Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Компенсація за несвоєчасну виплату заробітної плати

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2009/№ 6
Друк
Стаття

Компенсація за несвоєчасну виплату заробітної плати

 

Сьогодні, на жаль, почастішали випадки затримки виплати заробітної плати. Роботодавець повинен знати, що згідно з чинним законодавством у цьому випадку він зобов’язаний виплатити компенсацію за прострочення виплати заробітної плати. Про порядок її нарахування та оподаткування і йтиметься в цій статті.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

КпАП

— Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

КК

— Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III.

Закон про оплату праці

— Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Закон про компенсацію

— Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-III.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Положення № 1427

— Положення про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати, затверджене постановою КМУ від 20.12.97 р. № 1427.

Порядок № 159

— Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати, затверджений постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 159.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

Згідно зі

ст.24 Закону про оплату праці та ст.115 КЗпП заробітна плата повинна виплачуватися працівникам регулярно у строки, установлені в колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць. При цьому проміжок часу між виплатами не повинен перевищувати шістнадцяти календарних днів. Про це також зазначено в листі Мінпраці від 24.10.2008 р. (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 96).

 

В яких випадках нараховується та виплачується компенсація?

Відповідно до

ст. 34 Закону про оплату праці та ст. 1 Закону про компенсацію в разі затримки виплати заробітної плати всі роботодавці зобов’язані нарахувати та виплатити працівникам компенсацію втрати частини заробітної плати (далі — компенсація).

Звертаємо увагу: компенсація виплачується, якщо

виплата заробітної плати затримується на один і більше календарних місяців, тобто розрахунок та нарахування компенсації зобов’язані проводити тільки ті підприємства, які несвоєчасно виплачують заробітну плату своїм працівникам. Заробітна плата, не отримана своєчасно з вини працівника, компенсації не підлягає.

При нарахуванні компенсації за затримку виплати заробітної плати, нарахованої в період з 01.01.98 р. по 31.12.2000 р., необхідно керуватися

Положенням № 1427, а за затримку виплати заробітної плати, нарахованої з 01.01.2001 р., — Законом про компенсацію та Порядком № 159 .

У межах цієї статті розглянемо нарахування компенсації відповідно до

Порядку №159.

Компенсації підлягають

грошові доходи населення, що не мають разового характеру. Їх перелік наведено в п. 3 Порядку № 159. До них, зокрема, належить заробітна плата (грошове забезпечення).

Заробітна плата

компенсується з урахуванням індексації . Інформацію про необхідність проведення компенсації щодо кожної з виплат, передбачених в Інструкції № 5, див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 92.

Компенсація проводиться за рахунок тих же джерел, що і виплати, за невиплату яких вона нараховується (

п. 7 Порядку № 159). Так, компенсація за затримку виплати заробітної плати проводиться за рахунок коштів роботодавця.

Нарахування компенсації проводиться один раз безпосередньо перед

виплатою заборгованості із заробітної плати. Виплачується компенсація в місяці, в якому проводиться виплата заборгованості із заробітної плати за відповідний місяць (п. 5 Порядку № 159).

Якщо

індекс споживчих цін наростаючим підсумком не перевищує 100 %, компенсація не нараховується.

 

Який порядок розрахунку суми компенсації?

Порядок розрахунку суми компенсації зазначено в

п. 4 Порядку № 159.

Сума компенсації розраховується як добуток суми нарахованої, але не виплаченої працівнику заробітної плати за відповідний місяць (після утримання податків та обов’язкових платежів) і приросту індексу споживчих цін (індексу інфляції) у відсотках для визначення суми компенсації, ділений на 100.

У

розрахунку бере участь сума заробітної плати, що підлягає виплаті на руки, тобто нарахована сума за мінусом утриманих сум податку з доходів фізичних осіб (прибуткового податку) та внесків до соціальних фондів.

Індекс споживчих цін для визначення суми компенсації розраховується шляхом множення місячних індексів споживчих цін, що публікуються Держкомстатом, за весь період невиплати грошового доходу, а саме: з місяця, наступного за місяцем нарахування доходу, по місяць, що передує виплаті заборгованості (включно).

Таким чином, порядок розрахунку компенсації заробітної плати можна навести у вигляді формули:

Ск = ЗПчист х (Iі х Iі+1 х ... х In х 100 - 100) : 100,

де Ск — сума компенсації;

ЗПчист — сума заробітної плати після вирахування з неї всіх утримань («чиста» заробітна плата), не виплачена в строк не з вини працівника;

Iі — індекс споживчих цін (індекс інфляції) місяця, наступного за місяцем нарахування заробітної плати (ділений на 100);

In — індекс споживчих цін (індекс інфляції) місяця, що передує місяцю виплати заборгованості (ділений на 100).

Далі наведемо дані, необхідні для розрахунку суми компенсації, починаючи з 2001 року.

Щомісячні індекси споживчих цін (індекси інфляції) за період 2001 — 2008 роки наведено в таблиці.

 

Індекси інфляції за 2001 — 2008 роки

Місяць

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Січень

101,5

101,0

101,5

101,4

101,7

101,2

100,5

102,9

Лютий

100,6

98,6

101,1

100,4

101,0

101,8

100,6

102,7

Березень

100,6

99,3

101,1

100,4

101,6

99,7

100,2

103,8

Квітень

101,5

101,4

100,7

100,7

100,7

99,6

100,0

103,1

Травень

100,4

99,7

100,0

100,7

100,6

100,5

100,6

101,3

Червень

100,6

98,2

100,1

100,7

100,6

100,1

102,2

100,8

Липень

98,3

98,5

99,9

100,0

100,3

100,9

101,4

99,5

Серпень

99,8

99,8

98,3

99,9

100,0

100,0

100,6

99,9

Вересень

100,4

100,2

100,6

101,3

100,4

102,0

102,2

101,1

Жовтень

100,2

100,7

101,3

102,2

100,9

102,6

102,9

101,7

Листопад

100,5

100,7

101,9

101,6

101,2

101,8

102,2

101,5

Грудень

101,6

101,4

101,5

102,4

100,9

100,9

102,1

102,1

 

Як розрахувати індекс споживчих цін наростаючим підсумком і суму компенсації, розглянемо на числовому прикладі.

 

Приклад 1.

У зв’язку з фінансовими труднощами підприємство не виплатило працівникам заробітну плату за жовтень 2007 року. Невиплачена заробітна плата за жовтень 2007 року виплачується в січні 2009 року. Розрахуємо суму компенсації для одного працівника підприємства — менеджера Петренка А. В. Сума «чистої» заробітної плати, своєчасно не виплаченої Петренку А. В., склала 1300,70 грн.

Порядок розрахунку компенсації наведемо в таблиці.

 

№ з/п

Показник

Числове значення

1

Сума «чистої» заробітної плати за жовтень 2007 року

1300,70 грн.

2

Індекс споживчих цін за період невиплати доходу — визначається шляхом перемножування місячних індексів споживчих цін за період з листопада 2007 року по грудень 2008 року включно: (1,022 х 1,021 х 1,029 х 1,027 х 1,038 х 1,031 х 1,013 х 1,008 х 0,995 х 0,999 х 1,011 х 1,017 х 1,015 х 1,021 х 100)

127,6 %

3

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати заробітної плати (ряд. 2 - 100 %)

27,6 %

4

Сума компенсації ((ряд. 1 х ряд. 3) : 100)

358,99 грн.

 

Щоб спростити обчислення суми компенсації за затримку виплати заробітної плати, яка нарахована у 2001 — 2008 роках та виплачується в січні 2009 року, наведемо таблицю з розрахованими величинами приросту індексів споживчих цін.

 

Місяці

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати доходу, %

2001 рік

2002 рік

2003 рік

2004 рік

2005 рік

2006 рік

2007 рік

2008 рік

Січень

122,0

110,2

110,4

94,5

72,7

57,3

41,9

18,9

Лютий

120,7

113,2

108,1

93,8

71,0

54,5

41,0

15,7

Березень

119,3

114,7

105,8

93,0

68,3

55,0

40,8

11,5

Квітень

116,1

111,7

104,4

91,7

67,1

55,6

40,8

8,1

Травень

115,2

112,4

104,4

90,3

66,1

54,8

39,9

6,8

Червень

114,0

116,3

104,2

89,0

65,2

54,7

36,9

5,9

Липень

117,7

119,6

104,4

89,0

64,7

53,3

35,0

6,4

Серпень

118,1

120,0

107,9

89,2

64,7

53,3

34,2

6,6

Вересень

117,2

119,6

106,7

86,8

64,0

50,3

31,3

5,4

Жовтень

116,8

118,0

104,0

82,7

62,5

46,5

27,6

3,6

Листопад

115,7

116,5

100,2

79,9

60,6

43,9

24,9

2,1

Грудень

112,3

113,5

97,3

75,6

59,2

42,6

22,3

 

Порядок застосування цієї таблиці такий.

1. На перетині рядка з назвою місяця і графи з роком необхідно знайти місяць нарахування заробітної плати, заборгованість за який виплачується в січні 2009 року.

2. Цифра на перетині відповідного місяця і року є величиною приросту індексу споживчих цін у відсотках, на який потрібно помножити суму заборгованості із заробітної плати за відповідний місяць, що підлягає видачі на руки в січні 2009 року.

3. Для розрахунку суми компенсації, що підлягає нарахуванню, отриманий результат ділимо на 100.

Приклад 2.

У січні 2009 року виплачується заборгованість із заробітної плати за квітень 2007 року в сумі 1250,70 грн. та за травень 2007 року — 1300,45 грн.

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати доходу за квітень 2007 року становить 40,8 %, за період невиплати доходу за травень 2007 року — 39,9 %.

Розрахуємо суму компенсації в разі виплати в січні 2009 року заборгованості із заробітної плати:

— за квітень 2007 року: 1250,70 грн. х 40,8 : 100 = 510,29 грн.;

— за травень 2007 року: 1300,45 грн. х 39,9 : 100 = 518,88 грн.

Загальна сума компенсації, що виплачується в січні 2009 року, складає 1029,17 грн. (510,29 грн. + 518,88 грн.).

 

Який податковий та бухгалтерський облік компенсації?

Згідно з

п. 1.1 Закону № 889 компенсаційні виплати, що надаються платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму, для цілей обкладення податком з доходів фізичних осіб уключаються до заробітної плати. Отже, компенсація обкладається податком з доходів за правилами оподаткування заробітної плати, а саме:

ставка податку з доходів становить 15 %;

— сума

компенсації враховується при визначенні права працівника на податкову соціальну пільгу;

— при визначенні об’єкта оподаткування нарахована сума компенсації

зменшується на суму внесків до фондів соціального страхування в частині утримань.

Оскільки сума компенсації за несвоєчасно виплачену заробітну плату обкладається податком з доходів і входить до фонду оплати праці (

п.п. 2.2.8 Інструкції № 5), ця виплата є об’єктом для нарахувань та утримань внесків до всіх фондів соціального страхування.

Слід звернути увагу ще на один момент: відповідно до

п.п. 1.6.2 Інструкції № 5 нарахування фонду оплати праці, що здійснюються за попередній період, відображаються у фонді оплати праці місяця, в якому було здійснено нарахування. Тому при нарахуванні сума компенсації включається до фонду оплати праці місяця, в якому фактично проводиться її нарахування та виплата.

Сума компенсації за несвоєчасну виплату заробітної плати

включається до складу валових витрат підприємства на підставі п.п. 5.6.2 Закону про податок на прибуток. Це підтверджується в листі ДПАУ від 29.04.2004 р. № 3346/6/15-1116.

 

Яка відповідальність за ненарахування компенсації?

Наявність у підприємства заборгованості перед працівниками із заробітної плати є підставою для притягнення посадових осіб такого підприємства до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та навіть кримінальної відповідальності. Такі санкції передбачено чинними нормативними актами за порушення законодавства про оплату праці.

Відповідно до

абзацу другого ст. 7 Закону про компенсацію відповідальність роботодавця за несвоєчасну виплату доходів визначається згідно із законодавством.

Ненарахування та невиплата працівникам компенсації за затримку заробітної плати є порушенням трудового законодавства, за яке посадових осіб, винних у невиплаті компенсації, може бути притягнуто до

адміністративної відповідальності.

Відповідальність за ненарахування та невиплату компенсації передбачено

ч. 1 ст. 41 КпАП, згідно з якою на посадових осіб підприємства може бути накладено штраф у розмірі від 15 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 255 до 850 грн.).

Порушення законодавства про працю, зокрема, ненарахування та невиплата компенсації, може бути виявлено в ході перевірки посадовими особами територіальних державних інспекцій праці.

У разі прийняття рішення про притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності складається

Протокол про адміністративне правопорушення. Після оформлення та підписання протоколу формується справа про адміністративне правопорушення для направлення до суду.

Безпосередньо

рішення про накладення адміністративного штрафу згідно зі ст. 41 КпАП може бути винесено тільки судом.

Слід зауважити, що відмову власника або уповноваженого ним органу від виплати компенсації може бути оскаржено працівником у судовому порядку (

абзац перший ст. 7 Закону про компенсацію).

Нагадаємо: у разі звільнення працівника відповідно до

ст. 116 КЗпП роботодавець повинен провести з ним остаточний розрахунок у день звільнення, у тому числі, якщо мала місце затримка виплати заробітної плати, виплатити компенсацію. Якщо працівник у день звільнення не працював, належні йому суми має бути виплачено не пізніше наступного дня після пред’явлення працівником вимоги про розрахунок. При невиплаті належних працівнику сум у зазначені строки підприємство повинне виплатити працівнику його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку (ст. 117 КЗпП). У разі відмови роботодавця виплатити середній заробіток за весь час затримки остаточного розрахунку працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком (ч. 2 ст. 233 КЗпП).

Нагадуємо, що для зручності в роботі у 2009 році на сторінках нашої газети щомісячно продовжуватимуть публікуватися вже обчислені індекси, необхідні для нарахування компенсації.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі