Теми статей
Обрати теми

Індексація грошових доходів громадян: правила проведення

Редакція ПБО
Стаття

Індексація грошових доходів громадян: правила проведення

 

Індексація — це встановлений законом механізм підвищення грошових доходів громадян, що дає можливість частково або повністю відшкодувати їм подорожчання споживчих товарів та послуг. У цій статті докладно розглянемо порядок індексації заробітної плати працівників підприємства, а також податковий та бухгалтерський облік сум індексації.

Тетяна ОНИЩЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КпАП

— Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон № 491

— Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV.

Закон про держбюджет

-2009 — Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26.12.2008 р. № 835-VI.

Порядок № 1078

— Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.

 

Хто зобов’язаний проводити індексацію і яка відповідальність за її непроведення?

Індексацію зобов’язані проводити всі роботодавці, у тому числі фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників. Про це зазначено в

п. 1 Порядку № 1078, а також у листі Мінпраці від 06.09.2007 р. № 556/13/155-07 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 83).

Слід мати на увазі, що проведення індексації не залежить від того, чи своєчасно виплачується працівникам заробітна плата.

Відповідно до

ст. 15 Закону № 491 за порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення винні особи притягуються до відповідальності згідно із законом. Сьогодні посадових осіб підприємств та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності за порушення трудового законодавства, до якого належить непроведення індексації, може бути притягнуто до адміністративної відповідальності на підставі ст. 41 КпАП. На зазначених осіб може бути накладено штраф у розмірі від 15 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 255 до 850 грн.).

Протоколи про адміністративне правопорушення складаються посадовими особами Державного департаменту нагляду за дотриманням законодавства про працю та територіальних державних інспекцій праці. Після оформлення та підписання протоколу формується справа про адміністративне правопорушення для направлення до суду. І лише судом може бути винесено постанову про накладення адміністративного штрафу згідно зі

ст. 41 КпАП.

 

Які підстави для проведення індексації?

Згідно зі

ст. 4 Закону № 491 індексація грошових доходів населення проводиться в разі, якщо величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлено в розмірі 101 %.

Індекс споживчих цін —

показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Індекс споживчих цін обчислюється Держкомстатом та публікується в офіційних періодичних виданнях не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

Дохід індексують у межах прожиткового мінімуму, установленого для відповідних соціальних та демографічних груп населення.

Зарплату індексують у межах

прожиткового мінімуму на працездатну особу. З 1 січня 2009 року прожитковий мінімум на працездатну особу згідно із Законом про держбюджет-2009 становить 669 грн. Якщо зарплата менше прожиткового мінімуму для працездатної особи, то її суму індексують повністю, якщо дорівнює або перевищує — індексують суму, що дорівнює прожитковому мінімуму на працездатну особу.

 

Як визначається базовий місяць?

Базовий місяць визначається для кожного працівника окремо.

Базовим місяцем для розрахунку індексу споживчих цін наростаючим підсумком може бути:

— місяць прийняття працівника на роботу;

— місяць підвищення мінімальної зарплати, якщо воно супроводжується фактичним підвищенням доходу працівника;

— місяць підвищення зарплати (не пов’язаного з підвищенням мінімальної заробітної плати).

Індексацію в базовому місяці не проводять. Індекс споживчих цін наростаючим підсумком розраховують з місяця, наступного за базовим. Дохід індексується з урахуванням чергового перевищення порога індексації через місяць після такого перевищення.

При підвищенні зарплати місяць такого підвищення буде базовим при дотриманні таких умов:

— сума підвищення зарплати більше суми можливої індексації;

— підвищення зарплати відбувається за рахунок збільшення її постійних складових, зокрема, установлення доплат, надбавок, а також збільшення розміру премій, пов’язаних з виконанням виробничих завдань та функцій.

При індексації зарплати працівників, які перебувають на відрядній системі оплати праці, базовим місяцем слід вважати місяць підвищення відрядних розцінок. Збільшення заробітку кожний місяць через більший виробіток підвищенням вважатися не може (див.

лист Мінпраці від 15.03.2007 р. № 15/10/136-07 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 82).

Якщо зарплата працівника зменшилася, такий місяць базовим вважати не можна (див.

лист Мінпраці від 15.03.2007 р. № 15/10/136-07 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 82).

Також не є базовим місяць підвищення грошових доходів працівника у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника, оскільки таке підвищення має тимчасовий характер. Тому в цьому випадку індексація здійснюється на загальних підставах. (див.

лист Мінпраці від 14.02.2007 р. № 9/10/136-07 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 63).

У разі ж, якщо працівника було переведено на іншу посаду при цьому в нього було збільшено посадовий оклад, місяць такого підвищення можна вважати базовим, якщо сума підвищення посадового окладу більша, ніж передбачено індексацією (див.

лист Мінпраці від 26.10.2007 р. № 9047/0/14-07/10).

 

Який порядок обчислення індексу споживчих цін наростаючим підсумком?

Обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення проводиться наростаючим підсумком, починаючи з місяця набуття чинності

Законом № 491 (тобто з березня 2003 року) до перевищення індексом 101 %. Для проведення подальшої індексації розрахунок індексу споживчих цін наростаючим підсумком починається заново з місяця, наступного за місяцем, в якому індекс споживчих цін перевищив поріг індексації.

Індексація доходів здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін. Офіційне опублікування індексу споживчих цін наростаючим підсумком відбувається до 10 числа місяця, наступного за звітним. Наприклад, якщо індекс інфляції наростаючим підсумком перевищив 101 % у листопаді 2008 року, то індексувати з урахуванням цього індексу потрібно доходи за січень 2009 року.

Наведемо порядок розрахунку величини приросту індексу споживчих цін для проведення індексації, якщо базовим місяцем є грудень 2007 року, у табл. 1.

 

Таблиця 1

Місяць

Індекси, опубліковані Держкомстатом, %

Індекси наростаючим підсумком, %

Величина приросту індексу для проведення індексації, %

1

2

3

4

2007 рік:

Грудень

базовий місяць

2008 рік:

Січень

102,9

102,9

Лютий

102,7

102,7

Березень

103,8

103,8

2,9

Квітень

103,1

103,1

5,7 (1,029 x 1,027 x 100 - 100)

Травень

101,3

101,3

9,7 (1,029 x 1,027 x 1,038 x 100 - 100)

Червень

100,8

100,8

13,1 (1,029 x 1,027 x 1,038 x 1,031 x 100 - 100)

Липень

99,5

100,3 (1,008 x 0,995 x 100)

14,6 (1,029 x 1,027 x 1,038 x 1,031 x 1,013 x 100 - 100)

Серпень

99,9

100,2 (1,008 x 0,995 x 0,999 x 100)

14,6

Вересень

101,1

101,3 (1,008 x 0,995 x 0,999 x 1,011 x 100)

14,6

Жовтень

101,7

101,7

14,6

Листопад

101,5

101,5

16,1 (1,029 x 1,027 x 1,038 x 1,031 x 1,013 x 1,013 x 100 - 100)

Грудень

102,1

102,1

18,0 (1,029 x 1,027 x 1,038 x 1,031 x 1,013 x 1,013 x 1,017 x 100 - 100)

2009 рік:

Січень

 

 

19,8 (1,029 x 1,027 x 1,038 x 1,031 x 1,013 x 1,013 x 1,017 x 1,015 x 100 - 100)

 

Щоб полегшити роботу бухгалтерам, наша редакція щомісячно публікує вже розраховані величини приросту індексу споживчих цін для проведення індексації для кожного базового місяця.

Далі в табл. 2 наведемо узагальнюючу таблицю індексів споживчих цін наростаючим підсумком, які було опубліковано у 2008 році, для проведення індексації доходів громадян у кожному з календарних місяців 2008 року.

 

Таблиця 2

Базовий місяць

Період індексації

Місяць

Індекс інфляції

2008 рік

2003 рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Лютий

101,1

66,5

70,0

74,9

79,6

86,5

92,2

94,7

94,7

94,7

94,7

97,3

100,6

Березень

101,1

64,7

68,1

73,0

77,7

84,4

90,1

92,6

92,6

92,6

92,6

95,1

98,4

Квітень

100,7

63,6

67,0

71,8

76,5

83,2

88,9

91,3

91,3

91,3

91,3

93,8

97,1

Травень

100,0

63,6

67,0

71,8

76,5

83,2

88,9

91,3

91,3

91,3

91,3

93,8

97,1

Червень

100,1

63,4

66,8

71,7

76,3

83,0

88,7

91,1

91,1

91,1

91,1

93,6

96,9

Липень

99,9

63,6

67,0

71,8

76,5

83,2

88,9

91,3

91,3

91,3

91,3

93,8

97,1

Серпень

98,3

66,3

69,8

74,8

79,5

86,3

92,1

94,6

94,6

94,6

94,6

97,1

100,4

Вересень

100,6

65,4

68,8

73,7

78,4

85,2

90,9

93,4

93,4

93,4

93,4

95,9

99,3

Жовтень

101,3

63,2

66,7

71,5

76,1

82,8

88,5

90,9

90,9

90,9

90,9

93,4

96,7

Листопад

101,9

60,2

63,6

68,3

72,8

79,4

85,0

87,4

87,4

87,4

87,4

89,8

93,0

Грудень

101,5

57,8

61,1

65,8

70,3

76,8

82,2

84,6

84,6

84,6

84,6

87,0

90,2

2004 рік

Січень

101,4

55,6

58,9

63,5

67,9

74,3

79,7

82,1

82,1

82,1

82,1

84,4

87,6

Лютий

100,4

55,0

58,3

62,9

67,3

73,6

79,0

81,3

81,3

81,3

81,3

83,7

86,8

Березень

100,4

54,4

57,6

62,2

66,6

72,9

78,3

80,6

80,6

80,6

80,6

83,0

86,1

Квітень

100,7

53,3

56,6

61,1

65,5

71,7

77,1

79,4

79,4

79,4

79,4

81,7

84,8

Травень

100,7

52,3

55,5

60,0

64,3

70,5

75,8

78,1

78,1

78,1

78,1

80,4

83,5

Червень

100,7

51,2

54,4

58,9

63,2

69,4

74,6

76,9

76,9

76,9

76,9

79,2

82,2

Липень

100,0

51,2

54,4

58,9

63,2

69,4

74,6

76,9

76,9

76,9

76,9

79,2

82,2

Серпень

99,9

51,4

54,6

59,0

63,3

69,5

74,8

77,1

77,1

77,1

77,1

79,4

82,4

Вересень

101,3

49,4

52,6

57,0

61,2

67,4

72,5

74,8

74,8

74,8

74,8

77,1

80,1

Жовтень

102,2

46,2

49,3

53,6

57,8

63,8

68,8

71,0

71,0

71,0

71,0

73,3

76,2

Листопад

101,6

43,9

46,9

51,2

55,3

61,2

66,2

68,3

68,3

68,3

68,3

70,5

73,4

Грудень

102,4

40,5

43,5

47,7

51,6

57,4

62,3

64,4

64,4

64,4

64,4

66,5

69,4

2005 рік

Січень

101,7

38,2

41,1

45,2

49,1

54,8

59,6

61,6

61,6

61,6

61,6

63,7

66,5

Лютий

101,0

36,8

39,7

43,8

47,7

53,3

58,0

60,1

60,1

60,1

60,1

62,1

64,9

Березень

101,6

34,7

37,5

41,5

45,3

50,8

55,5

57,5

57,5

57,5

57,5

59,6

62,3

Квітень

100,7

33,8

36,6

40,5

44,3

49,8

54,5

56,5

56,5

56,5

56,5

58,5

61,2

Травень

100,6

33,0

35,8

39,7

43,5

48,9

53,5

55,5

55,5

55,5

55,5

57,5

60,2

Червень

100,6

32,2

35,0

38,9

42,6

48,0

52,6

54,6

54,6

54,6

54,6

56,6

59,3

Липень

100,3

31,8

34,6

38,5

42,2

47,6

52,2

54,2

54,2

54,2

54,2

56,2

58,8

Серпень

100,0

31,8

34,6

38,5

42,2

47,6

52,2

54,2

54,2

54,2

54,2

56,2

58,8

Вересень

100,4

31,3

34,0

37,9

41,6

47,0

51,6

53,5

53,5

53,5

53,5

55,5

58,2

Жовтень

100,9

30,1

32,8

36,7

40,4

45,7

50,2

52,2

52,2

52,2

52,2

54,2

56,8

Листопад

101,2

28,6

31,3

35,1

38,7

44,0

48,4

50,4

50,4

50,4

50,4

52,3

54,9

Грудень

100,9

27,4

30,1

33,9

37,5

42,7

47,1

49,0

49,0

49,0

49,0

51,0

53,5

2006 рік

Січень

101,2

25,9

28,6

32,3

35,9

41,0

45,4

47,3

47,3

47,3

47,3

49,2

51,7

Лютий

101,8

23,7

26,3

29,9

33,5

38,5

42,8

44,7

44,7

44,7

44,7

46,6

49,0

Березень

99,7

24,1

26,7

30,4

33,9

39,0

43,3

45,1

45,1

45,1

45,1

47,0

49,5

Квітень

99,6

24,6

27,2

30,9

34,4

39,5

43,8

45,7

45,7

45,7

45,7

47,6

50,1

Травень

100,5

23,9

26,5

30,2

33,7

38,8

43,1

45,0

45,0

45,0

45,0

46,8

49,3

Червень

100,1

23,8

26,4

30,1

33,6

38,7

43,0

44,8

44,8

44,8

44,8

46,7

49,2

Липень

100,9

22,7

25,3

28,9

32,4

37,4

41,7

43,5

43,5

43,5

43,5

45,4

47,9

Серпень

100,0

22,7

25,3

28,9

32,4

37,4

41,7

43,5

43,5

43,5

43,5

45,4

47,9

Вересень

102,0

20,3

22,8

26,4

29,8

34,7

38,9

40,7

40,7

40,7

40,7

42,6

45,0

Жовтень

102,6

17,3

19,7

23,2

26,5

31,3

35,4

37,2

37,2

37,2

37,2

38,9

41,3

Листопад

101,8

15,2

17,6

21,0

24,3

29,0

33,0

34,7

34,7

34,7

34,7

36,5

38,8

Грудень

100,9

14,2

16,5

19,9

23,2

27,8

31,8

33,5

33,5

33,5

33,5

35,3

37,6

2007 рік

Січень

100,5

13,6

16,0

19,4

22,6

27,2

31,2

32,9

32,9

32,9

32,9

34,6

36,9

Лютий

100,6

12,9

15,3

18,6

21,8

26,5

30,4

32,1

32,1

32,1

32,1

33,8

36,1

Березень

100,2

12,7

15,1

18,4

21,6

26,2

30,1

31,8

31,8

31,8

31,8

33,5

35,8

Квітень

100,0

12,7

15,1

18,4

21,6

26,2

30,1

31,8

31,8

31,8

31,8

33,5

35,8

Травень

100,6

12,0

14,4

17,7

20,9

25,5

29,4

31,0

31,0

31,0

31,0

32,8

35,0

Червень

102,2

9,6

11,9

15,2

18,3

22,8

26,6

28,2

28,2

28,2

28,2

29,9

32,1

Липень

101,4

8,1

10,4

13,6

16,6

21,1

24,8

26,5

26,5

26,5

26,5

28,1

30,3

Серпень

100,6

7,5

9,7

12,9

16,0

20,4

24,1

25,7

25,7

25,7

25,7

27,4

29,5

Вересень

102,2

5,2

7,4

10,5

13,5

17,8

21,4

23,0

23,0

23,0

23,0

24,6

26,7

Жовтень

102,9

2,2

4,3

7,4

10,3

14,5

18,0

19,5

19,5

19,5

19,5

21,1

23,2

Листопад

102,2

2,1

5,1

7,9

12,0

15,5

17,0

17,0

17,0

17,0

18,5

20,5

Грудень

102,1

2,9

5,7

9,7

13,1

14,6

14,6

14,6

14,6

16,1

18,0

2008 рік

Січень

102,9

2,7

6,6

9,9

11,3

11,3

11,3

11,3

12,8

14,7

Лютий

102,7

3,8

7,0

8,4

8,4

8,4

8,4

9,8

11,7

Березень

103,8

3,1

4,4

4,4

4,4

4,4

5,8

7,6

Квітень

103,1

1,3

1,3

1,3

1,3

2,6

4,4

Травень

101,3

1,3

3,0

Червень

100,8

0,0

2,2

Липень

99,5

0,0

2,7

Серпень

99,9

1,1

2,8

Вересень

101,1

1,7

Жовтень

101,7

Листопад

101,5

Грудень

102,1

 

Індекси споживчих цін наростаючим підсумком для проведення індексації зарплати за січень 2009 року наведемо в табл. 3.

 

Таблиця 3

Базовий місяць (місяць прийняття на роботу або підвищення заробітної плати)

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації (%)

Заробітна плата не підвищувалася з березня 2003 року

103,6

2003 рік

Березень

101,4

Квітень

100,0

Травень

100,0

Червень

99,9

Липень

100,0

Серпень

103,4

Вересень

102,3

Жовтень

99,7

Листопад

95,9

Грудень

93,0

2004 рік

 

Січень

90,4

Лютий

89,6

Березень

88,9

Квітень

87,6

Травень

86,2

Червень

85,0

Липень

85,0

Серпень

85,2

Вересень

82,8

Жовтень

78,8

Листопад

76,0

Грудень

71,9

2005 рік

Січень

69,0

Лютий

67,4

Березень

64,7

Квітень

63,6

Травень

62,6

Червень

61,7

Липень

61,2

Серпень

61,2

Вересень

60,5

Жовтень

59,1

Листопад

57,2

Грудень

55,9

2006 рік

 

Січень

54,0

Лютий

51,3

Березень

51,8

Квітень

52,4

Травень

51,6

Червень

51,4

Липень

50,1

Серпень

50,1

Вересень

47,2

Жовтень

43,4

Листопад

40,9

Грудень

39,6

2007 рік

Січень

39,0

Лютий

38,1

Березень

37,8

Квітень

37,8

Травень

37,0

Червень

34,1

Липень

32,2

Серпень

31,5

Вересень

28,6

Жовтень

25,0

Листопад

22,3

Грудень

19,8

2008 рік

Січень

16,4

Лютий

13,4

Березень

9,2

Квітень

5,9

Травень

4,6

Червень

3,7

Липень

4,2

Серпень

4,4

Вересень

3,2

Жовтень

1,5

Листопад

Не індексується

Грудень

Не індексується

2009 рік

Січень

Не індексується

 

Які доходи підлягають індексації?

Індексувати необхідно грошові доходи громадян, отримані в гривнях на території України, що не мають разового характеру.

Доходи громадян, які підлягають індексації, перераховано в

п. 2 Порядку № 1078. Доходи, що не підлягають індексації, перераховано в п. 3 Порядку № 1078.

Індексується заробітна плата, а саме, більшість виплат, які згідно з

Інструкцією № 5 входять до фонду оплати праці, зокрема:

— оплата праці за виконану роботу відповідно до тарифних ставок (окладів) та відрядних розцінок;

— доплати, надбавки, премії, що мають постійний характер.

Звертаємо увагу: виплати, розмір яких визначається виходячи із

середньої зарплати, не індексуються. Наприклад:

— оплата праці за час перебування у відрядженні;

— сума відпускних;

— сума зарплати, що зберігається за основним місцем роботи працівників за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки тощо.

Не індексуються

також зарплатні доходи, які мають разовий характер, наприклад:

— матеріальна допомога;

— винагорода за підсумками роботи за рік;

— щорічна винагорода за вислугу років;

— разові премії.

Крім того, не підлягають індексації:

— сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що виплачується за рахунок роботодавця;

— допомога по тимчасовій непрацездатності;

— допомога по вагітності та пологах;

— вихідна допомога;

— суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні;

— доходи громадян від здавання в оренду майна, від акцій та інших цінних паперів;

— доходи від ведення сільського (фермерського) і особистого підсобного господарства;

— доходи від підприємницької діяльності.

Наведемо умовний числовий приклад.

Приклад 1.

Працівнику, прийнятому на роботу в листопаді 2007 року, за січень 2009 року нараховано:

— заробітну плату — 800 грн.;

— щомісячну премію — 300 грн.;

— лікарняні (оплату перших п’яти днів) — 420 грн.;

— матеріальну допомогу у зв’язку з хворобою, що має разовий характер — 200 грн.

Згідно з

Порядком № 1078 дохід, що індексується, становить 1100 грн. (800 + 300). Причому така сума індексується в межах прожиткового мінімуму на працездатну особу, тобто в межах 669 грн.

Сума індексації грошових доходів визначається як добуток грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, ділений на 100.

Наведемо розрахунок суми індексації у вигляді формули:

І = Д х Iсц : 100,

де І — сума індексації;

Д — грошовий дохід, що індексується (у межах прожиткового мінімуму);

Iсц — індекс споживчих цін, розрахований наростаючим підсумком з метою проведення індексації.

У нашому прикладі зарплата працівника не підвищувалася з листопада 2007 року, тому цей місяць є базовим.

Отже, сума індексації становитиме: 669 x 22,3 : 100 = 149,19 (грн.).

 

Які особливості індексації зарплати працівників-сумісників?

Індексацію доходів, отриманих працівником не за основним місцем роботи, передбачено

ст. 10 Закону № 491 та п. 7 Порядку № 1078.

Насамперед індексуються доходи працівника за основним місцем роботи, а потім — дохід, отриманий ним за сумісництвом. При цьому загальний індексований дохід, отриманий за основним місцем роботи та за сумісництвом, не повинен перевищувати розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Отже, підстава для індексації доходу за сумісництвом може виникнути тільки в тому випадку, якщо доходи за основним місцем роботи менше суми прожиткового мінімуму на працездатну особу.

Якщо зарплата працівника за основним місцем роботи менше прожиткового мінімуму на працездатну особу, для проведення індексації зарплати за сумісництвом він має подати довідку з основного місця роботи про розмір доходу, що підлягає індексації, та проіндексованого доходу (

п. 7 Порядку № 1078). На підставі такої довідки проводиться індексація зарплати за сумісництвом у межах суми, що не перевищує прожитковий мінімум, установлений для працездатних осіб, з урахуванням отриманої зарплати за основним місцем роботи.

Якщо працівник не надав таку довідку з основного місця роботи, то зарплата за сумісництвом не індексується.

Слід мати на увазі: якщо підприємство, що є основним місцем роботи працівника, порушуючи законодавство, не проводить індексацію, підприємство, на якому цей працівник працює за сумісництвом, індексує тільки в межах суми, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом на працездатну особу та сумою зарплати, яка отримується за основним місцем роботи.

Зауважимо, що індекси для проведення індексації за основним місцем роботи та за сумісництвом можуть і не збігатися. Такий незбіг може бути викликаний, наприклад, підвищенням зарплати за одним із місць роботи, різним місяцем прийняття на роботу.

Приклад 2.

Працівник підприємства, на якому він працює за сумісництвом, подав довідку з основного місця роботи, що його заробітна плата в січні 2009 року за основним місцем роботи склала 500 грн., усю її суму було проіндексовано за основним місцем роботи. Заробітна плата за сумісництвом склала 250 грн. Місяць прийняття на роботу за сумісництвом такого працівника — вересень 2007 року. Відтоді його зарплата не підвищувалася. Розрахуємо суму індексації зарплати за сумісництвом за січень 2009 року.

Сума зарплати, що підлягає індексації за сумісництвом, складе:

669 - 500 = 169 (грн.).

Сума індексації складе:

169 x 28,6 : 100 = 48,33 (грн.).

 

Які особливості індексації зарплати працюючих пенсіонерів?

Відповідно до

п. 9 Порядку № 1078 працюючим пенсіонерам у першу чергу індексується оплата праці за місцем роботи. Індексації підлягає дохід працюючого пенсіонера в межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатної особи.

Пенсія працюючих пенсіонерів індексується з урахуванням їх оплати праці в розмірі, що не перевищує

прожитковий мінімум для працездатної особи (ст. 10 Закону № 491).

Підприємства, на яких працюють пенсіонери, зобов’язані протягом двох тижнів після проведення індексації подавати до органів Пенсійного фонду інформацію про розмір оплати праці працюючого пенсіонера, її проіндексовану суму та суму індексації.

Приклад 3

. Заробітна плата працівника за січень 2009 року склала 680 грн. Базовим місяцем для проведення індексації є травень 2007 року. Цей працівник є також пенсіонером.

Сума індексації зарплати складає:

669 x 37,0 : 100 = 247,53 (грн.).

Оскільки зарплата працівника, який є пенсіонером, більше суми прожиткового мінімуму на працездатну особу, то вона підлягає індексації тільки в межах прожиткового мінімуму на працездатну особу (669 грн.). Сума пенсії при цьому не індексується.

 

Які особливості індексації доходів працюючих студентів?

Згідно зі

ст. 10 Закону № 491 оплата праці студентів індексується в розмірі, який з урахуванням стипендії не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи. Індексація зарплати студентів здійснюється за місцем їх роботи та за рахунок коштів роботодавця.

Для проведення індексації зарплати студент надає за місцем роботи довідку з навчального закладу про розмір отримуваної стипендії або про те, що студент стипендію не отримує (

п. 8 Порядку № 1078). На підставі цієї довідки здійснюється індексація доходів студента за місцем його роботи. Якщо він такої довідки не надає, зарплата працівника-студента не індексується.

Таким чином, якщо працівник-студент стипендію не отримує, то в разі надання довідки на підприємство його зарплату в межах прожиткового мінімуму на працездатну особу буде проіндексовано.

Якщо працівник-студент отримує стипендію, то за його місцем роботи підлягає індексації сума заробітної плати в межах різниці між прожитковим мінімумом на працездатну особу та сумою стипендії.

Приклад 4.

Працівник підприємства є студентом. Його зарплата складає 350 грн. Згідно з довідкою, наданою працівником-студентом, він стипендію не отримує. Базовим місяцем є жовтень 2007 року.

Оскільки студент не отримує стипендії, його зарплата підлягає індексації. При цьому зарплата в цьому випадку індексується в повному обсязі, адже її сума менше суми прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Сума індексації складе:

350 x 25,0 : 100 = 87,50 (грн.).

 

Який бухгалтерський та податковий облік сум індексації?

Індексація нараховується і виплачується одночасно з нарахуванням та виплатою (відповідно) зарплати за місяць, доходи за який підлягають індексації.

Згідно з

п. 11 Порядку № 1078 додаткових витрат, пов’язаних з індексацією грошових доходів громадян, відображаються у складі витрат, до яких належать виплати, що індексуються.

Сума індексації заробітної плати включається до фонду оплати праці згідно з

п.п. 2.2.7 Інструкції № 5. Крім того, сума індексації підлягає обкладенню податком з доходів фізичних осіб. Отже, сума індексації є об’єктом для нарахування та утримання внесків до соціальних фондів.

У зв’язку з тим, що для цілей

Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV індексація підпадає під поняття «заробітна плата», її слід ураховувати при визначенні загальної суми заробітної плати для застосування податкової соціальної пільги.

Щодо податку на прибуток, то сума індексації включається до складу валових витрат підприємства на підставі

п.п. 5.6.1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

На завершення ще раз нагадаємо: кожного місяця наші читачі зможуть отримати інформацію про індекси для проведення індексації заробітної плати за відповідний місяць.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі