Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Нові ставки внесків до фондів соцстрахування

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2009/№ 6
Друк
Стаття

Нові ставки внесків до фондів соцстрахування

 

Під впливом світової фінансової кризи збільшилася кількість безробітних і в Україні. З метою захисту населення на випадок безробіття законодавці прийняли Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» від 25.12.2008 р. № 799-VI (с. 5). Аналізу найважливіших положень цього закону і присвячено цю статтю.

Тетяна Онищенко, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» від 25.12.2008 р. № 799-VI

(далі — Закон № 799) унесено зміни до деяких законів, а саме:

Закону ВР УРСР «Про зайнятість населення» від 01.03.91 р. № 803-XII;

— Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14.01.98 р. № 16/98- ВР;

— Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III

(далі — Закон № 1533);

— Закону України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування» від 11.01.2001 р. № 2213-III

(далі — Закон № 2213) ;

— Закону України «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 22.02.2001 р. № 2272-III

(далі — Закон № 2272) ;

— Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV;

— Закону ВР УРСР «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90 р. № 509-XII;

— Закону України «Про особисте селянське господарство» від 15.05.2003 р. № 742-IV.

Проаналізувавши текст

Закону № 799, робимо висновок, що найбільш важливою інформацією для бухгалтера підприємства є об’єкт обкладення внесками до соціальних фондів та ставка внесків, які цим законом якраз змінено.

Насамперед зупинимося на ставках внесків до соціальних фондів

із заробітної плати працівників.

Наведемо в табличній формі старі та нові ставки внесків

із заробітної плати працівників.

Прийняті скорочення:

Пф — Пенсійний фонд;

Фтвп — Фонд страхування з тимчасової втрати працездатності;

Фб — Фонд страхування на випадок безробіття;

Фнв — Фонд страхування від нещасних випадків на виробництві.

 

Ставки внесків до фондів соціального страхування із заробітної плати найманих працівників

 

До 13.01.2009 р.

З 13.01.2009 р.

 

Пф

Фтвп

Фб

Фнв

Пф

Фтвп

Фб

Фнв

Нарахування

33,2 %

1,5 %

1,3 %

Тариф

33,2 %

1,4 %

1,6 %

Тариф

Утримання

2 %

0,5 %; 1 %

0,5 %

2 %

0,5 %; 1 %

0,6 %

 

Згідно зі змінами, унесеними

Законом № 799 до Закону № 2213, змінилася ставка внеску із заробітної плати в частині нарахувань до Фонду з тимчасової втрати працездатності (зменшилася з 1,5 % до 1,4 % ), до Фонду страхування на випадок безробіття (збільшилася з 1,3 % до 1,6 %), до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві (зменшився розмір тарифу); у частині утримання — до Фонду страхування на випадок безробіття (збільшилася з 0,5 % до 0,6 % ).

Нагадаємо: відповідно до

п. 4.2 Інструкції про порядок перерахування, обліку і витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань від 12.07.2007 р. № 36, робочі органи виконавчої дирекції Фонду повинні в місячний строк після встановлення Верховною Радою України нових розмірів страхових тарифів повідомити страхувальника про віднесення його до класу професійного ризику виробництва, якому відповідає його основний вид економічної діяльності, та розмір страхового тарифу шляхом відправлення йому нового повідомлення встановленої форми.

Слід зазначити, що розміри страхових тарифів зменшилися на 0,1 відсоткового пункту. Нові розміри страхових тарифів має бути доведено до відома страхувальників.

Звертаємо увагу:

Закон № 799 набув чинності з 13.01.2009 р. Тому при нарахуванні заробітної плати за січень 2009 року бухгалтерам доведеться до суми зарплати за робочі дні по 12 січня включно застосовувати старі ставки внесків до соціальних фондів, а із суми зарплати за робочі дні з 13 січня застосовувати нові ставки внесків до соціальних фондів.

Слід зауважити, що згідно з

п. 2 Прикінцевих положень Закону № 799 дію ст. 5 Закону № 1533 припинено до 01.01.2011 р. Нагадаємо, що згідно зі ст. 5 Закону № 1533 страхуванню на випадок безробіття не підлягали:

— працюючі особи, які отримують або мають право на призначення пенсії за віком, зокрема на пільгових умовах, пенсії за вислугу років, а також особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку;

— іноземці та особи без громадянства, які тимчасово працюють за наймом в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Тепер заробітна плата зазначених вище осіб, нарахована з дати набуття чинності

Законом № 799, підлягає обкладенню внеском до Фонду страхування на випадок безробіття, тобто з її суми утримується внесок до Фонду страхування на випадок безробіття в розмірі 0,6 % від заробітної плати.

Слід зауважити, що згідно з новою редакцією

п. 3 ст. 17 Закону № 1533 страхувальники зобов’язані перераховувати внески до Фонду страхування на випадок безробіття одночасно з виплатою зарплати (у тому числі авансу).

Щодо порядку

оподаткування перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомоги по тимчасовій непрацездатності, то він залишився тим самим, тобто нарахування до Пенсійного фонду на ці виплати становлять 33,2 %, утримання до Пенсійного фонду — 2 % та податок з доходів фізичних осіб — 15 %.

Окремо зупинимося на порядку оподаткування винагороди, що виплачується фізичним особам за виконані роботи (надані послуги)

за договорами цивільно-правового характеру.

Залишилося незмінним те, що винагорода фізичній особі за виконання

роботи за договорами цивільно-правового характеру обкладається внесками до Пенсійного фонду (33,2 % — нарахування, 2 % — утримання) та податком з доходів фізичних осіб (15 %). Винагорода фізичній особі за надані послуги за договорами цивільно-правового характеру обкладається податком з доходів фізичних осіб (15 %).

Із дня набуття чинності

Законом № 799 на суми винагороди фізичним особам за виконані роботи (надані послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, роботодавці, фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності та інші особи (уключаючи юридичних осіб), які використовують працю фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру, зобов’язані нараховувати внесок до Фонду страхування на випадок безробіття.

Річ у тім, що

Законом № 799 унесено зміни до ст. 1 Закону № 1533, згідно з якими до застрахованих осіб додатково віднесено:

особи, які виконують роботи (надають послуги) згідно з цивільно-правовими договорами;

— військовослужбовці Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, внутрішніх військ, військ цивільної оборони, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної спеціальної служби транспорту, особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів внутрішніх справ, особи начальницького складу податкової міліції, а також особовий склад воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань), створених відповідно до законодавства на постійній основі (далі — військовослужбовці), крім військовослужбовців строкової служби.

Щодо таких застрахованих осіб, як військовослужбовці, платником внеску до Фонду страхування на випадок безробіття зазначено їх роботодавця, а саме: військові частини Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, внутрішніх військ, військ цивільної оборони, інші військові формування, утворені відповідно до законів України, які виплачують грошове забезпечення, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна спеціальна служба транспорту, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, органи внутрішніх справ та податкової міліції, а також воєнізовані аварійно-рятувальні служби (формування), створені відповідно до законодавства на постійній основі (далі — військові формування). Так-от, згідно з

п. 4 розділу II Прикінцевих положень Закону № 799 такі військові формування починають сплачувати страхові внески до Фонду страхування на випадок безробіття з 1 січня 2010 року. Утримання внеску до Фонду страхування на випадок безробіття із грошового забезпечення військовослужбовців треба здійснити за ставкою 0,6 % починаючи з 13.01.2009 р.

Повернемося до обкладення внесками до Фонду страхування на випадок безробіття суми винагороди, що виплачується фізичним особам за виконані роботи (надані послуги) за договорами цивільно-правового характеру.

Для цього в табличній формі наведемо положення

Закону № 1533 та Закону № 2213 щодо платника внеску, об’єкта та ставки внеску до Фонду страхування на випадок безробіття.

 

Платник

Об’єкт обкладення (ст. 19 Закону № 1533)

Об’єкт обкладення та ставка (п. 2 ст. 1 Закону № 2213)

1

2

3

Роботодавці — власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними органи та фізичні особи, які використовують найману працю

Розмір страхових внесків установлюється у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими згідно із Законом України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР, виплату доходу (прибутку) фізичним особам за виконання робіт (послуг) за договорами цивільно-правового характеру, які підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб

Ставку внеску до Фонду страхування на випадок безробіття встановлено в розмірі 1,6 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. №108-95-ВР, виплату доходу (прибутку) за договорами цивільно-правового характеру та підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб

Наймані працівники

Розмір страхових внесків установлюється у відсотках до суми оплати праці, яка включає основну і додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб

0,6 % від суми оплати праці, що включає основну і додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб

Юридичні та фізичні особи, які використовують працю фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру

Розмір страхових внесків встановлюється у відсотках до сум оподатковуваного доходу (прибутку)

2,2 % від суми витрат на виплату доходу (прибутку)

 

Із наведених положень випливає: на винагороди, що виплачуються фізичним особам за виконані роботи (надані послуги) за договорами цивільно-правового характеру, внесок до Фонду страхування на випадок безробіття тільки нараховується, тобто утримання із сум такої винагороди до зазначеного фонду не проводяться. Це випливає з того, що як платників фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) за договорами цивільно-правового характеру, не зазначено.

Підприємства, установи, організації, а також фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників, згідно з

п. 2 ст. 1 Закону № 2213 зобов’язані включати до об’єкта обкладення внесками до Фонду страхування на випадок безробіття суму виплат доходу (прибутку) за договорами цивільно-правового характеру фізичним особам, що підлягає обкладенню податком з доходів фізичних осіб. При цьому ставку для внеску до Фонду страхування на випадок безробіття зазначено в розмірі 1,6 %.

У зв’язку з цим не зовсім зрозуміле зазначення як страхувальників, які повинні сплачувати 2,2 % від суми витрат на виплату доходу (прибутку), юридичних осіб, які використовують працю фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру. Адже роботодавців, які, крім праці найманих осіб, використовують і працю фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру, уже вказано як платників. Більше того, для них до об’єкта оподаткування додано суми

виплат доходу (прибутку) за договорами цивільно-правового характеру фізичним особам, що підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб.

Щодо фізичних осіб (у тому числі приватних підприємців), які використовують працю фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру і які зобов’язані сплачувати внесок до Фонду страхування на випадок безробіття в розмірі 2,2 % від суми витрат на виплату доходу (прибутку), то йдеться, найімовірніше, про фізичних осіб, які взагалі не використовують працю найманих осіб, а використовують тільки працю фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру.

Варто зауважити, що, на жаль, у тексті змін до

Закону № 1533 та до Закону № 2213 можна побачити й інші нестикування.

Так, наприклад, із

частини 4 ст. 6 Закону № 1533 цілком закономірно вилучили слова «особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами».

Нагадаємо стару редакцію

частини 4 ст. 6 Закону № 1533: «особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, особи, які виконують роботи (послуги) за цивільно-правовими договорами, мають право на забезпечення згідно із Законом № 1533 за умови сплати страховику страхових внесків».

Така зміна цілком закономірна, адже особи, які виконують роботи (послуги) за цивільно-правовими договорами, згідно з внесеними

Законом № 799 змінами є застрахованими особами, на користь яких в обов’язковому порядку мають проводиться перерахування внесків до Фонду страхування на випадок безробіття.

Разом із тим у

п. 3 ст. 1 Закону № 2213 осіб, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, з числа осіб, що добровільно сплачують внесок до Фонду страхування на випадок безробіття, не виключено.

Сподіваємося, що відповідні зміни до нормативно-правових актів, а також роз’яснення офіційних органів щодо порядку застосування норм Закону № 779 не змусять на себе чекати, про що ми негайно повідомимо наших читачів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі