Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Лютий, 2009/№ 14
Друк
Стаття

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів

 

Про працевлаштування інвалідів роботодавці повинні щорічно звітувати перед Фондом. Про особливості складання та подання «інвалідної» звітності зараз і поговоримо.

Людмила СОЛОШЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Інструкція № 286

— Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату України від 28.09.2005 р. № 286.

Інструкція № 42

— Інструкція щодо заповнення форми № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», затверджена наказом Мінпраці України від 10.02.2007 р. № 42.

Порядок № 70

— Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затверджений постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70.

 

В які строки і за якою формою суб’єкти господарювання повинні звітувати перед Фондом соціального захисту інвалідів?

Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування

затверджено постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 13 (далі — Порядок № 70).

Так, згідно з цим

Порядком суб’єкти господарювання, в яких працює 8 і більше осіб, повинні щорічно звітувати перед Фондом соціального захисту інвалідів, складаючи Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів (за формою № 10-ПІ, затвердженою наказом Мінпраці України від 10.02.2007 р. № 42; цим же наказом затверджено й Інструкцію щодо заповнення Звіту, з урахуванням змін, унесених наказом Мінпраці України від 12.11.2008 р. № 527 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 100). Такий Звіт роботодавці повинні подавати (надсилати рекомендованим листом) щорічно до 1 березня* року, наступного за звітним, до відділень Фонду, де їх зареєстровано. Роботодавці, які мають відокремлені підрозділи (філії), заповнюють зведений «інвалідний» Звіт (з урахуванням даних відокремлених підрозділів), який подається до відділення Фонду за місцем реєстрації головного підприємства (п. 3 Порядку № 70).

* Зауважимо: на бланку «інвалідного» Звіту зазначено строк подання «

не пізніше 1 березня», однак, вважаємо, при його поданні суб’єктам господарювання все ж краще орієнтуватися на строк, установлений Порядком № 70, і з урахуванням того, що 1 березня 2009 року — це неділя, постаратися відзвітувати у 2009 році до 27 лютого. Хоча, не виключено, що у зв’язку з вихідними днями органи Фонду погодяться приймати «інвалідну» звітність і 2 березня.

Важливо мати на увазі, що «інвалідний»

Звіт складається за підсумками року і покликаний показати виконання «інвалідного» нормативу роботодавцем за минулий рік. Тому, щоб не стати порушником і виконати норматив з працевлаштування інвалідів, суб’єкту господарювання потрібно вже протягом року , орієнтуючись на показник середньооблікової кількості штатних працівників (а можливо, і плануючи його), самостійно відстежувати виконання «інвалідного» нормативу та кількість інвалідів, які підлягають працевлаштуванню. Інакше якщо брак інвалідів виявиться лише за даними «інвалідного» Звіту, то за це роботодавцю доведеться розплачуватися «інвалідними» АГС.

Крім того, з метою сприяння працевлаштуванню інвалідів

суб’єкти господарювання повинні належним чином повідомляти про вільні робочі «інвалідні» місця державну службу зайнятості (п. 2 Порядку № 70, ст. 20 Закону України «Про зайнятість населення» від 01.03.91 р. № 803-ХII). Для цього роботодавці щомісячно (за наявності вакансій) подають до центру зайнятості, де їх зареєстровано платниками страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, інформацію про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) для працевлаштування інвалідів (Звіт про наявність вакансій за формою № 3-ПН, затвердженою наказом Мінпраці від 19.12.2005 р. № 420 за узгодженням з Держкомстатом України).

 

Як заповнити Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів?

При заповненні «інвалідного»

Звіту слід керуватися Інструкцією щодо заповнення форми № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», затвердженою наказом Мінпраці України від 10.02.2007 р. № 42 (далі — Інструкція № 42), згідно з якою рядки Звіту заповнюють так:

 

Заповнення Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів

Рядки «інвалідного» Звіту

Назва показника

Код рядка

Особливості розрахунку показника рядка

1

2

3

Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (осіб)

01

У цьому рядку відображається середньооблікова кількість штатних працівників за рік (СКШР за рік), що визначається згідно з п. 3.2 Інструкції № 286. Зауважимо: цей показник відображає загальну кількість штатних працівників суб’єкта господарювання, що включає, в тому числі, і кількість штатних працівників-інвалідів

(п. 3.1 Інструкції № 42)

Із них: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність (осіб)

02

Тут зазначають СКШП інвалідів за рік — тобто середньооблікову кількість за рік штатних працівників, яким установлено інвалідність (цей показник відображає середньооблікову кількість інвалідів, фактично працевлаштованих суб’єктом господарювання; по суті, це «інвалідна» складова рядка 01)*

(п. 3.2 Інструкції № 42)

Кількість інвалідів — штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до вимог ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (осіб)

03

У рядку відображають «інвалідний» норматив — кількість інвалідів (штатних працівників), яких має бути працевлаштовано суб’єктом господарювання. Значення рядка визначається розрахунково:

рядок 03 = 1 особі (якщо показник рядка 01 Звіту від 8 до 25 осіб**);

рядок 03 = рядок 1 х 4 % (якщо показник рядка 01 Звіту 25 осіб і більше)

(п. 3.3 Інструкції № 42)

Фонд сплати праці штатних працівників (тис. грн.)

04

У рядку (у тис. грн.) зазначають суму заробітної плати штатних працівників, урахованих у рядку 01 (п. 3.5 Інструкції № 42)

Середньорічна заробітна плата штатного працівника (грн.)

05

У рядку (у грн.) відображається середньорічна заробітна плата штатного працівника, що визначається розрахунково:

рядок 05 = рядок 04 х 1000 / рядок 01

Сума адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (грн.)

06

Тут зазначають суму «інвалідних» АГС, яку повинен сплатити роботодавець у разі недотримання «інвалідного» нормативу. Значення рядка визначається розрахунково:

 — для роботодавців, в яких працює 15 осіб (включно)

 і більше як:

рядок 06 = (рядок 03 - рядок 02) х рядок 05;

— для роботодавців, в яких працює від 8 до 15 осіб, як: рядок 06 = рядок 1 х рядок 05 / 2

* Після змін, унесених наказом Мінпраці України від 12.11.2008 р. № 527 до п. 3.2 Інструкції № 42, фізична особа — підприємець (роботодавець), якому встановлено інвалідність, може зарахувати себе в рахунок виконання «інвалідного» нормативу, тобто збільшити значення рядка 02 на 1 (одиницю). А от до розрахунку показника рядка 01 при цьому підприємцю включати себе нема підстав, оскільки жодних застережень щодо заповнення рядка 01 Звіту в цьому випадку Інструкцією № 42 не зроблено. До того ж значення рядка 01 заповнюється на підставі Інструкції № 286, яка при розрахунку СКШП вимагає враховувати тільки найманих працівників (а сам підприємець таким не є). Детальніше про цьому також див. коментар редакції до наказу Мінпраці України від 12.11.2008 р. № 527 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 100.

** Хоча насправді працевлаштувати 1 інваліда, як уже наголошувалося, досить роботодавцям, в яких СКШП за рік (рядок 01 Звіту) складає аж до 37 осіб включно (37 осіб

х 4 % = 1,48 1 особа).

 

Нагадаємо також деякі особливості розрахунку такого показника, як СКШП, важливого при складанні

Звіту.

Особливості розрахунку СКШП.

Особливості розрахунку показника СКШП обумовлено розділами 2 і 3 Інструкції № 286.

При обчисленні

кількості штатних працівників (КШП), зокрема:

(а) ураховуються:

внутрішні сумісники (працівник, який одержує на одному підприємстві дві, півтори ставки, тобто оформлений за сумісництвом там, де й основне місце його роботи (внутрішнє сумісництво), або менше 1 ставки, в обліковій кількості штатних працівників ураховується як 1 фізична особа) (п.п. 2.6.1 Інструкції № 286);

— працівники, які працюють

неповний робочий день (неповний робочий тиждень) (такі працівники в обліковій кількості штатних працівників ураховуються за кожний календарний день як цілі одиниці) (пп. 2.4.3, 3.2.4 Інструкції № 286);

(б) не враховуються:

— працівники, які перебувають у відпустках (

п.п. 3.2.2 Інструкції № 286):

у зв’язку з

вагітністю та пологами (п.п. 2.5.8 Інструкції № 286);

по

догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства, уключаючи тих, хто всиновив новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку (п.п. 2.5.9 Інструкції № 286);

— працівники, прийняті на роботу

за сумісництвом з інших підприємств (тобто зовнішні сумісники);

— особи, які виконують роботи за

цивільно-правовими договорами.

При цьому згідно з

Інструкцією № 286 показник середньооблікової кількості штатних працівників (СКШП) розраховується так:

(1)

щодня на підставі щоденних даних згідно з табелем робочого часу про облікову кількість виводиться показник кількості штатних працівників (тобто КШП за день) (п. 3.2 Інструкції № 286);

(2)

СКШП за місяць обчислюється шляхом підсумовування кількості штатних працівників за кожний календарний день звітного місяця (КШП за день), тобто з 1 по 30 або 31 число (для лютого — по 28 або 29), уключаючи вихідні, святкові та неробочі дні, і ділення отриманої суми на число календарних днів звітного місяця. При цьому кількість штатних працівників за вихідний, святковий та неробочий день приймається на рівні облікової кількості працівників за попередній робочий день (п.п. 3.2.1 Інструкції № 286):

СКШП за місяць =

КШП за день / (30 або 31 день) або (28 або 29 днів)

(3)

СКШП за рік (рядок 01 Звіту)визначається шляхом підсумовування показників СКШП за місяць за всі місяці роботи підприємства з початку року і ділення отриманої суми на 12 місяців (п.п. 3.2.5 Інструкції № 286):

СКШП за рік = СКШП за місяць / 12 місяців.

Аналогічно визначається і СКШП інвалідів за рік, тільки до розрахунку в цьому випадку беруться виключно працівники-інваліди.

Розрахувавши таким чином СКШП за рік та узявши від нього 4 %, отримуємо «інвалідний» норматив (рядок 03

Звіту).

Зауважимо: згідно з

п. 3.4 Інструкції № 42 показники рядків 01, 02 і 03 Звіту відображаються в цілих одиницях. Тому якщо в результаті розрахунків виходять дробові значення, їх доведеться округлити. При цьому округлення показників рядків 01, 02 і 03 Звіту здійснюється в загальновстановленому порядку, тобто дробове значення округлюється в бік збільшення, якщо після коми стоїть число 5 і більше (лист Мінпраці України від 17.10.2008 р. № 767/0/15-08/19). У зв’язку з цим у деяких випадках округлення дробових значень для Звіту буде дещо відрізнятися від порядку округлення, установленого «статистичною» Інструкцією № 286. Адже згідно з Інструкцією № 286 округлення дробового числа, в якому після коми стоїть рівно цифра «5» (наприклад, числа 12,5; 27,5, тобто після коми стоїть саме «5», а не, скажімо, 12,51; 27,56 тощо), нагадаємо, здійснюється не в загальновстановленому порядку, а за правилом парної цифри (докладніше про це див. також коментар редакції до листа Фонду соціального захисту інвалідів від 21.04.2008 р. № 1/6-126/03-01 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 44; також про особливості розрахунку показника середньооблікового кількості штатних працівників ішлося у статті «Середньообліковість підрядника» // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 87).

А тепер розглянемо приклади.

Приклад.

Припустимо, протягом 2008 року кількість найманих працівників підприємства змінилася з 30 до 55 осіб (як показано в таблиці). При цьому двох інвалідів було працевлаштовано з квітня 2008 року (що проте дозволило підприємству виконати «інвалідний» норматив):

 

Показник

Місяці

Разом за 2008 рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

СКШП за місяць

30*

30

30

30

30

35

35

50

50

50

50

55

40**

СКШП інвалідів за місяць

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2***

* 30 — це показник СКШП за місяць (у цьому випадку СКШП за січень), який визначається на підставі даних щоденного обліку кількості штатних працівників. Так, якщо передбачити, що з 1 по 13 січня (включно) на підприємстві працювало 28 штатних працівників, а з 14 по 31 січня — 32 працівники, то СКШП за січень = (28 + 28 + 28 + ... + 32 + 32 + 32) : 31 день = (28 х 13 днів + 32 х 18 днів) : 31 день = (364 + 576) : 31 день = 30,32

30 осіб (як бачимо, СКШП за місяць визначається з урахуванням округлення). Так само розраховано і показники СКШП за останні місяці року, а також СКШП інвалідів.

** СКШП за рік = (30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 35 + 35 + 50 + 50 + 50 + 50 + 55) : 12 місяців = 39,58 40 осіб.

***СКШП інвалідів за рік = (2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2) : 12 місяців = 1,5 2 особи.

 

У такому разі рядки

Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2008 рік буде заповнено так:

 

Кількість працівників та фонд оплати праці

Назва показників

Код рядка

Фактично за рік

Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (осіб)

01

40

з них: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (осіб)

02

2

Кількість інвалідів — штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до вимог статті 19 Закону Україні «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (осіб)

03

2*

Фонд оплати праці штатних працівників (тис. грн.)

04

960,0

(умовно)

Середньорічна заробітна плата штатного працівника (грн.)

05

24 000

Сума адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (грн.)

06

* «Інвалідний» норматив = 40 х 4 % = 1,6 2 особи.

 

Як видно з прикладу, інвалід

не обов’язково має бути працевлаштований з початку року, у цьому випадку можливі різні варіанти, головне, щоб у результаті суб’єктом господарювання за підсумками року було виконано «інвалідний» норматив. Так, для порівняння зауважимо, що норматив у 2 особи, наприклад, також було б дотримано, якби:

— підприємство не працевлаштовувало інвалідів по липень включно, а починаючи із серпня найняло б на роботу 4 інвалідів. У такому разі СКШП інвалідів за рік склало б: (4 + 4 + 4 + 4 + 4) : 12 місяців = 1,66 2 особи;

або

— інваліди залучалися на сезонні роботи, наприклад: 3 місяці (з березня по травень включно) спершу відпрацювали 2 інваліди, а пізніше ще 3 місяці (з вересня по листопад включно) — 4 інваліди. Тоді СКШП інвалідів за рік дорівнювало б: (2 + 2 + 2 + 4 + 4 + 4) : 12 місяців = 1,5 2 особи.

А от якщо за тих же умов прикладу припустити, що фактично було працевлаштовано 1 інваліда (тобто рядок 02 Звіту = 1) при тому ж обов’язковому «інвалідному» нормативі у 2 особи, то підприємству треба було б розрахувати суму «інвалідних» АГС та зазначити її в рядку 06 Звіту:

Сума «інвалідних» АГС (рядок 06 Звіту) = (рядок 03 - рядок 02) х рядок 05 = (2 особи - 1 особа) х 24000 грн. = 24000 грн.

Таким чином, у цьому випадку при заповненні Звіту в його рядку 06 слід було б зазначити суму «

інвалідних» АГС у розмірі 24000 грн.

Разом із тим варто розглянути ще один приклад.

Приклад.

Підприємство створене в серпні 2008 року. При цьому показники СКШП за місяці роботи у 2008 році були такими:

— у серпні — 10 осіб;

— у вересні — 10 осіб;

— у жовтні — 15 осіб;

— у листопаді — 20 осіб;

— у грудні — 20 осіб.

Тоді СКШП за рік = (10 + 10 + 15 + 20 + 20) : 12 місяців = 6,25 осіб

6 осіб.

Таким чином, хоча в новоствореного підприємства число найманих працівників за перші місяці роботи збільшилося з 10 до 20 осіб, однак показник середньооблікової кількості

за рік при цьому не перевищив 8 осіб. Отже, реєструватися у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів та подавати за підсумками 2008 року (першого неповного року роботи) «інвалідний» Звіт такому новоствореному підприємству не потрібно.

І ще один момент, пов’язаний з поданням звітності. Відомі випадки, коли в регіонах відділення Фонду вимагають подавати «інвалідний»

Звіт з розшифровкою на його зворотному боці інформації про працевлаштованих суб’єктом господарювання інвалідів (у тому числі і даних про час прийняття на роботу та звільнення інвалідів). Зауважимо, що такі вимоги неправомірні, оскільки затверджена наказом Мінпраці України від 10.02.2007 р. № 42 форма «інвалідного» Звіту не передбачає надання такої інформації, і включає лише Звіт (однобічний), що складається з 6 рядків.

 

Що загрожує суб’єкту господарювання за неподання Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів? Яку відповідальність за це передбачено?

За неподання «інвалідного» Звіту передбачено адміністративну відповідальність. Так, згідно зі

ст. 1881 КпАП неподання до Фонду соціального захисту інвалідів Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від 10 до 20 нмдг (тобто в межах від 170 до 340 грн.). Адмінштраф накладається на посадову особу суб’єкта господарювання, яка зобов’язана подавати «інвалідний» Звіт ( листи Фонду соціального захисту інвалідів від 17.04.2006 р. № 06ю-75/667 (пункт 1) // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 45, від 06.07.2007 р. № 1/6-313, від 16.05.2008 р. № 1/6-155/06 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 68).

На підприємстві може бути видано наказ, що покладає відповідальність за подання «інвалідного»

Звіту на директора (керівника) підприємства. У такому разі до адміністративної відповідальності за допущені «інвалідні» правопорушення (неподання Звіту та невиконання «інвалідного» нормативу) може бути притягнуто тільки директора (керівника). До речі, підстави покласти відповідальність в обох випадках саме на керівника дає і ч. 10 ст. 19 Закону про захист інвалідів.

А на завершення наведемо

огляд найцікавіших роз’яснень контролюючих органів з «інвалідного» питання.

Так, у виконання «інвалідного» нормативу

зараховуються:

— працюючі інваліди похилого віку (

лист Мінпраці та Фонду соціального захисту інвалідів від 08.09.2008 р. № 1/8-89/06; лист Фонду соціального захисту інвалідів від 08.08.2007 р. № 1/8-81 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 75);

— інваліди, які працюють

неповний робочий день (згідно з п.п. 2.4.3 Інструкції № 286 такі працівники враховуються за кожний календарний день як цілі одиниці; лист Фонду соціального захисту інвалідів від 08.08.2007 р. № 1/8-81 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 75);

сезонні працівники, з якими укладено трудовий договір (оскільки вони згідно з п. 2.1 Інструкції № 286 ураховуються у складі штатних; лист Фонду соціального захисту інвалідів від 26.04.2007 р. № 1/6-209);

— інваліди, які працюють

удома (ст. 18 Закону про захист інвалідів, лист Фонду соціального захисту інвалідів від 08.11.2004 р. № 06ю-456/1911-602/2).

У виконання нормативу

не зараховуються працевлаштовані інваліди, які працюють за сумісництвом (тобто інваліди — зовнішні сумісники, для яких місце роботи не є основним) ( п. 4 листа Фонду соціального захисту інвалідів від 28.02.2007 р. № 1/6-110 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 24; п. 4 Довідки ВАСУ від 23.08.2007 р.).

Для дотримання «інвалідного» нормативу:

група інвалідності значення не має (лист Фонду соціального захисту інвалідів від 26.03.2007 р. № 1/6-172 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 51). Однак якщо при цьому згідно з висновком МСЕК установлено, що інвалід непрацездатний, то це унеможливлює його працевлаштування (лист Мінпраці України від 01.06.2007 р. № 1204/19/71-07);

— підтвердженням того, що працівник є інвалідом, є:

копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності;

копія пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії (

лист Фонду соціального захисту інвалідів від 26.03.2007 р. № 1/6-172 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 51);

— інвалід не обов’язково має бути працевлаштований з початку року, але в цілях виконання нормативу повинен пропрацювати не менше півроку. Разом із тим можливі варіанти, наприклад, ці півроку в сумі можуть дати також і два інваліди, кожний з яких, наприклад, відпрацює по 3 місяці тощо (див. коментар до листів

Фонду соціального захисту інвалідів від 26.03.2007 р. № 1/6-172 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 51 та від 21.04.2008 р. № 1/6-126/03-01 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 44);

— підприємство, що має

філії, може самостійно прийняти рішення про виконання 4 % нормативу: або за рахунок головного підприємства, або за рахунок лише філій, або як за рахунок головного підприємства, так і його філій. Головне при цьому, щоб у цілому по підприємству «інвалідний» норматив було виконано (лист Фонду соціального захисту інвалідів від 14.08.2007 р. № 1/6-367 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 79). У разі ж недотримання «інвалідного» нормативу АГС сплачуються централізовано головним підприємством до територіального відділення Фонду за місцем реєстрації (лист Фонду соціального захисту інвалідів від 09.02.2007 р. № 1/6-81 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 24).

На цьому завершуємо «інвалідну» розмову.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі