Теми статей
Обрати теми

Сільгосп-декларація з ПДВ із «сюрпризом»

Редакція ПБО
Стаття

Сільгосп-декларація з ПДВ із «сюрпризом»

 

Виконуючи обіцяне, пропонуємо огляд новацій щодо складання та подання ПДВ-звітності сільськогосподарськими підприємствами, що застосовують спеціальний режим оподаткування.

Анатолій БОБРО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Закон про податок на прибуток —

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Наказ № 8

— наказ ДПАУ «Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість» від 21.01.2009 р. № 8.

Порядок № 166

— Порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затверджений наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 166.

Положення № 79

— Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затверджене наказом ДПАУ від 01.03.2000 р. № 79.

 

Як уже зазначалося в коментарі до

наказу ДПАУ № 8 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 12) порядок складання та подання ПДВ-звітності сільгосппідприємствами, що здійснюють свою діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства та мають статус спецрежимного платника, змінено, а саме:

— викладено в

новій редакції форму скороченої декларації з ПДВ, а також додаток 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ» та додаток 2 «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» до такої декларації.

Крім того, список додатків до цієї декларації поповнився

додатком 3 «Розрахунок питомої ваги вартості сільгосптоварів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг)».

Згідно з

наказом № 8 деякі зміни внесено і до Порядку № 166 з метою приведення його у відповідність до норм чинної з 1 січня 2009 року нової редакції ст. 81 Закону про ПДВ. Зокрема, викладено в новій редакції додаток 4 до Порядку № 166 «Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ», що подається в разі виправлення помилки, допущеної у спеціальній декларації, поданій за формою в редакції наказу № 8.

Неважко помітити, що нову форму скороченої декларації розроблено ДПАУ на основі колишньої форми, зі зміною, доповненням та вилученням її окремих рядків. Розглянемо новації за порядком.

 

Вступна частина

Насамперед зауважимо, що нову форму скороченої декларації з ПДВ з повним правом можна називати суто сільськогосподарською. Як відомо, спецрежим ПДВ, установлений

ст. 81 Закону про ПДВ, на переробні підприємства не поширюється. З урахуванням цього, а також зважаючи на вилучення пп. 11.21 та 11.29 ст. 11 Закону про ПДВ, цілком зрозумілий мотив змін у назві рядків 0131 — 0133, в яких слід проставляти позначку (х) для відповідної сфери діяльності: сільське господарство, лісове господарство, рибальство.

У спеціальному полі для позначок після згаданих рядків передбачено два рядки для зазначення

питомої ваги (у відсотках) вартості сільгосптоварів (послуг) у вартості всіх товарів (послуг). Цей показник так званої «сільгосп-частки» проставляється в рядку:

— «

ПВ», якщо його обчислено з розрахунку сукупної вартості товарів (послуг), поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних періодів. Отже, при поданні декларації за січень 2009 року до розрахунку питомої ваги беруться постачання за період з лютого 2008 року по січень 2009 року включно;

— «

ПВН», у разі обчислення новоствореним сільськогосподарським підприємством. Нагадаємо: згідно з п.п. 29.1 Положення № 79 для новоствореного сільгосппідприємства, зареєстрованого як суб'єкт спецрежиму оподаткування, від дати державної реєстрації такого підприємства до закінчення дванадцяти календарних місяців, наступних за датою державної реєстрації такого підприємства, питома вага сільськогосподарських товарів (послуг) розраховується за результатами кожного звітного податкового періоду (місяця). На сьогодні таким звітним місяцем є січень 2009 року.

Розрахунок питомої ваги проводиться в

додатку 3 до скороченої декларації з ПДВ, що подається разом з декларацією, про що в ній робиться відмітка в нововведеному рядку до розділу III «Розрахунки за звітний період».

Пункт 5.1 Порядку № 166

зазначає: платники, які зареєстровані суб'єктами спецрежиму оподаткування не менше 12 послідовних звітних податкових періодів, розраховують питому вагу за визначеною формулою. Вважаємо за необхідне уточнити принаймні два моменти.

Перший.

Дванадцятимісячний період слід відлічувати від дати держреєстрації сільгосппідприємства, а не від дати набуття статусу спецрежимного платника ПДВ.

Другий стосується формули розрахунку. Оскільки у 2008 році операції з поставки сільгосптоваровиробниками таких сільгосптоварів, як

молоко та м'ясо в живій вазі, переробним підприємствам, підлягали відображенню в загальній декларації, то, крім даних зі спецдекларацій, до чисельника формули повинні братися і обсяги поставок за зазначеними операціями. Інакше буде занижено показник «сільгосп-частки».

Нову форму скороченої декларації з ПДВ уже

не може бути подано фізичними особами, а також від імені спільної діяльності.

 

Розділ I «Податкові зобов'язання»

Згідно з

абз. 3 п. 5.5 Порядку № 166 рядки 6 і 7 у скороченій декларації не заповнюються, оскільки податкові зобов'язання, що виникають при імпорті товарів та послуг, отриманих від нерезидента на митній території України, не належать до зобов'язань, пов'язаних з поставкою сільгосптоварів (послуг). У колонках А і Б у цих рядках проставлено знак «х». Згідно з п. 5.2 Порядку № 166 таким знаком позначають рядки, що не заповнюються платником, оскільки мають інформаційний характер.

Фактично з тією ж мотивацією знак «х» з'явився і в

рядку 8.2: оскільки податкові зобов'язання, що виникають при імпорті товарів, не належать до зобов'язань, пов'язаних з поставкою сільгосптоварів (послуг) (абз. 6 п. 5.6 Порядку № 166).

Протилежні зміни внесено до

рядків 8, 8.1 і 8.4: у них такий знак вилучено, отже, вони підлягають заповненню.

Крім того, назву

рядка 8 викладено в іншому формулюванні, основна суть змін якого полягає у вилученні з колишньої редакції слів «на підставі попередніх звітних періодів». Звідси можна зробити висновок, що за цим рядком відображається коригування податкових зобов'язань за операціями не лише попередніх, але і звітного періодів. Нагадаємо: у разі заповнення цього рядка обов'язковим є подання додатка 1 до декларації (скороченої).

 

Розділ II «Податковий кредит»

У загальному порядку бюджетного невідшкодування спецрежимним платникам сільгосп-ПДВ сум перевищення податкового кредиту над податковими зобов'язаннями (тобто від’ємного значення ПДВ за декларацією) є виняток. При вивезенні сільгосптоварів (супутніх послуг) у митному режимі

експорту сільгосппідприємство — виробник таких товарів (послуг) має право на бюджетне відшкодування ПДВ, сплаченого (нарахованого) постачальникам товарів (послуг), вартість яких включається до складу виробничих чинників. Таке відшкодування здійснюється в загальному порядку (п. 81.4 Закону про ПДВ). Можна зауважити, що скористатися цією нормою зможуть не всі сільгосппідприємства — спецрежимники ПДВ. Підпунктом 5.12.1 Порядку № 166 установлено, що не мають права на отримання бюджетного відшкодування та подання Розрахунку суми бюджетного відшкодування (додаток 3 до загальної декларації) особи, які:

— були зареєстровані як платники цього податку менше ніж 12 календарних місяців до місяця, за результатами якого подається заява на бюджетне відшкодування (крім нарахування податкового кредиту в результаті придбання або спорудження (будівництва) основних фондів за рішенням КМУ);

— мали обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менше, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (крім нарахування податкового кредиту в результаті придбання або спорудження (будівництва) основних фондів);

— не провадили діяльність протягом останніх дванадцяти календарних місяців.

Це ж зазначено і в самій формі зазначеного Розрахунку.

Для реалізації цієї законодавчої норми про

експортні операції сільгосппідприємств до загальної та скороченої форми декларацій уведено новий рядок 16.5. У скороченій декларації показник для заповнення колонки Б рядка 16.5 визначається за наведеною в ньому формулою: сума значень рядків (10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 12.5 + 16.1 (+ або -) + 16.2 (+ або -) + 16.3 + 16.4 (+ або -)) колонки Б) х (значення рядка 2.1 колонки А : суму значень рядків (5 + 8 (+ або -) + 91) колонки А). Тобто податковий кредит, пов'язаний з експортними операціями, визначається за питомою вагою таких операцій у загальному обсязі поставок на митній території України (рядок 5), з урахуванням коригувань (рядок 8), а також поставок послуг за межами митної території України або послуг, місце поставки яких визначене відповідно до п. 6.5 Закону про ПДВ за межами митної території України (рядок 91).

При від’ємному

значенні знаменника, розрахованого згідно з попереднім абзацом, отриманий показник в рядку 16.5 не відображається (абз. 13 п. 5.8 Порядку № 166).

Подальше використання показника за рядком 16.5 таке:

— у

спецдекларації згідно з наведеною в самому рядку 16 формулою у визначенні цього підсумкового рядка він бере участь зі знаком «-» (мінус), тим самим зменшуючи податковий кредит;

одночасно він переноситься до загальної декларації з відображенням у рядку 16.5, що враховується в підсумковому рядку 16 уже зі знаком «+» (плюс), тим самим збільшуючи податковий кредит, який, як уже раніше зазначалося, підлягає бюджетному відшкодуванню в загальному порядку.

Взаємозв'язок між загальною та спеціальною деклараціями в частині одночасного відображення показників установлено і за

рядком 16.3, який в обох формах називається «Часткове використання в операціях сільськогосподарського виробництва». При цьому в загальній декларації показник за ним приймається зі знаком «-» (мінус), тобто до зменшення податкового кредиту, а в спеціальній — зі знаком «+» (плюс) — до збільшення.

У рядку 16.3 відображається коригування, пов'язане з використанням раніше придбаних товарів (послуг), основних фондів частково для виготовлення сільськогосподарських товарів (послуг), а частково для інших (

абз. 5 п. 5.8 Порядку № 166).

При цьому далі зазначено, що таке коригування проводиться виходячи із залишкової вартості основних фондів та вартості залишків товарів, що використовуються або підлягають використанню в сільгоспвиробництві, відповідно до частки використання таких товарів (послуг), основних фондів в операціях сільгоспвиробництва та в інших операціях, але не нижче за питому вагу вартості сільгосптоварів (послуг), розраховану відповідно до вимог

п. 81.6 Закону про ПДВ:

— у разі зміни напряму використання товарів (послуг), основних фондів з іншої діяльності на діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства;

— при реєстрації сільгосппідприємства як суб'єкта спецрежиму оподаткування.

У процитованій нормі

абз. 5 п. 5.8 Порядку № 166 звертаємо увагу на те, що коригування за рядком 16.3 проводиться лише у випадках, якщо розподіл податкового кредиту здійснюється у звітному періоді за раніше придбаними товарами (послугами), основними фондами.

Якщо розподіл сплаченого (нарахованого) податкового кредиту, пов'язаного з товарами (послугами), основними фондами, що частково використовуються в сільгоспвиробництві, а частково — в інших операціях проводиться в

тому самому звітному періоді, в якому здійснювалося їх придбання та виготовлення, то розподілені суми включаються до рядків 10, 12, 13 і довідково відображаються в рядках 101, 121, 131скороченої декларації (абз. 3 і 4 п.п. 5.7.1 Порядку № 166).

Новацією є і те, що тепер колонка А за

рядками 16, 16.1, 16.4 (останній призначено для відображення коригування податкового кредиту в інших випадках (колишній рядок 16.3)) уже підлягає заповненню, у них знак «х» відсутній. Обсяги придбання (колонка А) не заповнюються лише за рядком 16.5.

Метаморфоза з назвою рядка 16 аналогічна зміні назви рядка 8: у ній також вилучені слова «

на підставі попередніх звітних періодів». Звідси випливає аналогічний висновок: за цим рядком відображається коригування податкового кредиту за операціями не тільки попередніх, а і звітного періодів.

При заповненні рядка 16 (

крім рядка 16.5) обов'язковим є подання додатка 1 до податкової декларації (скороченої), який заповнюється в розрізі контрагентів та податкових накладних (абз. 1 п. 5.8 Порядку № 166).

 

Розділ III «Розрахунки за звітний період»

Відразу зауважимо, що нова редакція цього розділу вже

не містить колишніх рядків 19 — 24, що є несподіваним «сюрпризом» від ДПАУ. Це, зокрема, означає, що нова форма спецдекларації не передбачає колишнього порядку перенесення від’ємного значення податкового кредиту, на суму якого в колишній формі декларації було можливо зменшити податкові зобов'язання в майбутніх звітних періодах.

Неважко зрозуміти, що звітність за цією формою з вибіркою даних із

рядка 18.1 «сума ПДВ, яка в поточному звітному періоді підлягає відображенню на особовому рахунку платника і повністю залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства», тобто без урахування «втраченого» податкового кредиту створює ілюзію різкого збільшення державної допомоги сільгосппідприємствам.

По правді кажучи, зміни в

Законі про ПДВ у частині вилучення з нього загальновідомих п.п. 6.2.6 та пп. 11.21 і 11.29 та встановлення нового спецрежиму згідно зі ст. 81не провіщало таких радикальних змін у методології податкової звітності з ПДВ. Адже як і колишній, так і нинішній спецрежим ПДВ, відповідно не передбачав раніше і не передбачає зараз бюджетного відшкодування ПДВ (за винятком експортних операцій, про які зазначалося раніше): якщо сума ПДВ, сплачена (нарахована) сільгосппідприємством постачальнику на вартість виробничих чинників, перевищує суму податку, нараховану за операціями з поставки сільгосптоварів (послуг), то різниця між такими сумами не підлягає бюджетному відшкодуванню (п. 81.3 Закону про ПДВ).

Якщо раніше

суми від’ємного значення ПДВ, що відображалися в рядку 24 колишньої форми спецдекларації, приймалися у зменшення податкових зобов'язань майбутніх звітних періодів з відображенням їх за рядком 22, то в новій формі спецдекларації такий механізм відображення відсутній, що свідчить про широке розуміння ДПАУ бюджетного відшкодування — тепер не передбачено не тільки відшкодування на рахунок в банку, а й у зменшення майбутніх податкових зобов'язань.

Щоправда, є один виняток із цього загального правила. Згідно з

п.п. 5.13.2 Порядку № 166 суми ПДВ, відображені сільгосптоваровиробниками за рядком 24 спецдекларації за останній податковий період 2008 року, включаються зі знаком «-» (мінус) до рядка 8.4 нової форми спецдекларації.

Ні для кого не секрет, що через специфіку сільгоспвиробництва (особливо рослинництва) у першій половині календарного року для сільгосппідприємств можна сказати

характерна ситуація щомісячного наростання від’ємного значення податкового кредиту, пов'язаного з придбанням виробничих чинників, — ПММ, насіння та посадкового матеріалу, мінеральних добрив тощо.

Втрата від’ємного значення ПДВ попередніх звітних періодів

цілком прогнозовано викличе негативний резонанс серед сільгосппідприємств — спецрежимників ПДВ. Незважаючи на те що їх податкові зобов'язання не підлягають перерахуванню до бюджету, це аж ніяк не безневинно. Одна справа акумулювати на спецрахунках тільки перевищення суми податкових зобов'язань над сумою податкового кредиту з урахуванням від’ємного значення попереднього звітного місяця, інша — величину податкових зобов'язань, зменшену лише на суму податкового кредиту звітного місяця. Адже в цьому випадку сільгосппідприємству треба буде резервувати додаткові кошти для, так би мовити, «подвійної» сплати суми ПДВ. Уперше — постачальнику при придбанні виробничих чинників, другий — через згодом зниклих із спецдекларації відповідних сум податкового кредиту (у вигляді від’ємного значення ПДВ) самому собі, при перерахуванні коштів з поточного рахунка на спеціальний.

До того ж такі кошти набувають статусу

спецрежимних. І хоча порядок цільового використання сум сільгосп-ПДВ сьогодні регламентовано менш жорстко (без уточнення минулої конкретизації призначення, наприклад, на розвиток тваринництва і птахівництва (п. 11.21) та придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення (п. 11.29)), як раніше, проте, вони не перестають бути цільовими. Нараховані сільгосппідприємством на вартість поставлених ним сільгосптоварів (послуг), повністю залишаються у розпорядженні таких сільгосппідприємств для відшкодування сум податку, сплачених (нарахованих) постачальникам на вартість виробничих чинників, а за наявності залишку таких сум податку — для інших виробничих цілей (ст. 81.2 Закону про ПДВ, абз. 4 п. 1.2 Порядку № 166).

Урешті-решт упевнено говорити про можливі негативні наслідки такого нововведення можна буде лише тоді, коли стане ясно, чи має намір ДПАУ регламентувати та контролювати порядок відкриття та ведення відповідних спецрахунків. Адже законодавством не встановлено вимогу про їх наявність стосовно нового спецрежиму сільгосп-ПДВ. Узагалі на сьогодні поки що відсутня будь-яка інформація щодо цього, навіть у «найсвіжішому»

листі ДПАУ від 04.02.2009 р. № 2095/7/16-1116 (див. на с. 5 цього номера газети).

 

Результат ПДВ-звітності включається до податково-прибуткового обліку

Незвично бачити в назві

рядка 18.2 скороченої декларації з ПДВ слова «валові витрати» з термінології податкового обліку з податку на прибуток. Причому тут ДПАУ проявила дивну забудькуватість: у рядку 18.1 щодо позитивного значення не міститься нагадування про включення їх до валових доходів.

Як відомо,

п.п. 4.2.1 Закону про податок на прибуток установлено порядок віднесення до валових доходів платника, зареєстрованого суб'єктом спецрежиму сільгосп-ПДВ, позитивної різниці між сумами ПДВ, нарахованими на ціну поставлених ним сільгосптоварів протягом звітного або тих, що передують звітному, періодів, і сумами ПДВ, сплаченими (нарахованими) ним протягом звітного періоду на ціну виробничих чинників.

У зворотній ситуації, тобто при

від’ємному значенні, визначеному за спецдекларацією з ПДВ, така різниця підлягає включенню до складу валових витрат (п.п. 5.3.3 Закону про податок на прибуток).

Звертаємо увагу, що це стосується лише сільгосппідприємств — платників податку на прибуток і не поширюється на платників ФСП та єдиного податку.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі