобів сплачується лише за власні

зареєстровані транспортні засоби (див. ст. 1 Закону № 1963). Причому за придбані протягом року транспортні засоби таку сплату здійснюють перед їх реєстрацією.

Те, що в цьому випадку не потрібно турбуватися про проведення реєстрації автомобіля та про сплату за нього податку, підтверджують і працівники податкового відомства в консультації, опублікованій у журналі «Вісник податкової служби України», 2008, № 28, с. 23, та у

листі від 14.11.2006 р. № 12878/6/17-0316 // «Податки та бухгалтерьский облік», 2007, № 5.

 

Транспортний засіб використовується тільки за межами доріг загального користування

 

На балансі підприємства значиться автомобіль-самоскид, який призначено для роботи у відкритих кар’єрах за межами доріг загального користування і не підлягає реєстрації в органах ДАІ. Чи потрібно враховувати цей транспортний засіб при розрахунку податку з власників транспортних засобів?

Як відомо, згідно зі

ст. 1 Закону № 1963 платниками податку з власників транспортних засобів є підприємства, що мають власні транспортні засоби, зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством.

Державній реєстрації та обліку в ДАІ підлягають призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування автомобілі, автобуси, самохідні машини, сконструйовані на шасі автомобілів, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, причепи, напівпричепи та мотоколяски.

Усі інші механічні транспортні засоби підлягають

відомчій реєстрації та обліку в установленому порядку (ст. 34 Закону № 3353). І це означає, що вони також вважаються зареєстрованими в Україні.

Перелік транспортних засобів, які складають об’єкт оподаткування, і таких, що не підлягають оподаткуванню, наведено у

ст. 2 Закону № 1963. У його основу покладено УКТ ЗЕД, що базується на Гармонізованій системі опису і кодування товарів.

Так, не є об’єктами оподаткування, зокрема, транспортні засоби вантажні, самохідні, що використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані, які відповідають коду

УКТ ЗЕД 8709. До таких транспортних засобів належать транспортувальники вантажні, самохідні, не обладнані підіймальними та навантажувальними пристроями, що використовуються на заводах, складах, у портах чи в аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані; тягачі, що використовуються на залізничних платформах, їх частини.

Однак це не означає, що вантажні автомобілі, що використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів

на короткі відстані, не будуть об’єктами обкладення податком з власників транспортних засобів.

Автомобілі-самоскиди, призначені для використання на бездоріжжі (за межами доріг загального користування), а саме: для вивезення породи з місць відкритої розробки корисних копалини в кар’єрах; для вивезення вугілля, руди, породи в шахтах, копальнях, тунелях; для перевезення будівельних матеріалів — піску, гравію та інших матеріалів при будівництві доріг, аеропортів, портів тощо, згідно з роз’ясненнями Держмитслужби, викладеними в

листі від 06.02.2008 р. № 29/1-11.1/681-ЕП, належать до товарної позиції 8704 «Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів» згідно з УКТ ЗЕД.

Рух таких автомобілів-самоскидів дорогами загального користування заборонено через масово-габаритні або швидкісні обмеження, конструктивні особливості. Ці самоскиди використовують для транспортування вантажу на

невелику відстань.

Таким чином, незважаючи на те, що цей транспортний засіб не використовується на вулично-дорожній мережі загального користування і не підлягає державній реєстрації в ДАІ, він має пройти відомчу реєстрацію.

Отже, автомобіль-самоскид, що належить до товарної позиції за кодом 8704 згідно з

УКТ ЗЕД, вважається вантажним і є об’єктом обкладення податком з власників транспортних засобів. Аналогічний висновок міститься і в консультаціях працівників ДПАУ, опублікованих у журналі «Вісник податкової служби України», 2006, № 7, с. 39, 2007, № 7, с. 30*.

* Хоча судова практика свідчить і про інші підходи до вирішення цього питання (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 12, с. 12).

Утім, суб’єкти господарювання, які мають сумніви, остаточний висновок про код будь-якого транспортного засобу можуть отримати в Держмитслужбі. Саме її Центральна митна лабораторія має право надавати остаточні висновки щодо визначення коду товарів (див.

ст. 7 Указу Президента України «Про Державну митну службу України» від 29.11.96 р. № 1145/96).

 

Строки сплати податку з власників транспортних засобів

 

В які строки підприємство, у власності якого перебуває автомобіль, повинне сплачувати податок з власників транспортних засобів?

Для юридичних осіб

ст. 5 Закону № 1963 установлено поквартальну сплату податку з власників транспортних засобів. Податок повинен сплачуватися до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом. При цьому правило перенесення строків сплати для цього податку не застосовується.

Таким чином, для сплати квартальних сум податку на 2009 рік граничними строками будуть:

— за I квартал — 14 квітня;

— за II квартал — 14 липня;

— за III квартал — 14 жовтня;

— за IV квартал — 14 січня 2010 року.

За придбаний протягом року транспорт (за винятком того, який вперше реєструється в Україні) податок сплачується перед його реєстрацією в підрозділах ДАІ

за місяці, що залишилися до кінця року, ураховуючи місяць реєстрації.

Податок сплачується

за місцем реєстрації транспортних засобів, а саме:

— щодо

наземних транспортних засобів — до територіальних дорожніх фондів республіканського бюджету Автономної Республіки Криму, обласних бюджетів та бюджетів міст Києва і Севастополя;

— щодо

водного транспорту — до відповідних бюджетів місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські).

 

Строки подання Розрахунку сум податку з власників транспортних засобів

 

В які строки подається Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів у 2009 році?

Згідно з

ч. 2 ст. 6 Закону № 1963 Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів юридичні особи подають до відповідного органу державної податкової служби за місцем реєстрації транспортних засобів . Його форму встановлено наказом ДПАУ від 17.09.2001 р. № 373.

До речі, незважаючи на істотні зміни, що внесені до

Закону № 1963 та набрали чинності з 10.01.2009 р., форма Розрахунку не зазнала жодних змін, тобто на 2009 рік він подається у старому вигляді. Причому суми податку, що відображаються в Розрахунку, не розподіляються на періоди до 10.01.2009 р. та після 10.01.2009 р. — податок за новими ставками розраховується з 01.01.2009 р. (див. із цього приводу консультацію працівників податкових органів на с. 46 цього номера).

Цей Розрахунок на поточний рік подається у строки, визначені законом для річного звітного періоду (тобто протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного періоду).

При цьому якщо останній день строку подання Розрахунку припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим робочий день (див.

п. 4 Порядку № 373).

Розрахунок на 2009 рік має бути поданий

не пізніше 2 березня 2009 року.

За придбані протягом року транспортні засоби Розрахунок подається до податкових органів у 10-денний строк після реєстрації транспортних засобів в органах ДАІ.

Розрахунок може бути направлено до податкового органу і поштою з повідомленням про вручення. Однак зробити це можна не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання цього звіту (див.

п. 6 Порядку № 373).

Розглянемо на прикладі порядок заповнення Розрахунку. При цьому зауважимо, що у графі 11 цієї форми звітності сума податку, що підлягає сплаті, показується з урахуванням

округлення (менше 50 копійок — відкидаються, а 50 копійок і більше — округлюються до 1 гривні).

Приклад 1.

На балансі підприємства «Радуга» станом на 1 січня 2009 року значаться такі транспортні засоби:

— автомобіль КАМАЗ 55111-017-15;

автомобіль ГАЗ 3110 ГАЗЕЛЬ;

автомобіль SKODA FABIA 1.9 SDI;

автомобіль VOLVO V90 2.9 24V.

 

Розрахунок

суми податку з власників транспортних засобів та інших самоходних машин і механізмів

на 200

9 рік

(грн.)

№ з/п

Код транспортного засобу згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів

Марка транспортного засобу

Модель транспортного засобу

1) Об’єм циліндрів двигуна (см куб.)

2) Потужність двигуна (кВт)

3) Довжина корпусу (см)

Кількість однорідних транспортних засобів

Ставка податку в грн. на рік:

1) зі 100 см куб.

2) з 1 кВт

3) зі 100 см

Сума нарахованого податку

Пільги

Сума податку, що підлягає сплаті

Код згідно з довідником пільг

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

8704

КАМАЗ

55111-017-15

10850

1

20

2170,00

2170

2

8703

ГАЗ

3110 ГАЗЕЛЬ

2445

1

75

1833,75

1834

3

8703

SKODA

FABIA 1.9 SDI

1896

1

10

189,60

190

4

8703

VOLVO

V90 2.9 24V

2922

1

75

2191,50

2192

Усього

4

6384,85

6386

 

Строки сплати податку:

img 1

 

Відображення сум податку з власників транспортних засобів в обліку

 

В якому порядку суми податку з власників транспортних засобів відображаються в податковому та бухгалтерському обліку підприємства?

У

податковому обліку нараховані (сплачені) суми податку з власників транспортних засобів уключаються до складу валових витрат на підставі п.п. 5.2.5 Закону про податок на прибуток.

Для відображення таких сум у декларації з податку на прибуток призначено рядок 04.6, а також рядок 4.6.6 річного додатка Р1.

Ураховуючи, що податок з власників транспортних засобів за Розрахунком нараховується за рік, валові витрати, по суті, виникають у періоді такого нарахування. Однак у зв’язку з тим, що цей податок сплачується щоквартально рівними частками, на практиці

до валових витрат, зазвичай, щоквартально відносять сплачену частину, тобто 25 % загальної суми нарахованого податку. Інакше кажучи, нарахування податку здійснюється останнім днем кожного звітного кварталу протягом року в сумі, зазначеній у Розрахунку за строками сплати за кожний такий квартал.

А от у ситуації, коли податок сплачується за транспорт,

придбаний протягом року, валові витрати можна збільшувати відразу на всю сплачену суму у кварталі такої сплати. Це пов’язане з тим, що за придбані протягом року транспортні засоби податок, нагадаємо, сплачується підприємством відразу в повній сумі до їх реєстрації в органах ДАІ.

У

бухгалтерському обліку витрати на сплату податку відображаються у складі витрат звітного періоду і залежно від цільового використання транспортних засобів обліковуються на рахунках 91, 92 чи 94.

Приклад 2.

Сума податку з власників транспортних засобів, нарахована підприємством за Розрахунком на 2009 рік, складає 4421 грн., у тому числі:

— за автомобілі, що використовуються виробничою ділянкою підприємства, — 3500 грн.;

— за автомобілі, що використовуються адміністрацією підприємства, — 921 грн.

До 15 квітня 2009 року підприємство сплатить 25 % річної суми податку, тобто 1105,25 грн.

У податковому та бухгалтерському обліку підприємства ці операції відображаються такими записами:

 

Порядок обліку сум податку з власників транспортних засобів

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1

Нараховано податок з власників транспортних засобів (на початку року в повній сумі)

4421

39

641/ТП

2

Відображено у складі загальновиробничих витрат частину суми податку, що припадає на відповідний квартал 2009 року (такий запис здійснюється щоквартально протягом року)

875

91

39

875

3

Відображено у складі адміністративних витрат частину суми податку, що припадає на відповідний квартал 2009 року (такий запис здійснюється щоквартально протягом року)

230,25

92

39

230,25

4

Сплачено суму податку в розмірі 25 % загальної суми нарахованого податку за автомобілі, що використовуються виробничою ділянкою підприємства (такий запис здійснюється щоквартально протягом року)

875

641/ТП

311

5

Сплачено суму податку в розмірі 25 % загальної суми нарахованого податку за автомобілі, що використовуються адміністрацією підприємства (такий запис здійснюється щоквартально протягом року)

230,25

641/ТП

311

 

Ми розглянули основні моменти, пов’язані з нарахуванням та сплатою податку з власників транспортних засобів. Сподіваємося, що тепер ви легко впораєтеся з усіма транспортними питаннями і не забудете своєчасно подати звітність з цього податку.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі